PostFeatured

Son Güncelleme: 22.04.2024

Şirket Kurmak: 2024’te Şirket Nasıl Kurulur? (Rehber)

author

Meylin Koç

Sosyal Medya Ekip Lideri

Son Güncelleme: 22.04.2024

29 dk

2024 yılında bir şirket kurmak, önemli bir girişim ve heyecanlı bir adımdır. İster kendi işinizi kurmayı düşünüyor olun, ister mevcut bir işletmeyi genişletmeyi planlıyor… Rehber niteliğindeki bu içerik aracılığıyla, iş dünyasına sağlıklı bir biçimde adım atmak için ihtiyaç duyduğunuz bilgi ve ipuçlarına ulaşabilirsiniz.

Farklı niteliklere sahip şirketleri tanımaya, şirket kuruluş aşamalarına hakim olmaya hazırsanız şirket kurma sürecini adım adım ele almaya başlıyoruz.

Şirket Nedir?

Şirket; bir veya birden fazla kişi tarafından ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere belirli bir sermaye ve organizasyon yapısıyla kurulan tüzel kişiliktir.

Şirket kurmak, herhangi bir işe veya işletmeye yasal bir statü kazandırır. Ayrıca halihazırda icra edilen işi büyütme, e-ihracat ve ithalat gibi uluslararası ticari faaliyetleri gerçekleştirmeye imkan tanır.   

Öte yandan şirket kurmak, her işletme için aynı derecede mantıklı olmayabilir. Dolayısıyla şirket kurmak ne işe yarar ve şirket kurmak mantıklı mı, sorularının cevabı işletmeye özel olarak aranmalıdır. 

Şimdi, tüm bu konuları, “Şirket nasıl kurulur?” temel sorusunu merkeze alarak detaylıca inceleyelim.

Şirket Nasıl Kurulur?

Şirket kurma süreci, girişimciler için önemli bir adımdır. “Nasıl şirket kurulur?” sorusu birçok kişinin kariyer yolculuğunda karşılaştığı temel sorular arasında yer alır. 

Şirket kurma süreci; iş fikrini netleştirmek, iş planını oluşturmak, hukuk yapıyı ve finansman kaynaklarını belirlemek, gibi farklı temel adımları kapsar. İşe alım süreci ve ekip oluşturma da şirket kurma sürecinde kritik adımlar arasında yer alır. 

Sonuç olarak, kendi şirketini kurmak zor değildir, fakat özenli bir planlama gerektirir. Tüm bu adımları dikkatlice takip ederek, işi yasal düzenlemelere uygun hale getirerek ve başarıyla şirket kurmak mümkündür.

Bir şirket kurarken izlenmesi gereken temel adımlar aşağıdaki gibidir:

İş Fikrini Geliştirmek: Hangi sektörde faaliyet göstermek ve hangi tür şirket kurmak istediğinizi belirledikten sonra pazar araştırması yapıp iş planınızı oluşturun.

Hukuki Yapıyı Belirlemek: Şirketinizin hukuki yapısını seçin. Tek kişilik işletme, limited şirketi, anonim şirketi gibi seçenekler arasından hangisinin iş yapınıza daha uygun olduğunu belirleyerek tercihinizi yapın.

İş Planı ve Finansman: İş planınızı oluşturun ve yeni şirketi finanse edecek kaynakları belirleyin. Bu aşamada, yatırımcılarla görüşmek veya kredi başvurusu yapmak gibi seçenekleri değerlendirebilirsiniz.

Hukuki Süreçler: Şirketi resmi olarak kayıt ettirmek için yasalara uygun olarak ihtiyaç duyulan belgeleri hazırlayın ve gerekli izinleri alın.

Bu adımları atarak şirket kurmak görevinin üstesinden başarıyla geldikten sonra işe alım, reklam/pazarlama, mali planlama gibi adımlara geçebilirsiniz.  

Şirket Kurma Aşamaları Nelerdir?

Şirket kurmak, girişimciler için heyecan verici bir süreçtir. Ancak bu süreç dikkatlice planlanmalıdır. Şirket kuruluş adımları ve gerekli tüm prosedürleri takip etmek, hızlı, zahmetsiz ve stressiz bir şirket kurma sürecini hayata geçirmek için çok önemlidir.

Şirket kurma aşamalarına dair üç temel adım aşağıdaki gibidir:

Ön Araştırma ve Planlama Süreci

Şirket kurmak, her şeyden önce derinlemesine bir araştırma ve planlama sürecinin hayata geçirilmesini gerektirir. Dolayısıyla şirket kurma aşamalarının ilk adımı olarak, resmi süreci başlatmadan önce, elinizdeki iş fikrini ve sektörü derinlemesine araştırmalısınız. 

Bu türden bir araştırma, yapmak istediğiniz işi ne kadar iyi bildiğinizi, sektörü ne kadar tanıdığınızı ve ne tür bir şirket kurmayı planladığınızı anlamaya yardımcı olur. İş planı hazırlamak, bu aşamanın kritik bir parçasıdır. 

Hazırlayacağınız iş planı, hedeflerinizi, finansal projeksiyonlarınızı ve pazarlama stratejilerinizi içermelidir.

Belgelerin Hazırlanması

Şirket kurmak, içinde pek çok aşamayı barındıran uzun bir süreçtir. Ön araştırma ve planlama sürecinden sonra sıra belgelerin hazırlanmasına gelir. Şirket kurma sürecinde belgelerin düzenlenmesi ve ilgili mercilere sunulması, işin başarıyla ilerlemesi için kritik bir adımdır.

Kuruluş belgeleri, bir şirketin yasal olarak faaliyet gösterme yetkisine sahip olduğunu belgeleyen resmi dokümanlardır.  Bu dokümanlar şirket türüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Noter işlemleri, SGK işlemleri, izin ve lisans alım işlemleri gibi farklı aşamalar için farklı belgelere ihtiyaç duyulabilir.

Ancak genel olarak kuruluş belgeleri, şirketin yasal statüsünü belirler ve yasal sorumluluklarını tanımlar. Bu belgeler, işletmenin resmi bir şekilde kurulduğunu ve hukuki olarak tanındığını gösterir. Ayrıca, bu belgeler, vergi ödeme, çalışanlara sosyal güvence sağlama ve diğer yasal gerekliliklerle ilgili izlenmesi gereken yolu da gösterir.

Şirket Kurmak için Gereken Belgeler Nelerdir?

Bir şirket kurmak için gereken belgeler, şirketin türüne ve faaliyet gösterdiği ülkedeki yasalara göre değişiklik gösterebilir. Yine de genel olarak, şirket kurma sürecinde aşağıdaki belgeler gereklidir:

 • Şirketin kurucuları arasında işletme kurallarını ve yönetim yapısını belirleyen kuruluş sözleşmesi veya ana sözleşme,
 • Vergi dairesi başvuru formu,
 • Şirket kurucusu veya kurucularının kimlik belgesi,
 • Şirkete kayıtlı olacak kişilerin ikâmetgah belgesi,
 • Şirketin ticaret siciline kaydedildiğini gösteren bir belge olan ticari sicil kaydı,
 • Şirketin vergi mükellefi olduğunu gösteren vergi kimlik numarası,
 • Şirketin vergi numarasını alabilmesi için vergi levhası başvurusu,
 • Belgelerin gerçek ve hukuki olarak geçerli olduğunu doğrulayan noter onayı,
 • Şirketin sermayesini ve sermayenin nasıl karşılanacağını gösteren bir belge: Sermaye beyanı,
 • Şirketin çalışanlarının sosyal güvence altında olduğunu gösteren SGK belgeleri,
 • İşletme faaliyetlerini yürütmek için gerekli olan işyeri açma ve çalışma ruhsatı,
 • İşletmenin türüne ve faaliyet alanına bağlı olarak, alınması gereken yerel ve uluslararası izin ve lisanslar (Sağlık izinleri veya inşaat izinleri, gibi.)
 • Şirketin faaliyetlerini yürütebilmek için yapılması gereken banka hesap açılışı,
 • Şirket temsilcisinin imza atma yetkisi olduğuna dair kendisine ait imza örneklerinin yer aldığı resmi bir belge olan şirket imza sirküleri.

Vergi Dairesine Başvuru

Vergi dairesine başvuru aşaması, şirket kurmak için yerine getirilmesi gereken önemli adımlar arasında yer alır. Vergi dairesi başvuru aşamasında dikkat etmeniz gereken bazı önemli bilgiler vardır.

Öncelikle şirket yapısına ve faaliyet alanına göre hangi vergi türlerine tabi olacağınızı öğrenmelisiniz. (Gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi (KDV) vs.)

Türkiye’de şirket kurmak için, şirketle ilgili tüm resmi kayıtların yapıldığı Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden kayıt yapmalısınız.

Şirketin vergi işlemleri için kullanılacak olan Vergi Kimlik Numarası (VKN) almalısınız.

Şirket kurmak, işyeri açmak veya adres değişikliği yapmak için ilgili sicil müdürlüğüne başvuruda bulunarak işyeri sicil kaydı yaptırmalısınız.

Şirketinizin bulunduğu bölgeye göre bir vergi dairesi seçmelisiniz. Belirlediğiniz vergi dairesine başvurmak için gerekli olan form ve belgeleri hazırlamalısınız. Bu belgeler, şirketin türüne ve faaliyetine göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak söz konusu belgeler aşağıdakileri kapsar:

Gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırladıktan sonra randevu alabilirsiniz. Vergi dairesine başvurmadan önce, randevu almanız gerekecektir. Böylece işlemlerinizi daha hızlı bir şekilde tamamlamanız mümkün olabilir.

Randevu gününde belgelerinizi ve başvuru formlarını teslim ederek başvurunuzu tamamlayın.

Şirketiniz faaliyete geçtikten sonra düzenli olarak vergi beyannamelerini hazırlamalı ve ödemeleri zamanında yapmalısınız. Vergi dairesi tarafından belirlenen beyanname tarihlerini takip etmek önemlidir.

Şirket kurmak, karmaşık bir süreci kapsar. Bu nedenle bir muhasebeci veya vergi danışmanından profesyonel yardım almayı düşünebilirsiniz. Bu şekilde işlemleri daha kolay ve hatasız hale getirebilirsiniz.

Ticaret Sicili Müdürlüğüne Kayıt

Şirket kurmak için gerekli adımlardan biri olan Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne kayıt için başvurular, şirketin türüne göre yapılır. Bu Ticaret Sicili’ne sunulacak belgeler, şirket türüne göre değişiklik gösterebilir. Bu aşamada genellikle aşağıdaki belgeler gereklidir:

 • Kuruluş sözleşmesi veya ana sözleşme,
 • Şirketin ticaret ünvanı tescil belgesi,
 • Vergi kimlik numarası,
 • Ortaklık beyannamesi,
 • Şirket kurucularının kimlik belgeleri,
 • İmza sirküleri,
 • İşletme sigortaları,
 • Şirketin faaliyet alanı ve amacını açıklayan bilgiler (lisans ve/veya izinler).

Ticaret Sicili işlemleri tamamlandığında, şirketi yasal olarak kurmuş ve faaliyet gösterme hakkını elde etmiş olursunuz.

Şirket Kurarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Türkiye’de şirket kurmak, birçok girişimci için heyecan verici olduğu kadar bazı zorlukları beraberinde getiren de bir adımdır. Hem Türkiye’de hem de yurt dışında şirket kurmak ve yönetmek konusunda başarılı olmak için bir dizi kritik faktöre dikkat etmek gerekir. Mali yükümlülükler, hukuki sorumluluklar, işletme stratejisi oluşturmak gibi son derece önemli adımlar bu listeye dahildir. 

Mali Yükümlülükler

Şirket kurmak, ciddiye alınması gereken birtakım mali yükümlülükleri de beraberinde getirir. Mali yükümlülükler, işletmenin temel taşlarından birini oluşturur. 

Bahsi geçen mali yükümlülükler, işletme sermayesini doğru bir biçimde yönetmek ve işletmenin sürdürülebilir bir şekilde büyümesini sağlamayı hedefler. Bunun için dikkate alınması gereken kritik unsurlar vardır. Her girişimcinin ve işletme sahibinin, mali yükümlülükleri doğru bir şekilde anlaması ve yönetmesi işletme başarısı için hayati önem taşır. 

Şirket kurarken karşılaşacağınız mali yükümlülüklerin başında sermaye gereksinimleri gelir. Sermaye gereksinimleri, şirketin yapısına ve faaliyet alanına bağlı olarak değişebilir.

Şirket kurmak mevzu bahis olduğunda ortaya çıkabilecek diğer bir mali yükümlülük alanı ise vergilerdir. Kurumlar vergisi, Katma Değer Vergisi gibi vergilerle ilgili gerekliliklerin yerine getirilmesi önemlidir. Kurmayı planladığınız şirketin vergi yükümlülüklerine tam manasıyla hakim olduğunuzda, başarılı bir şirket yönetimine bir adım daha yaklaşmış olursunuz.  

Şirket kurmak, beraberinde çalışan maaşları ve işçi hakları gibi mali yükümlülükler de getirir. Çalışanlara düzenli olarak maaş ödemek ve işçi haklarına uygun şekilde davranmak yasal sorumluluklar arasında yer alır. Ayrıca çalışanların sigortaları düzenli olarak ödenmelidir. 

Kiralanan işyerleri için kira ödemeleri ve kiracı haklarına uygun şekilde davranmak önemlidir. 

Şirket kurmak ve şirketi başarılı bir şekilde yönetmek için gelir ve giderlerin doğru bir şekilde kaydedilip belgelenmesi son derece önemlidir. Finansal tabloların düzenli olarak hazırlanıp raporlanması gibi işlemleri kapsayan muhasebe ve finansal kayıtlar titizlikle tutulmalıdır.  

Belirli büyüklüğe sahip şirketler, yıllık denetimlere tabi olabilir. Ayrıca düzenli olarak mali raporlama yapmak ve ilgili mercilere sunmak da gerekir. 

Mali yükümlülükler, işletme sahipleri için önemli olduğu kadar karmaşık da bir konudur. Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesi, işletmenin finansal istikrarını ve yasal uygunluğunu korumak için reddedilemez bir  öneme sahiptir. Böylesine hassas bir konuda profesyonel yardım ve danışmanlık hizmeti almak işletme sahipleri için hayli faydalı olacaktır. 

Hukuki Sorumluluklar

Yeni bir şirket kurmak, bir dizi hukuki sorumluluğu da beraberinde getirir. Vergi kaydı, ticaret sicili kaydı, ticari marka ve fikri mülkiyet hakları gibi hukuki işlemler, işletmenizin yasal olarak tanınmasını sağlar. 

İşte, şirket kurmak gibi ciddiyetle yürütülmesi gereken bir süreçte ortaya çıkan temel hukuki sorumluluklar ve gerçekleştirmeniz gereken hukuki işlemler:

İşyeri Açma Ruhsatı

Bir işyeri ancak yetkili makamlardan, usulüne uygun bir şekilde alınan ruhsatla açılıp faaliyet gösterebilir. İşyeri açma ruhsatı, işletmenizin belirli bir yerde faaliyet gösterebileceğini onaylayan bir belgedir. 

Vergi ve Ticaret Sicili Kaydı

İşletmenin resmi bir kimlik kazanmasını sağlayan vergi ve ticaret sicili kaydı da hukuki sorumluluklar arasında yer alır. 

Şirket Yapısının Belirlenmesi

Şirket kurmak için her şeyden önce işletmenizi nasıl yapılandıracağınıza karar vermelisiniz. Söz konusu yapı, şahıs şirketi, limited şirket, anonim şirket gibi farklı hukuki yapıları içerebilir. Bunlar arasında size uygun olanı belirleyerek şirketinizi o yönde yapılandırmalısınız. 

Sözleşmeler ve Anlaşmalar

İş ilişkilerinizi düzenleyen ve haklarınızı koruyan sözleşmeler de hukuki sorumluluklar başlığı altına girer. İş ortakları, çalışanlar, tedarikçiler ve müşterilerle yapacağınız sözleşmeler önemlidir. 

Örneğin, iş ortakları arasında bir ortaklık sözleşmesi veya çalışanlarınızla iş sözleşmeleri oluşturmalısınız.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği sitesinden alınan aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz.

Ticari Marka ve Fikri Mülkiyet Hakları

İşletme ismini ve ürünlerini korumak için ticari marka ve fikri mülkiyet hakları ile ilgili hukuki düzenlemelerin yerine getirilmesi gerekir. 

Yasal Uyumluluk

İşletmenizin ulusal yasalara uygun olduğundan emin olmalısınız. Bu çerçevede örneğin, çalışan hakları, tüketici koruma kanunları kapsamındaki yükümlülükler ve çevresel düzenlemelere dikkat etmek önemlidir.

İş ve Çalışma Mevzuatı

İş ve çalışma mevzuatı, işçi haklarını, işçi ile işveren ilişkilerini ve iş dünyasına ilişkin yasal düzenlemeleri içerir. İş ve çalışma mevzuatı kapsamında ele alınabilecek temel konular arasında şunlar yer alır: 

 • İşveren ile çalışan arasındaki ilişkiyi düzenleyen iş sözleşmeleri, 
 • Çalışma süreleri ile izinler, 
 • Çalışanların sendikal hakları, 
 • İş sağlığı ve güvenliğine dair politikalar, 
 • Sigorta ve sosyal güvenlik hakları, 
 • Yabancı uyruklu çalışanlar için gereken çalışma izinleri ve vize prosedürleri, 
 • İşten çıkarma koşulları

İş ve çalışma mevzuatını anlamak ve işletmenizin bu mevzuata uygun hareket etmesini sağlamak önemlidir. Bu aşamada, iş hukuku alanında uzman bir avukat veya hukuki danışmandan destek almak da faydalı olabilir.

İşletme Stratejisi Oluşturma

Bir şirket kurmak, sadece fiziksel kaynakları oluşturmakla ilgili değildir. Aynı zamanda işletmenizin gelecekteki başarısını planlamak ve yönlendirmekle de ilgilidir. 

İşletme stratejisi, uzun vadeli hedefleri belirlemeyi amaçlar. Ayrıca rekabet avantajı sağlamak gibi amaçlar etrafında şekillenir. Söz konusu hedeflere yönelik bir işletme stratejisi oluştururken titizlikle ele almanız gereken iki önemli adım vardır. Bunlar sırasıyla; iş planı oluşturma ve dijital pazarlama stratejilerini belirleme olarak karşınıza çıkar. 

İş Planı Oluşturma

Şirket kurmak ve kurulan şirketi başarıya taşımak, doğru bir iş modeli ve iyi bir iş planı oluşturulmasıyla mümkün olabilir. İşletmenin hangi ürün ve hizmetleri kimlere ve nasıl sunduğunu belirler. 

İşletmenin temel stratejilerini ve işletme faaliyetlerinin temel mantığını tanımlayan iş modelinin temeli ise iş planıdır. İşletme sahipleri, iş modelini belirledikten sonra, bu modeli hayata geçirmek ve uygulamak için iş planını hazırlarlar.

İş planı, işletme hedeflerinden, stratejilerinden ve finansal projeksiyonlarından oluşan kapsamlı bir dökümandır. Şirketin gelecekteki başarısının temelini oluşturur. 

İş planının temel adımları şunlardır: 

 • Kısa ve uzun vadeli işletme hedeflerinin belirlenmesi, 
 • Kapsamlı bir pazar araştırmasının yapılması,
 • Ürün ve hizmet tanımının yapılması, 
 • Tedarik zincirinin düzenlenmesi, 
 • Envanter yönetimi gibi konuların ele alındığı operasyonel planın oluşturulması, 
 • Finansal projeleme yapılması

İş planı, işletmenizin başarı şansını artırmak ve sürdürülebilir bir büyüme sağlamak için hayati bir araçtır. İşletmenizi daha planlı, etkili ve sürdürülebilir bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.

Dijital Pazarlama Stratejileri

Hayatın her alanında olduğu gibi iş yaşamında da dijital dilin hakim olduğu bir çağda şirket kurmak demek biraz da çevrimiçi varlık göstermek anlamına gelir. Bu anlamda işletmelerin etkili bir dijital pazarlama stratejisi geliştirmesi önemlidir.

Etkili bir dijital pazarlama stratejisinin temel bileşenleri ise şu şekilde sıralanabilir:

 • İyi tasarlanmış bir web sitesi kurmak ve arama motoru optimizasyonu (SEO) uygulayarak çevrimiçi görünürlüğü artırmak,
 • Sosyal medya platformlarını kullanarak hedef kitleye ulaşmak ve marka bilinirliğini artırmak,
 • E-posta pazarlaması ile müşterilere düzenli olarak e-posta göndererek yeni ürünleri tanıtmak, promosyonlar sunmak ve bu yolla müşteri sadakatini artırmak,
 • İçerik pazarlaması çalışmaları oluşturarak müşteri ilişkilerini güçlendirmek ve kendi alanında otorite olarak kabul edilmek,
 • Google Ads, Facebook Reklamları gibi reklam platformlarında hedeflenmiş reklam kampanyaları yürütmek.

E-ticaret ve dijitalleşme, işletmenizin başarısı için çok önemlidir. Doğru ve profesyonelce oluşturulup uygulanan dijital pazarlama stratejileri müşteri tabanını genişletip rekabet avantajı sağlar. Böylelikle işletmenin büyümesini destekler.

Son olarak; sürekli değişip dönüşen bir iş dünyasının içinde, dijital pazarlama stratejilerinin de düzenli olarak gözden geçirilip güncellenmesi gerekir. 

Kurumsal Kimlik

İşletme stratejisi, şirket kurmak için hayata geçirilmesi gereken önemli bir aşamadır. Bu süreçte işletmenin tanınabilirliğini, itibarını ve rekabet avantajını artırmanın önemli bir ayağı da kurumsal kimlik oluşturmaktır. 

Kurumsal kimlik, işletmenin nasıl algılandığını, neyi temsil ettiğini ve müşterilere hangi mesajları ilettiğini belirler. Söz konusu kimlik oluşturma süreci, marka tescili, patent ve fikri mülkiyet hakları gibi önemli yasal konuları kapsar.

Marka ismi bulmak oldukça önemli bir konudur. Ancak bulunan marka isminin korunması çok daha önemli bir husustur. Bu nedenle marka tescili; işletmenin adını, logosunu veya sembollerini yasal olarak koruma altına almanın bir yoludur. Bu, başka bir işletmenin benzer bir adı veya logoyu kullanarak sizi taklit etmesini engeller. Marka tescili, marka itibarını korur.

Eğer işletmeniz yenilikçi ürünler veya süreçler geliştiriyorsa bu buluşları patentlemek çok önemlidir. Patentler, buluşlarınızın kullanılmasını ve kopyalanmasını engelleyerek, sizi rakiplere karşı korur ve yaratıcı çalışmalarınıza değer katar.

Fikri mülkiyet hakları, işletmenizin yaratıcı ürünlerini, tasarımlarını veya içeriklerini koruma altına alır. Bunlar arasında telif hakları (copyrights), ticari sırlar ve ticari markalar da yer alır.

Kurumsal kimlik oluşturmak, işletmenizin benzersizliğini ve değerini vurgular. Aynı zamanda yasal korumayı sağlamak anlamına gelir. Ayrıca işletmenizin kurumsal kimliği, müşterileri çekmek ve işletmenizi bir marka olarak konumlandırmak için kullanabileceğiniz güçlü bir araçtır.

Pazar Araştırması

Pazar araştırması, şirket kurmak için başlatılan sürecin temel aşamaları arasında yer alır. Bu aşama işletme sahiplerine, ilgili pazarı, rekabetçi manzarayı ve potansiyel müşterilerini detaylı bir şekilde inceleme fırsatı sunar.

İşletme sahipleri, talep olan ürün ve hizmetleri, talebin büyüklüğünü ve en kârlı müşteri segmentini belirlemek için pazar araştırması sonuçlarına bakar ve sonuçlara dayalı stratejiler geliştirirler.

Ayrıca, pazar araştırması, işletme sahiplerinin rekabeti anlamalarına yardımcı olur. Rakip firmaların güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirmek, işletmenin kendini nasıl konumlandırması gerektiği konusunda önemli bilgiler sunar. 

Sonuç olarak, pazar araştırması ve rekabet analizi, daha bilinçli kararlar almak için gereken verileri sağlar ve bu, işletmeyi başarıya götüren stratejilerin temelini oluşturur.

Şirket Türleri Nelerdir?

Şirket kurmak, şirket türüne karar verme aşamasını da kapsar. İşletme sahipleri, faaliyet alanı ve iş ihtiyaçlarına uygun olarak farklı şirket türleri arasından seçim yapabilirler. Şirket kurma sürecinde, işletmenin yapısı ve yasal statüsü oldukça kritik bir rol oynar.

Şirket türü seçimi, işletmenizin sahip olacağı hak, sorumluluk ve vergi durumlarını da etkiler. Ana şirket türlerinin her biri kendi kendi avantaj ve dezavantajlarına sahiptir. 

Söz konusu farklı şirket türlerini inceleyerek, işletmenizin ihtiyaçlarına en uygun olanı belirleyebilirsiniz. Bu şekilde faaliyetlerinizi başarıyla yürütebilirsiniz.

Şahıs Şirketi

Şahıs şirketi, işletmenin sahibinin kişisel varlığı ile işletmenin varlığı arasında herhangi bir ayrımın olmadığı bir şirket türüdür. İşletme sahibi bireysel şirket kurmak yoluna gider; yani tüm sorumlulukları tek başına taşır ve işletmeyle ilgili tüm kararları tek başına alır.

Şahıs şirketleri de kendi arasında üçe ayrılır:

Basit Usul

Basit usul, işletme sahipleri için bir çeşit vergi ödeme yöntemini ifade eder. Ticari veya zirai faaliyetlerde bulunan küçük işletmeler belirli bir gelir sınırını aşmadıklarında, basit usulü tercih edebilirler. Bu türden işletmeler, işletme sahiplerinin gelirine göre yapılan basit bir matematiksel hesaplamayla vergi ödemesine olanak tanır. Bu yöntem, işletme sahipleri için kolay uygulanabilir ve düşük vergi yükü getirir. Genellikle küçük esnaf, zanaatkarlar ve tarım işletmeleri için tercih edilen bir vergi yöntemidir.

İşletme

İşletme, ticaret veya sanayi faaliyetleri yoluyla mal veya hizmet üreten ekonomik bir birimdir.

İşletmeler, yıllık iş hacimlerine bağlı olarak her yıl güncellenen limitlerde işletme hesabı defteri tutabilirler. Bu, sermaye gerektirmeyen ve gerçek kişiler tarafından kolayca kurulup sonlandırılabilen bir vergi mükellefiyeti türüdür. Hesap dönemi sonunda stok değeri, gelire eklenirken, dönem başındaki stok değeri ise giderlere eklenir. Gelirler satış hasılatını içerirken, giderler ise dönem içi alış maliyetlerini içermektedir.

Serbest Meslek

Serbest meslek, bir kişinin bilgi, beceri veya uzmanlık alanına dayalı olarak bağımsız bir şekilde mesleki faaliyetlerde bulunmasını ifade eder. İşin, işverene bağlı olmaksızın şahsi sorumluluk altında yapılmasıdır.

Limited Şirket

Limited şirket, bir veya birden fazla ortak tarafından kurulan ve ortakların sınırlı sorumluluğa sahip olduğu işletmeleri temsil eder. Limited şirket kurmak, iş ortaklarının kişisel varlıklarını işletme borçlarından korur ve işletmenin sermaye ve kâr dağılımını düzenlemelerine olanak tanır.

Anonim Şirket

Anonim şirket, sermayesini ortaklarından toplayarak kurulan ve ortaklık yapısı halka açık veya kapalı olabilen bir işletme türüdür.

Kollektif Şirket

Kollektif şirkette, iş ortakları sınırsız sorumluluğa sahiptir. Şirket ortakları, işletmenin yönetimine ve karlarının paylaşımına katılırlar ve sınırsız kişisel sorumlulukları vardır. Kollektif şirketler genellikle küçük işletmeler veya aile şirketleri arasında tercih edilen bir yapıdır. Bu işletme türünün en önemli özelliği, iş ortaklarının işletmenin borçlarından kişisel olarak sorumlu olmasıdır. Yani, işletme iflas ettiğinde, ortaklar kişisel varlıklarıyla işletmenin borçlarını karşılamak zorunda kalabilirler.

Komandit Şirket

Komandit şirket, en az bir tane sorumlu ortak ve en az bir tane komandite ortak içeren bir işletme türüdür. Sorumlu ortaklar sınırsız sorumluluğa sahiptir, yani işletmenin borçlarından kişisel olarak da sorumludurlar.  Komandite ortaklar ise sadece sermaye koymakla yükümlüdür. Sorumlulukları, yatırdıkları sermaye ile sınırlıdır. 

Komandit şirket kurarak iş ortaklarının farklı derecelerde sorumluluk taşımasına olanak tanımış olursunuz. Ayrıca bu şekilde işletmeyi, sermaye sağlayanlar ve işi yönetenler arasında bölmüş olursunuz.

Adi Komandit Şirket

Adi komandit şirket, en az bir tane sınırsız sorumlu ortak ve en az bir tane sınırlı sorumlu komandite ortak içeren bir işletme yapısıdır. Sınırsız sorumlu ortaklar işletmenin borçlarına kişisel olarak katlanırken, komandite ortaklar sadece yatırdıkları sermaye ile sınırlı sorumluluğa sahiptir.

Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette, işletmenin sermayesi paylara bölünmüştür. Her payın sahibi sınırlı sorumlu bir komandite ortaktır. Bu işletme türünde, ortaklar yatırdıkları sermaye miktarıyla sınırlı bir sorumluluğa sahiptir ve işletmenin borçlarına kişisel olarak katlanmak zorunda değillerdir. 

Kooperatifler

Kooperatif, farklı bireylerin veya işletmelerin ortaklaşa sahip olduğu ve yönettiği, kâr amacı gütmeyen bir işletme türüdür. Kooperatifler, üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak, kaynakları paylaşmak ve işbirliği yapmak amacıyla kurulur. Her üye, işletmenin yönetimine katılır ve karar alma aşamasında eşit söz hakkına sahiptir.

Şirket Kurma İşlemlerinde 2024 Güncellemeleri ve Yenilikler

Şirket kurmak, ekonomik ve yasal düzenlemelerin sürekli değiştiği bir alan olarak her yıl güncellenen ve yeniliklerle şekillenen bir süreçtir. 2024 yılına gelindiğinde, Türkiye’de şirket kurma sürecinde önemli değişiklikler ve güncellemeler gerçekleşmiştir. Şirket kurma sürecini en güncel bilgilerle başlatmak, başarılı bir işletme yolculuğunun ilk adımıdır. 

Vergi ve Teşviklerdeki Yenilikler

Devlet, geri ödemeli veya geri ödemesiz (hibe) fonlar ve vergi muafiyeti gibi çeşitli yöntemlerle işletmelere destek sunar. Yatırım teşvikleri veya devlet destekleri adı altında çok çeşitli alanlarda kaynaklar tahsis eder. Şirket kurmak isteyen kişileri vergi yükümlülükleri noktasında bir parça da olsa rahatlatan çeşitli vergi avantajları sağlayabilir. İşletme kredileri gibi imkanlar da girişimcilere ciddi anlamda destek olur.

Söz konusu destekler, Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları, Tarım ve Orman Bakanlığı gibi bir dizi kurum tarafından sağlanır.

Bu kurumlar tarafından sunulan destekler, genel destekler ve özel çağrılarla açılan destekler olarak ikiye ayrılabilir. Bu destekler dönemsel olarak değişebilir. İşletmeler, bu destek ve teşviklerden yararlanmak için başvurularını yapabilirler. Kurumlar tarafından sağlanan bu destekler şunları içerebilir:

• KOSGEB destekleri

• Ticaret Bakanlığı’nın sunduğu imkanlar

• TÜBİTAK’ın destek programları

• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sunmuş olduğu destekler

• SGK tarafından sağlanan teşvikler

• Kalkınma ajansları tarafından desteklenen projeler

• İŞKUR’un teşvik programları

• Avrupa Birliği’nin hibe ve teşvik programları

Vergi ve teşviklerdeki yenilikleri Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı sitesinden takip edebilirsiniz.

Yeni Yönetmelikler ve Değişiklikler

2024 yılında Türkiye’de şirket kurmak için harekete geçmeden önce konuyla ilgili yeni yönetmelik ve değişiklikleri incelemeniz gerekir. Şirket kurmak isteyenler için önemli olan bu değişiklikler, sektörel izinler, lisanslar ya da Bakanlık onayları gibi konuları kapsayabilir. 

Yeni yönetmelikler Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ve İstanbul Ticaret Odası gibi adreslerde yer alır.

Şirket Kurma Maliyetleri

Şirket kurmak, farklı maliyet kalemlerini içinde barındıran bir süreçtir. Şirket kurma maliyetleri genellikle iki kategoride toparlanabilir.

Başlangıç Giderleri

Başlangıç giderleri, işletme kuruluşu aşamasında karşılanması beklenen giderlerdir. Bu giderler işletmenin ilk kurulduğu dönemde ödenir. Kuruluş işlemleri için noter ve ticaret sicil müdürlüğü harçları, başlangıç giderlerine girer. Ayrıca iş yeri kiralama veya satın alma maliyetleri ve işletme sahibinin veya ortakların (eğer gerekiyorsa) koyması gereken sermaye de bu listede yer alır. İlk stok ve malzeme alımı, gerekli ekipman, mobilya veya yazılım alımı, işletmenin tanıtım ve reklam harcamaları da yine başlangıç giderlerine dahil edilebilir.

Sürekli Operasyon Giderleri

Sürekli operasyon giderleri, işletmenin faaliyetlerini sürdürdüğü dönemde düzenli olarak ödenen giderlerdir. Bu giderler işletmenin günlük işleyişini sürdürmesi için önemlidir.

Sürekli operasyon giderleri; personel maaşları ve yan hakları, kira, elektrik, su, doğalgaz gibi işyeri giderlerini kapsayabilir. Ayrıca vergiler ve sigorta ödemeleri, malzeme ve envanter yenileme maliyetleri de bu listeye girer. Pazarlama ve reklam giderleri, işletme sahibinin veya ortaklarının aylık veya yıllık olarak çektiği maaşlar veya kâr payları da bu kapsamda yer alır.

Başlangıç giderleri işletmenin ilk kuruluş aşamasında yoğunlaşırken, sürekli operasyon giderleri işletme faaliyetleri başladıktan sonra düzenli olarak karşılanır. Şirket kurmak isteyen kişiler ile işletme sahipleri işletme maliyetlerini yönetirken bu iki kategoriyi dikkate almalıdır.

Sonuç ve Öneriler

Şirket kurmak sizin için karışık bir süreci ifade edebilir. Ancak doğru adımlar atıldığında işletmenizin başarılı olma şansı oldukça yüksektir. 

İlk olarak, şirket nedir ve nasıl kurulur konularını anladığınızdan emin olun. Ardından, işletme türlerini ve hangi seçeneğin sizin için en uygun olduğunu değerlendirin. 2024 yılında yürürlüğe giren güncellemelere dikkat edin, çünkü bu değişiklikler işletme kurma sürecinizi etkileyebilir. Son olarak, başlangıç maliyetlerini ve sürekli operasyon giderlerini göz önünde bulundurarak bütçenizi oluşturun. 

Şirket kurma yolculuğunuza başlarken iyi bir iş planı, net hedefler ve tutarlılık, büyük önem taşır. Unutmayın ki işletmenizin başarısı büyük oranda, hazırlıklı olma, kararlılık ve sürekli öğrenme sürecinin hayata geçirilmesine dayanır!

Şirket Kurmanın En Kolay Yolu: Mükellef

Şirket kurmak için fikriniz ve finansmanınız hazır olduğunda ilk adımı atmak hukuki ve vergisel süreçlerden dolayı zorlu geliyor olabilir. Girişimcilik hayalinizi hayata geçirmek için geleneksel yöntemleri tercih etmek yerine, Mükellef ile şirket kurma işlemlerini oturduğunuz yerden tamamlayabilirsiniz. Mükellef, hizmetleriyle hızlı ve zahmetsiz bir şekilde şirketinizi kurmanızı ve finansal süreçlerinizi online bir platform üzerinden yönetmenizi sağlar. Mükellef’e kaydolarak Türkiye’de ya da yurt dışında şirketinizi birkaç adımda kurabilir, ihtiyacınız olduğunda profesyonellerden destek alabilirsiniz. Şirket kurmanın yanında şirket kurma sürecinde ve sonrasında ihtiyacınız olabilecek e-Fatura, sanal ofis, online ön muhasebe programı, marka tescil, teşvik analizi gibi hizmetlere de tek bir panel üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

Şirket Kurmak ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Şirket Açmak için Ne Yapmak Gerekiyor?

Şirket kurmak için neler gerekli konusu oldukça geniş bir konudur. İlk adım olarak, iş fikrinizi ayrıntılarıyla ortaya koymalı ve bir iş planı hazırlamalısınız. Ardından, hukuki yapıya (örneğin, şahıs şirketi, limited şirket, gibi) karar vermelisiniz. Vergi kimlik numaranızı ve gerekli izinleri almalısınız. Şirket sermayesini ve finansmanı düzenlemelisiniz. Son olarak, bir pazarlama stratejisi oluşturmalısınız.

Şirket kurmak için gerekenler genel olarak bu sayılan adımları kapsar.

Şirket Kurmak Kaç Gün Sürer? 

Şirket kurma süresi yasal düzenlemelere, işletmenin türüne ve başvuru prosedürlerine bağlı olarak değişebilir. Bazı ülkelerde şirket kurma işlemi birkaç gün içinde tamamlanabilirken, diğerlerinde daha uzun sürebilir. İş planı oluşturmak, vergi kimlik numarası almak, hukuki belgelerin düzenlemek, izinleri tamamlamak ve diğer yasal prosedürler bu süreyi etkiler.

İşletmenin karmaşıklığına ve büyüklüğüne bağlı olarak da şirket kurma süresi değişecektir.

Türkiye’de şirket kurmak, birkaç hafta ile birkaç ay arasında sürebilir.

e-Devlet’ten Şahıs Şirketi Kurulur mu?

Evet, Türkiye’de şahıs şirketi kurmak için e-Devlet platformunu kullanabilirsiniz. e-Devlet, işletmelerin kuruluş işlemlerini online olarak yapmalarına imkan tanır. Yani online şirket kurmak mümkündür.

E-devlet İşlemleri bölümünde, şirket kurma başvurularınızı online olarak gerçekleştirebilir ve gerekli evrakları yükleyebilirsiniz. Bu şekilde işletmenizle ilgili resmi kayıtları oluşturabilirsiniz. Bu platform, işlem sürecini hızlandırır ve işletme sahiplerine bürokratik işlemleri kolayca tamamlama fırsatı sunar. Ancak, başvuru süreci ve gereken belgeler işletme türüne ve yerel yasal düzenlemelere bağlı olarak değişebilir.

Sonuç olarak e-Devletten şahıs şirketi kurmak mümkündür, ancak detaylı bilgiyi e-Devlet resmi web sitesinden veya ticaret odasından almanız gerekir.

Bir Şirket Kurmak için Kaç Para Lazım?

Bir şirket kurmak için gereken para miktarı, şirketin türüne, büyüklüğüne ve faaliyet gösterdiği sektöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Sermaye gereksinimleri, Türkiye’de limited şirket için en az 10 bin TL, anonim şirket için ise en az 50 bin TL gibi yasal asgari sermaye tutarlarını içerebilir. Ancak bu miktarlar işletme ihtiyaçlarına göre artırılabilir.

Finansman, işletmenin başlangıç maliyetlerini ve işletme sermayesi gereksinimlerini karşılamak için kullanılır. Kaynaklar yatırımcılardan, kredilerden veya kişisel tasarruflardan gelebilir.

Muhasebe ise işletmenin mali durumunu izlemek ve yasal yükümlülükleri yerine getirmek için önemlidir. Şirketin büyüklüğü ve faaliyetleri, muhasebe maliyetlerini etkileyebilir. Dolayısıyla, her işletmenin özgün finansal gereksinimleri vardır. “Şirket kurmak kaç para?” sorusunun cevabı, iş planına ve yasal düzenlemelere bağlı olarak değişebilir.

Şirket Açmak Zor mu?

Şirket kurmak, iş planını hazırlamak, yasal gereksinimleri yerine getirmek gibi dikkat ve çaba gerektiren aşamaları içeren bir süreçtir. Başarı, sektöre, coğrafi konuma ve işletme büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir. İyi bir planlama, yeterli finansal kaynaklar ve gerekli izinlerle, şirket kurmak ve şirketin varlığını sürdürmek mümkün olabilir. Tüm bu sürecin zorluğu, işletme sahiplerinin deneyimine ve ne kadar hazırlıklı olduğuna bağlı olarak değişir.

Kimler Şirket Kuramaz?

Bazı kişiler veya gruplar, özel nedenlerle şirket kuramayabilirler. Örneğin, hükümetin belirlediği yasal kısıtlamalara uymayanlar veya belirli bir suç geçmişine sahip olanlar şirket kurma yetkisini kaybedebilirler. Ayrıca, yasal olarak iş yapma haklarını kaybedenler veya iflas etmiş olanlar da bazı durumlarda şirket kuramayabilirler.

Her ülkenin kendi yasal düzenlemeleri ve kısıtlamaları bulunur. Bu nedenle herhangi bir kişinin veya grubun şirket kurma yetkisi, o bölgedeki yasalara bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Sonuç olarak, şirket kurma niyetinde olanlar yasalara danışmalı ve gerektiğinde profesyonel bir hukuk danışmanından yardım almalıdır.

Kişinin Tek Başına Şirket Kurabilmesi Mümkün mü?

Evet, tek kişilik şirket kurmak mümkündür. Tek kişilik şirket, yalnızca bir kişi tarafından sahip olunan ve işletilen bir işletme türüdür. Bu işletme türü, iş sahibinin tüm sorumluluğu üstlendiği ve işletmeye dair tüm kararları tek başına aldığı bir yapıya sahiptir.

Birçok ülkede, tek kişilik şirket kurmak daha basit ve hızlı bir süreçten oluşur. Ayrıca tek kişilik şirket, iş sahibinin kişisel varlığını işletme varlığından ayrı tutmasına da olanak tanır.

E-ticaret için Şirket Nasıl Kurulur?

E-ticaret için şirket kurmak, özetle aşağıdaki adımları içerir:

 • İlk olarak, iş fikrinizi belirleyip bir iş planı oluşturun.
 • Ardından, işletmenizin türünü seçin.
 • Vergi kimlik numarası alın ve gerekli izinleri temin edin.
 • E-ticaret sitesi kurmak için plan oluşturun ve işletmenizin dijital varlığını hayata geçirin.
 • Ödeme işlemleri, sanal pos, müşteri hizmetleri, lojistik ve operasyonel detayları düzenleyin.
 • Son olarak, e-ticaret faaliyetinizi yasal olarak uygun şekilde sürdürmek için gizlilik politikaları ve tüketici haklarına dikkat edin.

İşte bu adımlar, E-ticaret için şirket kurmanın ana hatlarını oluşturur. Detaylar yasalara ve işletme türüne bağlı olarak değişebilir.

Evden Şirket Kurulabilir mi?

Evet, evde şirket kurmak mümkündür. Evde şirket kurmak, özellikle online işletmeler, danışmanlık, eğitim, sanat ve el yapımı ürünlerin pazarlanması gibi birçok farklı iş türü için yaygın bir seçenektir.

Ancak bu süreçte, yasal düzenlemelere ve iş türüne bağlı olarak belirli izinler, vergi kayıtları ve diğer yasal gerekliliklerin hayata geçirilmesi önemlidir.

Şirketimi Nasıl Vergi Avantajlarından Yararlandırabilirim?

Şirketinizi vergi avantajlarından yararlandırmak için bazı stratejileri hayata geçirebilirsiniz.

Öncelikle, yerel vergi yasalarını iyi anlamalı ve işletmenizi bütünüyle yasalara uygun olarak yapılandırmalısınız. Vergi avantajlarından yararlanmak için muhasebe kayıtlarınızı düzenli ve doğru bir şekilde tutmalısınız. Mevcut vergi indirimlerini ve teşvikleri takip etmelisiniz.

Bunun yanında işletme giderlerini optimize ederek vergi matrahınızı azaltabilirsiniz.

Vergi profesyonellerinden yardım almak da bu süreçte önemlidir. Zira profesyoneller, işletmenizin spesifik ihtiyaçlarına uygun stratejiler geliştirebilirler.

2024 yılında şirket kurma süreci, giderek dijitalleşen ve teknolojiye dayalı hızlı değişimlerle şekillenen bir dönemde hayata geçirilmek zorundadır. Gelişmiş çevrimiçi kaynaklar ve hizmetlerin sunulduğu bir ortam mevcuttur ve bundan kaçmak mümkün değildir. Bu rehberde ele aldığımız adımları izleyerek, iş fikirlerinizi gerçeğe dönüştürmek için ihtiyaç duyduğunuz sağlam zemini oluşturabilirsiniz.

Öte yandan unutmayın ki şirket kurma süreci, yasal düzenlemelere, sektöre ve işletmenizin özelliklerine bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, profesyonel danışmanlık desteği almak ve güncel bilgilere erişmek her zaman önemlidir.

Şirket kurmak, hayattaki birçok fırsat kapısını sizin için aralayabilir ancak kesinlikle dikkatle planlanması gereken bir süreçtir.

Ayrıca İlginizi Çekebilir:

author

Meylin Koç

Sosyal Medya Ekip Lideri

Benzer Yazılar

Tişört Tasarlama: En İyi 18+ Tişört Tasarlama Aracı (2024)

Günümüzde kendimizi ifade etme biçimimizin giydiğimiz kıyafetlere yansıdığı bir kişiselleştirme çağı yaşıyoruz. İşte tam da bu noktada, sıradan bir giysi parçası olan tişört, adeta yaratıcılığınızı sergilediğiniz bir tuvale dönüşmektedir. Tişört tasarlama ve talep üzerine baskı (print on demand), yaratıcılığınızı giyilebilir sanata dönüştürmenin keyifli yollarından biridir. Bu alanda kullanılan gelişmiş tasarım araçları sayesinde, kendi tişört tasarımlarınızı […]

Girişimcilik
OtherBlogFeatured

ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi): Bilmeniz Gereken Her Şey

Günümüzde artan ekonomik belirsizlikler, hem kamu politikalarının tasarımı hem de özel sektörün stratejik karar alma süreçleri açısından fiyat dalgalanmalarının doğru analiz edilip yorumlanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekonomik aktivite ve enflasyonist baskılar hakkında önemli veriler sunan kritik bir ekonomik gösterge olarak öne çıkmaktadır. Üretim aşamasındaki fiyat hareketlerini yansıtan öncü bir gösterge […]

Girişimcilik
OtherBlogFeatured

Vergi Mükellefi Nedir? Çeşitleri Nelerdir? (2024 Rehberi)

Modern devletlerin işleyişi ve vatandaşlarına sunduğu kamu hizmetleri, sürekli ve istikrarlı bir finansman kaynağı gerektirmektedir. Bu ihtiyacı karşılamanın en etkili ve yaygın yolu ise vergilendirme sistemidir. Ancak etkili bir vergilendirme sistemi kurmanın ilk adımı, vergi yükümlülüğü taşıyan kişi ve kurumları, yani vergi mükelleflerini doğru bir şekilde tanımlamaktan geçer.Vergi mükellefi olmanın kapsamı ve tanımları, farklı yasal […]

Girişimcilik
OtherBlogFeatured

ESBİS Nedir? Nasıl Kayıt Olunur? (2024 Rehberi)

Türkiye’de 2.4 milyon esnaf ve sanatkârın faaliyet gösterdiği işyerleri, ekonomimizin bel kemiğini oluşturmaktadır. Günlük iş süreçlerini daha etkili ve organize bir şekilde yönetmek isteyen esnaf ve sanatkârlar için, dijitalleşmenin sunduğu imkânlardan yararlanmak günümüzde bir zorunluluk haline geldi. İşte tam da bu noktada T.C. Ticaret Bakanlığı’nın sağlamış olduğu ESBİS (Esnaf ve Sanatkâr Bilgi Sistemi) devreye giriyor. […]

Girişimcilik
OtherBlogFeatured

Vergi Borcu Yapılandırma Nasıl ve Nereden Yapılır? (2024)

Vergi borcu ödemeleri, toplumun kamu hizmetlerine katkı sağlaması açısından oldukça önemli bir araçtır. Ancak bazen beklenmedik finansal zorluklar veya değişen yaşam koşulları sebebi ile vergi borçlarımızı zamanında ödemekte güçlük çekebilmekteyiz. Bu noktada vergi borcu yapılandırma sistemi gibi hem devlet hem de vatandaş yararına uygulamalar devreye girmektedir.Vergi borcu yapılandırma, vatandaşlara ve kurumlara ödeme kolaylığı sağlayan bir […]

Girişimcilik
OtherBlogFeatured

Bültenimize
Abone Olun

contact-person
contact-person
contact-person

Sorunuz mu var?

Hemen Arayın!

0850 255 18 39