Girişimcilik

Son Güncelleme: 16.01.2024

9 dk

PostFeatured

Yayınlanma Tarihi: 18.12.2022

Girişimcilik

Son Güncelleme: 16.01.2024

9 dk

Limited Şirket Nedir? Nasıl Kurulur?

author

Ahmet Kemal Metin

İçerik Pazarlama Uzmanı

Yayınlanma Tarihi: 18.12.2022

Günümüzde gittikçe popüler bir iş modeli haline gelen e-ticaret ile birlikte birçok kişi şirket kurma talebinde bulunmaktadır. Bu talebe istinaden ele aldığımız yazımızda, Türkiye’de en çok kurulan şirket türü olan Limited Şirket Nedir? ve Nasıl Kurulur? sorularına yanıt verdik.

Gelin tüm detayları ile birlikte inceleyelim.

Limited Şirket Nedir? Nasıl Kurulur?

Limited Şirket Nedir?

Günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız, Limited şirket LTD. ŞTİ’nin açılımıdır. Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan 6782 sayılı 503. maddeye göre “iki veya daha fazla hakiki veya hükmi şahıs tarafından bir ticaret ünvanı altında kurulup, ortakların mesuliyet koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile mahdut ve esas sermayesi muayyen olan şirkete Limited şirket denir.”

Başka bir deyişle, Limited şirket bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret ünvanı altında kurulan ticaret şirketidir. Limited şirketler, ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanırlar. Sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur.

Limited Şirket Özellikleri Nelerdir?

“Limited Şirket Nedir?” sorusunu yanıtladıktan sonra merak edilen bir diğer konu, Limited şirket özellikleridir. Bu özellikler aşağıdaki gibi listelenebilir:

 • Sigortacılık ve bankacılık dışında birçok alanda Limited şirketi kurabilirsiniz.
 • Şirket ortakları, gerçek veya tüzel kişiler olabilir.
 • Ortak sayısı elliyi geçemez.
 • Limited şirket kurmak, hem maliyet hem de prosedür bakımından anonim şirket kurmaktan daha kolaydır.
 • Limited şirketlerde yöneticiler ve genel kurulun bulunması zorunludur.
 • Limited şirket kurmak için en az 10.000 TL sermaye gereklidir.
 • Gerekli sermayenin tamamı, şirket tescili gerçekleştikten sonra 2 yıl içerisinde ödenebilir.
 • Ortakların koyacakları sermayenin en az 25 TL veya bunun katları olması zorundadır.
 • Ödeme takvimi, şirket sözleşmesinde belirlenmeli ya da müdürler tarafından hazırlanabilir.
 • Şirket merkezlerinin bulunduğu yerde ticaret siciline tescil edilen Limited şirket sözleşmesi bulunur.
 • Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu değillerdir. Ortaklar taahhüt ettikleri sermaye paylarını ve şirket sözleşmesinde bulunan ek ödemeleri ödemekle sorumludurlar.
 • Limited şirketler halka arz edilemez.

Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Limited şirket kurmak, hem daha kolay kurulması hem de daha az maliyet gerektirmesi bakımından en çok kurulan şirket türlerinden biridir. Daha az maliyetle ve daha kolay bir şekilde bir ya da birden çok ortakla bir şirket kurmak istiyorsanız, Limited şirket kurabilirsiniz.

Limited şirket kurarken uygulanması gereken ilk adımlardan biri ortaklık süreçlerinin tamamlanmasıdır. Bu süreçleri tamamladıktan sonra sermaye, amaç, şirket ünvanı vb. prosedürler belirlenir. Bunlar belirlendikten sonra esas sözleşme hazırlanır.

Sözleşmede yer alacak bilgiler şunlardır:

 • Şirket adresi
 • Benzersiz bir ünvan. (Mali Müşavir, bu ünvanın daha önce kullanılıp kullanılmadığını kontrol eder. )
 • Şirket müdürünün adı soyadı. (Müdür, tüm süreçlerden tam yetkili ve tam sorumludur. Şirketi temsil eden ve en çok sorumlu olan kişidir. )
 • Limited şirket türü birçok alanda kurulabilir ama mutlaka en az bir tane faaliyet alanı belirlenmelidir.

İlgili İçerik: Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Limited Şirket Kurmanın Şartları Nelerdir?

Kısaca Limited şirket kurma şartlarını ve süreçlerini özetlemek gerekirse;

 • Şirket kurma vekaleti gerekir.
 • Şirketeniz için bir isim düşünmeniz gerekir.
 • Şirketiniz için bir adres belirlemeniz gerekir.
 • Bir faaliyet alanı belirlenmelidir.
 • Şirketin en az bir ortağı olmalıdır.
 • Şirketin sermayesi en az 10.000 TL olmalıdır.
 • Şirket kurmak için 18 yaşından büyük olmanız gerekmektedir. Eğer 18 yaşının altında iseniz Muvafakatname (anne ve babanın izninin olduğunu gösteren, noter tarafından verilen izin belgesi) almanız gereklidir. 

Ayrıca T.C vatandaşı olmayan yabancılar da Türkiye’de bir T.C vatandaşının açabildiği tüm şirket türlerini açabilmektedir.

İlgili İçerik: Startup Nedir?

Limited Şirket Kurmak için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Limited Şirket Kurmak için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Tüm şirket türlerinde olduğu gibi Limited şirket kurmak için de gerekli olan bazı belgeler mevcuttur. Bu belgeler aşağıdaki gibi listelenebilir:

 • Şirket ortaklarına ait ikametgah belgesi
 • Şirket merkezi kira kontratı ya da tapu fotokopisi
 • Mersis kayıt ve talep numarasını gösteren belge
 • NACE kodlu kuruluş dilekçesi (kaşe ve imzalı)
 • Bağlı olunan müdürlük tarafından tasdik edilen, ıslak imzalı şirket ana sözleşmesi
 • Şirket sermayesinin 4/10.000’inin Rekabet Kurumu hesabına yatırıldığına dair dekont (bağlı olunan oda vezneleri)
 • Ortakların fotoğrafının da bulunduğu oda kayıt beyannamesi
 • Yabancı ortak var ise şirket kuruluş bildirimi
 • Mali müşavir hizmet sözleşmesi

İlgili İçerik: NACE Kodu Nedir?

Ayrıca Limited şirket kuranların tutmalarının zorunlu olduğu belli başlı defterler vardır. Bunlar:

 • Yevmiye Defteri
 • Envanter Defteri
 • Defteri Kebir
 • Pay Defteri
 • Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

Konu hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için bir mali müşavire danışabilirsiniz.

İlgili İçerik: Komandit Şirket Nedir?

Limited Şirket Kurmanın Avantajları Nelerdir?

Her şeyde olduğu gibi Limited şirket kurmanın da avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Sizler için Limited şirket kurmanın avantajlarını listeledik.

 • Limited şirket kurmanın vergisel işlemler yönünden bir avantajı vardır. Şahıs şirketleri için kurumlar vergisi zamanla artarken, Limited şirketler için %23’lük bir oranla sabittir.
 • 70-80 bin TL‘den fazla gelir elde eden işletmeler için Limited şirket kurmanın maliyeti daha azdır. 
 • Limited şirket kurmanın bir başka avantajı ise hisselerin devredilebilir olmasıdır. Bu durum, şirketin bir kısmı için veya istediğiniz oranda bir ortak alabilmek ve hissenizi satabilmek demektir.
 • Şahıs firmalarında böyle bir hisse söz konusu olmadığı için şirketi devretmek mümkün değildir. Özellikle ortada bir patent, bir marka varsa ruhsatlı işyerleri için hisse vermek daha da zordur. 

Tüm bu işlemleri tamamladıktan sonra bir mali müşavire şirketinizi kurma vekaleti verebilirsiniz. Şirketiniz kısa bir süre içerisinde tescillenir, şirket müdürü tarafından imza sirküsü çıkarılır ve noterle şirket kurulmuş olur.

Son olarak SGK ile çalışacak işçiler için SGK dosyası oluşturulur. Ticaret Bakanlığı, Maliye ve Sosyal Güvenlik kısmı da böylece tamamlanır.

İlgili İçerik: İş Fikirleri

Limited Şirket Kurmanın Dezavantajları Nelerdir?

Limited şirket kurmanın birçok avantajının yanı sıra bazı dezavantajları da mevcuttur. Bunlar;

 • Ortakların sayısı 50 ile sınırlıdır.
 • Halka açılma imkanı yoktur.
 • Tahvil çıkaramaz.
 • Kamu borçlarında ortaklar, sermaye payları oranında sorumlu tutulur.
 • Olası bir şirket veya hisse satışı durumunda satıştan doğabilecek gelir vergisinin fazla olması.

İlgili İçerik: E-Ticaret Nasıl Yapılır?

Limited Şirket ile Anonim Şirket Arasındaki Farklar Nelerdir?

Limited şirket ile anonim şirket arasında birçok fark bulunmaktadır. Bu farklardan bazıları aşağıdaki gibi listelenebilir:

 • Limited şirkette en az 10 bin TL sermaye gerekirken, anonim şirkette 50 bin TL sermayenin olması gerekir.
 • Anonim şirketi ortaklarının borç konusunda bir sorumluluğu bulunmaz. Limited şirket ortakları ise, taahhüt ettikleri pay oranı kadar vergi borcuna tabi tutulur.
 • Anonim şirketlerde, hisse devri için noter onayı işlemleri gerekmez. Limited şirketlerde ise hisse devri noter huzurunda yönetim kurulunun onayı ile birlikte gerçekleşir.
 • Limited şirketlerde hisse satıldığında, elde edilen kazanç gelir vergisine tabi tutulur. Anonim şirketlerde hisse pay senedi, elde edilmesinden itibaren 2 yıl içerisinde satılırsa kazanılan gelir vergiye tabi olmaz.

İlgili İçerik: Anonim Şirket Nedir?

Limited Şirket ile Anonim Şirket Arasındaki Farklar Nelerdir?

Limited Şirket ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Birçok kişi “Limited Şirket Nedir?” sorusunun yanı sıra daha fazla detayı merak etmektedir. Merak edilen birçok detay, aşağıda belirtmiş olduklarımız gibi nitelendirilebilir. 

Limited Şirket Nasıl Vergi Öder?

Limited şirket olmanız fark etmeksizin her şirket tarafından kestiğiniz her faturada işin türüne göre %1, %8 veya %18 KDV ödemeniz gerekmektedir.

Limited şirketlerde %23 oranında kurumlar vergisi, ortak veya ortaklar kardan pay almak isterse bu durumda da %15 oranında vergi ödemeniz gerekir.

KDV hesaplama işlemlerinizi ilgili aracımızdan hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz!

Limited Şirket Kısaltması Nedir?

TDK’ye göre Limitet kelimesi ingilizce Limited olarak yazıldığı için bu kullanım gelenekselleşmiştir. Günümüzde yaygın kullanımı ve kısaltması Ltd. biçimindedir ve büyük harflerle LTD. ŞTİ şeklinde yazılır.

Limited Şirket Kurmanın Maliyeti Nedir?

10.000 TL sermayeli bir Limited şirket kurmak için İstanbul Ticaret Odası’na göre hesaplanan 2022 yılında bir Limited şirket kuruluş masrafı en az 3.850 TL olarak belirlenmiştir.

 • Ticaret Odası Masrafları = 1.550 TL
 • Mali Müşavirlik Hizmeti = 1.580 TL
 • Noter Masrafları = 650 TL
 • Vergi Dairesi Masrafları = 70 TL

Bu masraflar asgari olarak hesaplanmıştır.

Limited Şirket Kaç Kişi ile Kurulur?

Bilindiği gibi tek bir ortakla da “Limited şirket” kurabilirsiniz. En az bir ortak gerekmektedir fakat burada dikkat etmeniz gereken en önemli husus, ortak sayısının 50‘den fazla olamamasıdır.

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

author

Ahmet Kemal Metin

İçerik Pazarlama Uzmanı

Benzer Yazılar

Sürdürülebilir Ürün Rehberi: Yeşil Ticaret için 100+ Eko Ürün Fikri

Dünyamız, sorumlu davranışlara ve bilinçli tüketim alışkanlıklarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Doğal kaynakların azalması, artan kirlilik ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmanın zorluklarıyla karşı karşıyayız. Bu zorluklarla başa çıkmak için sürdürülebilir ürünler önemli bir rol oynamaktadır. Bu ürünler, çevresel zararı en aza indiren, yenilenebilir enerji kullanımını teşvik eden ve geri dönüştürülebilir malzemelerle […]

Girişimcilik
OtherBlogFeatured

Amerika’da Şirket Kurmak: Şartlar ve Süreç (2024)

Amerika Birleşik Devletleri, güçlü hukuki altyapısı ve dünya çapında kabul gören pazar erişimi ile girişimciler için cazip bir destinasyon olmaya devam ediyor. Amerika’da şirket kurma süreci, seçilecek işletme türünden, uygun vergi planlamasına, iş lisanslarının ve izinlerinin alınmasından, potansiyel pazar analizine kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Amerika’da şirket kurmak isteyenlerin takip etmesi gereken adımlar, hem yerel […]

Girişimcilik
OtherBlogFeatured

Yurt Dışından Ödeme Almak: En İyi 7 Ödeme Aracısı (2024)

Küresel pazara adım atmak ve uluslararası alanda faaliyet göstermek günümüzde büyük bir önem taşıyor. Bu kapsamda, yurt dışından ödeme kabul edebiliyor olmak, uluslararası ticaretin vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. İster bireysel ister şirket olarak, dünya çapında müşterilere ulaşmak ve ürünlerinizi sunmak, yeni olanakların kapısını açabilmektedir. Ancak, bu sürecin kendine has zorlukları ve karşılanması gereken bazı […]

Girişimcilik
OtherBlogFeatured

2024 Yılı Vergi Takvimi: Vergi Ödeme Günlerinizi Doğru Planlayın

Vergi ödemek, hepimizin üzerine düşen önemli bir görevdir. Her yıl belirlenen tarihlerde, bu sorumluluğumuzu yerine getirmemiz gerekir. Bu içeriğimizde, vergi ödeme süreçlerinizi daha kolay yönetmenize yardımcı olmak için vergi takvimi nedir, neden önemlidir ve bu konuda nasıl iyi bir planlama yapılır gibi konuları ele aldık. Ayrıca bu içeriğimizde, vergi takvimini nasıl inceleyeceğinizi ve sizin için […]

Girişimcilik
OtherBlogFeatured

Estonya’da Şirket Kurmak: Tüm Detaylar (2024)

Estonya, son yıllarda özellikle teknoloji ve inovasyon alanında gösterdiği başarılarla dünya çapında dikkat çeken bir ülke haline geldi. Bu başarı, ülkenin dijital altyapısının güçlü olması ve iş yapma kolaylığı sağlamasıyla yakından ilişkilidir. Dijitalleşme konusunda öncü bir ülke olan Estonya, e-Residency programı ile sınır ötesi girişimcilere kapılarını açarak global bir iş hub’ı oluşturmayı başarmıştır. Şirket kurma […]

Girişimcilik
OtherBlogFeatured

Bültenimize
Abone Olun

contact-person
contact-person
contact-person

Sorunuz mu var?

Hemen Arayın!

0850 255 18 39