E-TicaretMay 25, 2023

Ticaret Unvanı Nedir? Nasıl Alınır?

Özlem Doğan
İçerik Pazarlama Uzmanı

Türk Ticaret Kanunu’na göre işletme sahibi tacirlerin ticaret unvanlarını almaları zorunludur. Ticari unvan almak çok aşamalı bir işlemdir. Bu içeriğimizde “Ticaret Unvanı Nedir? Nasıl Alınır?” gibi birçok soruyu detaylı bir şekilde inceledik.

Ticaret Unvanı Nedir?

Türk Ticaret Kanunu tasarısına göre ticaret unvanı “Tacirin, ticari işletmesine ilişkin işlemler yaparken ve bu işlemlerle ilgili senet ve diğer evrakı imzalarken kullandığı addır. Bir başka deyişle, ticaret unvanı, gerçek veya tüzel kişiyi, ticari işletmenin sahibi olarak belirtir.”

Türk Ticaret Kanunu tasarısına göre ticaret unvanı “Tacirin, ticari işletmesine ilişkin işlemler yaparken ve bu işlemlerle ilgili senet ve diğer evrakı imzalarken kullandığı addır. Bir başka deyişle, ticaret unvanı, gerçek veya tüzel kişiyi, ticari işletmenin sahibi olarak belirtir.” 

Kimler Ticaret Unvanı Alabilir?

Türk Ticaret Kanunu’na göre ticaret unvanı, her tacirin ticari işletmesi için; şirketin açıldığı günden itibaren, 15 gün içerisinde ticaret unvanını tescil ve ilan etmesi gerekir. 

Anonim, limited, şahıs ve kooperatif şirketler ticari unvanlarını tescil ve ilan etmek zorundadırlar. 

Ticaret Unvanı Nasıl Alınır?

Ticaret unvanı başvuruları Ticaret Sicil Müdürlüğü üzerinden yapılmaktadır. Ticaret unvan almak için başvuru yapmadan önce bir işletme kurmak gerekmektedir.

Başvurudan önce hizmet vereceğiniz sektörü belirlemelisiniz. Çünkü ticari unvan, işletmenin faaliyetini yansıtmalıdır. Ticaret unvanı seçerken, kolay anlaşılabilir ve telaffuzu edilebilir olmasına dikkat etmelisiniz. Ayrıca başka bir işletmenin kullanmakta olduğu isimle karıştırılmamalıdır.

Ticaret unvanı kaydı için gerekli belgeler ve prosedürler ülkelere göre değişebilir. Türkiye’de Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne gerekli belgeler ile başvuru yaparak ticaret unvanınızı alabilirsiniz.

Ticaret unvanı kaydı yaptıktan sonra, bu ismi resmi işlemlerinizde kullanabilir ve hukuki işlemlerin unvan altında yapabilirsiniz. Ticaret unvanı, tanınmanız ve potansiyel müşterileriniz ilgisi için önemli bir kriterdir.

Ticaret Unvanı Başvurusu İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?

Ticaret unvanı ve işletmenin tescil işlemleri için birtakım belgeleri temin etmeniz gerekmektedir. Tescil işlemleri için Ticaret Sicil Müdürlüğünde istenen belgeler aşağıdaki gibidir;

Ticaret unvanı ve işletmenin tescil işlemleri için birtakım belgeleri temin etmeniz gerekmektedir. Tescil işlemleri için Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde istenen belgeler aşağıdaki gibidir;

  • Taahhütname
  • Dilekçe
  • Bir asıl, bir fotokopi olmak üzere imza beyannamesi 
  • 1 adet kimlik fotokopisi
  • Bir fotokopi, 1 asıl olmak üzere gerçek kişiler için mükellef görüntüleme evrakı

İlgili İçerik: İmza Sirküsü Nedir?

Ticaret Unvan Tescili Nasıl Yapılır?

Türk Ticaret Kanunu gereğince her tacir, ticari işletmesinin açıldığı günden itibaren 15 gün içerisinde ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmelidir.

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre alınmış ve belirtildiği gibi tescil edilmiş ticaret unvanını yalnızca sahibinin kullanma hakkı vardır. Kollektif şirketlerde ise ortakların tamamı veya en az birinin adı ve soyadı, şirket ve şirket türünü gösterecek bir ibare bulunması gerekir.

Ticaret Unvanı Türleri Nelerdir?

“Gerçek Kişi Ticaret Unvanı” ve “Tüzel Kişi Ticaret Unvanı” olmak üzere iki tür ticaret unvan türleri bulunmaktadır. Bu iki tür aşağıdaki gibi detaylandırılabilir.

Gerçek Kişi Ticaret Unvanı

Gerçek kişi ticaret unvanı, tacirlerin büyük harflerle yazılmış, kısaltılmamış adı ve soyadından oluşur. Gerçek kişi ticaret unvanı alırken ad ve soyada uygun ekler yapabilir. Gerçek kişi ticaret unvanı oluştururken, daha önceden tescil edilmiş unvanlardan farklı olması ve diğer unvanlardan açıkça ayıran ekler olmasına dikkat etmesi gerekmektedir.

Tüzel Kişi Ticaret Unvanı

Tüzel kişi ticaret unvanı alırken, farklı bir kural ya da hüküm olmadığı sürece tacirler ticaret unvanlarını istedikleri şekilde alabilirler. Tüzel kişilerde, limited şirketler ve kooperatif şirketler, unvanların sonuna “Anonim, Kooperatif veya Limited Şirket” ibarelerini eklemek zorundadırlar. İşletmenin  bu unvanı kullanması gerekir.

İlgili İçerik: Tüzel Kişi Nedir?

Ticaret Unvanı Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Ticaret unvanı seçerken dikkat edilmesi gereken ilk kural, seçtiğiniz ticaret unvanının başkası tarafından kullanılıp kullanılmadığını öğrenmenizdir.

Ticaret unvanı seçerken dikkat edilmesi gereken ilk kural, seçtiğiniz ticaret unvanının başkası tarafından kullanılıp kullanılmadığını öğrenmenizdir. Şayet başkası tarafından kullanılmış bir ticaret unvanını kullanamazsınız. Dikkat edilmesi gereken diğer kurallar aşağıdaki gibi sıralanabilir;

  • Aynı ticaret siciline aynı isimli bir tescil işlemi gerçekleştirmek istiyorsanız, ek kullanmanız gerekmektedir.
  • İşletme konusu ve türü Türkçe olmalıdır fakat ticaret unvanı yabancı kelimelerden de belirlenebilir.
  • Ticaret sicilinden silinen unvan, 5 yıl geçmeden başka biri tarafından tescil edilemez.
  • İşletmenizin şubesi, şirketin ticaret unvanını kullanmak ve sonunda şube olduğunu belirtmek zorundadır.
  • Unvanda yer alacak ifadeler; ulusal çıkarlara, kamu düzenine, ahlaka ve kültürümüze aykırı olmamalıdır.

Ticaret Unvanı ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Birçok kişi “Ticaret Unvanı Nedir?” sorusunun yanı sıra daha fazla detayı merak etmektedir. Merak edilen detaylar, aşağıda belirtmiş olduğumuz gibi nitelendirilebilir.

Ticaret Unvanı Devredilebilir Mi?

Ticaret unvanını devretmek için belirli prosedürleri takip etmek gereklidir. Ticaret unvanı devri yalnızca başka bir ticari işletme ile birlikte olabilir. İşletmeyi devralan kişi, unvanı da kullanma hakkına sahip olur.  Devir işlemi yapan kişi bir işletme açması durumunda eski unvanı kullanamaz. Eski unvandan ayırt edilebilen bir ek getirmelidir.

Ticaret Unvanı Nasıl Korunur?

İlan edilmiş ticaret unvanları birçok düzenleme ile korunmaktadır. Usullere göre tescil edilen ticaret unvanını kullanma hakkı sadece sahibinindir.

Ticari unvanlar hakkında yapılan düzenlemeler de şu şekildedir; “Ticari dürüstlüğe aykırı bir şekilde ticari unvanın başkası tarafından kullanılması halinde, hak sahibi bu durumunun tespitini, yasaklanmasının, unvanın değiştirmesini, silinmesini, gerekirse araçların ve malların imhasını, zarar oluştuysa, zarara öre maddi ve manevi tazminat isteyebileceği belirlenmiştir.

Bu içeriğimizde “Ticaret Unvanı Nedir?” sorusunu inceledik. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere.

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Bültenimize
Abone Olun

contact-person
contact-person
contact-person

Sorunuz mu var?

Hemen Arayın!

0850 255 18 39