E-Ticaret

Son Güncelleme: 24.10.2023

7 dk

PostFeatured

Yayınlanma Tarihi: 09.06.2022

E-Ticaret

Son Güncelleme: 24.10.2023

7 dk

Tüzel Kişi Nedir? Gerçek Kişi ile Farkları Nelerdir?

author

Boran Özgül

İçerik Pazarlama Uzmanı

Yayınlanma Tarihi: 09.06.2022

Eğer ticari hayatın içerisindeyseniz çok büyük ihtimalle tüzel kişi terimiyle karşılaşmışsınızdır. Kişi toplulukları için kullanılan bu terim, tek bir insanı değil, bir oluşumu temsil eder. Tüzel kişi olarak kabul görmenin de yasal olarak getirdiği bazı sorumluluklar ve haklar vardır. Bu yazımızda tüzel kişi nedir, nasıl olunur? ve gerçek kişi ile arasındaki farklar nelerdir? gibi soruları cevaplayacağız.

Tüzel kişi nedir? Gerçek kişi ile farkları nelerdir?

Tüzel Ne Demek?

Tüzel kelimesi, hukuki, adli veya hükmi anlamlarına gelmektedir.

Tüzel Kişi Nedir?

Hukuki açıdan bakıldığında; tüzel kişi, birden fazla kişinin veya malın birlikteliğinden doğan ve tek bir kişi olarak sayılan oluşumdur. Bu oluşumlar borç veya alacak edinebilir, haklara sahip olabilir ve imza yetkisine sahip olabilir. 

Şirketler, vakıflar, dernekler, üniversiteler, belediyeler ve benzeri oluşumlar tüzel kişilerdir. Böylece bu oluşumlar, gerçek kişi olmamalarına rağmen gerçek kişi özelliklerine sahip olabilirler. 

Tüzel kişiler mal varlığı sahibi olabilir ve kendilerini oluşturan gerçek kişilerden bağımsızlardır. Örnek vermek gerekirse, bir belediyenin mal varlığı belediye başkanına değil, belediye tüzel kişiliğine aittir.

Kısacası tüzel kişi nedir sorusunun cevabı; belirli bir amaç için bir araya gelmiş kişi ve mal topluluklarının belirli haklara sahip olmasını sağlayan oluşumdur, olarak verilebilir.

İlgili içerik: KOBİ Nedir?

Tüzel kişi nedir?

Gerçek Kişi Nedir?

Hukuksal açıdan bakıldığı zaman; genel kişi, bir kamu veya özel kuruluş olmayan, tüzel kişi olmayan kişilere verilen isimdir. Kısacası genel kişi, bireysel bir insan olarak tanımlanabilecek kişilere verilen isimdir. 

Gerçek kişiler mali haklara sahiptir. Yani alacaklı olabilir ve borçlu duruma düşebilirler. Bunun yanında gerçek kişiler bireysel özgürlükleri çerçevesinde karar verme hakkına da sahiplerdir. 

Modern hukuk kurallarına bakıldığında, bir kişinin cinsiyeti, mensubu olduğu din, ırk veya benzeri doğuma bağlı nitelikleri, gerçek kişi olması için herhangi bir şart teşkil etmez. Ancak eski zamanlarda gerçek kişi olarak belirlenme hakkı bu niteliklere göre sınırlandırılmaktaydı. Örnek vermek gerekirse Antik Roma İmparatorluğun’da köleler gerçek kişi kategorisine giremezdi. 

Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na göre, doğumdan itibaren sağ ve tam olması şartıyla, ölümüne kadar geçen sürede her birey, gerçek kişidir

Tüzel Kişi ve Gerçek Kişi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Konuya hukuki açıdan baktığımız zaman, temel ve gerçek kişiler arasında birçok fark bulunmaktadır. Bu farklar genel olarak kurumsal, mali ve ticari ayrımlarda ortaya çıkar. Hem gerçek kişilerin hem de tüzel kişilerin temsil ettikleri ve sahip oldukları haklar birbirlerinden ayrışmalarını sağlar.

Gerçek kişiler, tek bir bireyi temsil ederler. Diğer yandan tüzel kişi bir bireyi değil, bireylerin oluşturduğu bir topluluğu temsil eder. Kısacası patronunuz veya iş arkadaşınız bir gerçek kişidir. Ancak çalıştığınız şirket bir tüzel kişi olarak tanımlanır.

Gerçek kişiler sağ ve tam doğmaları ile oluşurlar. Bir insan, sağ olarak hayata geldiği noktada gerçek kişidir. Diğer yandan tüzel kişiler yasal süreçler sonucunda oluşurlar (Örnek: şirket kurulması). 

Tüzel kişiler, kurulan kuruluşun amacını tamamlaması veya dağıtılması ile son bulabilirler. Bir gerçek kişi ise ölümü durumunda son bulur. 

Bir tüzel kişi, herhangi bir sosyal, ticari veya hukuki faaliyet sürecinde, hukuki anlamda yetki sahibi olan varlıktır ve bir oluşumu temsil etmektedir. Gerçek kişiler bir bireyden oluşurken, tüzel kişiler bir mal topluluğundan da oluşabilir. 

Tüzel kişi ve gerçek kişi arasındaki farklar nelerdir?

Tüzel Kişi Türleri Nelerdir?

Tüzel kişi ünvanını alabilen oluşumlar kamu tüzel kişilikleri ve özel tüzel kişilikler olarak ikiye ayrılırlar. Bir kanun sonucunda, devlet eliyle oluşturulan kuruluşlara kamu tüzel kişiliği adı verilirken, özel hukuk çerçevesinde oluşanlara özel tüzel kişi adı verilir. 

Kamu Tüzel Kişilikleri

Kamu tüzel kişiliklerinin temel farkı sadece devlet tarafından çıkartılan bir kanun ile kurulabilmesidir. Yani bu oluşumlar, devlet eli ile kurulan oluşumlardır. Sonlandırılmaları da yine aynı nitelikte bir kanun ile gerçekleşir. 

Aşağıdakiler kamu tüzel kişiliklerine örnek olarak verilebilir:

 • Bakanlıklar
 • Belediyeler
 • TÜBİTAK
 • İl Özel İdareleri
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
 • YÖK
 • Bilgi Piyasası Düzenleme Kurumu
 • Devletin çıkardığı bir kanun neticesiyle kurulan diğer oluşumlar

Özel Tüzel Kişilikleri

Özel hukuka bağlı olan kişilikler, yine hukuk ve kanun çerçevesinde kurulur. Ancak bu oluşumların kurulması için devletin yeni bir kanun çıkarmasına gerek yoktur. Gerekli şartlara sahip gerçek kişiler veya tüzel kişiler, özel tüzel kişilikleri oluşturabilir. 

Aşağıdakiler özel tüzel kişiliklere örnek olarak verilebilir:

 • Şirketler
 • Kooperatifler
 • Siyasi Partiler
 • Vakıflar
 • Dernekler
 • Sendikalar

Tüzel Kişi Ünvanı Nasıl Alınır?

Tüzel kişiliklerin oluşabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlar, kurulacak olan oluşuma göre değişiklik gösterir.

Bir kamu tüzel kişiliğinin oluşması için gerekli olan tek şey, devlet tarafından gerekli kanunun çıkarılmasıdır. Böylece örgütlenme başlanabilir ve tüzel kişilik oluşabilir.

Diğer yandan özel tüzel kişilikler kategorisine giren her oluşum, kurulabilmesi için farklı şartlara sahiptir.

Eğer tüzel kişilik, bir şirketin kurulması ile oluşacaksa, o zaman kurulacak şirket türlerine göre de farklı şartların yerine getirilmesi gerekecektir. Örnek vermek gerekirse, bir limited şirket kurmak için gereken sermayeyle, bir anonim şirket kurmak için gereken başlangıç sermayesi birbirlerinden farklıdır. Bu şirketlerin sahip olabilecekleri ortak sayısı da değişiklik gösterir.

Kısacası, gerekli şartları taşıyan bir şirket, vakıf, dernek veya benzeri oluşumun kurulmasıyla tüzel kişi ünvanı alınabilir.

Tüzel Kişi Ünvanına Sahip Şirket Nasıl Kurulur?

Adi ortaklık olmayan bütün şirketler tüzel kişiliğe sahiptir. Yani kendi başınıza bir şahıs şirketi kurarak tüzel ünvanına sahip olan bir şirket kurabilirsiniz. Bunun yanında kurulan herhangi bir anonim veya limited şirket de tüzel kişi ünvanına sahiptir.

Kısacası, tüzel kişi ünvanına sahip olmak için adi ortaklık kapsamına girmeyen bir şirket kurmanız yeterli olacaktır.

Tüzel kişi unvanını alabilmek için hangi gereklilikler sağlanmalıdır?

Tüzel Kişilik Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Limited Şirket Tüzel Kişi Midir?

Bir veya daha çok gerçek kişi veya tüzel kişi tarafından sermaye şirketi olarak, ticaret ünvanı altında kurulan limited şirketler, tüzel kişilik kazanırlar.

Anonim Şirket Tüzel Kişi Midir?

Anonim şirketler de, tıpkı limited şirketler gibi birer sermaye şirketidir. Bu sebeple ticari ünvan ile kurulan anonim şirketler tüzel kişiliğe sahiplerdir.

Kimler Tüzel Kişi Ünvanı Alabilir?

Şirketler, dernekler, siyasi parti kuruluşları ve kooperatifler, gerekli başvuruları tamamladıktan sonra tüzel kişi ünvanına sahip olabilmektedir.

author

Boran Özgül

İçerik Pazarlama Uzmanı

Benzer Yazılar

İade Faturası Nedir? Nasıl Kesilir?

Modern ticaretin vazgeçilmez bir parçası olan iade işlemleri, hem tüketicilerin memnuniyetini korumak hem de işletmelerin stok ve muhasebe kayıtlarını doğru tutmak için büyük bir önem taşır. Bu süreçte merkezi bir rol oynayan iade faturası, satın alınan bir malın ya da sunulan bir hizmetin, çeşitli sebeplerle müşteri tarafından geri gönderilmesi durumunda, işletmelerin bu iadeyi resmi ve […]

E-Ticaret
OtherBlogFeatured

E-Ticaret İş Modelleri: Doğru Model Seçimi ve İpuçları (2024)

E-ticaret, internetin evrenselleşmesiyle birlikte hayatımıza giren ve alışveriş alışkanlıklarımızı kökünden değiştiren bir iş modelidir. Geleneksel perakende ticaretin sınırlarını aşarak, işletmelerin ve tüketicilerin zaman ve mekan kısıtlamaları olmaksızın birbirleriyle etkileşime geçmelerini sağlayan bu dijital platform, farklı yapıları, stratejileri ve başarı örnekleriyle dikkat çekiyor.  E-ticaret iş modelleri; B2C (İşletmeden Tüketiciye), B2B (İşletmeden İşletmeye), C2C (Tüketiciden Tüketiciye) ve […]

E-Ticaret
OtherBlogFeatured

Ürün Yaşam Eğrisi: Örnekler ve İpuçları (2024)

Her ürünün bir hikayesi vardır. Bu hikaye, ürün yaşam eğrisi ile başlar ve sona erer. Girişten büyümeye, olgunlaşmadan düşüşe her aşama, ürünün başarısını şekillendirir. Ürününüzün yaşam eğrisini anlamak, rekabette öne çıkmanın ve pazarda uzun süre kalmanın en önemli anahtarıdır. Bu makalede, ürün yaşam eğrisinin ne olduğunu, neden önemli olduğunu ve aşamalarını detaylıca ele aldık. Ayrıca, […]

E-Ticaret
OtherBlogFeatured

Sevgililer Günü’nde Satışları Artırın: 2024 için +16 İpucu

Sevgililer Günü yaklaşırken, pek çok işletme bu özel günün getirdiği satış potansiyelinden nasıl en iyi şekilde yararlanabileceğini düşünüyor. Ancak, artan rekabet ve değişen tüketici beklentileri, işletmeler için Sevgililer Günü’nde dikkat çekmeyi ve satışlarını artırmayı zorlaştırıyor. Peki, siz müşterilerinizin Sevgililer Günü’nde sizin ürünlerinizi tercih etmeleri için hangi yenilikçi yaklaşımları benimsemelisiniz? İşte tam bu noktada biz devreye […]

E-Ticaret
OtherBlogFeatured

E-Ticaret Kargo Yönetimi: Önemi ve İpuçları (2024)

E-ticarette kargo süreci, online alışverişin en önemli temel taşından biridir. Çünkü ürünlerin müşterilere güvenli ve zamanında ulaştırılması, işletmelerin başarısı için hayati bir önem arz etmektedir. Bu makalede, e-ticarette kargo sürecinin nasıl işlediğini, doğru kargo firması seçiminin neden önemli olduğunu ve karşılaşılabilecek kargo problemlerini ele alacağız. Ayrıca, etkili bir kargo süreç yönetimi nasıl yapılmalıdır konusunda da […]

E-Ticaret
OtherBlogFeatured

Bültenimize
Abone Olun

contact-person
contact-person
contact-person

Sorunuz mu var?

Hemen Arayın!

0850 255 18 39