PostFeatured

Son Güncelleme: 16.01.2024

Karadağ’da Şirket Kurmak: Maliyetler ve Şartlar (2024)

author

Özlem Doğan

İçerik Pazarlama Uzmanı

Son Güncelleme: 16.01.2024

17 dk

Karadağ, son yıllarda iş dünyasında önemli bir cazibe merkezi haline geldi. Vergi avantajları, ekonomik teşvikler ve iş yapma kolaylıkları ile Karadağ, girişimciler ve yatırımcılar için cazip bir seçenek sunuyor.

Bu makalemizde, Karadağ’da şirket kurulum sürecini, avantajlarını ve dikkate alınması gereken noktaları tüm detayları ile sizler için ele aldık. Hazırsanız başlayalım!

Karadağ, iş dünyasında yükselen bir yıldız olarak öne çıkıyor. Bu blog yazısında, Karadağ'da şirket kurmanın avantajlarını, adımlarını ve dikkat edilmesi gereken noktaları ele alacağız.

Karadağ ve Karadağ Ekonomisi

Karadağ, Balkanlar’da yer alan küçük bir ülkedir ve çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir. Turizm, enerji, tarım, hizmetler, inşaat ve lojistik en önemli sektörlerindendir​​. 2020 yılında Karadağ’ın Gayrisafi Yurtiçi Hasılası (GSYİH) 4.67 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aynı yıl ihracatı 371 milyon dolar, ithalatı ise 2.02 milyar dolar oldu. Karadağ’ın başlıca ticaret ortakları arasında Sırbistan, Almanya, İtalya, Hırvatistan ve Rusya bulunmaktadır​​.

2024 itibarıyla Karadağ’ın nüfusu yaklaşık 626,299 kişidir​​. Başkenti ve en büyük şehri olan Podgorica’nın nüfusu ise tahmini olarak 212,106 kişi olarak belirtilmektedir. 

2022 yılında Karadağ’da 7.36 bin yeni şirket kaydedildi. Bu sayı, önceki yıla göre %42’lik bir artışı temsil ediyor​​. Karadağ İstatistik Kurumu Monstat‘a göre, geçen yıl Karadağ’da yıllık %15.3 artışla 14.670 yabancı sahibi olan şirket vardı.

İstatistiklere göre, Karadağ’daki yabancı şirket sahip ülkeler aşağıdaki gibi sıralanabilir. 

 • Türkiye’den %25,7
 • Rusya’dan %18
 • Sırbistan’dan %14,5 
 • Ukrayna’dan % 5,2

Bu veriler, Karadağ’daki iş dünyasının büyümesi ve gelişmekte olan ekonomisini yansıtıyor. Önceki yıllarla kıyaslandığında, bu önemli artış, bölgede iş kurmak için artan bir ilgiyi gösteriyor ve yatırımcılar için çeşitli fırsatlar sunuyor.

Karadağ’da Şirket Kurmanın Avantajları Nelerdir?

Karadağ’da şirket kurmanın birçok avantajı bulunuyor:

 • Oturum İzni Kolaylığı: Karadağ’da şirket kurarak, kendiniz ve aileniz için oturma ve çalışma iznini kolayca ve kısa sürede alabilirsiniz​​.
 • Düşük Vergi Oranları: Karadağ, %9 – %15 gibi düşük gelir ve kurumlar vergisi oranları sunuyor. Bu, ticari faaliyetlerdeki kârlılık oranını artırabilir​​.
 • Serbest Ticaret Anlaşması: Karadağ ve Türkiye arasındaki serbest ticaret anlaşması, özellikle ithalat ve ihracat alanlarında bazı ürünlerde vergi uygulanmamasını sağlayarak önemli bir avantaj sunar​​.
 • Avrupa’ya Ticari Kapı Açma: Karadağ’da şirket kurmak, Türkiye ve tüm Avrupa ülkeleri ile ticaret yapma imkanı sunar​​.
 • Avrupa Birliği Avantajı: Karadağ’ın AB üyeliğine aday olması, şirketlere AB pazarlarına erişimde avantaj sağlayabilir​​.
 • Arazi Alım Avantajı: Karadağ’da şirket kurarak, arazi alımında şahıslara uygulanan sınırlamalardan muaf olursunuz; şirketler için arazi alımında üst limit yoktur​​.
 • Çifte Standart Yok: Karadağ’da yabancı şirketler, yerel şirketlerle eşit haklara sahiptir, bu da yabancı yatırımcılara eşit fırsatlar sunar​​.

Bu avantajlar, Karadağ’ı yabancı yatırımcılar için cazip bir yer haline getirmektedir.

Karadağ’da Kurulabilecek Şirket Türleri Nelerdir?

Karadağ’da kurulabilecek şirket türleri şunlardır:

 • Şahıs Şirketi: Bireysel girişimciler için Karadağ’da şahıs şirket kurmak kolay ve düşük maliyetlidir.
 • Kolektif Şirket: İki veya daha fazla kişinin ortak olarak işlettiği şirket türüdür.
 • Komandit Şirket: Hem sermaye koyan hem de işletmeyi yöneten ortakların bulunduğu bir şirket türüdür.
 • Limited Şirket: En yaygın şirket türlerinden biri olup, sermaye yapısı ve işleyişi bakımından esneklik sunar.
 • Anonim Şirket: Büyük ölçekli işletmeler ve yüksek sermayeli yatırımlar için uygun olan bir şirket türüdür​​.

Her bir şirket türü, farklı iş yapma tarzlarına ve sermaye gereksinimlerine hitap eder. Yatırımcılar, kendi ihtiyaçlarına ve hedeflerine uygun şirket türünü seçebilirler.

Karadağ’da Şahıs Şirketi (Tek Kişilik) Kurmak

Karadağ’da şahıs şirketi (tek kişilik şirket) kurma süreci aşağıdaki adımları içerir:

 • Şirket İsmi Belirleme: Kurulacak şirket için özgün bir isim seçmelisiniz. Noter, seçilen ismi sistemsel olarak kontrol eder. Genellikle şirket sahiplerinden en az üç isim önerilmesi istenir.
 • Şirket Faaliyet Alanı Belirleme: Şirketin ana faaliyet alanını belirlemek gerekiyor. Sözleşmede yer alan 70 farklı faaliyet türünden birini seçebilirsiniz.
 • Onaylı Pasaport Örneği: Şirketi kuracak kişinin pasaportunun noter onaylı biyometrik sayfasının kopyası gerekir. Bu belge, kişinin bağlı olduğu kaymakamlık tarafından apostil işlemine tabi tutulmalıdır.
 • Adli Sicil Kaydı: Adli sicil kaydınızın noter onayından sonra apostillenmesi gerekmektedir.
 • Diploma (Üniversite veya Lise): Eğitim belgelerinizin noter onayı ve apostil işlemi yapılması gerekiyor​​.

Karadağ’da Limited Şirket (D.O.O.) Kurmak

Karadağ’da limited şirket (D.O.O.) kurma süreci şu adımları içerir:

 • Şirket Adının ve Faaliyet Alanının Belirlenmesi: İlk adım olarak istenen şirket adının uygunluğunu araştırmak ve şirketin faaliyet alanını belirlemektir.
 • Vekaletname Belgesi: Karadağ’a gelmeyecekseniz, şirket açılışı için adınıza vereceğiniz vekaletname belgesini Karadağ’da tercüme ettirip belgelendirmeniz gerekmektedir.
 • Kuruluş Belgelerinin Hazırlanması: Şirketin kuruluş belgelerinin taslağı hazırlanmalı ve noter onayı alınmalıdır. Bu belgeler arasında ortaklık ve şirket amacı hakkında bir sözleşme bulunur.
 • Yöneticilere Başvuru ve Ortakların Listelenmesi: Şirket yöneticilerine başvurulması ve tüm ortakların listelenmesi gerekmektedir.
 • Devlet Lisans Ücretlerinin Ödenmesi: Devlet tarafından belirlenen lisans ücretlerinin ödenmesi gerekiyor.
 • Belgelerin Kayıt Sicil Kurumuna Sunulması: Tüm belgeler, Podgorica’daki Karadağ Şirketler Merkezi Kayıt Sicil Kurumu’na (CRPS) sunulmalıdır.
 • Vergi Numarasının Tahsisi: Şirket için Karadağ Vergi Numarasının tahsis edilmesi.
 • Şirket Mührünün Temin Edilmesi: Şirket için resmi bir mühür temin edilmesi gerekir

Karadağ’da Anonim Şirket (A.D.) Kurmak

Karadağ’da anonim şirket (A.D.) kurmak için gerekli adımlar ve koşullar şunlardır:

 • Kurucu Üyeler ve Sermaye: Anonim şirket kurmak için en az 2 kurucu üyenin olması gerekmektedir. Ayrıca, şirket kurma sürecinde 25.000 Euro sermaye gereklidir​​.
 • Kuruluş Belgeleri ve Yönetim Bilgileri: Şirket kuruluş belgeleri, yönetim kuruluna ait sosyal güvenlik numaraları, yönetim kurulu üyelerinin bilgileri, genel müdür, denetçi ve sekreterlerin ad soyad bilgileri ve adresleri, menkul kıymetler komisyonunun kararı, firma yükümlülüklerine yönelik imzalı beyan, ve kayıt formu belgeleri gereklidir​​.
 • Şirket Kurma Maliyetleri ve Vergileri: Karadağ’da anonim şirket için şirket kurma ücreti 50 euro, ve Resmi Gazete’de şirket kayıtlarının yayınlanması için 12 euro ödeme yapılmalıdır. Şirket sözleşmesinin hazırlanması ve noter tasdiki yaklaşık 30 euro, banka kayıt ve yayın ücretleri 20 euro, şirket kaşesi 30-40 euro, belediye idare ücreti 3 euro, kimlik belgeleri ve şirket sözleşmesinin tercüme ve noter onayı yaklaşık 30 euro tutarında olabilir. Ayrıca, ticari marka tescil işlemleri için ek masraflar da olabilir​​. Karadağ’da anonim şirketler için uygulanan vergiler şunlardır: Kurumlar gelir vergisi %9 – %15, kişisel gelir vergisi %9 – %15, KDV ise %21​​’dir.
 • Gerekli Belgeler: Karadağ’a gidecek kişilerin, noter onaylı pasaport fotokopisi, sabıka kaydı, Türkiye’deki ikametgah belgesi ve noter onaylı diploma fotokopisine ihtiyacı vardır. Bu belgelerin Sırp dilinde tercüme edilmesi ve apostille edilmesi gerekmektedir​​.

Karadağ’da Komandit Şirket Kurmak

Karadağ’da komandit şirket kurmak istiyorsanız, şu adımları izlemeniz gerekebilir:

 • Fikir Belirleme: İş fikrinizi netleştirin. Ne tür bir iş yapacaksınız?
 • Ortaklar Bulma: Komandit şirketlerde en az bir komanditer (sınırlı sorumlu ortak) ve bir komplementer (sınırsız sorumlu ortak) olmalıdır.
 • Şirket Adı: Şirketiniz için bir ad seçin ve bu adın kullanılabilir olduğundan emin olun.
 • Sözleşme Hazırlama: Şirket sözleşmesini hazırlayın. Bu sözleşme, ortakların hak ve sorumluluklarını içermelidir.
 • Kayıt İşlemleri: Şirketi, Karadağ Ticaret Sicilinde kayıt ettirin.
 • Vergi Kaydı: Şirketinizi vergi idaresine kaydettirin ve gerekli vergi numaralarını alın.
 • Banka Hesabı Açma: Şirket adına bir banka hesabı açın.
 • İzinler ve Lisanslar: İşletmenizin türüne bağlı olarak gerekli izin ve lisansları alın.
 • Muhasebe: Muhasebe kayıtlarınızı düzenli tutun.

Şube ve Temsilcilikler

Yabancı şirketler, Karadağ’da şube veya temsilcilik açarak faaliyet gösterebilirler. İşte bu sürecin temel adımları:

 • Karar Alınması: Ana şirketin, Karadağ’da şube veya temsilcilik açma kararı alması gerekmektedir. Bu karar resmi bir belge ile belgelenmelidir.
 • Belgelerin Hazırlanması: Ana şirketin kuruluş belgeleri, finansal raporları ve Karadağ’da açılacak şubenin veya temsilciliğin detaylarını içeren belgeler hazırlanmalıdır.
 • Çeviri ve Noter Onayı: Belgelerin Karadağca’ya çevrilmesi ve noter onayından geçirilmesi gerekebilir.
 • Kayıt İşlemleri: Belgeler, Karadağ Ticaret Siciline sunulmalı ve şube veya temsilcilik resmi olarak kaydedilmelidir.
 • Vergi Kaydı: Şube veya temsilcilik, yerel vergi idaresine kaydettirilmeli ve gerekli vergi numaralarını almalıdır.
 • Banka Hesabı Açma: Şube veya temsilcilik adına bir banka hesabı açılmalıdır.
 • İzinler ve Lisanslar: Faaliyet alanına bağlı olarak gerekli izin ve lisanslar alınmalıdır.
 • Muhasebe ve Raporlama: Şubenin veya temsilciliğin finansal işlemleri düzenli olarak kaydedilmeli ve raporlanmalıdır.

Karadağ’da Şirket Kurma Maliyeti

Karadağ’da şirket kurma maliyeti, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bu maliyetler genellikle şunları içerir:

 • Kayıt Ücretleri: Şirketinizi ticaret siciline kaydettirmek için bir ücret ödemeniz gerekebilir. Bu ücret şirket türüne ve işlem detaylarına göre değişiklik gösterebilir.
 • Noter Ücretleri: Şirket kuruluş belgelerinin noter onayı için ücretler ödenir.
 • Çeviri Ücretleri: Ana şirket dışında bir ülkeden geliyorsanız, kuruluş belgelerinin Karadağca’ya çevrilmesi gerekebilir. Profesyonel çeviri hizmetleri için ücret ödemeniz gerekecektir.
 • Muhasebe ve Danışmanlık Ücretleri: Yerel yasalara ve ticari uygulamalara uygunluk için bir muhasebeci veya hukuk danışmanı tutmak isteyebilirsiniz. Bu profesyonellerin hizmetleri için de ücret ödenir.
 • İzin ve Lisans Ücretleri: İşletmenizin faaliyet alanına bağlı olarak çeşitli izin ve lisanslar gerekebilir. Bu izinlerin alınması için belirli ücretler ödenmesi gerekebilir.
 • Banka Hesabı Açılış Ücretleri: Şirket banka hesabı açarken bazı bankalar başlangıçta bir ücret talep edebilir.
 • İlk Sermaye Yatırımı: Şirketinizi kurarken belirli bir miktar sermaye yatırmanız gerekebilir. Bu miktar, şirket türüne ve iş modeline bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Karadağ'da şirket kurma maliyeti, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bu maliyetler genellikle şunları içerir:

Örnek olarak Karadağ’da Limited şirket kurmanın maliyetini inceleyebiliriz:

 • Şirket Kurma Ücreti: Limited şirket için 10 Euro.
 • Şirket Kayıtlarının Yayınlanması: Ülkenin Resmi Gazetesinde 12 Euro.
 • Diğer Masraflar: Şirket sözleşmesi ve noter tasdiki 30 Euro, banka kayıt ve yayın ücretleri 20 Euro, şirket kaşesi 30-40 Euro, belediye idare ücreti 3 Euro, kimlik belgeleri ve şirket sözleşmesinin tercüme ve noter onayı 30 Euro​​.

Karadağ’da ödenmesi gereken vergiler şunlardır:

 • Kurumlar Gelir Vergisi: %9 – %15
 • Kişisel Gelir Vergisi: %9 – %15
 • Katma Değer Vergisi (KDV): %21
 • Emlak Transfer Vergisi: Oran belirtilmemiş​​.

Karadağ’da Şirket Kurmak için Gerekli Olan Koşul ve Şartlar

 • Hukuki Uygunluk: Şirketin, Karadağ’ın yasalarına ve düzenlemelerine uygun olması. Özellikle ticaret, vergi ve şirketler hukuku alanlarında yerel yasalara uyum sağlanmalıdır.
 • Yönetim Yapısı: Şirketin yönetim yapısının, seçilen şirket türüne uygun olması. Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul ve diğer yönetim organlarının işleyişinin, Karadağ yasalarına uygun şekilde düzenlenmesi.
 • Sermaye Yatırımı: Kurulacak şirket türüne uygun olarak belirlenen minimum sermaye miktarının yatırılması.
 • Kayıtlı Ofis: Şirketin, Karadağ sınırları içinde kayıtlı bir ofis adresine sahip olması.
 • Vergi Kaydı ve Uyumu: Şirketin vergi kaydının yapılması ve vergi mevzuatına uyum sağlanması.
 • Sicil Kaydı: Şirketin, Karadağ Ticaret Siciline kaydedilmesi.
 • Faaliyet İzni ve Lisanslar: Şirketin faaliyet göstereceği alana göre gerekli olan izin ve lisansların alınması.
 • Finansal Raporlama ve Muhasebe Standartları: Şirketin, Karadağ’ın finansal raporlama ve muhasebe standartlarına uygun şekilde işlemesi.

Karadağ’da Şirket Nasıl Kurulur?

Karadağ’da şirket kurmak için bazı gerekli koşulları ve şartları sağlıyor olmanız gerekir. Bunlar:

İş Fikri Belirleyin

Karadağ’da şirket kurma sürecinin ilk ve en önemli adımıdı. Bu aşamada, girişimcinin hangi alanda iş yapacağını, hangi ürün veya hizmetleri sunacağını ve hedef pazarını belirlemesi gerekmektedir. 

Şirket Türünü Seçin

Bu aşamada, girişimcilerin şirketlerini hangi hukuki yapı altında kuracaklarını belirlemeleri gerekir. Karadağ’da yaygın şirket türleri arasında limited şirketler (d.o.o.), anonim şirketler (a.d.), şahıs şirketleri ve ortak girişimler bulunmaktadır. Her bir şirket türünün farklı sermaye gereklilikleri, yönetim yapıları, vergi yükümlülükleri ve yasal sorumlulukları vardır. İşletmenizin ihtiyaçlarına ve hedeflerinize en uygun olan şirket türünü seçmek, işletmenizin gelecekteki başarısı için kritik bir adımdır.

Markanızı Kurun

Bu aşamada, şirketin kimliği, logo, renkler ve pazarlama stratejileri belirlenir. Markanız, işletmenizin değerlerini, hedef kitlenizi ve sunduğunuz ürün veya hizmetlerin özelliklerini yansıtmalıdır. Etkili bir marka oluşturmak, müşteri sadakati oluşturmak ve işletmenizin piyasadaki rekabetçi pozisyonunu güçlendirmek için önemlidir. 

Resmi Belgeleri Hazırlayın

Karadağ’da şirket kurma sürecinde gerekli olan yasal ve idari belgelerin hazırlanmasını ifade eder. Bu adımda, şirketin kuruluş belgeleri, kuruluş sözleşmesi, şirket tüzüğü, ortakların ve yöneticilerin kimlik bilgileri gibi evraklar hazırlanır. Ayrıca, şirketin kayıtlı adresi ve faaliyet alanı gibi bilgiler de bu belgelerde yer almalıdır. Bu evraklar, şirketin ticaret siciline kaydedilmesi ve resmi olarak faaliyete başlaması için gereklidir. Belgelerin doğru ve eksiksiz olması, sürecin hızlı ve sorunsuz ilerlemesini sağlar.

Bütçe Planı Oluşturun

Karadağ’da şirket kurma sürecinde mali planlamanın önemini vurgular. Bu aşamada, girişimcilerin başlangıç sermayesi, işletme maliyetleri, beklenen gelirler ve potansiyel finansal riskler gibi unsurları dikkate alarak bir bütçe planı yapmaları gerekmektedir. Bütçe planı, şirketin mali durumunu yönetmek, finansal kaynakları etkin bir şekilde kullanmak ve uzun vadeli finansal hedeflere ulaşmak için temel bir araçtır. Ayrıca, yatırımcılar ve diğer finansal kurumlar için şirketin mali sağlığını ve kârlılık potansiyelini gösterir.

Vergi ve Sigorta Kayıtlarını Tamamlayın

Karadağ’da şirket kurma sürecinde vergi kaydı ve sigorta yükümlülüklerinin yerine getirilmesini kapsar. Bu aşamada, yeni kurulan şirketin Karadağ vergi idaresinde kaydını yapması ve gerekli vergi numaralarını alması gerekmektedir. Ayrıca, çalışanlar için sosyal güvenlik ve sağlık sigortası katkılarını düzenlemek ve ilgili sigorta kurumlarına kaydolmak da önemlidir. Bu işlemler, şirketin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini ve düzenli işleyişini sağlar.

Karadağ’da Vergilendirme ve Mali Yükümlülükler

Karadağ’da şirket kurulduğunda, şirketlerin karşılaşacağı vergi ödemeleri ve mali yükümlülükler şu şekildedir:

Kurumlar Vergisi

Karadağ’da şirketlerin kârları üzerinden ödenen kurumlar vergisi bulunmaktadır. Bu vergi oranı, genellikle yıllık net kâr üzerinden hesaplanır ve oran genel olarak sabittir. Bu oran yaklaşık %9 civarındadır.

Katma Değer Vergisi (KDV)

Belirli bir ciroyu aşan şirketler, Katma Değer Vergisine tabi olabilir. KDV oranı, satılan mal ve hizmetlerin türüne göre değişiklik gösterebilir. Genel ve indirimli KDV oranları bulunmaktadır. Karadağ’da standart KDV oranı %21’dir. Bazı mal ve hizmetler için indirimli KDV oranları uygulanabilir. Örneğin, bazı gıda ürünleri, ilaçlar ve tıbbi cihazlar için indirimli KDV oranı %7′dir. Buna ek olarak Karadağ, herhangi bir malın ihracatı ve uluslararası dolaşımdaki gemilerin yakıt tedariklerinden KDV almaz.

Siz de KDV hesaplamalarınızı kolay ve hızlı bir şekilde yapabilmek için KDV hesaplama aracımızı kullanabilirsiniz.

Gelir Vergisi

Şirketlerin çalışanlarına ödediği ücretler üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir. Bu vergi, çalışanın brüt ücreti üzerinden hesaplanır. Gelir düzeyine bağlı olarak değişen oranlar, genellikle %9 ila %15 arasında değişmektedir.

Stopaj Vergisi

Hem bireyler hem de kurumlar için stopaj vergisi oranı %15’dir.

Sosyal Sigorta Primi

İşverenler, çalışanlar için sosyal güvenlik ve sağlık sigortası katkılarını ödemekle yükümlüdür. Bu katkılar, çalışanın brüt maaşının belirli bir yüzdesi olarak hesaplanır. Bu oran genellikle çalışanın brüt maaşının yaklaşık %15’i civarındadır.

Mülk Vergisi

Şirketin mülkiyetinde bulunan gayrimenkuller için mülk vergisi ödenmesi gerekebilir. Bu vergi, gayrimenkulün değerine ve konumuna bağlı olarak değişiklik gösterir. Genel olarak, bu oran gayrimenkulün değerinin %0.1 ila %5.5 arasında değişebilir. Kiralama durumunda bu oran %15’e kadar çıkabilmektedir.

Muhasebe ve Finansal Raporlama

Karadağ’da şirketlerin mali yükümlülükleri, detaylı muhasebe kayıtlarının tutulmasını, yıllık finansal raporların hazırlanmasını ve vergi beyannamelerinin düzenlenip sunulmasını içerir. Şirketlerin finansal işlemleri, genellikle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (IFRS) uygun şekilde kaydedilmeli ve raporlanmalıdır. Ayrıca, şirketler bu kayıtları ve raporları belirli bir süre boyunca saklamakla yükümlüdür. 

Denetim

Karadağ’da belirli büyüklükteki şirketler veya özel sektörlerde faaliyet gösteren şirketler, finansal raporlarını bağımsız bir denetçi tarafından denetletmek zorundadır. Bu denetimler, şirketin finansal raporlarının doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak amacıyla yapılır. Denetim, şirketlerin yatırımcılar ve diğer paydaşlar nezdinde güvenilirliğini artırır ve finansal şeffaflığı teşvik eder.

Ödeme Süreleri ve Ceza

Ödeme süreleri ve cezalarla ilgili olarak, Karadağ’daki şirketler, vergi ve diğer mali yükümlülüklerini belirlenen süreler içinde ödemekle yükümlüdür. Bu süreler genellikle vergi türüne ve yerel mevzuata bağlı olarak değişir. Süresi içinde yapılmayan ödemeler için faiz ve cezalar uygulanabilir. Bu cezalar, ödenmeyen miktarın büyüklüğüne ve gecikmenin süresine bağlı olarak artabilir. Şirketlerin bu ödemeleri zamanında ve doğru bir şekilde yapmaları, olası mali yükümlülükler ve cezaları önlemek için önemlidir.

Çalışan Maliyetleri

Karadağ’da şirket kurduğunuzda, şirketinizde çalışan işçilere aylık olarak 532,54 Euro ödemek zorundasınız. Bu, yıllık olarak 6.390 Euro‘ya denk gelmektedir.

Karadağ’da Haftalık Çalışma Saati

Karadağ’da çalışanlar haftada standart olarak 40 saat çalışabilmektedirler. Bu, her gün ortalama 8 saate tekamül etmektedir.

Karadağ’da Şirket Kurmak ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Karadağ’da Şirket Kurmak için Ülkede Bulunma Şartı Var mı?

Karadağ’da şirket kurmak için ülkede fiziksel olarak bulunma şartı genellikle yoktur. Yabancı yatırımcılar, şirket kurulum sürecini yerel temsilciler, avukatlar veya danışmanlar aracılığıyla yürütebilirler. Bu profesyoneller, şirket kurulumu için gerekli tüm yasal işlemleri ve kayıt süreçlerini temsil edebilir ve yönetebilir.

Karadağ’da Şirket Kurarak Oturum İzni Almak Mümkün mü?

Evet, Karadağ’da şirket kurarak oturum izni almak mümkündür. Yabancı yatırımcıların, Karadağ’da iş kurması, oturum izni almaları için bir yol sağlar. Ancak, bu süreç ve gereklilikler, Karadağ’ın göçmenlik politikaları ve yasalarına bağlı olarak değişebilir.

Karadağ’da Şirket Açsam Vatandaşlık Alabilir miyim?

Karadağ’da şirket açmak, vatandaşlık almak için doğrudan bir yol sunmamaktadır. Şirket kurmak ve yatırım yapmak oturum izni elde etmek için bir fırsat sağlasa da, vatandaşlık genellikle daha karmaşık gerekliliklere ve daha uzun süreçlere tabidir.

Karadağ vatandaşlığını almak için, genellikle uzun süreli ikamet, yerel dil bilgisi, yasal ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve ülkenin kültürüne ve toplumuna entegrasyon gibi şartlar gereklidir. Ayrıca, vatandaşlık başvuruları, ülkenin göçmenlik yasalarına ve politikalarına göre değerlendirilir.

Karadağ Kaç Yılda Vatandaşlık Veriyor?

Karadağ’da vatandaşlık elde etme süresi, genellikle belirli koşulların yerine getirilmesine bağlıdır. Yatırım yoluyla veya doğal yollardan vatandaşlık almak isteyen kişiler için bu süreçler farklılık gösterir. 

ikas ile Karadağ’a E-İhracat Yapmak Çok Kolay!

ikas, Karadağ’da e-ihracat yapmak isteyen işletmeler için kullanımı kolay ve etkili bir teknolojik altyapı sağlar. ikas’ın yeni nesil e-ticaret altyapısı, ürünlerinizi kolayca yüklemenize ve yönetmenize olanak tanır. Ayrıca, ikas markanızı hızla büyütmenize ve kârlılığınızı artırmanıza yardımcı olacak entegrasyonlar ve özellikler içeren e-ticaret paketleri sunmaktadır.

Buna ek olarak ikas e-ticaret altyapısı, çoklu dil ve para birimi desteği, SEO araçları, entegre ödeme ve lojistik çözümleri ve etkileşimli müşteri yönetim araçları gibi özelliklerle donatılmıştır. Bu özellikler, Karadağ pazarına girmek ve burada başarıyla iş yapmak isteyen her işletme için kapsamlı çözümler sunar.

author

Özlem Doğan

İçerik Pazarlama Uzmanı

Benzer Yazılar

Vergi Borcu Yapılandırma Nasıl ve Nereden Yapılır? (2024)

Vergi borcu ödemeleri, toplumun kamu hizmetlerine katkı sağlaması açısından oldukça önemli bir araçtır. Ancak bazen beklenmedik finansal zorluklar veya değişen yaşam koşulları sebebi ile vergi borçlarımızı zamanında ödemekte güçlük çekebilmekteyiz. Bu noktada vergi borcu yapılandırma sistemi gibi hem devlet hem de vatandaş yararına uygulamalar devreye girmektedir.Vergi borcu yapılandırma, vatandaşlara ve kurumlara ödeme kolaylığı sağlayan bir […]

Girişimcilik
OtherBlogFeatured

Bundle Ürün: Satışları Artırmak için Etkili Yöntem (2024)

Online alışverişin yaygınlaşmasıyla birlikte, satıcılar da müşterilerine daha cazip seçenekler sunmak için yeni pazarlama stratejileri geliştirmeye devam ediyor. Bundle ürünler de bu yenilikçi yaklaşımlardan biri olarak son yıllarda oldukça popüler hale geldi. Peki, bundle ürün nedir, ne işe yarar ve e-ticarette neden önemlidir? Bu blog içeriğimizde, bundle ürünlerin tüm yönlerini inceleyecek ve bu stratejinin hem […]

Girişimcilik
OtherBlogFeatured

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (KKEG): 2024 Rehberi

2024 yılı, vergi planlaması ve muhasebe pratikleri açısından birçok yeniliği beraberinde getirir. Şirketiniz adına harcama yaparken kanunen geçerli olan giderleri bilmeniz, işletmenizin finansal sağlığını koruyabilmeniz için büyük önem taşımaktadır. Böylece kanunen kabul edilmeyen giderler kanununu öğrenerek sizi mali açıdan zarara uğratabilecek harcamalardan kaçınabilirsiniz.Sizin için hazırladığımız bu rehberde kanunen kabul edilmeyen giderlerin ne olduğunu, hangi harcamaların […]

Girişimcilik
OtherBlogFeatured

Sürdürülebilir Ürün Rehberi: Yeşil Ticaret için 100+ Eko Ürün Fikri

Dünyamız, sorumlu davranışlara ve bilinçli tüketim alışkanlıklarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Doğal kaynakların azalması, artan kirlilik ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmanın zorluklarıyla karşı karşıyayız. Bu zorluklarla başa çıkmak için sürdürülebilir ürünler önemli bir rol oynamaktadır. Bu ürünler, çevresel zararı en aza indiren, yenilenebilir enerji kullanımını teşvik eden ve geri dönüştürülebilir malzemelerle […]

Girişimcilik
OtherBlogFeatured

Amerika’da Şirket Kurmak: Şartlar ve Süreç (2024)

Amerika Birleşik Devletleri, güçlü hukuki altyapısı ve dünya çapında kabul gören pazar erişimi ile girişimciler için cazip bir destinasyon olmaya devam ediyor. Amerika’da şirket kurma süreci, seçilecek işletme türünden, uygun vergi planlamasına, iş lisanslarının ve izinlerinin alınmasından, potansiyel pazar analizine kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Amerika’da şirket kurmak isteyenlerin takip etmesi gereken adımlar, hem yerel […]

Girişimcilik
OtherBlogFeatured

Bültenimize
Abone Olun

contact-person
contact-person
contact-person

Sorunuz mu var?

Hemen Arayın!

0850 255 18 39