E-Ticaret

Son Güncelleme: 05.05.2023

7 dk

PostFeatured

Yayınlanma Tarihi: 22.02.2023

E-Ticaret

Son Güncelleme: 05.05.2023

7 dk

Lojistik Nedir? (Lojistik İle İlgili Tüm Merak Edilenler)

author

Özlem Doğan

İçerik Pazarlama Uzmanı

Yayınlanma Tarihi: 22.02.2023

Fransızca “logistique” olarak yazılan lojistik kelimesi “askeri birliklerin iaşe ve barındırılması” anlamlarından oluşturulmuştur. Başlangıçta lojistik, askeri personel, ekipman ve malların taşınmasında hayati bir rol oynarken, daha sonrasında ticari bir anlam kazanmaya başlamıştır. Peki ticarette “Lojistik Nedir?”, “Lojistik Neden Önemlidir?”, “Lojistik Hangi Alanları Kapsar?” birlikte inceleyelim.

Lojistik Nedir?

Lojistik Nedir?

Lojistik; bir ürünün ilk üreticiden son tüketiciye kadar olan nakliye, depolama, gümrükleme, ambalajlama, dağıtım gibi tüm süreçlerini ifade eder.

Dünyanın en büyük lojistik organizasyonu olan Tedarik Zinciri Uzmanları Konseyi (Council of Supply Chain Management Professionals, CSCMP) de lojistiğin tanımını şu şekilde yapar;

“Müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda hizmetler de dahil olmak üzere tüm ürünlerin ve ilgili bilgilerin çıkış noktasından varış noktasına kadar etkili ve verimli bir biçimde taşınması ve depolanması için gerekli prosedürleri planlama, uygulama ve denetleme sürecidir. Bu tanıma içe doğru, dışa doğru, dahili ve harici hareketler dahildir.”

İlgili İçerik: E-İhracat Nasıl Yapılır?

Tersine Lojistik Nedir?

Tersine lojistik sistemi; yeniden üretim, geri kazanım, yok etme veya kaynakları etkin şekilde kullanmak üzere ürün veya parçaların akışını yönetmek için yeniden tasarlanmış tedarik zinciridir. Tersine Lojistik, istenmeyen malzemelerin (atık madde, kutu, şişe, kağıt vb.) geri dönüştürülmesi ve yeniden üretime kazandırılması ile değerlendirilmesi yönüyle de çevreye duyarlı lojistik olarak bilinmektedir.

Tersine lojistik süreçlerinin faydaları ise ekolojik, ekonomik ve yasal yarar olmak üzere üç kategoriye ayrılabilir. Otoriteler tarafından yürürlüğe konulan yasa ve uygulamaların, ürünlerin geri toplanmasını ve yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılması söz konusu olabilmektedir. Tersine lojistiğin ekonomik yararları arasında en önemlisi, yeni üretilecek olan hammadde veya ürünler için sarf edilen enerji ve iş yükünün geri dönüşüm faaliyetleri aracılığıyla azaltılmasıdır.

Küresel Lojistik Nedir?

Ürünlerin uluslararası bir tedarik zinciri içerisinde, üretim anından itibaren dünyadaki diğer bölgelere  intermodal taşımacılık sistemi kullanılarak; okyanus, hava, demiryolu ve karayoluyla aracılığıyla nakledilme sürecine küresel lojistik denir.  Küresel lojistik kapsamında; uluslararası kara, hava, deniz ve demiryolu taşıma türlerinin etkin kullanımı, dağıtımı, depolama, gümrükleme, uluslararası taşıma belgeleri ve dış ticaret evraklarının düzenlenmesi olarak düşünülebilir. 

Küresel Lojistik anlayışı dünya ticaret hacminin büyümesine bağlı olarak gelişim göstermektedir. Uluslararası ticaret arttıkça küresel lojistik gelişir.

Lojistik Neden Önemlidir?

Ürünlerin tedarik zinciri boyunca sağlam şekilde ve zamanında teslim edilmesi ticaret dünyasında büyük önem taşır. Ancak özellikle son yıllardaki teknolojik gelişmeler ve e-ticaretin hayatımızda daha fazla yer kaplamaya başlaması ile birlikte lojistik kavramı daha kritik bir işlem haline gelmiştir.

Bugün tedarikçiler, üreticiler, distribütörler ve perakendeciler, daha geniş bir ürün yelpazesi için; doğru ürünü, doğru yerde, doğru zamanda, doğru miktarda, doğru şekilde, doğru kalitede, rekabetçi bir fiyatla sağlamak durumundadır. Yani lojistik süreçlerini daha hızlı ve daha uygun maliyetli hale getirebilmek için hiç durmadan iyileştirmek zorundadırlar.

Tedarik zinciri boyunca alınan siparişlerin sipariş süreci, envanter yönetimi, teslimat ve tedarik zinciri gibi aşamalarında ortaya çıkabilecek aksamalar alıcı tarafı rahatsız edebilir. Lojistik alanında sağlanan başarı ise, verimlilik artışı, daha düşük maliyetler, daha yüksek üretim oranları, daha iyi envanter kontrolü, depo alanının daha akıllı kullanımı, artan müşteri ve tedarikçi memnuniyeti ile daha iyi bir müşteri deneyimi demektir. 

İlgili İçerik: Demuraj Nedir?

Lojistiğin Aşamaları Nelerdir?

Lojistik süreçlerinin aşamaları aşağıdaki gibi listelenebilir;

Üretim Öncesi Lojistik

Üretim öncesi lojistik; işletmenin üretmiş ve satmış olduğu mal ve hizmetlerde kullandığı hammadde ve malzemelerin satın alınması ve depo yönetimi faaliyetlerini kapsar. Üretim faaliyetleri; işletmenin satın almış olduğu hammadde ve malzemelerin üretim süreçlerinden geçerek mal ve hizmetlere dönüştürülmesidir.

Üretim Lojistiği

Üretim lojistiği; işletmenin satın almış olduğu hammadde ve malzemelerin üretim süreçlerinden geçerek mal ve hizmetlere dönüştürülmesidir. Yani üretim lojistiği genel olarak bakıldığı zaman; firmanın ürettiği tüm ürünlere dair hammaddelerin bir araya getirilmesi, daha verimli bir üretim için yeterli bilgi akışının sağlanması ve firmanın ürettiği tüm ürünlerin gerekli noktalara teslimatını kapsamaktadır.

Üretim Sonrası Lojistiği

Üretim sonrası lojistik faaliyetleri; üretimi tamamlanmış mal ve hizmetlerin müşterilere dağıtım faaliyetlerini kapsar. 

Lojistik Hangi Alanları Kapsar?

Lojistik; nakliye, envanter, depolama, malzeme idaresi ve ambalajlama bilgilerinin birleştirilmesini kapsar. Lojistik işletme sorumluluğu, ham maddenin coğrafi konumlanması, sürecin işletilmesi ve ihtiyaçların mümkün olan en düşük maliyetle karşılanarak işin bitirilmesidir.

İlgili İçerik: İthalat Nedir?

Nakliye ve Fiziksel Dağıtım

Nakliye ve fiziksel dağıtım, alınan ürün veya hizmetin talep edilen zamanda doğru bir şekilde yerine ulaşması olarak özetlenebilir. Bu işlem, yurtiçine veya yurtdışına yapılabilir. Hava, deniz, kara ve demiryolu gibi farklı taşıma yöntemleri kullanılır.

Depolama ve Stok Yönetimi

Depolama; üretilmiş olan mal veya hizmetlerin dağıtımında önceki toplanma merkezleri depolardır. Üretimin devam etmesi şirketler için ne kadar önemliyse, son ürünlerin sorunsuz şekilde depolanması da o denli önemlidir.

Stok yönetimi bir şirketin ihtiyaçlarının karşılanması için elde bulundurulması gereken ürünlerin dengede tutulması amaçlanarak yapılmakta olan işlemlerinin tamamıdır. Bu sayede stoktaki bütün hareketler kolayca takip edilir. Günümüzde insan gücünden çok otomatik sistemlerle yapılmaya başlanan stok yönetimi, kullanıcısı için de birçok fayda sağlamaktadır.

Bir firma için stok yönetiminin klasikleşmiş olan sayım yöntemi yerine otomatik sistem ile kontrol ediliyor. Bu oluşum üretici ve tüketici tarafından da oldukça önemlidir. İnsan gücünde hata yapma oranı otomatik sisteme göre çok daha fazla olduğu için yanlış stok sayımı veya unutulması gibi durumlarda mağduriyet yaşanma olasılığı çok yüksektir. Lojistikte bu sistem, otomatik olarak tutulur.

Tedarik Zinciri

Tedarik zinciri veya diğer bir deyişle lojistik ağı, hammaddelerin ürün veya hizmete dönüştürülerek son kullanıcıya ulaştırıldığı sistem içerisinde, malzeme ve bilgi akışının tedarikçi, üretici, dağıtıcı, perakendeci ve tüketiciler arasında etkin bir şekilde sağlandığı yönetsel görevler ağına verilen isimdir. Tedarik zinciri ayrıca, operasyonların tasarımı, planlanması, işletilmesi, kontrolü ve izlenmesi gibi temel iş süreçlerinin en doğru şekilde entegre edilerek müşteri memnuniyetini artıran iş modellerinin oluşturulması olarak da tanımlanabilir.

Ürün Paketleme

Ürün paketleme; depodaki ürünlerin müşteriye sağlam, temiz ve düzgün bir görünümle ulaştırılması paketlemenin işidir. Her şirket kendisine uygun paketler seçebilir, paketlerini istediği gibi özelleştirilebilir. Müşteri memnuniyetinin en üst düzeyde sağlanması amacıyla satıcıdan alıcıya sağlam ürün gönderilmesi noktasında paketleme güvenliği oldukça önemlidir.

Bu içeriğimizde “Lojistik Nedir?” sorusu üzerine detaylı incelemeler yaptık. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere.

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

E-ticaret yapmak istiyor ancak lojistik konusunda soru işaretleriniz varsa ikas‘ın aras kargo anlaşması hakkında detaylı bilgi alın!

Anlaşmalı Aras kargo fiyatları sayfasını hemen inceleyin ve avantajlı fiyatlardan siz de yararlanın!

author

Özlem Doğan

İçerik Pazarlama Uzmanı

Benzer Yazılar

E-Ticaret Hukuku Hakkında Bilmeniz Gerekenler (2024)

Günümüzde, e-ticaretin popülerliği hızla artarken, çevrimiçi alışveriş yaparken karşılaşılan hukuki sorunlar ve tüketici hakları konusunda yaşanan belirsizlikler de aynı oranda yükseliyor. Birçok tüketici, çevrimiçi satın alımlar sırasında karşılaştıkları sorunlar karşısında ne gibi haklara sahip olduklarını ve bu hakları nasıl koruyabileceklerini bilmiyor. İade politikalarından gizlilik ihlâllerine, sahtekarlık ve dolandırıcılık vakalarından ürün teslimatı gecikmelerine kadar bir dizi […]

E-Ticaret
OtherBlogFeatured

İade Faturası Nedir? Nasıl Kesilir?

Modern ticaretin vazgeçilmez bir parçası olan iade işlemleri, hem tüketicilerin memnuniyetini korumak hem de işletmelerin stok ve muhasebe kayıtlarını doğru tutmak için büyük bir önem taşır. Bu süreçte merkezi bir rol oynayan iade faturası, satın alınan bir malın ya da sunulan bir hizmetin, çeşitli sebeplerle müşteri tarafından geri gönderilmesi durumunda, işletmelerin bu iadeyi resmi ve […]

E-Ticaret
OtherBlogFeatured

E-Ticaret İş Modelleri: Doğru Model Seçimi ve İpuçları (2024)

E-ticaret, internetin evrenselleşmesiyle birlikte hayatımıza giren ve alışveriş alışkanlıklarımızı kökünden değiştiren bir iş modelidir. Geleneksel perakende ticaretin sınırlarını aşarak, işletmelerin ve tüketicilerin zaman ve mekan kısıtlamaları olmaksızın birbirleriyle etkileşime geçmelerini sağlayan bu dijital platform, farklı yapıları, stratejileri ve başarı örnekleriyle dikkat çekiyor.  E-ticaret iş modelleri; B2C (İşletmeden Tüketiciye), B2B (İşletmeden İşletmeye), C2C (Tüketiciden Tüketiciye) ve […]

E-Ticaret
OtherBlogFeatured

Ürün Yaşam Eğrisi: Örnekler ve İpuçları (2024)

Her ürünün bir hikayesi vardır. Bu hikaye, ürün yaşam eğrisi ile başlar ve sona erer. Girişten büyümeye, olgunlaşmadan düşüşe her aşama, ürünün başarısını şekillendirir. Ürününüzün yaşam eğrisini anlamak, rekabette öne çıkmanın ve pazarda uzun süre kalmanın en önemli anahtarıdır. Bu makalede, ürün yaşam eğrisinin ne olduğunu, neden önemli olduğunu ve aşamalarını detaylıca ele aldık. Ayrıca, […]

E-Ticaret
OtherBlogFeatured

Sevgililer Günü’nde Satışları Artırın: 2024 için +16 İpucu

Sevgililer Günü yaklaşırken, pek çok işletme bu özel günün getirdiği satış potansiyelinden nasıl en iyi şekilde yararlanabileceğini düşünüyor. Ancak, artan rekabet ve değişen tüketici beklentileri, işletmeler için Sevgililer Günü’nde dikkat çekmeyi ve satışlarını artırmayı zorlaştırıyor. Peki, siz müşterilerinizin Sevgililer Günü’nde sizin ürünlerinizi tercih etmeleri için hangi yenilikçi yaklaşımları benimsemelisiniz? İşte tam bu noktada biz devreye […]

E-Ticaret
OtherBlogFeatured

Bültenimize
Abone Olun

contact-person
contact-person
contact-person

Sorunuz mu var?

Hemen Arayın!

0850 255 18 39