Girişimcilik

Son Güncelleme: 16.08.2023

10 dk

PostFeatured

Yayınlanma Tarihi: 23.12.2022

Girişimcilik

Son Güncelleme: 16.08.2023

10 dk

Konkordato Nedir? Nasıl İlan Edilir?

author

Özlem Doğan

İçerik Pazarlama Uzmanı

Yayınlanma Tarihi: 23.12.2022

Ticari faaliyetlerde işler bazen planlandığı gibi gitmeyebilir. Piyasa koşullarındaki hızlı dalgalanmalar ve maliyetlerin artması gibi sebeplerden ötürü işletmeler borçlarını ödemekte güçlük çekebilir. İcra İflas Kanunu içerisinde düzenlenen konkordato müessesi, borçlu ve alacaklı arasındaki anlaşmayı yasal yollarla sağlar. 

Bu içeriğimizde sizler için “Konkordato Nedir?” sorusunu detaylı bir şekilde cevaplandırdık. 

Konkordato Nedir?

Konkordato, bir şirketin ya da kişinin iflas etmesini önlemeyi amaçlayan bir yöntemdir. Bu yöntem genellikle bir hukuki süreç olarak yürütülür.

Konkordato, bir şirketin ya da kişinin iflas etmesini önlemeyi amaçlayan bir yöntemdir. Bu yöntem genellikle bir hukuki süreç olarak yürütülür.

Şirketin ya da kişinin finansal sıkıntıları nedeniyle borçlarını ödeme güçlüğü çektiği durumlarda, borçlarının bir kısmının ödenmesine ilişkin vardığı anlaşma konkordato olarak adlandırılır. Bu anlaşmaya uygun olarak, şirket ya da kişi borçlarının bir kısmını ödeyebilecek durumda olmayabilir, ancak borçlarının tamamını ödemek için bir süre dilimi belirlenir ve bu süre içinde ödemelerini yerine getirmeye çalışır.

Konkordato Çeşitleri Nelerdir?

“Konkordato Nedir?” sorusunu yanıtlandırdık. Bu konu daha geniş kapsamlı bir konu olduğundan yazımızın bu bölümünde size iki ana başlık içerisinde konkordato çeşitlerinden bahsedeceğiz. 

İlgili İçerik: Marka İmajı Nedir?

Yapılış Zamanına Göre Konkordatolar

Bu ana başlıklarımızdan ilki “Yapılış Zamanına Göre Konkordatolar”.

İflas Dışı Konkordato

İflas dışı konkordato, bir şirketin ya da kişinin borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğu ancak iflas etmemesi için bir anlaşma yapılmasına ilişkin bir süreç olarak tanımlanabilir. Borçlu, iflas öncesi alacaklılar ile anlaşarak borçlarının bir kısmını veya tamamını ödemek için bir süre dilimi belirlenir ve bu süre içinde borçlarını ödemeye çalışır.

İflas İçi Konkordato

İflas içi konkordato, bir şirketin ya da kişinin iflas etmiş olduğu durumlarda, borçlarının bir kısmının ödenmesine ilişkin bir anlaşma olarak tanımlanır. Bu anlaşma ile birlikte iflas etmiş olan kişi veya şirketler borçlarını ödedikten sonra haklarındaki hükümler kaldırılır. 

Malvarlığının Terki Sureti ile Konkordato

Bu süreçte, borçlu tarafın mal varlığının bir kısmı yada tamamı satılarak elde edilecek gelirlerle borçlarının ödenmesine ilişkin bir anlaşma yapılır. Aynı zamanda borçlu sahip olduğu mal varlığını alacaklının üstüne geçirebilir. Alacaklı kişi bu mal varlığını nakde çevirebilir. Böylelikle borçlu kişi iflastan kurtulur. 

Yapılış Biçimine Göre Konkordatolar

“Konkordato Nedir?” adlı içeriğimizde konkordato çeşitlerini açıklamaya devam ediyoruz. İki ana başlıkta incelediğimiz bu başlıkların ikincisi ile devam ediyoruz. 

Tenzilat Konkordatosu

Alacaklı durumda olan kişiler, alacakları haklardan belli bir oranda vazgeçebilir. Bu tür aynı zamanda yüzde konkordatosu olarak da bilinir. 

Vade Konkordatosu

Bu süreçte, borçlu tarafından bir konkordato dilekçesi hazırlanır ve borçlarının ödenmesine ilişkin bir plan sunulur. Bu plan, borçlu tarafının borçlarını nasıl ödeyeceği, hangi borçlarının öncelikle ödeneceği gibi konuları içerir.

Karma Konkordato

Karma konkordato, tenzilat ve vade konkordato türlerinin birlikte olduğu türdür. Yani alacaklılar hem kendi haklarının bir kısmından feragat eder hem de borçlu olan kişiler kalan borcu bir vade planı içerisinde öder. 

İlgili İçerik: Marka Tescili Nedir?

Konkordato Nasıl İlan Edilir?

Konkordato ilan etmek isteyen borçlular, ilgili evraklarla birlikte Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvurması gerekir.

Konkordato ilan etmek isteyen borçlular, ilgili evraklarla birlikte Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvurması gerekir. Bazı durumlarda bu süreç, Asli Ticaret Mahkemesi’ne taşınabilir. Konkordato süreci mahkeme tarafından değerlendirilip uygun görülmesi halinde konkordato ilan edilir.

İlgili İçerik: Ciro Nedir?

Kimler Konkordato İlan Edebilir?

Konkordato herkesin yararlanabileceği bir kurum değildir. Talep edecek kişinin sıfatı alacaklı veya borçlu olmalıdır. Daha sonra başvuran kişiler belirlenen şartları yerine getirmelidir. Konkordato talep edebileceklerden birisi borçlu olan taraftır. 

Vadesi dolmak üzere olan borçlarını ödemeyenler veya borçların vadesi geldiğinde ödeyemem tehlikesi bulunanlar konkordato talep edebilir. Talep edilen konkordato ile borçlu iflastan kurtulmak ister. 

Konkordato talep etme hakkına sahip olan bir diğer grup alacaklılardır. Eğer borçlu iflasa tabi ise ve alacaklı iflas talep etme hakkına sahipse konkordato da talep edilebilir. Yani iflasa tabi olmayan borçlu için alacaklı tarafından konkordato talep edilmez.

Konkordato Hangi Borçları Kapsar?

Konkordato herhangi bir borcu kapsayabilir. Borcun vade tarihi geldiğinde ödenmemiş olması gerekir. Konkordato süreci başladığında borçlu taraf plan dahilinde ilerleyerek borçlarını ödemeye başlar. İflas ettiğini ilan eden borçlu borçları ödeyemez, fakat konkordato onaylandığında iflas ilanı düşer ve borçlar ödenmeye başlanır.

Konkordato Süreci Nasıl İlerler?

“Konkordato Nedir?” sorusu ile birlikte merak edilen bir diğer şey bu sürecin nasıl ilerlediğidir. Konkordato süreci, Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne (TSM) başvuruda bulunulmasıyla başlar.

 • Başvuru: Şirket, TSM’ye bir başvuru yapar ve finansal sıkıntılarının nedenlerini açıklar. Bu başvuru, şirketin borçlarını ödemekte güçlük çektiğini gösteren bir rapor ve bir ödeme planı önererek yapılır.
 • İnceleme: TSM, başvuruyu inceler ve uygun görürse, bir konkordato yöneticisi atar. Konkordato yöneticisi, şirketin borçlarını ödemek için bir ödeme planı hazırlar ve bu planı borçlularına sunar.
 • Ödeme planının sunumu: Konkordato yöneticisi, ödeme planını borçlularına sunar ve bu planın kabul edilip edilemeyeceği konusunda oylamaya tabi tutar. Ödeme planı; borçların nasıl ödeneceği, hangi sırayla ödeneceği ve ne zaman ödeneceği gibi konuları içerir.
 • Ödeme planının kabulü: Eğer borçlular ödeme planını kabul ederlerse, şirket tasarruf sağlama çalışmalarına devam edebilir ve borçlarını ödemek için bir düzenek oluşturulur. Eğer borçlular ödeme planını kabul etmezlerse, şirket iflas edebilir.
 • Ödeme planının yerine getirilmesi: Ödeme planı kabul edildiğinde, şirket ödeme planına göre borçlarını ödemeye başlar. Ödeme planının yerine getirilmesi sıras
 • Ödeme planının takibi: Konkordato yöneticisi, ödeme planının yerine getirilip getirilmediğini takip eder ve gerektiğinde değişiklikler yapar. Ödeme planı, şirketin borçlarının ödemesi sırasında değişebilir, ancak bu değişiklikler borçluların onayına gerek duyar.
 • Ödeme planının tamamlanması: Eğer ödeme planı tamamlanır ve borçlar tamamen ödenirse, konkordato süreci sona erer ve şirket tasarruf sağlama çalışmalarını tamamlamış olur. Eğer ödeme planı tamamlanamaz ve borçlar ödenemezse, şirket iflas edebilir.

Konkordato süreci, Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından yönetilir ve genellikle şirketin borçlarının ödenmesine yardımcı olmayı amaçlar. Bu süreç, şirketin tasarruf sağlama çalışmalarını yapmasını ve borçlarını ödemek için bir ödeme planı hazırlamasını gerektirir. Eğer ödeme planı kabul edilirse, şirket tasarruf sağlama çalışmalarına devam edebilir ve borçlarını ödemek için bir düzenek oluşturulur. Eğer ödeme planı kabul edilmezse, şirket iflas edebilir.

İlgili İçerik: E-Ticaret ile Satış Yapanların Ödemesi Gereken Vergiler Nelerdir?

Konkordato İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

“Konkordato Nedir?” adlı içeriğimizde konkordato başvurusunda hangi belgelerin gerekli olduğunu ayrıntılı bir şekilde listeledik.

Konkordato sürecine Ticaret Sicil Müdürlüğü‘ne (TSM) başvuru yapılırken, aşağıdaki belgeler gerekmektedir:

 • İmza sirküleri: Şirketin tüzel kişiliğine ait imza sirküleri.
 • Vekaletname: Vekalet verilen kişinin noter tasdikli vekaletnamesi.
 • Ticaret Sicil Gazetesi: Son üç ay içinde yayınlanan Ticaret Sicil Gazetesi’nde şirket hakkında yayınlanan ilanlar.
 • Ödeme planı: Şirketin borçlarını ödemek için hazırladığı ödeme planı. Bu ödeme planı, borçların nasıl ödeneceği, hangi sırayla ödeneceği ve ne zaman ödeneceği gibi konuları içermektedir.
 • Borç listesi: Şirketin borçlarını gösteren bir liste. Bu liste, borçların tarihlerini, tutarlarını ve ödeme durumlarını içermektedir.
 • Faaliyet raporu: Şirketin son bir yıl içinde yaptığı ticari faaliyetleri gösteren bir rapor.
 • Finansal tablolar: Şirketin son bir yıl içinde yaptığı finansal işlemleri gösteren bilanço ve gelir tablosu.
 • İşyeri ve tescil edilmiş sermayesi: Şirketin işyeri adresi ve tescil edilmiş sermayesi.
 • Özel durum açıklaması: Şirketin borçlarını ödemekte güçlük çektiği nedenleri açıklayan bir açıklama.
 • İşyeri kapatma veya satış beyanı: Şirketin işyerini kapatma veya satışını beyan eden bir belge

İlgili İçerik: Ticaret Sicil Gazetesi Nedir?

Bu belgeler, konkordato sürecine TSM’ye başvuru yapılırken gerekmektedir. Bu belgeler, şirketin borçlarını ödemekte güçlük çektiğini gösteren bir rapor ve bir ödeme planı önererek yapılan başvuruda sunulur. 

TSM, başvuruyu inceler ve uygun görürse, bir konkordato yöneticisi atar ve süreci başlatır. Bu belgeler, konkordato sürecinin ilerlemesi için gerekli olacaktır ve bu belgelerin eksik olması nedeniyle başvuru reddedilebilir. Bu nedenle, başvuru yapılırken tüm gerekli belgelerin düzenli bir şekilde hazırlanması ve sunulması önemlidir.

İlgili İçerik: Bilanço Nedir?

Konkordato Müracaatı Nereye Yapılır?

Türkiye Odolar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından oluşturulan Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden konkordato müracatı yapabilirsiniz. 

Konkordato süreci, Ticaret Sicil Müdürlüğü (TSM) tarafından yönetilir ve genellikle şirketin borçlarının ödenmesine yardımcı olmayı amaçlar.

Ancak, bazı durumlarda konkordato süreci, Asliye Ticaret Mahkemesi‘nin müdahalesine ihtiyaç duyabilir. Örneğin, eğer ödeme planının kabul edilmesine rağmen borçlar ödenemezse veya şirketin tasarruf sağlama çalışmaları sırasında hile veya dolandırıcılık yapılırsa, Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından bir karar verilebilir. Ayrıca, eğer borçlular ödeme planını kabul etmezlerse ve şirket iflas ederse, Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından iflas süreci yönetilebilir.

Konkordato İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

“Konkordato Nedir?” içeriğimizle ilgili önemli noktalardan bahsettik. İçeriğimizin devamında, konkordato hakkında sıkça sorulan sorulara birlikte göz atalım.

“Konkordato Nedir?” içeriğimizle ilgili önemli noktalardan bahsettik. İçeriğimizin devamında, konkordato hakkında sıkça sorulan sorulara birlikte göz atalım. 

Kimler Konkordato Talep Edebilir?

Konkordato sürecine Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne (TSM) başvuru yapabilen kişi veya kurumlar şunlardır:

 • Şirketler: Konkordato sürecine TSM’ye başvuru yapabilecek olan en önemli kişi veya kurum, şirketlerdir. Şirketler, borçlarını ödemekte güçlük çektikleri durumlarda TSM’ye başvurarak konkordato sürecine girebilirler. Bu süreçte, şirketlerin borçlarını ödemek için bir ödeme planı hazırlar ve bu planı borçlularına sunar.
 • Özel sektör kuruluşları: Özel sektör kuruluşları da konkordato sürecine TSM’ye başvuru yapabilirler.
 • İşyeri sahiplenenler: İşyeri sahiplenenler, işyerini sahiplenirken ödemesi gereken borçları ödemekte güçlük çektikleri durumlarda TSM’ye başvurarak konkordato sürecine girebilirler.

Bu kişi ve kurumlar, konkordato sürecine TSM‘ye başvuru yapabilirler.

İlgili İçerik: Tüketici Hakları Nelerdir?

Konkordato Talebi Nasıl Yapılır?

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden istenilen belgelerle birlikte konkordato talebinde bulanabilirsiniz.

​​Adi Konkordato Nedir?

Adi konkordato, bir şirketin borçlarını ödemekte güçlük çektiği durumlarda, şirketin borçlarını ödemek için bir ödeme planı hazırlaması ve borçlularına sunması sürecidir. Adi konkordato süreci, Ticaret Sicil Müdürlüğü (TSM) tarafından yönetilir. Bu süreçte, şirketin borçlarını ödemek için bir ödeme planı hazırlar ve bu planı borçlularına sunar. Eğer borçlular ödeme planını kabul ederlerse, şirket tasarruf sağlama çalışmalarına devam edebilir. Eğer borçlular ödeme planını kabul etmezlerse, şirket iflas edebilir.

Konkordato Süresi Ne Kadardır?

Konkordato talebi halinde mahkeme tarafından 3 aylık geçici mühlet verilir. Bu süre talep doğrultusunda 2 ay daha uzatılarak 5 aya çıkabilir. Mahkeme konkordatonun başarılı olacağı kararına varırsa kesin mühlet verilir. 1 yıllık bu süre ihtiyaç halinde 6 ay daha uzatılabilir. Toplam süreç 23 ay kadar devam edebilir. 

Konkordato Reddedilirse Ne Olur?

Şirketin borçlarını ödemek için sunduğu ödeme planı kabul edilmezse konkordato talebi reddedilir. Şirketin borçlarını ödemek için bir ödeme planının kabul edilmemesi durumunda, şirketin iflası söz konusu olabilir. İflas süreci, Ticaret Sicil Müdürlüğü (TSM) tarafından yönetilir ve şirketin mal varlığının satışı için bir iflas yöneticisi atanır.

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

author

Özlem Doğan

İçerik Pazarlama Uzmanı

Benzer Yazılar

2024 Yılı Vergi Takvimi: Vergi Ödeme Günlerinizi Doğru Planlayın

Vergi ödemek, hepimizin üzerine düşen önemli bir görevdir. Her yıl belirlenen tarihlerde, bu sorumluluğumuzu yerine getirmemiz gerekir. Bu içeriğimizde, vergi ödeme süreçlerinizi daha kolay yönetmenize yardımcı olmak için vergi takvimi nedir, neden önemlidir ve bu konuda nasıl iyi bir planlama yapılır gibi konuları ele aldık. Ayrıca bu içeriğimizde, vergi takvimini nasıl inceleyeceğinizi ve sizin için […]

Girişimcilik
OtherBlogFeatured

Estonya’da Şirket Kurmak: Tüm Detaylar (2024)

Estonya, son yıllarda özellikle teknoloji ve inovasyon alanında gösterdiği başarılarla dünya çapında dikkat çeken bir ülke haline geldi. Bu başarı, ülkenin dijital altyapısının güçlü olması ve iş yapma kolaylığı sağlamasıyla yakından ilişkilidir. Dijitalleşme konusunda öncü bir ülke olan Estonya, e-Residency programı ile sınır ötesi girişimcilere kapılarını açarak global bir iş hub’ı oluşturmayı başarmıştır. Şirket kurma […]

Girişimcilik
OtherBlogFeatured

Girişimcilik Kitapları: En İyi +34 Kitap (2024)

Girişimcilik, sürekli değişen ve kendini yenileyen bir dünya. 2024 yılında, girişimciliğin bu heyecan verici yolculuğuna çıkmak isteyenler için kaynakların bolluğu ise göz kamaştırıcı. “En İyi Girişimcilik Kitapları” listemiz, yeni başlayanlardan deneyimli iş liderlerine kadar herkes için zengin içerikli kitap öneriler sunuyor. Bu kitaplar sizi, girişimcilik dünyasının derinliklerine götürecek, başarılı bir iş kurmanın püf noktalarını öğretecek […]

Girişimcilik
OtherBlogFeatured

Kurumlar Vergisi Nedir? Nasıl Hesaplanır? (2024)

Kurumlar vergisi, iş dünyasının vazgeçilmez bir unsuru olarak, şirketlerin finansal yapısını ve ekonomik kararlarını doğrudan etkiler. Türkiye’de faaliyet gösteren şirketler için hem bir yükümlülük hem de bir sorumluluk olan kurumlar vergisi, şirket kazançlarının vergilendirilmesi sürecini düzenler. Bu içeriğimizde, kurumlar vergisinin tanımını, hesaplanış yöntemlerini, ilgili yasal mevzuatı, mükellefleri ve vergilendirme kapsamına giren kazanç türlerini detaylı bir […]

Girişimcilik
OtherBlogFeatured

Blog Açmak: 2024’te Blog Açabileceğiniz +8 Platform

Kişisel veya profesyonel markanızı oluşturmak, bilgi ve deneyimlerinizi geniş bir kitleyle paylaşmak mı istiyorsunuz? Bunu yapmanın en kolay yollarından biri, bir blog sitesi oluşturmaktır. Blog açmak; hedef kitlenize yönelik değerli içerikler sunma yoluyla hem yeni müşterileri çekmenizi hem de mevcut müşterilerinizle yeniden pazarlama kampanyalarıyla etkileşime girmenizi kolaylaştırabilir. Bu strateji, müşteri tabanınızı genişletirken aynı zamanda pazarlama […]

Girişimcilik
OtherBlogFeatured

Bültenimize
Abone Olun

contact-person
contact-person
contact-person

Sorunuz mu var?

Hemen Arayın!

0850 255 18 39