PostFeatured

Son Güncelleme: 21.11.2023

Telif Hakkı Nedir? Nasıl Alınır? (Tüm Detaylar)

author

Özlem Doğan

İçerik Pazarlama Uzmanı

Son Güncelleme: 21.11.2023

9 dk

Telif hakkı, yaratıcı çalışmaları koruma altına alan temel bir hukuk ilkesidir. Bu hak, yazarlar, sanatçılar ve diğer yaratıcı bireylerin ürettikleri eserler üzerinde sahip oldukları mülkiyet/denetim yetkilerini ifade eder ve güvence altına alır. Birçok insan için, telif hakkının ne olduğu, nasıl kazanıldığı ve bu hakların nasıl korunduğu gibi konular karmaşık ve anlaşılması güç olabilmektedir.

Bu yazıda, “Telif hakkının ne olduğunu, telif hakkının nasıl alınacağını, telif hakkının temel prensiplerini ve eser sahiplerinin haklarını nasıl koruyabileceklerini” detaylı bir şekilde ele alacağız. Hazırsanız başlayalım!

Telif hakkı sahibinin izni ve bilgisi olmaksızın, eserlerinin  çoğaltılması, kopyalanması, dağıtılması veya izin gerektirecek şekilde görüntü alınması gibi durumlar telif hakkı ihlali olarak tanımlanmaktadır.

Telif Hakkı Nedir?

Telif hakkı, bireylerin veya grupların yaratıcılık ve emek ürünü olan bilgi, düşünce, sanat eseri ve diğer orijinal çalışmaların kullanımı, kopyalanması ve dağıtımı üzerinde yasal olarak tanınan koruma haklarıdır. Bu haklar, eserlerin çoğaltılması, yayılması ve sergilenmesi gibi faaliyetleri içermektedir.

Telif Hakkının Önemi

Telif hakkı, eser sahiplerinin haklarını korumayı amaçlayan hukuki bir kavramdır. İnternet ve dijital teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte, eserlerin kopyalanıp dağıtılması daha da kolay hale gelmiştir. Bu durum, telif hakkı ihlallerinin artmasına neden olmaktadır. Telif hakkı ihlali, eser sahibinin maddi ve manevi zarar görmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle telif hakkı, eser sahiplerinin haklarını korumanın yanı sıra, marka imajını da korumak için oldukça önemlidir.

Telif Hakkının Özellikleri

Telif hakkının eser sahibine sağladığı birçok temel özellik bulunur. Bu özellikleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

Otomatik Koruma

Telif hakkı koruması, eserin yaratılmasıyla otomatik olarak başlar. Eserin telif hakkı kaydına gerek yoktur.

Yaratıcılık Gerekliliği

Korunacak eserin belli bir yaratıcılık düzeyine sahip olması gerekir. Tamamen rutin veya sıradan çalışmalar telif hakkı ile korunmaz.

Orijinallik

Eserin orijinal olması gerekir. Yani, eser başka bir kaynaktan kopyalanmamış olmalıdır.

Somutluk

Eserin somut bir biçimde ifade edilmiş olması gerekir. Fikirler veya konseptler telif hakkı ile korunmaz, ancak bu fikirlerin ifade edildiği eserler korunabilir.

Sınırlı Süre

Telif hakkı koruması belirli bir süre için geçerlidir. Bu süre genellikle yazarın ölümünden sonra belirli bir yıl sayısıdır (birçok ülkede 50-70 yıl).

Mülkiyet Hakları

Telif hakkı, eserin sahibine, eserini çoğaltma, dağıtma, gösterme, icra etme ve eserden türetilmiş çalışmalar yapma gibi haklar verir.

Kısıtlamalar ve İstisnalar

Telif hakkı yasalarında, eğitim, araştırma, eleştiri ve haber raporlaması gibi durumlar için belirli kısıtlamalar ve istisnalar bulunur. Bu, “adil kullanım” veya “adil dealing” olarak bilinir.

Uluslararası Koruma

Birçok ülke, telif hakkı korumasını karşılıklı olarak tanır ve uluslararası anlaşmalar ile bu korumaların sınırları belirlenir.

İhlal Cezaları

Telif hakkı ihlali durumunda, yasal yaptırımlar uygulanabilir. Bu, para cezaları, tazminat talepleri ve hatta hapis cezalarını içerebilir.

Telif Hakkı Örnekleri

Telif hakkı, Türk Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamında ele alınmaktadır. FSEK‘e göre, telif hakkına tabi olan eser türleri şunlardır:

 • Edebiyat Eserleri: Romanlar, hikayeler, şiirler, makaleler, oyunlar ve senaryolar gibi yazılı eserler.
 • Müzik Eserleri: Şarkılar, besteler ve müzikal notalar.
 • Görsel Sanatlar: Resimler, çizimler, heykeller, fotoğraflar ve mimari tasarımlar.
 • Film ve Video Eserleri: Sinema filmleri, belgeseller, animasyonlar ve televizyon programları.
 • Bilgisayar Yazılımları ve Veritabanları: Yazılım programları ve elektronik veritabanları.
 • Multimedya ve Dijital İçerikler: Dijital sanat eserleri, web siteleri ve multimedya sunumları.
 • Dramatik Eserler: Tiyatro oyunları, dans gösterileri ve görsel-işitsel performanslar.
 • Mimarlık Eserleri: Bina ve yapı tasarımları.
 • Reklam ve Grafik Tasarımlar: Reklam materyalleri, grafik tasarımlar ve tipografik düzenlemeler.
 • Ses Kayıtları: Müzik albümleri, podcast’ler ve sesli kitaplar.

Telif Hakkı Nasıl Alınır?

Telif hakkı, özgün bir eserin oluşturulmasıyla otomatik olarak kazanılan bir haktır ve bu hakların resmi olarak tanınması ve korunması için, eserin somut bir formatta belgelenmesi, duruma göre ulusal telif hakkı ofislerinde bir başvurunun yapılması, ilgili formların doldurulması ve gerekli ücretlerin ödenmesi gereklidir. Başvuru sırasında, eserin bir kopyasının teslim edilmesi istenebilir ve bu süreç, başvurunun incelenmesi ve onayı ile tamamlanır. Telif hakkının aktifleşmesi ve korunması, eser sahibinin görevi altındadır ve herhangi bir ihlal durumunda yasal işlem yapma hakkı vardır. Bu sürecin ayrıntıları, yerel yasal çerçevelere göre değişiklik gösterebilir, bu nedenle özel durumlar için yerel yasa ve yönetmeliklerin araştırılması ve gerekirse hukuk profesyonellerinden destek alınması önerilir.

Firik ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelik m.5 hükmü uyarınca:

Sinema ve müzik eserlerinde filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcıları ile seslerin ilk tespitini gerçekleştiren fonogram yapımcıları, hak ihdas etmek amacı taşımaksızın, sahip oldukları hakların ihlal edilmemesi, hak sahiplerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlaması ve mali haklara ilişkin yaralanma yetkinliklerinin takip edilebilmesi amacıyla sinema ve müzik eserlerini içeren yapımlarının kayıt ve tescilini yaptırmak zorundadır.

Telif Hakkı İhlali Nedir?

Telif hakkı sahibinin izni ve bilgisi olmaksızın, eserlerinin  çoğaltılması, kopyalanması, dağıtılması veya izin gerektirecek şekilde görüntü alınması gibi durumlar telif hakkı ihlali olarak tanımlanmaktadır. Aşağıdaki sıralanan durumlarda, telif hakkı ihlali doğabilmektedir:

 • Telif hakkına sahip eserlerin izinsiz kopyalanması ve çoğaltılması,
 • Telif hakkı olan eserin izinsiz değiştirilmesi,
 • Telif hakkı olan eserlerin izinsiz dağıtılması,
 • Eser ve eserin telif hakkına ilişkin eksik, yanıltıcı veya aldatıcı bilgi verme,
 • Telif hakkı olan eserin izinsiz iletilmesi, kiralanması, satılması, gösterimi,
 • Başkasına ait olan eseri kendi eseri gibi alandırma,

gibi durumlar telif hakkı ihlali kapsamına girmektedir. Bunun yanında somut olayın özelliklerine göre ihlalin varlığı kabul edilir.

Telif Hakkı İhlali Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Telif hakkı ihlalinin şüphe edilmesi durumunda, atılması gereken adımlar genellikle şu şekildedir:

İhlalin Tespiti

İlk olarak, eserin izinsiz kullanıldığını veya kopyalandığını tespit etmelisiniz. Bu, eserin izinsiz olarak çoğaltılması, dağıtılması, satılması veya internette yayınlanması şeklinde olabilir.

Kanıt Toplayın

İhlalle ilgili tüm kanıtları toplayın. Bu, ihlalin kapsamını, süresini ve etkisini kanıtlamak için önemlidir.

Hukuki Danışmanlık Alın

Telif hakkı ihlali konusunda bir avukattan veya hukuk danışmanından yardım almak önemlidir. Bu kişiler, durumunuz için en uygun hukuki yolu belirlemenize yardımcı olacaktır.

Telif Hakkını İhlal Eden Kişi veya Kuruma Bildirimde Bulunun

Telif hakkını ihlal eden kişi veya kuruma, telif hakkı ihlali yaptığını ve ihlali derhal durdurması gerektiğini bildiren resmi bir ihtarname veya uyarı mektubu göndermek etkili bir ilk adım olabilir.

Hak Taleplerinizi Belirleyin

Olumsuz bir cevap ile karşılaştığınızda tazminat talebinde bulunacağınızı ve tekrardan acil olarak yapılan ihlalin durdurulmasını talep edebilirsiniz.

Dava Açın

Eğer ihlal durdurulmazsa ve anlaşmazlık çözülemezse, hukuk danışmanınız ile beraber dava açarak haklarınızı arayabilirsiniz.

İhlalin Takibini Yapın

İhlalin durdurulduğundan ve haklarınızın korunduğundan emin olmak için süreci takip edin.

Kullanıcılar, “Telif Hakkı Nedir?” sorusunun yanı sıra ilgili birçok detayı merak etmektedir. İlgili kişi veya kurumların merak ettiği sorular aşağıdaki gibi örneklendirilebilir:

Telif Hakkı ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Kullanıcılar, “Telif Hakkı Nedir?” sorusunun yanı sıra ilgili birçok detayı merak etmektedir. İlgili kişi veya kurumların merak ettiği sorular aşağıdaki gibi örneklendirilebilir:

Telif Hakkı ile Patent Arasındaki Farklar Nelerdir?

Telif hakkı ve patent, fikri mülkiyet korumasının iki ayrı formudur; telif hakkı yaratıcı eserleri (edebiyat, sanat, müzik) otomatik olarak korurken, patent yeni/özgün buluşları korur ve resmi bir başvuru süreci gerektirir. Telif hakkı, yazarın ömrü boyunca ve ölümünden sonra 50-70 yıl sürebilirken, patent; genellikle 20 yıl süreyle geçerlidir. Telif hakkı, eserin ifadesini korurken, patent buluşun işlevsel ve teknik yönlerini korur. Her iki koruma türü de ihlal durumunda hukuki yaptırımlar ve tazminat taleplerini içerir, ancak korudukları alanlar ve prosedürler açısından farklılık gösterirler.

Telif Hakkı ile Gizlilik Arasındaki Farklar Nelerdir?

Bir video veya ses kaydında yer almanız bu içeriğin telif hakkına sahip olduğunuz anlamına gelmez. Örneğin arkadaşınız sizin videonuzu ya da fotoğrafınızı çekmişse çektiği eserin telif hakkı ona aittir. Fakat arkadaşınız veya başka bir kullanıcı, sizin de içerisinde yer aldığınız video, fotoğraf veya ses kaydını sizden izinsiz paylaştıysa ve siz güvenliğinizi ve mahremiyetinizi ihlal ettiğini düşünüyorsanız gizlilik şikayetinde bulunabilirsiniz.

Telif Hakkı Kaç Yıl Süre ile Korunur?

Telif hakkı süresi genellikle eser sahibinin ömrü boyunca ve ölümünden sonra belirli bir süre boyunca devam eder. Bu süre, çoğu ülkede eser sahibinin ölümünden sonra 50 ila 70 yıl arasında değişir. Ancak, telif hakkı süresi ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir, bu nedenle özel durumlar için ilgili ülkenin telif hakkı yasalarına başvurmak en doğrusudur.

Telif Hakkı Cezası Ne Kadardır?

Türkiye’de telif hakkı ihlali cezaları, ihlalin türüne ve kapsamına göre değişebilir. Telif hakkı ihlali, genellikle fikri mülkiyet haklarının izinsiz kullanılması veya ihlal edilmesi olarak tanımlanır ve bu eylemler cezai yaptırımlara tabidir. Türk Ceza Kanunu‘na göre telif hakkı ihlalleri için öngörülen cezalar hapis ve/veya para cezalarını içerebilir.

Örneğin; Başkalarının eserlerini kendi eseriymiş gibi gösteren kişiler, altı aydan iki yıla kadar hapis veya yargısal para cezasına çarptırılır. Eğer bu eylem eserin dağıtılması veya yayımlanması şeklinde gerçekleşirse, ceza altı aydan beş yıla kadar hapis cezasına yükseltilebilir.

Telif Hakkı Almak Paralı mı?

Telif hakkı başvurusu yaparak eserlerinizi koruma altına almak ve resmi belgenizi alabilmek için ödeme yapılması gerekmektedir. Bu resmi harç ücretleri, “Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı” tarafından belirlenmektedir. Güncel ücretler hakkında bilgi almak için mevzuat.gov.tr üzerinden ilgili metni inceleyebilirsiniz.

Telif Hakkını Kim Verir?

Türkiye’de telif hakkı, eser yaratıldığı anda otomatik olarak eser sahibine geçer ve bu, herhangi bir resmi başvuru veya kayıt sürecini gerektirmez. Ancak, eser sahipleri, eserlerini daha sağlıklı bir şekilde koruyabilmek için Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı‘na bağlı Telif Hakları Genel Müdürlüğü‘ne başvurarak eserlerini resmi olarak kaydettirebilirler.

Telif Hakkı Devredilebilir mi?

Evet, telif hakkı devredilebilir. Telif hakkı sahibi, haklarının tamamını veya bir kısmını başkalarına satabilir, lisanslayabilir veya miras yoluyla bırakabilir.

author

Özlem Doğan

İçerik Pazarlama Uzmanı

Benzer Yazılar

Vergi Borcu Yapılandırma Nasıl ve Nereden Yapılır? (2024)

Vergi borcu ödemeleri, toplumun kamu hizmetlerine katkı sağlaması açısından oldukça önemli bir araçtır. Ancak bazen beklenmedik finansal zorluklar veya değişen yaşam koşulları sebebi ile vergi borçlarımızı zamanında ödemekte güçlük çekebilmekteyiz. Bu noktada vergi borcu yapılandırma sistemi gibi hem devlet hem de vatandaş yararına uygulamalar devreye girmektedir.Vergi borcu yapılandırma, vatandaşlara ve kurumlara ödeme kolaylığı sağlayan bir […]

Girişimcilik
OtherBlogFeatured

Bundle Ürün: Satışları Artırmak için Etkili Yöntem (2024)

Online alışverişin yaygınlaşmasıyla birlikte, satıcılar da müşterilerine daha cazip seçenekler sunmak için yeni pazarlama stratejileri geliştirmeye devam ediyor. Bundle ürünler de bu yenilikçi yaklaşımlardan biri olarak son yıllarda oldukça popüler hale geldi. Peki, bundle ürün nedir, ne işe yarar ve e-ticarette neden önemlidir? Bu blog içeriğimizde, bundle ürünlerin tüm yönlerini inceleyecek ve bu stratejinin hem […]

Girişimcilik
OtherBlogFeatured

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (KKEG): 2024 Rehberi

2024 yılı, vergi planlaması ve muhasebe pratikleri açısından birçok yeniliği beraberinde getirir. Şirketiniz adına harcama yaparken kanunen geçerli olan giderleri bilmeniz, işletmenizin finansal sağlığını koruyabilmeniz için büyük önem taşımaktadır. Böylece kanunen kabul edilmeyen giderler kanununu öğrenerek sizi mali açıdan zarara uğratabilecek harcamalardan kaçınabilirsiniz.Sizin için hazırladığımız bu rehberde kanunen kabul edilmeyen giderlerin ne olduğunu, hangi harcamaların […]

Girişimcilik
OtherBlogFeatured

Sürdürülebilir Ürün Rehberi: Yeşil Ticaret için 100+ Eko Ürün Fikri

Dünyamız, sorumlu davranışlara ve bilinçli tüketim alışkanlıklarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Doğal kaynakların azalması, artan kirlilik ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmanın zorluklarıyla karşı karşıyayız. Bu zorluklarla başa çıkmak için sürdürülebilir ürünler önemli bir rol oynamaktadır. Bu ürünler, çevresel zararı en aza indiren, yenilenebilir enerji kullanımını teşvik eden ve geri dönüştürülebilir malzemelerle […]

Girişimcilik
OtherBlogFeatured

Amerika’da Şirket Kurmak: Şartlar ve Süreç (2024)

Amerika Birleşik Devletleri, güçlü hukuki altyapısı ve dünya çapında kabul gören pazar erişimi ile girişimciler için cazip bir destinasyon olmaya devam ediyor. Amerika’da şirket kurma süreci, seçilecek işletme türünden, uygun vergi planlamasına, iş lisanslarının ve izinlerinin alınmasından, potansiyel pazar analizine kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Amerika’da şirket kurmak isteyenlerin takip etmesi gereken adımlar, hem yerel […]

Girişimcilik
OtherBlogFeatured

Bültenimize
Abone Olun

contact-person
contact-person
contact-person

Sorunuz mu var?

Hemen Arayın!

0850 255 18 39