E-Ticaret

Son Güncelleme: 16.01.2024

7 dk

PostFeatured

Yayınlanma Tarihi: 08.03.2023

E-Ticaret

Son Güncelleme: 16.01.2024

7 dk

Vergi Levhası Nedir? Nasıl Alınır?

author

Özlem Doğan

İçerik Pazarlama Uzmanı

Yayınlanma Tarihi: 08.03.2023

Günümüzde bazı gruplar için gerekli olduğu gibi aynı zamanda birçok resmi işlem esnasında talep edilen vergi levhası, mükellefler tarafından kolay ve basit işlemlerle alınabilir. Alınmaması durumunda ise ceza uygulanan vergi levhası, işletmeler için oldukça kritik bir öneme sahiptir.

Bu içeriğimizde “Vergi Levhası Nedir?, Vergi Levhası Nasıl Alınır?, Vergi Levhasında Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?” gibi birçok soruyu ele aldık. Gelin birlikte inceleyelim! 

Vergi Levhası Nedir?

Vergi levhası, mükellefin kazancını ve tabi tutulduğu vergi dilimini bildiren belgeye verilen isimdir. Vergi levhası, formatını Maliye Bakanlığı belirler.

“Vergi Levhası Nedir?” diye baktığımızda, mükellefin kazancını ve tabi tutulduğu vergi dilimini bildiren belgeye verilen isimdir. Vergi levhası, formatını Maliye Bakanlığı belirler. Bu belge her bir mükellef için senelik olarak oluşturulur. Mükellefler bulundukları işyerlerine vergi levhası asması 6111 sayılı Kanunun 82. maddesi ile, VUK’un 5. maddesinde yer alan “vergi levhasını merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından rahat bir şekilde okunup görülebilecek bir şekilde asmak zorundadırlar” maddesi ile belirtilmiştir. Daha sonra değişikliğe uğramış ve görünür bir yere asma zorunluluğu kalmıştır. Mükelleflerin, vergi levhalarını her sene mayıs ayının son gününe kadar temin etmeleri gerekmektedir.

Vergi levhası bir mükellefin ne kadar kazandığını ve ne kadar vergi ödediğini net bir şekilde gösterir. Vergi levhası birçok işlemde talep edilen belgeler arasında yer alır. Bu belge sayesinde mükellef kazancını belgeleyebilir, vergiye tabi tutulduğunu ispat ederek kazancının yasal olduğunu kanıtlayabilir.

İlgili İçerik: Vergi Çeşitleri Nelerdir?

Vergi Levhası Nasıl Alınır?

 1. Vergi levhanızı internet vergi dairesinden alabilirsiniz.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesine giriş yapın.
 • İnternet Vergi Dairesi’ni seçin.
 • Size ait olan kullanıcı kodu, parola ve şifrenizi yazarak giriş yapın.
 • Giriş yaptıktan sonra gelen sayfadaki “Sorgulama” butonuna basın.
 • Daha sonra “Vergi Levhası Bilgileri” seçeneğine tıklayın. 
 • Gelir vergisi mükellefleri için, “Mükellef Vergi Kimlik Numarası ve TC Kimlik Numarasını” birlikte girin.
 • Kurumlar vergisi mükellefleri için, “Şirketin Vergi Kimlik Numarası” girilir fakat TC Kimlik numarası bölümü boş bırakılır.
 • Bilgileri girdikten sonra “Vergi Levhası Oluştur” butonuna tıklayarak vergi levhanızı oluşturun. İstediğiniz rengi seçebilirsiniz. Bu belge yazdırılabilir ve kopyalanabilir.
 1. Yeminli Mali Müşavir vasıtasıyla alabilirsiniz.
 2. Varsa bağlı olduğunuz Esnaf/Sanatkarlar Odasından alabilirsiniz.

Vergi Levhasından Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?

Vergi levhasında yer alan bilgiler aşağıdaki gibi sıralanabilir.

Vergi levhasında yer alan bilgiler aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Mükellefin adı ve soyadı,
 • Mükellefin ticari unvanı,
 • Mükellefin iş yeri adresi,
 • Mükellefin vergi sicil numarası,
 • Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinin tasdik yeri,
 • Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi,
 • Mükellefin vergi türü,
 • Mükellefin işe başlama tarihi,
 • Ana faaliyet kodu,
 • Ana faaliyet türü,
 • Mükellefin faal durumu (faal, terk, tasfiye)
 • Beyan edilen son üç yıla ait matrahlar ve bu matrahların ait olduğu takvim yılı için tahakkuk eden vergiler,
 • Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından üretilecek onay kodu.

Vergi Levhası Maliyeti Ne Kadardır?

Vergi levhasının toplam masrafı başvuranın statüsüne, kurumun durumuna göre değişiklik göstermektedir. Vergi levhası için gerekli belge ve bilgiler eksiksiz bir şekilde hazırlandıktan sonra ödemler yapılmaktadır. Serbest meslek erbapları, şahıs şirketleri, küçük ölçekli girişim şirketlerinin alması zorunlu olan vergi levhası için ücretlendirmeler gerekli belgelere göre değişiklik gösterir.

Noter tarafından onaylı olarak alınan vekaletname ya da imza beyannamesi, defter bedeli ve damga vergisi gibi pek çok resmi belge ayrı ayrı ücretlendirmeye sahiptir. Gerekli belgelerin ücretlerinin toplamı ortalama olarak 625 TL’yi bulmaktadır. Ayrıca gerekli kira ya da tapu fotokopisi, vergi levhasının sahibine ait biyometrik fotoğraf gibi belgeler de ayrı bir gider olarak görülmektedir. Bu ücretler içerisinde bulunan yıla göre değişiklik gösterebilir.

Vergi Levhası İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Birçok kişi “Vergi Levhası Nedir?, Vergi Levhası Nasıl Alınır?” sorularının yanı sıra daha fazla detayı merak etmektedir. Merak edilen detaylar, aşağıda belirtmiş olduklarımız gibi nitelendirilebilir.

Birçok kişi “Vergi Levhası Nedir?, Vergi Levhası Nasıl Alınır?” sorularının yanı sıra daha fazla detayı merak etmektedir. Merak edilen detaylar, aşağıda belirtmiş olduklarımız gibi nitelendirilebilir. 

Vergi Levhası Almak Zorunlu Mu?

Vergi Usul Kanununun 5. maddesine göre, gelir vergisi mükellefleri ile sermaye şirketleri her yıl mayıs ayının son gününe kadar vergi matrahına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı almak zorundadırlar.

Kimler Vergi Levhası Almak Zorunda?

Vergi levhası alması gereken gruplar tabi tutuldukları vergi türüne (gelir vergisi ve kurumlar vergisi) göre değişiklik gösterir.

Gelir vergisine tabi tutulan:

 • Ticari kazanç elde edenler,
 • Zirai kazanç elde edenler,
 • Serbest meslek erbabı ve adi ortaklık, kollektif şirket ve adi komandit işletmelerinde ortak statüsünde olanlara vergi levhası verilir.

Kurumlar vergisine tabi tutulan:

 • Anonim şirketler,
 • Limited şirketler,
 • Komandit şirketler vergi levhası alabilir.

Vergi Levhası Asmak Zorunlu Mudur?

Eskiden vergi levhasını asmak zorunlu tutulurken yapılandırılan yeni kanun çerçevesinde bu zorunluluk kalkmıştır. 6111 sayılı kanunun 82. maddesi gereğince vergi levhası bulunan iş yerleri, mağaza ya da satış şubelerinde sadece vergi levhasının alınması zorunludur ve levhayı asmak ile ilgili olan sorumluluk kaldırılmıştır.

Vergi Levhası Bulundurmamanın Cezası Nedir?

Vergi levhası bulundurması zorunlu olan mükelleflerin vergi levhalarının bulunmadığı tespit edilirse Vergi Usul Kanunu çerçevesinde cezai işlem uygulanmaktadır. Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin 4. bendine istinaden özel usulsüzlük cezası kesilmesi söz konusudur. Cezaya ilişkin VUK’un ilgili bend hükmü aşağıdaki gibidir:

“4. (Değişik: 25/5/1995 – 4108/8 md.) Günlük kasa defteri, günlük perakende satış ve hasılat defteri ile Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; iş yerinde bulundurulmaması, bu defterlere yazılması gereken işlemlerin günü gününe deftere kayıt edilmemesi veya yoklama ve incelemeye yetkili olanlara istendiğinde ibraz edilmemesi halleri ile vergi kanunlarının uygulanması bakımından levha bulundurma veya asma zorunluluğu bulunan mükelleflerin bu zorunluluğa uymamaları halinde her tespit için 10.000.000 (2017 yılı için 210 TL, 2018 Yılı için 240 TL) lira özel usulsüzlük cezası kesilir.”

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile bu ceza miktarı 2023 yılı itibariyle farklı mükelleflere göre 26 TL’den 700 TL’ye kadar değişmektedir. Denetimlerde vergi levhasının bulunmadığı tespit edilirse iş yeri sahibi hem vergi levhasını çıkarmak zorunda hem de tarafına yazılan cezayı ödemek zorunda kalır.

Vergi Levhası Sorgulama Nasıl Yapılır?

Gelir Vergisi Başkanlığı web sitesi üzerinden gerekli bilgileri doldurarak, vergi levhası sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Sorgulama yapılan kişi veya kurumun son 3 yıla ait vergi levhası listesine ulaşabilirsiniz.

Vergi Levhası Kaç Günde Çıkar?

Şahıs şirketleri kuruldukları gün içerisinde vergi levhası alabilirler. Gelir ya da kurumlar vergisine tabi mükelleflerin vergi levhası ise 1 ay içerisinde çıkartılır.

Bu içeriğimizde “Vergi Levhası Nedir?” sorusunu detaylı bir şekilde ele aldık. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere.  

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

author

Özlem Doğan

İçerik Pazarlama Uzmanı

Benzer Yazılar

İade Faturası Nedir? Nasıl Kesilir?

Modern ticaretin vazgeçilmez bir parçası olan iade işlemleri, hem tüketicilerin memnuniyetini korumak hem de işletmelerin stok ve muhasebe kayıtlarını doğru tutmak için büyük bir önem taşır. Bu süreçte merkezi bir rol oynayan iade faturası, satın alınan bir malın ya da sunulan bir hizmetin, çeşitli sebeplerle müşteri tarafından geri gönderilmesi durumunda, işletmelerin bu iadeyi resmi ve […]

E-Ticaret
OtherBlogFeatured

E-Ticaret İş Modelleri: Doğru Model Seçimi ve İpuçları (2024)

E-ticaret, internetin evrenselleşmesiyle birlikte hayatımıza giren ve alışveriş alışkanlıklarımızı kökünden değiştiren bir iş modelidir. Geleneksel perakende ticaretin sınırlarını aşarak, işletmelerin ve tüketicilerin zaman ve mekan kısıtlamaları olmaksızın birbirleriyle etkileşime geçmelerini sağlayan bu dijital platform, farklı yapıları, stratejileri ve başarı örnekleriyle dikkat çekiyor.  E-ticaret iş modelleri; B2C (İşletmeden Tüketiciye), B2B (İşletmeden İşletmeye), C2C (Tüketiciden Tüketiciye) ve […]

E-Ticaret
OtherBlogFeatured

Ürün Yaşam Eğrisi: Örnekler ve İpuçları (2024)

Her ürünün bir hikayesi vardır. Bu hikaye, ürün yaşam eğrisi ile başlar ve sona erer. Girişten büyümeye, olgunlaşmadan düşüşe her aşama, ürünün başarısını şekillendirir. Ürününüzün yaşam eğrisini anlamak, rekabette öne çıkmanın ve pazarda uzun süre kalmanın en önemli anahtarıdır. Bu makalede, ürün yaşam eğrisinin ne olduğunu, neden önemli olduğunu ve aşamalarını detaylıca ele aldık. Ayrıca, […]

E-Ticaret
OtherBlogFeatured

Sevgililer Günü’nde Satışları Artırın: 2024 için +16 İpucu

Sevgililer Günü yaklaşırken, pek çok işletme bu özel günün getirdiği satış potansiyelinden nasıl en iyi şekilde yararlanabileceğini düşünüyor. Ancak, artan rekabet ve değişen tüketici beklentileri, işletmeler için Sevgililer Günü’nde dikkat çekmeyi ve satışlarını artırmayı zorlaştırıyor. Peki, siz müşterilerinizin Sevgililer Günü’nde sizin ürünlerinizi tercih etmeleri için hangi yenilikçi yaklaşımları benimsemelisiniz? İşte tam bu noktada biz devreye […]

E-Ticaret
OtherBlogFeatured

E-Ticaret Kargo Yönetimi: Önemi ve İpuçları (2024)

E-ticarette kargo süreci, online alışverişin en önemli temel taşından biridir. Çünkü ürünlerin müşterilere güvenli ve zamanında ulaştırılması, işletmelerin başarısı için hayati bir önem arz etmektedir. Bu makalede, e-ticarette kargo sürecinin nasıl işlediğini, doğru kargo firması seçiminin neden önemli olduğunu ve karşılaşılabilecek kargo problemlerini ele alacağız. Ayrıca, etkili bir kargo süreç yönetimi nasıl yapılmalıdır konusunda da […]

E-Ticaret
OtherBlogFeatured

Bültenimize
Abone Olun

contact-person
contact-person
contact-person

Sorunuz mu var?

Hemen Arayın!

0850 255 18 39