PostFeatured

Son Güncelleme: 16.01.2024

Vergi Dilimi Nedir, Nasıl Hesaplanır? (2024 Vergi Dilimleri)

author

Özlem Doğan

İçerik Pazarlama Uzmanı

Son Güncelleme: 16.01.2024

15 dk

Vergi dilimleri, kişisel finansmanın temel taşlarından biridir ve her bireyin gelirine göre ödemesi gereken vergiyi belirler. Vergi dilimlerinin hesaplanmasını ve bu hesaplamaların bireysel vergi yükünüzü nasıl etkileyeceğini anlamak, finansal farkındalığınızı artıracaktır. Bu içeriğimizde, vergi dilimlerinin neden önemli olduğunu, nasıl belirlendiğini ve bu dilimlerin 2023 yılında nasıl bir değişiklik göstereceğini ele aldık. Hazırsanız başlayalım!

Vergi oranları, vergi mükelleflerinin ödeyecekleri vergi miktarını belirleyen oranlardır. Vergi oranları; vergi türlerine, vergi mükelleflerinin gelir ve kazançlarına göre değişir.

Vergi Dilimi Nedir?

Vergi dilimleri, vergi mükelleflerinin gelirlerine göre uygulanan vergi oranlarını gösteren tarifelerdir. Vergi dilimleri, vergi mükelleflerinin gelirlerini belirli aralıklara bölerek, her aralığa farklı bir vergi oranının uygulanmasını sağlamaktadır.

Türkiye’de uygulanan vergi oranları, aşağıdaki gibi özetlenir:

 • Gelir vergisi oranları: Türkiye’de gelir vergisi, artan oranlı bir vergi sistemidir. Bu sistemde, gelir arttıkça vergi oranı da artar. 2024 yılı için gelir vergisi oranları şu şekildedir:
  • 110.000 TL’ye kadar: %15
  • 230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası: %20
  • 580.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL, fazlası: %27
  • 3.000.000 TL’nin 580.000 TL’si için 135.000 TL, fazlası: %35
  • 3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 982.000 TL: %40
 • Kurumlar vergisi oranı: Türkiye’de kurumlar vergisi oranı, 2024 yılı için %20’dir.
 • Katma değer vergisi (KDV) oranları: Türkiye’de KDV oranları, üç ana grupta toplanır:
  • %1: Temel gıda ürünleri, ilaç, kitap, gazete, dergi, elektrik, doğalgaz, konut ve kiralama hizmetleri gibi ürünlere uygulanır.
  • %18: Beyaz eşya, elektronik ürünler, mobilya, otomobil, benzin, motorin, tütün ürünleri, alkollü içecekler gibi ürünlere uygulanır.
  • %20: Kuyum, mücevher, akaryakıt, otomotiv, havayolu taşımacılığı gibi ürünlere uygulanır.
 • Özel tüketim vergisi (ÖTV) oranları: Türkiye’de ÖTV oranı, ürüne göre değişir. Örneğin, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV oranı %100’e kadar çıkabilir.
 • Diğer vergi oranları: Türkiye’de uygulanan diğer vergiler arasında, damga vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, harçlar, çevre vergisi gibi vergiler yer alır. Bu vergilerin oranları, ürüne, hizmete veya işleme göre değişir.

Vergi oranları, devletlerin gelir elde etmek için kullandığı önemli bir araçtır. Vergi oranları, toplumun farklı kesimlerinden elde edilen gelirlerin adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamaya yardımcı olur.

Vergi Diliminin Önemi

Vergi dilimi, bireylerin ve şirketlerin gelir düzeylerine göre uygulanan vergi oranlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynar. Bu yapısal özellik, toplumun farklı gelir seviyelerine sahip üyelerinden alınacak verginin adil bir şekilde dağıtılmasını temin eder. Yüksek gelirli gruplar, gelirlerinin daha büyük bir yüzdesini vergi olarak öderken, düşük gelirli gruplar için bu oran daha azdır. Vergi dilimlerinin bu şekilde kademelendirilmesi, toplumun genel refahının artırılmasına hizmet eder. Devlet bu vergi gelirlerini eğitim, sağlık hizmetleri ve altyapı geliştirme gibi kamu hizmetlerinin finanse edilmesinde kullanır. Böylece vergi dilimleri ekonominin canlılığını ve sosyal adaleti destekleyen temel bir araçtır.

Vergi Dilimleri Nasıl Belirlenir?

Vergi dilimleri, hükümet tarafından belirlenen ve vatandaşların ya da şirketlerin gelir düzeylerine göre farklılık gösteren vergi oranlarını ifade eder. Bu dilimlerin belirlenmesi şu adımları içerir:

 • Ekonomik Faktörler: Hükümet, ülkenin ekonomik durumunu, vatandaşların gelir seviyelerini ve yaşam maliyetini inceler.
 • Sosyal Politikalar: Gelir dağılımını daha adil hale getirmek ve sosyal hizmetleri finanse etmek gibi hedefler göz önünde bulundurulur.
 • Kamu Harcamaları: Hükümetin yıl içinde yapması gereken harcamalar belirlenir. Bu, eğitim ve sağlık hizmetlerinden, altyapı projelerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsar.
 • Gelir Tahmini: Hükümet, vatandaşların ve şirketlerin toplam gelirini tahmin eder. Bu, ne kadar vergi toplayabileceğinin bir ön görünümünü sağlar.
 • Oranlar ve Dilimler: Tüm bu bilgiler ışığında, çeşitli gelir grupları için uygun vergi oranları ve dilimleri oluşturulur. Bu dilimler genellikle yüzde olarak ifade edilir ve gelir arttıkça vergi oranı da artar.
 • Yasal Süreç: Belirlenen vergi dilimleri ve oranları, genellikle yasama organı tarafından onaylanmalıdır. Bu, bir yasa tasarısının kabul edilmesi anlamına gelir.
 • Güncellemeler: Ekonomik koşullar değiştikçe ve kamu hizmetlerinin maliyetleri arttıkça, vergi dilimleri düzenli olarak gözden geçirilip güncellenir.

Vergi dilimlerinin belirlenmesi, her yıl bütçe planlamasının bir parçası olarak yapılır ve genellikle kamuoyu ile paylaşılır.

Vergi Dilimi Nasıl Hesaplanır?

Vergi dilimi hesaplama işlemi, bireylerin ve kurumların yıllık brüt gelirlerinin, devlet tarafından önceden belirlenmiş olan gelir aralıklarına ve bu aralıklara atanmış olan vergi oranlarına göre değerlendirilmesini içerir. İşte bu süreç nasıl işler:

 • Brüt Gelirin Tespiti: Bireyin ya da kurumun yıllık brüt geliri belirlenir.
 • Mevcut Vergi Dilimlerinin Gözden Geçirilmesi: Her bir gelir dilimi için yasal olarak belirlenmiş oranlar ve bunlara karşılık gelen gelir aralıkları incelenir.
 • Gelirin Uygun Dilime Yerleştirilmesi: Gelir, ilgili vergi dilimine yerleştirilerek hangi oranın uygulanacağı tespit edilir.
 • Vergi Oranının Uygulanması: Belirlenen vergi oranı, ilgili gelir dilimine göre hesaplanır ve ödenecek vergi miktarı ortaya çıkar.
 • Kesin Vergi Yükünün Hesaplanması: Eğer mevcutsa; geçerli kesintiler, muafiyetler ve krediler dikkate alınarak nihai vergi yükü hesaplanır.

Vergi Dilimi Neye Göre Hesaplanır?

Vergi dilimi hesaplamaları, genellikle aşağıdaki kriterlere dayanır:

 • Gelir Miktarı: Kişinin veya şirketin yıllık kazandığı toplam para miktarıdır.
 • Vergi Yasaları: Her ülkenin vergi oranları ve dilimleri, o ülkenin yasalarına göre belirlenir.
 • Kişisel Durum: Bireyin medeni durumu, bakmakla yükümlü olduğu kişiler gibi faktörler vergi dilimini etkileyebilir.
 • İndirimler ve Muafiyetler: Bağışlar, emeklilik yatırımları gibi vergiden düşülebilen harcamalar kişinin vergi dilimini etkiler.
 • Ekonomik Faktörler: Enflasyon gibi ekonomik değişiklikler vergi dilimlerinin ayarlanmasında rol oynayabilir.

Bu kriterler, hükümetlerin bütçe gereksinimlerini karşılamak ve toplumdaki gelir dağılımını dikkate alarak adil bir vergi sistemi oluşturmak için kullanılır. Her yıl, bu faktörlerin gözden geçirilmesiyle vergi dilimleri ve oranları güncellenebilir.

Vergi Dilimi Geçişleri Nasıl Hesaplanır?

Vergi dilimi geçişleri, kademeli vergi sistemlerinde, bir kişinin geliri belirli bir eşiği aştığında, yalnızca o eşiği aşan miktar için daha yüksek bir vergi oranının uygulandığı durumlardır. İşte bu geçişlerin nasıl hesaplandığına dair bir açıklama:

 • Gelirin Tespiti: Kişinin yıllık brüt geliri hesaplanır.
 • Vergi Dilimleri: Belirlenen gelir seviyelerine göre farklı vergi dilimleri ve bunların karşılık gelen vergi oranları incelenir.
 • Eşiği Aşan Gelir: Kişinin geliri, bir sonraki vergi dilimine geçiş yaptığında, yalnızca bu eşiği aşan kısım için yüksek oran uygulanır.
 • Kademeli Hesaplama: Her gelir dilimi için ayrı hesaplama yapılır ve toplam vergi borcu bulunur.

Örnek: Vergi dilimlerinin aşağıdaki gibi olduğunu düşünelim:

 • 0 – 20.000 için %10 vergi oranı,
 • 20.001 – 40.000 için %15 vergi oranı,
 • 40.001 ve üstü için %25 vergi oranı.

Bir kişinin geliri 45.000 ise, vergi şu şekilde hesaplanır:

 • İlk 20.000 için %10 hesaplanır: 20.000 × 10% = 2.000
 • Sonraki 20.000 için %15 hesaplanır: 20.000 × 15% = 3.000
 • Son 5.000 için %25 hesaplanır: 5.000 × 25% = 1.250

Toplam vergi borcu bu üç hesaplamanın toplamıdır: 2.000 + 3.000 + 1.250 = 6.250

Bu hesaplama, verginin adil dağılımını sağlamak için gelirin yalnızca yüksek dilime giren kısmı üzerinden yüksek oranda vergilendirilmesi prensibine dayanır. Bu, mükelleflerin tamamının gelirini en yüksek orandan vergilendirmek yerine, gelirin her bir bölümünün kendi dilimindeki orana göre vergilendirildiği “kademeli vergilendirme” olarak adlandırılır.

2024 Vergi Dilimleri

2024 yılı için Türkiye’de uygulanan vergi dilimleri şu şekildedir:

 • Gelir vergisi dilimleri: Türkiye’de gelir vergisi, artan oranlı bir vergi sistemidir. Bu sistemde, gelir arttıkça vergi oranı da artar. 2024 yılı için gelir vergisi dilimleri şu şekildedir:
  • 110.000 TL’ye kadar: %15
  • 230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası: %20
  • 580.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL, fazlası: %27
  • 3.000.000 TL’nin 580.000 TL’si için 135.000 TL, fazlası: %35
  • 3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 982.000 TL: %40
 • Kurumlar vergisi oranı: Türkiye’de kurumlar vergisi oranı, 2024 yılı için %20’dir.
 • Katma değer vergisi (KDV) oranları: Türkiye’de KDV oranları, üç ana grupta toplanır:
 • %1: Temel gıda ürünleri, ilaç, kitap, gazete, dergi, elektrik, doğalgaz, konut ve kiralama hizmetleri gibi ürünlere uygulanır.
 • %18: Beyaz eşya, elektronik ürünler, mobilya, otomobil, benzin, motorin, tütün ürünleri, alkollü içecekler gibi ürünlere uygulanır.

%20: Kuyum, mücevher, akaryakıt, otomotiv, havayolu taşımacılığı gibi ürünlere uygulanır.

 • Özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı: Türkiye’de ÖTV oranı, ürüne göre değişir. Örneğin, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV oranı %100’e kadar çıkabilir.
 • Diğer vergi oranları: Türkiye’de uygulanan diğer vergiler arasında, damga vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, harçlar, çevre vergisi gibi vergiler yer alır. Bu vergilerin oranları, ürüne, hizmete veya işleme göre değişir.

Vergi Dilimleri: Örnekler ve Hesaplamalar

E-Ticaret işletmeleri, gelirlerine göre çeşitli vergilere tabi olabilirler ve bu vergiler birkaç farklı kategoriye ayrılabilir. İşte e-ticaret özelinde karşılaşabileceğiniz bazı vergi türleri ve bunların hesaplanmasına ilişkin örnekler:

 • KDV (Katma Değer Vergisi):
  • E-Ticaret işletmeleri, satış yaptıkları ürünler üzerinden belirli bir oranda KDV hesaplamak ve bu KDV’yi devlete ödemek zorundadırlar.
  • Örnek: 

Bir ürünün KDV hariç fiyatı 100 TL ve KDV oranı %18 ise, KDV miktarı 100 TL x %18 = 18 TL’dir. Dolayısıyla müşteriden alınacak toplam tutar 118 TL olacaktır.

 • Gelir Vergisi:
  • E-Ticaret işletmeleri, elde ettikleri kâr üzerinden gelir vergisi öderler.
  • Örnek:

 Eğer işletmenin yıllık kârı 150.000 TL ise ve bu kârı elde eden şahısın geçerli vergi dilimi %25 ise, ödenecek gelir vergisi 150.000 TL x %25 = 37.500 TL olacaktır.

 • Kurumlar Vergisi:
  • Şirket statüsünde olan e-ticaret işletmeleri, elde ettikleri kâr marjı üzerinden kurumlar vergisi öderler.
  • Örnek: 

Şirketin yıllık kârı 300.000 TL ise ve geçerli kurumlar vergisi oranı %20 ise, ödenecek kurumlar vergisi 300.000 TL x %20 = 60.000 TL olacaktır.

 • Gümrük Vergisi:
  • E-Ticaret yoluyla yurtdışından ürün getiren veya yurtdışına ürün satan işletmeler, ürünlerin gümrükten geçişi sırasında gümrük vergisi ödemekle yükümlüdürler.
  • Örnek: 

Bir işletme, yurtdışından 10.000 TL değerinde bir ürün ithal ediyor ve gümrük vergisi oranı %10 ise, ödenecek gümrük vergisi 10.000 TL x %10 = 1.000 TL olacaktır.

E-Ticaret işletmeleri için vergi hesaplamaları yaparken, işletmenin konumu, satış yapılan ürünlerin türü ve müşterinin bulunduğu yer gibi faktörler vergi yükümlülüklerini etkileyebilir. Özellikle farklı ülkelerdeki müşterilere satış yaparken her ülkenin kendi vergi yasalarına uygun hareket etmek gerekmektedir. 

Vergi Dilimleri ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Hangi Vergi Diliminde Olduğumuzu Nasıl Anlarız?

Hangi vergi diliminde olduğunuzu anlamak için yıllık gelirinize bakmanız gerekiyor. İşte hangi vergi diliminde olduğunuzu anlamanız için atmanız gereken adımlar:

 • Yıllık Gelirinizi Hesaplayın: Toplam yıllık gelirinizi hesaplayın. Bu, tüm kaynaklardan elde ettiğiniz gelirin toplamıdır.
 • Gelir Vergisi Oranlarını İnceleyin: Türkiye’de Gelir Vergisi Kanunu’na göre belirlenen vergi dilimlerini ve oranlarını Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesinden öğrenebilirsiniz.
 • Gelirinizi Vergi Dilimleriyle Karşılaştırın: Hesapladığınız yıllık geliri, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan vergi dilimleri tablosu ile karşılaştırın.
 • Doğru Dilimi Bulun: Geliriniz hangi dilim aralığına giriyorsa, o dilimdeki oranı ödemeniz gerekecektir. Türkiye’de vergi oranları genellikle yüzde 15’ten başlar ve gelir arttıkça oran da artar.
 • Kesintiler ve İndirimler: Yıllık gelirinize uygulayabileceğiniz herhangi bir kesinti ya da indirim varsa, bunları düşerek vergi matrahınızı hesaplayın.
 • Muhasebeci veya Vergi Danışmanı: Eğer gelir durumunuz karmaşık ise veya kesin bilgiye ihtiyacınız varsa, bir muhasebeci veya vergi danışmanına başvurmak en iyisidir.

Vergi Dilimleri Brüt Üzerinden mi Yoksa Net Üzerinden mi Hesaplanır?

Türkiye’de vergi dilimleri brüt gelir üzerinden hesaplanır. Brüt gelir, kesintiler ve vergiler düşülmeden önceki toplam kazançtır. Brüt gelirinize uygulayacağınız vergi oranlarına göre hangi vergi diliminde olduğunuzu belirlersiniz.

Net gelir ise, brüt gelirden vergilerin ve diğer kesintilerin çıkarılmasıyla elde edilen miktardır. Ancak vergi dilimi belirlerken kullanılan rakam brüt gelirdir. Bu nedenle gelir vergisi hesaplaması yaparken, öncelikle brüt gelirinizi bilmeli ve bu rakamı mevcut vergi dilimleri ile karşılaştırmalısınız.

Vergi Dilimi Hesaplanırken Yıllık Gelir mi Yoksa Aylık Gelir mi Esas Alınır?

Türkiye’de vergi dilimi hesaplaması yapılırken yıllık gelir esas alınır. Yani, bir yıl içinde elde ettiğiniz toplam gelire göre vergi diliminiz belirlenir. Ancak maaş bordrosu gibi aylık dönemlerde yapılan hesaplamalarda, yıllık tahmini gelir baz alınarak aylık vergi kesintisi yapılır ve bu da yıl sonunda yapılan genel hesaplamaya dahil edilir. Yıl sonunda toplam geliriniz yıllık vergi dilimlerine göre değerlendirilir ve eğer fazla veya eksik vergi ödemişseniz, bu durum düzeltilir.

İki İşte Çalışıyorum, Vergi Dilimim Nasıl Etkilenir?

Türkiye’de iki işte çalışıyorsanız, her iki işinizden elde ettiğiniz toplam gelir vergi diliminizi belirler. İşte bunun nasıl işlediğine dair genel bir açıklama:

 • Toplam Gelirinizi Hesaplayın: Her iki işinizden kazandığınız toplam geliri ekleyin.
 • Yıllık Gelire Göre Vergi Dilimi: Toplam yıllık gelirinizi, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği vergi dilimleriyle karşılaştırın.
 • Her İşverenden Kesilen Vergi: Her işveren sadece kendi ödediği ücret üzerinden vergi keser. İki işinizin toplamında daha yüksek bir vergi dilimine girerseniz, yıl sonunda ek vergi ödemeniz gerekebilir.
 • Yıl Sonu Düzeltme: Yıl sonunda yıllık gelir vergisi beyannamesi verirken toplam gelirinizi bildirirsiniz. Eğer toplam geliriniz daha yüksek bir vergi dilimine giriyorsa, her iki işvereninizin yapmış olduğu vergi kesintilerinin toplamı yeterli olmayabilir. Bu durumda, eksik kalan vergi tutarını ödemeniz gerekebilir.

Asgari Ücret Vergi Dilimine Girer mi?

Evet, Türkiye’de asgari ücret de vergi dilimlerine girer. Asgari ücretle çalışan bir kişinin maaşı, yılın başlarında genellikle en düşük vergi dilimi olan %15’lik dilimde vergilendirilir. Ancak, yıl içinde alınan toplam gelir bir üst vergi diliminin sınırını aşarsa, o zaman kişi daha yüksek bir vergi oranı olan bir sonraki dilime geçer ve maaşından daha fazla vergi kesintisi yapılır.

Vergi Dilimi Ne Zaman Sıfırlanır?

Türkiye’de vergi dilimleri her yılın başında sıfırlanır. Bu, 1 Ocak tarihinde herkesin vergi dilimindeki yerinin yeniden en başa, yani %15’lik dilime dönmesi anlamına gelir. Yani, her yeni yıl başında vergi oranları ve dilimleri sıfırlanır ve kişilerin o yıl içindeki gelirleri üzerinden yeniden hesaplanır. Bu durum, vergi yükümlülüklerinizin her yıl yeniden değerlendirileceği anlamına gelir. Yıl içinde kazandığınız gelir arttıkça ve belirlenen vergi dilimlerinin üst sınırlarını aştıkça, daha yüksek vergi oranlarına tabi olabilirsiniz. Yıl sonunda ise vergi hesaplamaları yapılır ve eğer fazla ya da eksik vergi ödenmişse, bu durum düzeltilir. Yeni yılın ilk günü itibariyle, bu süreç yeniden başlar.

Vergi Dilimleri Her Yıl Değişir mi?

Evet, Türkiye’de vergi dilimleri her yıl değişebilir. Vergi dilimlerinin sınırları ve oranları, hükümetin her yılki bütçe kanunu ve diğer yasal düzenlemeler ile güncellenebilir. Enflasyon oranları ve ekonomik şartlara bağlı olarak vergi dilimlerinin alt ve üst sınırları değiştirilebilir. Bu değişiklikler, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanır ve genellikle yılın sonunda veya yeni yılın başında duyurulur.

Vergi Dilimi Hangi Aylarda Yükselir?

Vergi dilimi, bir kişinin yıllık gelirinin belirli sınırları aşmasıyla yükselir. Bu, genellikle yılın ilerleyen aylarında olur. Türkiye’de herkes için vergi dilimi yılın başında %15’ten başlar. Yıl boyunca kazancınız arttıkça ve vergi dilimleri sınırlarını aşarsanız, vergi diliminiz yükselebilir.

Örneğin, yüksek bir maaşınız varsa veya yıl içinde ekstra gelir elde ederseniz, dilim atlamak için gerekli sınırı daha erken aylarda geçebilirsiniz. Ancak, bu kişiden kişiye göre değişir. Kimi insanlar için yılın son çeyreğinde, yani Ekim, Kasım veya Aralık aylarında vergi dilimi yükselebilir. 

Yatırım Gelirleri Vergi Dilimini Etkiler mi?

Evet, Türkiye’de yatırım gelirleri vergi diliminizi etkileyebilir. Yatırım gelirleri, genel gelirinize eklenir ve yıllık gelir vergisi hesaplamasında dikkate alınır. Bu gelirler, hisse senetleri, bonolar, mevduat faizleri veya gayrimenkul kira gelirleri gibi kaynaklardan elde edilebilir.

Yatırım gelirlerinizin toplamı, diğer gelirlerinizle birlikte yıllık gelirinizi artırır ve bu artış, sizi daha yüksek bir vergi dilimine taşıyabilir. Eğer yıllık geliriniz, mevcut vergi diliminizin üst sınırını aşarsa, sonraki dilime geçersiniz ve bu da daha yüksek bir vergi oranı ödemenize neden olur.

Maaşlarda Vergi Dilimi Ne Kadar?

Türkiye’de maaşlar için vergi dilimi oranları her yıl Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenir ve ilan edilir. 2024 yılında uygulanan vergi dilimleri ve oranları şöyledir:

 • %15 – Yıllık geliri belirli bir tutara kadar olanlar için geçerlidir.
 • %20 – İlk dilimdeki üst sınırı aşan ve bir sonraki tutara kadar olan gelir için uygulanır.
 • %27 – İkinci dilimin üst sınırını aşan ve bir sonraki tutara kadar olan gelir için geçerlidir.
 • %35 – Üçüncü dilimin üst sınırlarını aşan yüksek gelirler için uygulanır.

Bu oranlar, gelirinizi dilimlere ayırarak hesaplanır. Yani, tüm geliriniz yüksek bir orandan vergilendirilmez; sadece belirli bir sınırın üzerindeki kısım için daha yüksek oran uygulanır. 

2024 Asgari Ücret Vergi Dilimi Ne Kadar?

2024 yılı için Türkiye’deki asgari ücret vergi dışı olacak ve asgari ücretliler 37 bin 126,92 lira gelir vergisi ve damga vergisi ödemeyecek.

author

Özlem Doğan

İçerik Pazarlama Uzmanı

Benzer Yazılar

Vergi Borcu Yapılandırma Nasıl ve Nereden Yapılır? (2024)

Vergi borcu ödemeleri, toplumun kamu hizmetlerine katkı sağlaması açısından oldukça önemli bir araçtır. Ancak bazen beklenmedik finansal zorluklar veya değişen yaşam koşulları sebebi ile vergi borçlarımızı zamanında ödemekte güçlük çekebilmekteyiz. Bu noktada vergi borcu yapılandırma sistemi gibi hem devlet hem de vatandaş yararına uygulamalar devreye girmektedir.Vergi borcu yapılandırma, vatandaşlara ve kurumlara ödeme kolaylığı sağlayan bir […]

Girişimcilik
OtherBlogFeatured

Bundle Ürün: Satışları Artırmak için Etkili Yöntem (2024)

Online alışverişin yaygınlaşmasıyla birlikte, satıcılar da müşterilerine daha cazip seçenekler sunmak için yeni pazarlama stratejileri geliştirmeye devam ediyor. Bundle ürünler de bu yenilikçi yaklaşımlardan biri olarak son yıllarda oldukça popüler hale geldi. Peki, bundle ürün nedir, ne işe yarar ve e-ticarette neden önemlidir? Bu blog içeriğimizde, bundle ürünlerin tüm yönlerini inceleyecek ve bu stratejinin hem […]

Girişimcilik
OtherBlogFeatured

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (KKEG): 2024 Rehberi

2024 yılı, vergi planlaması ve muhasebe pratikleri açısından birçok yeniliği beraberinde getirir. Şirketiniz adına harcama yaparken kanunen geçerli olan giderleri bilmeniz, işletmenizin finansal sağlığını koruyabilmeniz için büyük önem taşımaktadır. Böylece kanunen kabul edilmeyen giderler kanununu öğrenerek sizi mali açıdan zarara uğratabilecek harcamalardan kaçınabilirsiniz.Sizin için hazırladığımız bu rehberde kanunen kabul edilmeyen giderlerin ne olduğunu, hangi harcamaların […]

Girişimcilik
OtherBlogFeatured

Sürdürülebilir Ürün Rehberi: Yeşil Ticaret için 100+ Eko Ürün Fikri

Dünyamız, sorumlu davranışlara ve bilinçli tüketim alışkanlıklarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Doğal kaynakların azalması, artan kirlilik ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmanın zorluklarıyla karşı karşıyayız. Bu zorluklarla başa çıkmak için sürdürülebilir ürünler önemli bir rol oynamaktadır. Bu ürünler, çevresel zararı en aza indiren, yenilenebilir enerji kullanımını teşvik eden ve geri dönüştürülebilir malzemelerle […]

Girişimcilik
OtherBlogFeatured

Amerika’da Şirket Kurmak: Şartlar ve Süreç (2024)

Amerika Birleşik Devletleri, güçlü hukuki altyapısı ve dünya çapında kabul gören pazar erişimi ile girişimciler için cazip bir destinasyon olmaya devam ediyor. Amerika’da şirket kurma süreci, seçilecek işletme türünden, uygun vergi planlamasına, iş lisanslarının ve izinlerinin alınmasından, potansiyel pazar analizine kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Amerika’da şirket kurmak isteyenlerin takip etmesi gereken adımlar, hem yerel […]

Girişimcilik
OtherBlogFeatured

Bültenimize
Abone Olun

contact-person
contact-person
contact-person

Sorunuz mu var?

Hemen Arayın!

0850 255 18 39