PostFeatured

Son Güncelleme: 24.11.2023

ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) Nedir?

author

Ahmet Kemal Metin

İçerik Pazarlama Uzmanı

Son Güncelleme: 24.11.2023

9 dk

ÖTV (Özel Tüketim Vergisi), günlük hayatımızda hepimizin sıkça karşılaştığı bir kavramdır. Birçok vergi türü olması, bu kavramları karıştırmamıza sebebiyet verebilir. Özellikle ülkemizde vergi sistemi ve çeşitleri oldukça derin bir konudur. Bizler de bu yazımızda “ÖTV Nedir? sorusunu kısa ve öz bir şekilde yanıtlayacağız.

ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) Nedir?

Özel Tüketim Vergisi veya kısaltması ile ÖTV, belirli mal veya ürünlerin maktul veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir.

Özel Tüketim Vergisi veya kısaltması ile ÖTV, belirli mal veya ürünlerin oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. Lüks tüketim mallarının yanı sıra toplumun bazı zararlı tüketimlere teşvik edilmemesi için talep edilen vergi türüdür. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleri ile gündeme gelmiş ve 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir.

Avrupa Birliği’nin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulamasındaki amaç, gelir elde etmekten daha çok sosyal yarar sağlamaya yöneliktir. Bu sebeple Özel Tüketim Vergisi; lüks (kürk, mücevher vb.), sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.), çevreye zararlı (benzin vb) ürünlere uygulanmaktadır.

ÖTV, KDV gibi aynı malın her el değiştirmesinden doğmaz. Özel tüketim vergisi, malın ithal edilmesi veya üretilen malın ilk alıcısına teslimi nedeniyle verilir. 

ÖTV Kanuna ek olarak 4 ayrı tarife bulunmaktadır. Kanun kapsamında bu ürünlerin vergilendirilmesi esastır. 1 sayılı tarife, akaryakıt ve yağ türevlerini vergiler. 2 sayılı tarife, taşıtları vergiler. 3 sayılı tarife, tütün ve alkol türevlerini vergiler. 4 sayılı tarife ise beyaz veya kahverengi eşyaları ve türevlerini vergilemektedir.

Kimler ÖTV Ödemekle Yükümlüdür?

ÖTV ürünün sadece ilk elden çıkarılmasında alınan bir vergi türüdür. ÖTV bu yönüyle KDV’den ayrılır. Çünkü KDV ikinci el ürünlerde de uygulanan bir vergi türüdür. Örneğin motorlu taşıtlarda sadece ilk tüketici ÖTV öder.

ÖTV Kanunu kapsamında 1,3 ve 4 eklerinde listelenen mallar ve 2 sayılı ekte bulunan mallardan kayıtlı ve tescile tabi olmayan imal, inşa veya ithal edenler ile bu malları müzayede yolu ile satışını gerçekleştirenler ödeme yaparlar. 

ÖTV Nasıl Hesaplanır?

ÖTV’nin hesaplanması hesaplanacak olan ürünün türüne göre farklılık gösterir. Bir mal ya da ürün için ödenecek olan vergi oranı, söz konusu malın ya da ürünün niteliğine karşılık gelen ÖTV oranı kullanılarak hesaplanır. Bu ÖTV oranları ilgili bakanlıklar tarafından belirlenir. ÖTV hesaplamalarında baz alınan oranlar her yıl değişiklik gösterebilir.

İlgili İçerik: KDV Hesaplama

ÖTV’de Vergilendirme Dönemleri Nasıldır?

 • 1 sayılı listedeki mallar için, her ayın ilk on beş günü birinci dönem, kalan günler ise ikinci dönem olarak belirlenmiştir. 
 • 2 sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanlardan vergilendirme dönemi değildir. İlk satın alınma işlemlerinin tamamlanmasından önce verginin beyanı ve dönemi esastır.

2 sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar ile 3 ve 4 sayılı listelerdeki mallar için, faaliyette bulunan takvim yılının birer aylık dönemleridir.

ÖTV Beyannameleri Hangi Sürede Verilir?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Beyannameleri;

 • 1 sayılı listedeki mallar için vergilendirme dönemini izleyen 10. günün akşamına kadar KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine,
 • 2 sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanlar için ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce bu işlemlerin yapıldığı yer vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi varsa motorlu taşıtlar vergisi ile görevli vergi dairesine,
 • 2 sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar ile 3 ve 4 sayılı listelerdeki mallar için vergilendirme dönemini izleyen ayın 15. günün akşamına kadar KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine verilir.

ÖTV Hangi Ürünlere Uygulanır?

ÖTV, Özel Tüketim Vergisi olarak adlandırılan bir vergi türüdür ve genellikle belli ürünlerin satışı sırasında alıcıdan tahsil edilir.

“ÖTV Nedir?” sorusunu yanıtladıktan sonra şimdi de “ÖTV Hangi Ürünlere Uygulanır?” sorusuna açıklık getirelim. 

ÖTV, Özel Tüketim Vergisi olarak adlandırılan bir vergi türüdür ve genellikle belli ürünlerin satışı sırasında alıcıdan tahsil edilir. ÖTV genellikle aşağıdaki ürünlerde uygulanır:

 • Lüks ürünler (Lüks arabalar, mücevherler vb.)
 • İnsan sağlığına zararlı olan tüm ürünler (alkol, sigara vb.)
 • Gıda ve içecekler
 • Eşyalar: Mobilya, ev eşyaları ve beyaz eşyalar
 • Taşıtlar: Otomobil, motosiklet ve diğer taşıtlar
 • Elektronik cihazlar: Bilgisayar, telefon ve diğer elektronik cihazlar
 • Hizmetler: Turizm, eğitim, sağlık ve diğer hizmetler
 • Yakıtlar: Benzin, dizel, LPG gibi yakıtlar

Bu listede yer alan ürünler, ÖTV uygulamasına tabii olan ürünlerdir. Bu ürünlerin satışı sırasında alıcıdan ÖTV tahsil edilir. ÖTV oranları, ürünlerin niteliğine göre değişebilir.

İlgili İçerik: Vergi Nedir?

ÖTV İstisnası Nedir?

ÖTV istisnası, Özel Tüketim Vergisi uygulamasına tabii olmayan ürünlerin satışı sırasında alıcıdan ÖTV tahsil edilmemesi anlamına gelir. 

2016 yılında yapılan ÖTV Kanunu’ndaki değişikliğe göre; otobüs, dolmuş, taksi, kamyon, kamyonet gibi ticari amaçla kullanılan araçlar ÖTV’den muaf tutulacaktır.

Ayrıca engelli bireyler, örneğin H sınıfı ehliyetle araç kullanan engelli bireyler de ÖTV istisnasından yararlanabilir. Bunlar dışında; askeri amaçlı istisna, diplomatik istisna, petrol arama amacıyla istisna, ihracat ve ithalat istisnası ve benzeri diğer istisna durumları da söz konusu olabilir.

İlgili İçerik: İnternet Vergi Dairesi Nedir?

ÖTV İstisnasından Kimler Yararlanabilir?

ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) istisnası, belli ürünler için ÖTV uygulamasının yapılmaması anlamına gelir. ÖTV istisnası, belli koşulların yerine getirilmesi halinde yararlanılabilecek bir vergi indirimidir.

ÖTV istisnasından yararlanabilmek için aşağıdaki koşulların bir veya birkaçının yerine getirilmesi gerekir:

 • Belirli bir yaş grubuna ait olanlar: Örneğin, 18 yaşından küçük olanlar veya 65 yaşından büyük olanlar.
 • Belirli bir gelir grubuna ait olanlar: Örneğin, aylık net asgari ücretin altında olanlar.
 • Belirli bir sağlık durumuna sahip olanlar: Örneğin, engelli olanlar veya belirli sağlık sorunları olanlar.
 • Belirli bir mesleki gruba ait olanlar: Örneğin, gümrük müşavirleri, avukatlar veya doktorlar.
 • Ayrıca yukarıdaki gibi askeri amaçla kullanılacak vb. istisnai durumları mevcuttur.

ÖTV istisnasından yararlanmak için yukarıda belirtilen koşulların bir veya birkaçının yerine getirilmesi gerekir. Bu koşulların yerine getirilip getirilmediği, ilgili vergi dairesine başvuruda bulunan kişinin belgelerine göre değerlendirilir. Eğer sizin de ÖTV istisnasından yararlanma şartlarınız varsa ilgili vergi dairesine başvuruda bulunarak ÖTV istisnasından yararlanabilirsiniz.

İlgili İçerik: İnteraktif Vergi Dairesi Nedir?

ÖTV İndirimi Nedir?

ÖTV indirimi matrah limitlerinin değiştirilmesi ile belirli oranlarda bazı mal ya da ürünlere uygulanır.

“ÖTV Nedir?” sorusundan sonra en çok sorulan bir diğer soru “ÖTV İndirimi Nedir?” olarak ifade edilebilir. Gelin bu sorunun detaylarını birlikte inceleyelim.

ÖTV indirimi matrah limitlerinin değiştirilmesi ile belirli oranlarda bazı mal ya da ürünlere uygulanır. Bu mallar herhangi bir tüketim ürünü olabilir. ÖTV indirimi araçlar için de geçerlidir. Araçlarda ÖTV indirimi sayesinde hem vergi dilimleri hem de matrahlar değişebilir. Bu sayede kişiler, belirlenen araçları daha uygun fiyatlarla satın alabilme avantajını elde edebilirler.

2023 ÖTV Oranları

ÖTV (Özel Tüketim Vergisi), belli ürünlerin satışından alınan vergidir ve genellikle yüksek oranda uygulanır. ÖTV oranları, ÖTV uygulamasının ne kadar olacağını belirleyen yüzdelik değerlerdir. Bu oranlar, uygulamanın yapılacağı ürünlerin çeşidine ve uygulamadan yararlanılması için yerine getirilmesi gereken koşullara göre değişebilir.

24 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanan 6417 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ÖTV matrahları güncellenmiştir.

2023 Otomobiller İçin ÖTV Oranları

2023 güncel ÖTV oranları şu şekildedir:

Motor silindir hacmi 1600 cm3’ün altında olan araçlar için:

 • ÖTV matrahı 184 bin TL altında olan araçlar için %45
 • ÖTV matrahı 184 bin TL’den 220 bin TL’ye kadar olanlar için %50
 • ÖTV matrahı 220 bin TL’den 250 bin TL’ye kadar olanlar %60
 • ÖTV matrahı 250 bin TL’den 280 bin TL’ye kadar olanlar için %70
 • Diğerleri %80

Motor silindir hacmi 1600 cm3 ile 2000 m3 arasında olan araçlar için:

 • ÖTV matrahı 228 bin TL’yi geçmeyenler için %45
 • ÖTV matrahı 228 bin TL ile 350 bin TL arasında olanlar için %50
 • Diğerleri %80

2023 Motosikletler İçin ÖTV Oranları

Motosiklet araçları için 2023 güncel ÖTV oranları:

 • Motor silindir hacmi 250 cm3’ün altında olan motosikletlerde ÖTV oranı %8’dir.
 • Motor silindir hacmi 250 cm3’ün üzerinde olan motosikletlerde ÖTV oranı %31’dir.

2023 Elektrikli Araçlar için ÖTV Oranları

 • Motor gücü 85 kW’ı aşmayan elektrikli araçlarda ÖTV oranı yüzde 10’dur.
 • 85 kW- 120 kW arası elektrikli araçlarda %25, 120 kW üzeri elektrikli araçlarda %60’dır.

2023 Hibrit Araçlar İçin ÖTV Oranları

Motor gücü 50 kW’ı geçen, motor silindir hacmi 1800 cm3’ü geçmeyen araçlar için;

 • ÖTV Matrahı 130 bin TL’yi aşmayanlar için %45
 • ÖTV Matrahı 170 bin TL’den 210 bin TL’ye kadar olanlar %50, 
 • ÖTV Matrahı 210 bin TL üzeri %80 orandır. 
 • Motor gücü 100 kW’tan fazla motor silindir hacmi 2500 cm3’ü geçmeyen, ÖTV matrahı 170 bin TL’yi aşmayan araçlar için %130 orandadır.

Oranlar çeşitli durumlarda değişiklik gösterebilmektedir. Güncel oranlar hakkında bilgi sahibi olmak için Resmi Gazete’yi takip edebilirsiniz.

ÖTV ile KDV’nin Farkı Nedir?

ÖTV ve KDV bazı özellikler ile birbirlerine benzerler.

ÖTV ve KDV bazı özellikler ile birbirlerine benzerler. Bu iki vergi türlerinin birbirinden ayıran en önemli özellik, Özel Tüketim Vergisi bir ürünün ithal edilmesinde ya da ilk satışında ortaya çıkar ve sadece 1 kez alınır. Ürünün tekrar satılması durumunda özel tüketim vergisi alınmaz. KDV ise aynı malın el değiştirmesi, başkasına satılması gibi durumlarda da ödenmeye devam edilmektedir. 

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

author

Ahmet Kemal Metin

İçerik Pazarlama Uzmanı

Benzer Yazılar

İnternetten Ayakkabı Satmak: Etkili 11 Adım (2024)

Dijital çağda ayakkabı modasının nabzını tutmak ve kendi ayakkabı markanızı yaratmak artık hayal değil. İnternetten ayakkabı satışı, bu anlamda büyük bir potansiyele sahip ve doğru adımlarla büyük kazançlar getiren bir işe dönüşebilir. Ancak bu yolculukta başarıya ulaşmak için dikkatli bir planlama ve doğru adımlar atmak büyük önem taşıyor.Bu rehber içeriğimizde online ayakkabı mağazası kurarken dikkat […]

E-Ticaret
OtherBlogFeatured

Çin’den Ürün Getirmek: Tüm Detaylar (2024)

Çin, dünya ticaretinde devasa bir oyuncu olarak, girişimcilere ve işletmelere sayısız fırsatlar sunuyor. Ancak, Çin’den ürün getirmenin kendine özgü zorlukları ve stratejileri bulunmaktadır. Doğru tedarikçiyi bulmak, kaliteli ürün seçmek, dil bariyeri, uzun nakliye süreleri ve sancılı gümrük süreçlerini yönetmek gibi unsurlar, başarılı bir ithalat sürecinin temel taşlarını oluşturuyor. Bu içeriğimizde, Çin’den ürün getirirken nelere dikkat […]

E-Ticaret
OtherBlogFeatured

İnternetten Tişört Satmak: Başlangıç Rehberi (2024)

E-ticaretin hızla yükselişi ve dijitalleşen tüketim alışkanlıkları, girişimciler için yeni iş fırsatları yaratmaktadır. Özellikle düşük yatırım maliyetleri ve geniş bir kitleye erişim imkanı sunan online tişört satışı, yaratıcı fikirlerini ticarileştirmek isteyen girişimciler için oldukça cazip bir seçenek Ancak, bu rekabetçi pazarda başarıya ulaşmak için dikkatli bir planlama, stratejik bir yaklaşım ve etkili pazarlama yöntemleri gerekiyor. […]

E-Ticaret
OtherBlogFeatured

Ayıplı Mal: Tüketicilerin Bilmesi Gereken Her Şey (2024)

Yeni bir ürün satın almanın getirdiği heyecan, ürünün beklentileri karşılamaması, kusurlu çıkması veya eksik özellikler taşıması gibi sorunlarla gölgelendiğinde hayal kırıklığına neden olabilmektedir. Bu tür durumlarla karşı karşıya kaldığınızda, “ayıplı mal” kavramı ile nasıl başa çıkılacağını anlamak büyük önem taşıyor. Peki, ayıplı mal nedir? Ürününüzde bir sorun keşfettiğinizde hangi haklara sahipsiniz ve bu hakları nasıl […]

E-Ticaret
OtherBlogFeatured

İnternetten Kitap Satmak: 9 Adımdan Başlayın (2024)

Kaleminizden dökülen kelimelerin dünyanın dört bir yanındaki okurlarla buluştuğunu hayal edin! Günümüzde kitapçıların sıcak raflarından dijital vitrinlere uzanan bu yolculuk, internet sayesinde yazarlar, sahaflar, yayınevi sahipleri gibi pek çok girişimcinin geleneksel yayıncılık süreçlerinin sınırlarını aşmalarını, düşük başlangıç maliyetleri ile eserlerini doğrudan okurlara ulaştırmayı ve global bir kitleye hitap etmenin kapılarını aralamalarını kolaylaştırıyor. Bu rehberimizde, bu […]

E-Ticaret
OtherBlogFeatured

Bültenimize
Abone Olun

contact-person
contact-person
contact-person

Sorunuz mu var?

Hemen Arayın!

0850 255 18 39