E-Ticaret

Son Güncelleme: 24.11.2023

9 dk

PostFeatured

Yayınlanma Tarihi: 21.12.2022

E-Ticaret

Son Güncelleme: 24.11.2023

9 dk

ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) Nedir?

author

Ahmet Kemal Metin

İçerik Pazarlama Uzmanı

Yayınlanma Tarihi: 21.12.2022

ÖTV (Özel Tüketim Vergisi), günlük hayatımızda hepimizin sıkça karşılaştığı bir kavramdır. Birçok vergi türü olması, bu kavramları karıştırmamıza sebebiyet verebilir. Özellikle ülkemizde vergi sistemi ve çeşitleri oldukça derin bir konudur. Bizler de bu yazımızda “ÖTV Nedir? sorusunu kısa ve öz bir şekilde yanıtlayacağız.

ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) Nedir?

Özel Tüketim Vergisi veya kısaltması ile ÖTV, belirli mal veya ürünlerin maktul veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir.

Özel Tüketim Vergisi veya kısaltması ile ÖTV, belirli mal veya ürünlerin oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. Lüks tüketim mallarının yanı sıra toplumun bazı zararlı tüketimlere teşvik edilmemesi için talep edilen vergi türüdür. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleri ile gündeme gelmiş ve 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir.

Avrupa Birliği’nin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulamasındaki amaç, gelir elde etmekten daha çok sosyal yarar sağlamaya yöneliktir. Bu sebeple Özel Tüketim Vergisi; lüks (kürk, mücevher vb.), sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.), çevreye zararlı (benzin vb) ürünlere uygulanmaktadır.

ÖTV, KDV gibi aynı malın her el değiştirmesinden doğmaz. Özel tüketim vergisi, malın ithal edilmesi veya üretilen malın ilk alıcısına teslimi nedeniyle verilir. 

ÖTV Kanuna ek olarak 4 ayrı tarife bulunmaktadır. Kanun kapsamında bu ürünlerin vergilendirilmesi esastır. 1 sayılı tarife, akaryakıt ve yağ türevlerini vergiler. 2 sayılı tarife, taşıtları vergiler. 3 sayılı tarife, tütün ve alkol türevlerini vergiler. 4 sayılı tarife ise beyaz veya kahverengi eşyaları ve türevlerini vergilemektedir.

Kimler ÖTV Ödemekle Yükümlüdür?

ÖTV ürünün sadece ilk elden çıkarılmasında alınan bir vergi türüdür. ÖTV bu yönüyle KDV’den ayrılır. Çünkü KDV ikinci el ürünlerde de uygulanan bir vergi türüdür. Örneğin motorlu taşıtlarda sadece ilk tüketici ÖTV öder.

ÖTV Kanunu kapsamında 1,3 ve 4 eklerinde listelenen mallar ve 2 sayılı ekte bulunan mallardan kayıtlı ve tescile tabi olmayan imal, inşa veya ithal edenler ile bu malları müzayede yolu ile satışını gerçekleştirenler ödeme yaparlar. 

ÖTV Nasıl Hesaplanır?

ÖTV’nin hesaplanması hesaplanacak olan ürünün türüne göre farklılık gösterir. Bir mal ya da ürün için ödenecek olan vergi oranı, söz konusu malın ya da ürünün niteliğine karşılık gelen ÖTV oranı kullanılarak hesaplanır. Bu ÖTV oranları ilgili bakanlıklar tarafından belirlenir. ÖTV hesaplamalarında baz alınan oranlar her yıl değişiklik gösterebilir.

İlgili İçerik: KDV Hesaplama

ÖTV’de Vergilendirme Dönemleri Nasıldır?

 • 1 sayılı listedeki mallar için, her ayın ilk on beş günü birinci dönem, kalan günler ise ikinci dönem olarak belirlenmiştir. 
 • 2 sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanlardan vergilendirme dönemi değildir. İlk satın alınma işlemlerinin tamamlanmasından önce verginin beyanı ve dönemi esastır.

2 sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar ile 3 ve 4 sayılı listelerdeki mallar için, faaliyette bulunan takvim yılının birer aylık dönemleridir.

ÖTV Beyannameleri Hangi Sürede Verilir?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Beyannameleri;

 • 1 sayılı listedeki mallar için vergilendirme dönemini izleyen 10. günün akşamına kadar KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine,
 • 2 sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanlar için ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce bu işlemlerin yapıldığı yer vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi varsa motorlu taşıtlar vergisi ile görevli vergi dairesine,
 • 2 sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar ile 3 ve 4 sayılı listelerdeki mallar için vergilendirme dönemini izleyen ayın 15. günün akşamına kadar KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine verilir.

ÖTV Hangi Ürünlere Uygulanır?

ÖTV, Özel Tüketim Vergisi olarak adlandırılan bir vergi türüdür ve genellikle belli ürünlerin satışı sırasında alıcıdan tahsil edilir.

“ÖTV Nedir?” sorusunu yanıtladıktan sonra şimdi de “ÖTV Hangi Ürünlere Uygulanır?” sorusuna açıklık getirelim. 

ÖTV, Özel Tüketim Vergisi olarak adlandırılan bir vergi türüdür ve genellikle belli ürünlerin satışı sırasında alıcıdan tahsil edilir. ÖTV genellikle aşağıdaki ürünlerde uygulanır:

 • Lüks ürünler (Lüks arabalar, mücevherler vb.)
 • İnsan sağlığına zararlı olan tüm ürünler (alkol, sigara vb.)
 • Gıda ve içecekler
 • Eşyalar: Mobilya, ev eşyaları ve beyaz eşyalar
 • Taşıtlar: Otomobil, motosiklet ve diğer taşıtlar
 • Elektronik cihazlar: Bilgisayar, telefon ve diğer elektronik cihazlar
 • Hizmetler: Turizm, eğitim, sağlık ve diğer hizmetler
 • Yakıtlar: Benzin, dizel, LPG gibi yakıtlar

Bu listede yer alan ürünler, ÖTV uygulamasına tabii olan ürünlerdir. Bu ürünlerin satışı sırasında alıcıdan ÖTV tahsil edilir. ÖTV oranları, ürünlerin niteliğine göre değişebilir.

İlgili İçerik: Vergi Nedir?

ÖTV İstisnası Nedir?

ÖTV istisnası, Özel Tüketim Vergisi uygulamasına tabii olmayan ürünlerin satışı sırasında alıcıdan ÖTV tahsil edilmemesi anlamına gelir. 

2016 yılında yapılan ÖTV Kanunu’ndaki değişikliğe göre; otobüs, dolmuş, taksi, kamyon, kamyonet gibi ticari amaçla kullanılan araçlar ÖTV’den muaf tutulacaktır.

Ayrıca engelli bireyler, örneğin H sınıfı ehliyetle araç kullanan engelli bireyler de ÖTV istisnasından yararlanabilir. Bunlar dışında; askeri amaçlı istisna, diplomatik istisna, petrol arama amacıyla istisna, ihracat ve ithalat istisnası ve benzeri diğer istisna durumları da söz konusu olabilir.

İlgili İçerik: İnternet Vergi Dairesi Nedir?

ÖTV İstisnasından Kimler Yararlanabilir?

ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) istisnası, belli ürünler için ÖTV uygulamasının yapılmaması anlamına gelir. ÖTV istisnası, belli koşulların yerine getirilmesi halinde yararlanılabilecek bir vergi indirimidir.

ÖTV istisnasından yararlanabilmek için aşağıdaki koşulların bir veya birkaçının yerine getirilmesi gerekir:

 • Belirli bir yaş grubuna ait olanlar: Örneğin, 18 yaşından küçük olanlar veya 65 yaşından büyük olanlar.
 • Belirli bir gelir grubuna ait olanlar: Örneğin, aylık net asgari ücretin altında olanlar.
 • Belirli bir sağlık durumuna sahip olanlar: Örneğin, engelli olanlar veya belirli sağlık sorunları olanlar.
 • Belirli bir mesleki gruba ait olanlar: Örneğin, gümrük müşavirleri, avukatlar veya doktorlar.
 • Ayrıca yukarıdaki gibi askeri amaçla kullanılacak vb. istisnai durumları mevcuttur.

ÖTV istisnasından yararlanmak için yukarıda belirtilen koşulların bir veya birkaçının yerine getirilmesi gerekir. Bu koşulların yerine getirilip getirilmediği, ilgili vergi dairesine başvuruda bulunan kişinin belgelerine göre değerlendirilir. Eğer sizin de ÖTV istisnasından yararlanma şartlarınız varsa ilgili vergi dairesine başvuruda bulunarak ÖTV istisnasından yararlanabilirsiniz.

İlgili İçerik: İnteraktif Vergi Dairesi Nedir?

ÖTV İndirimi Nedir?

ÖTV indirimi matrah limitlerinin değiştirilmesi ile belirli oranlarda bazı mal ya da ürünlere uygulanır.

“ÖTV Nedir?” sorusundan sonra en çok sorulan bir diğer soru “ÖTV İndirimi Nedir?” olarak ifade edilebilir. Gelin bu sorunun detaylarını birlikte inceleyelim.

ÖTV indirimi matrah limitlerinin değiştirilmesi ile belirli oranlarda bazı mal ya da ürünlere uygulanır. Bu mallar herhangi bir tüketim ürünü olabilir. ÖTV indirimi araçlar için de geçerlidir. Araçlarda ÖTV indirimi sayesinde hem vergi dilimleri hem de matrahlar değişebilir. Bu sayede kişiler, belirlenen araçları daha uygun fiyatlarla satın alabilme avantajını elde edebilirler.

2023 ÖTV Oranları

ÖTV (Özel Tüketim Vergisi), belli ürünlerin satışından alınan vergidir ve genellikle yüksek oranda uygulanır. ÖTV oranları, ÖTV uygulamasının ne kadar olacağını belirleyen yüzdelik değerlerdir. Bu oranlar, uygulamanın yapılacağı ürünlerin çeşidine ve uygulamadan yararlanılması için yerine getirilmesi gereken koşullara göre değişebilir.

24 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanan 6417 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ÖTV matrahları güncellenmiştir.

2023 Otomobiller İçin ÖTV Oranları

2023 güncel ÖTV oranları şu şekildedir:

Motor silindir hacmi 1600 cm3’ün altında olan araçlar için:

 • ÖTV matrahı 184 bin TL altında olan araçlar için %45
 • ÖTV matrahı 184 bin TL’den 220 bin TL’ye kadar olanlar için %50
 • ÖTV matrahı 220 bin TL’den 250 bin TL’ye kadar olanlar %60
 • ÖTV matrahı 250 bin TL’den 280 bin TL’ye kadar olanlar için %70
 • Diğerleri %80

Motor silindir hacmi 1600 cm3 ile 2000 m3 arasında olan araçlar için:

 • ÖTV matrahı 228 bin TL’yi geçmeyenler için %45
 • ÖTV matrahı 228 bin TL ile 350 bin TL arasında olanlar için %50
 • Diğerleri %80

2023 Motosikletler İçin ÖTV Oranları

Motosiklet araçları için 2023 güncel ÖTV oranları:

 • Motor silindir hacmi 250 cm3’ün altında olan motosikletlerde ÖTV oranı %8’dir.
 • Motor silindir hacmi 250 cm3’ün üzerinde olan motosikletlerde ÖTV oranı %31’dir.

2023 Elektrikli Araçlar için ÖTV Oranları

 • Motor gücü 85 kW’ı aşmayan elektrikli araçlarda ÖTV oranı yüzde 10’dur.
 • 85 kW- 120 kW arası elektrikli araçlarda %25, 120 kW üzeri elektrikli araçlarda %60’dır.

2023 Hibrit Araçlar İçin ÖTV Oranları

Motor gücü 50 kW’ı geçen, motor silindir hacmi 1800 cm3’ü geçmeyen araçlar için;

 • ÖTV Matrahı 130 bin TL’yi aşmayanlar için %45
 • ÖTV Matrahı 170 bin TL’den 210 bin TL’ye kadar olanlar %50, 
 • ÖTV Matrahı 210 bin TL üzeri %80 orandır. 
 • Motor gücü 100 kW’tan fazla motor silindir hacmi 2500 cm3’ü geçmeyen, ÖTV matrahı 170 bin TL’yi aşmayan araçlar için %130 orandadır.

Oranlar çeşitli durumlarda değişiklik gösterebilmektedir. Güncel oranlar hakkında bilgi sahibi olmak için Resmi Gazete’yi takip edebilirsiniz.

ÖTV ile KDV’nin Farkı Nedir?

ÖTV ve KDV bazı özellikler ile birbirlerine benzerler.

ÖTV ve KDV bazı özellikler ile birbirlerine benzerler. Bu iki vergi türlerinin birbirinden ayıran en önemli özellik, Özel Tüketim Vergisi bir ürünün ithal edilmesinde ya da ilk satışında ortaya çıkar ve sadece 1 kez alınır. Ürünün tekrar satılması durumunda özel tüketim vergisi alınmaz. KDV ise aynı malın el değiştirmesi, başkasına satılması gibi durumlarda da ödenmeye devam edilmektedir. 

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

author

Ahmet Kemal Metin

İçerik Pazarlama Uzmanı

Benzer Yazılar

İade Faturası Nedir? Nasıl Kesilir?

Modern ticaretin vazgeçilmez bir parçası olan iade işlemleri, hem tüketicilerin memnuniyetini korumak hem de işletmelerin stok ve muhasebe kayıtlarını doğru tutmak için büyük bir önem taşır. Bu süreçte merkezi bir rol oynayan iade faturası, satın alınan bir malın ya da sunulan bir hizmetin, çeşitli sebeplerle müşteri tarafından geri gönderilmesi durumunda, işletmelerin bu iadeyi resmi ve […]

E-Ticaret
OtherBlogFeatured

E-Ticaret İş Modelleri: Doğru Model Seçimi ve İpuçları (2024)

E-ticaret, internetin evrenselleşmesiyle birlikte hayatımıza giren ve alışveriş alışkanlıklarımızı kökünden değiştiren bir iş modelidir. Geleneksel perakende ticaretin sınırlarını aşarak, işletmelerin ve tüketicilerin zaman ve mekan kısıtlamaları olmaksızın birbirleriyle etkileşime geçmelerini sağlayan bu dijital platform, farklı yapıları, stratejileri ve başarı örnekleriyle dikkat çekiyor.  E-ticaret iş modelleri; B2C (İşletmeden Tüketiciye), B2B (İşletmeden İşletmeye), C2C (Tüketiciden Tüketiciye) ve […]

E-Ticaret
OtherBlogFeatured

Ürün Yaşam Eğrisi: Örnekler ve İpuçları (2024)

Her ürünün bir hikayesi vardır. Bu hikaye, ürün yaşam eğrisi ile başlar ve sona erer. Girişten büyümeye, olgunlaşmadan düşüşe her aşama, ürünün başarısını şekillendirir. Ürününüzün yaşam eğrisini anlamak, rekabette öne çıkmanın ve pazarda uzun süre kalmanın en önemli anahtarıdır. Bu makalede, ürün yaşam eğrisinin ne olduğunu, neden önemli olduğunu ve aşamalarını detaylıca ele aldık. Ayrıca, […]

E-Ticaret
OtherBlogFeatured

Sevgililer Günü’nde Satışları Artırın: 2024 için +16 İpucu

Sevgililer Günü yaklaşırken, pek çok işletme bu özel günün getirdiği satış potansiyelinden nasıl en iyi şekilde yararlanabileceğini düşünüyor. Ancak, artan rekabet ve değişen tüketici beklentileri, işletmeler için Sevgililer Günü’nde dikkat çekmeyi ve satışlarını artırmayı zorlaştırıyor. Peki, siz müşterilerinizin Sevgililer Günü’nde sizin ürünlerinizi tercih etmeleri için hangi yenilikçi yaklaşımları benimsemelisiniz? İşte tam bu noktada biz devreye […]

E-Ticaret
OtherBlogFeatured

E-Ticaret Kargo Yönetimi: Önemi ve İpuçları (2024)

E-ticarette kargo süreci, online alışverişin en önemli temel taşından biridir. Çünkü ürünlerin müşterilere güvenli ve zamanında ulaştırılması, işletmelerin başarısı için hayati bir önem arz etmektedir. Bu makalede, e-ticarette kargo sürecinin nasıl işlediğini, doğru kargo firması seçiminin neden önemli olduğunu ve karşılaşılabilecek kargo problemlerini ele alacağız. Ayrıca, etkili bir kargo süreç yönetimi nasıl yapılmalıdır konusunda da […]

E-Ticaret
OtherBlogFeatured

Bültenimize
Abone Olun

contact-person
contact-person
contact-person

Sorunuz mu var?

Hemen Arayın!

0850 255 18 39