PostFeatured

Son Güncelleme: 29.05.2024

E-Tebligat: Hızlı, Güvenli ve Kolay Bildirim Çözümü

author

Özlem Doğan

İçerik Pazarlama Uzmanı

Son Güncelleme: 29.05.2024

11 dk

Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, hayatımızın pek çok alanında olduğu gibi hukuk alanında da dijital bir dönüşüm yaşanmaktadır. Bu dönüşümün en önemli adımlarından biri de, geleneksel tebligat sistemine alternatif olarak sunulan elektronik tebligat (E-Tebligat) sistemidir. E-tebligat, hukuki süreçlerde yaşanan zaman kaybını ve maliyetleri azaltırken, aynı zamanda daha hızlı, güvenli ve şeffaf bir iletişim imkanı sunmaktadır. Peki, e-tebligat sistemi tam olarak nedir, neden kullanılmaktadır ve sağladığı avantajlar nelerdir? Bu makalede, e-tebligat sistemini mercek altına alarak, merak edilen tüm bu sorulara ve daha fazlasına yanıt arayacağız. Keyifli okumalar!

e tebligat nedir

E-Tebligat Nedir?

Elektronik Tebligat (E-Tebligat), yasal tebligatların elektronik ortamda E-Tebligat Yönetmeliği‘ne uygun olarak, güvenli ve hızlı bir şekilde gönderilmesini ve iletilmesini sağlayan bir sistemdir. E-tebligat, geleneksel kağıt bazlı tebligat gönderiminden farklı olarak, tebligatların tamamen elektronik ortamda düzenlenmesini ve gönderilmesini sağlamaktadır.

E-Tebligat Neden Kullanılır?

E-tebligat, bildirimlerin hızlı, güvenli ve etkili bir şekilde internet üzerinden yapılmasını sağlamak için kullanılmaktadır. Bu sistem, kağıt kullanımını azaltarak maliyetleri düşürmekte, süreçleri hızlandırmakta ve hem gönderenin hem de alıcının zaman tasarrufu yapmasına olanak tanımaktadır. Ayrıca, tebligatların güvenilirliğini ve izlenebilirliğini artırır. Böylece hukuki işlemlerin daha şeffaf ve denetlenebilir olmasını sağlar.

E-Tebligatın Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

E-tebligat kullanmanın birçok önemli avantajı bulunmaktadır. Bu avantajlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Bildirimlerin çok kısa sürede alıcıya ulaşmasını sağlamaktadır.
 • E-tebligat; kağıt kullanımı, posta gönderimi ve iş gücü kaynaklı nedenler ile ortaya çıkan maliyetleri azaltmaktadır.
 • Kağıt kullanımını azaltarak çevreye olumlu katkıda bulunmaktadır.
 • Tebligatların güvenli bir şekilde alıcıya ulaşmasını ve içeriklerinin değiştirilemez olmasını sağlamaktadır.
 • Gönderilen tebligatların takibini kolaylaştırmaktadır.
 • Gönderilen tebligatların, tebliğ tarihi ve saati net olarak belirtilmektedir. Bu durum davalarda ispat gücünü artırmaktadır.
 • Hem gönderen hem de alıcı için işlem sürelerini kısaltmaktadır.
 • Alıcılar, tebligatlarına internet erişimi olan her yerden ulaşabilmektedir.
 • Elektronik tebligatlar, hukuki süreçlerde geçerli ve bağlayıcıdır.
 • Tebligat süreçlerinin daha şeffaf ve denetlenebilir olmasını sağlamaktadır.
 • Tebligatların elektronik ortamda saklanmasını ve gerektiğinde kolayca erişilebilmesini sağlamaktadır.

E-Tebligat Sorgulama Nasıl Yapılır?

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’ne (UETS) erişim, e-tebligat sorgulama sürecinin ilk adımıdır. Kullanıcılar, sisteme internet tarayıcıları aracılığıyla, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifrelerini kullanarak veya mobil imza ve elektronik imza gibi alternatif kimlik doğrulama yöntemlerini tercih ederek giriş yapabilmektedirler. Başarılı bir girişin ardından, kullanıcılar ana sayfa veya ilgili menü üzerinden “Gelen Tebligatlar” bölümüne yönlendirilmektedirler. Bu bölümde, kullanıcıya iletilmiş olan tüm tebligatların bir listesi sunulmaktadır. Listelenen tebligatlar arasından ilgili olanı seçerek, tebligatın detaylarına erişim sağlanabilmektedir. Tebligat detayları arasında, tebligatın gönderim tarihi, konusu ve içeriği gibi bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca, kullanıcılar ihtiyaç duymaları halinde, tebligatların elektronik kopyalarını indirebilmekte veya yazdırabilmektedirler.

E-Tebligat Başvurusu Nasıl ve Nereden Yapılır?

E-tebligat başvurusu, PTT şubeleri ve etebligat.gov.tr web sitesi olmak üzere iki temel yöntem aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir. PTT şubeleri üzerinden başvuruda bulunmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, herhangi bir PTT şubesine başvurarak e-tebligat başvuru taleplerini iletebilirler. Başvuru sürecinde, kimlik bilgileri ve ilgili diğer belgeler (örneğin, nüfus cüzdanı, tüzel kişiler için ticaret sicil gazetesi, yetki belgesi vb.) talep edilmektedir. PTT yetkilisi tarafından sağlanan başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması ile başvuru tamamlanır ve e-tebligat hesabı aktif hale gelir. Başvuru işleminin ardından, başvuru sahibine gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.

E-Tebligat Başvurusu için Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?

E-tebligat başvurusu için gerekli belgeler, başvuru sahibinin Türk vatandaşı veya yabancı olma durumuna ve tüzel kişi olup olmamasına bağlı olarak farklılık göstermektedir.

Türk vatandaşları için gerekli belgeler şunlardır:

 • E-tebligat başvuru formu,
 • T.C. kimlik numarası bulunan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport veya Kanunen kimlik yerine geçen geçerli resmi belgeden herhangi biri,
 • Güvenli elektronik imza.

Tüzel kişi için gerekli belgeler şunlardır:

 • E-tebligat başvuru formu,
 • Tüzel kişiliği temsil edenin kimlik belgesi (aslı ve fotokopisi),
 • Tüzel kişiliğin temsil yetkisini gösterir belge (Ticaret Sicil Gazetesi veya Yetki Belgesi),
 • İmza sirküleri (aslı veya noter onaylı örneği).

Yabancılar için gerekli belgeler ise şunlardır:

 • Yabancı kimlik numarası, 
 • Güvenli elektronik imza,
 • E-tebligat başvuru formu,
 • Mavi kart veya pasaport (aslı ve fotokopisi),
 • İkamet izni belgesi veya çalışma izni belgesi (aslı ve fotokopisi),

Bu belgelerle birlikte PTT şubelerine veya e-Devlet Kapısı üzerinden e-tebligat başvurusu yapılabilir.

E-Tebligatta Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?

E-tebligatta bulunması gereken bilgiler, tebligatın yasal geçerliliği ve doğru adreslenmesi için oldukça önemlidir. Bu bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Gönderenin adı, adresi ve iletişim bilgileri,
 • Alıcının adı, adresi ve iletişim bilgileri,
 • Tebligatın konusu,
 • Tebligatın düzenlenme ve gönderilme tarihi,
 • Tebligatın detaylı açıklaması, içerdiği bilgiler ve alınması gereken aksiyonlar,
 • Tebligatın dayandığı yasal mevzuat ve ilgili kanun veya yönetmelik maddeleri,
 • Tebligata eklenmiş belgeler veya dökümanlar varsa bunların listesi ve içerikleri,
 • Tebligatın takip edilebilmesi için benzersiz bir barkod numarası,
 • Tebligatı gönderenin güvenliğini ve doğruluğunu teyit eden elektronik imza.

E-Tebligat ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Kimler E-Tebligat Kullanmak Zorundadır?

Tebligat Kanunu’na göre; Anonim Şirket, Limited Şirket ve Komandit Şirket, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sermaye Şirketleri, Avukatlar, Noterler, Kamu Görevlileri, Bağımsız Denetçiler, Yeminli Mali Müşavirler ve Kurumlar vergisine tabi mükellefler e-tebligat kullanmak zorundadır.

Kimler E-Tebligat Kullanmak Zorunda Değildir?

E-tebligat kullanma zorunluluğu bulunmayanlar; tüzel kişilikleri olmayan gerçek kişiler, ticaret siciline kayıtlı olmayan esnaf ve sanatkarlar, dernekler ve vakıflar ile küçük ölçekli işletmelerdir. Ancak bu gruplar da talep etmeleri halinde e-tebligat sistemine dahil olabilirler. Bu grupların dışında kalan ve kanunda belirtilen zorunluluk kapsamında olmayan hiçbir kişi ve kuruluş e-tebligat kullanmak zorunda değildir.

E-Tebligat Nereden Görüntülenir?

E-tebligatlara erişim, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Dijital Vergi Dairesi platformları üzerinden sağlanmaktadır. UETS aracılığıyla erişim için, kullanıcıların www.etebligat.gov.tr adresine giderek T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekmektedir. E-tebligatlar, “Gelen Tebligatlar” bölümü altında listelenmektedir. Vergi ile ilgili e-tebligatlara erişim ise, Dijital Vergi Dairesi üzerinden sağlanmaktadır. Kullanıcılar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile veya e-Devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza gibi alternatif kimlik doğrulama yöntemlerini kullanarak platforma giriş yapabilirler. “E-Tebligat” bölümü, kullanıcılara tebligatlarını görüntüleme, indirme ve yazdırma gibi işlevler sunmaktadır.

E-Tebligat Başvurusu Kaç Günde Sonuçlanır?

E-tebligat başvurusu genellikle 1 ila 3 iş günü içinde sonuçlanmaktadır. Ancak, başvurunun yoğunluğuna, PTT şubesinin iş yüküne ve başvuru sırasında olası eksikliklere bağlı olarak bu süre 7 iş gününe kadar uzayabilmektedir.

E-Tebligat Eve Gelir mi?

E-tebligat, online olarak iletilen bir tebligat türüdür. Evinize herhangi bir şekilde fiziki bir tebligat gelmez. E-tebligatlar, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) veya Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Dijital Vergi Dairesi üzerinden dijital olarak alınır ve görüntülenir. Bu sistemler üzerinden tebligatlarınızı elektronik ortamda takip edebilir, görüntüleyebilir ve gerekli durumlarda yazdırabilirsiniz.

Tasfiyeye Girmiş Firmalar E-Tebligat Kapsamında mıdır?

Tasfiyeye girmiş firmalar da e-tebligat kapsamındadır. Tasfiye sürecindeki firmaların, tasfiye memurları aracılığıyla vergi dairesine tasfiye durumlarını bildirdikleri tarihte e-tebligat aktivasyon işlemlerini de gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

E-Tebligata Nasıl Cevap Verilir?

E-tebligata verilecek yanıt, tebligatın içeriği ve gönderen kuruma göre farklılık göstermektedir. Yanıtlar, noter, PTT veya KEP aracılığıyla iletilebileceği gibi, ilgili kuruma elden veya posta yoluyla da ulaştırılabilmektedir. Avukatlar ise, kendilerine E-Tebligat aracılığıyla iletilen ve cevap talep edilen belgeler için Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden cevap vermekle yükümlüdürler.

E-Tebligat Geldiğini Nereden Anlayacağım?

Elektronik tebligat, muhatabın adresine ulaştığı anda PTT A.Ş. veya ilgili kurum tarafından (UYAP, Vergi dairesi vb.) muhataba bilgilendirme mesajı iletilir. Bu bilgilendirme mesajı, kısa mesaj alma özelliği olan telefona ve elektronik posta adresine ücretsiz olarak gönderilir. E-tebligat mesajları, dava açma, vergi borcu bildirme, mahkeme kararları ve idari cezalar gibi resmi işlemler hakkında bilgilendirme amacı taşımaktadır.

E-Tebligat Adresi Almak Ücretli mi?

E-tebligat adresi almak ücretsizdir. Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden e-tebligat adresi almak isteyen kullanıcılar, herhangi bir ücret ödemeden bu hizmetten yararlanabilmektedirler.

E-Tebligat Adresinin Olmaması Sorun Çıkarır mı?

E-tebligat adresi edinmemenin, özellikle yasal olarak kullanımı zorunlu olan kişi ve kurumlar için çeşitli olumsuz sonuçları olabilmektedir. Zira e-tebligat sistemi; resmi ve hukuki bildirimlerin hızlı, güvenli ve düşük maliyetli bir şekilde iletimini mümkün kılmaktadır. Bu itibarla, e-tebligat adresi bulunmayan tüzel kişiler, kamu kurumları, serbest meslek erbapları ve diğer zorunlu kullanıcı grupları,  önemli hukuki yaptırımlarla (idari para cezası, ticari faaliyetlerin kısıtlanması vb.) karşılaşabilmektedir.

E-Tebligat Hizmeti için Mevcut KEP Adresim ile Devam Edebilir miyim?

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’nin (UETS) kullanıma sunulmasıyla birlikte, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresleri üzerinden e-tebligat hizmeti sona ermiştir. Dolayısıyla, resmi tebligatları alabilmek için UETS üzerinden yeni bir elektronik tebligat adresi edinilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Ulusal E-Tebligat Sistemi Nedir?

7201 sayılı Tebligat Kanunu ve 30617 sayılı Elektronik Tebligat Yönetmeliği uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemlerini yürütmek amacıyla PTT A.Ş. tarafından kurulan, işletilen ve güvenliği sağlanan bir sistemdir.

UETS Delili Nedir?

UETS delili, tebligatın yasal olarak geçerli olduğunu ve doğru bir şekilde iletildiğini kanıtlayan belgelerdir. Bu deliller, tebligatın tebligatı çıkaran merciden Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) tarafından teslim alındığını, muhatabın elektronik tebligat adresine teslim edildiğini, okunduğunu ve usulen tebliğ edilmiş sayıldığını belgeleyen kayıtlardır. Bu kayıtlar, elektronik sertifika ile imzalanarak doğrulanır ve hukuki geçerlilik kazanır.

UETS Delilinin Saklama Süresi Ne Kadar?

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) delillerinin saklama süresi, 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde 30 yıl olarak belirlenmiştir. UETS tarafından oluşturulan ve elektronik sertifika ile onaylanan kayıtlar, tebligatın hukuki geçerliliğinin ve işlem süreçlerinin güvenilirliğinin kanıtlanması amacıyla 30 yıl süreyle arşivlenmektedir. Bu süre zarfında, tebligata ilişkin ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık veya ihtilaf durumunda, söz konusu kayıtlar delil olarak ibraz edilebilmektedir. Belirlenen saklama süresinin sona ermesinin ardından, ilgili kayıtlar yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun bir şekilde imha edilmektedir.

Ulusal E-Tebligat Sistemini Hangi Kurum ve Kuruluşlar Sunar?

Türkiye’de Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’nin (UETS) kurulumu ve işletimi, Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) tarafından gerçekleştirilmektedir. PTT, UETS’nin yönetiminden ve sürdürülmesinden sorumlu yetkili kurum konumundadır. UETS aracılığıyla PTT, resmi ve hukuki tebligatların güvenli, hızlı ve etkili bir şekilde iletilmesini temin etmeyi amaçlamaktadır.

E-Tebligatları Görebilmek için E-İmza Gerekiyor mu?

E-tebligat sistemine erişim ve tebligat görüntüleme işlemleri için e-imza zorunluluğu bulunmamaktadır. Sistem kullanıcıları, e-Devlet şifresi, mobil imza veya elektronik imza gibi alternatif kimlik doğrulama yöntemlerini kullanarak e-tebligat sistemine giriş yapabilir ve kendilerine iletilen tebligatları görüntüleyebilirler. E-imza kullanımı ise daha çok, tebligatlara cevap verme, resmi belgeleri imzalama gibi işlemler için gerekli olmaktadır.

Açılmayan ve Okunmayan E-Tebligattan Sorumlu Olur muyum?

Hayır. E-tebligatın, alıcının elektronik tebligat adresine ulaşmasını takip eden 5. günün sonunda yasal tebligat koşullarını sağladığı kabul edilmektedir. Belirtilen bu süre, tebligatın Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) tarafından alıcının adresine iletildiği andan itibaren işlemeye başlamaktadır. Dolayısıyla, tebligatın yasal olarak tebliğ edilmiş sayılması için alıcının e-tebligatı açmış veya okumuş olması şart değildir. Tebligatın alıcıya ulaşmasını müteakip 5 günlük sürenin sona ermesiyle, tebligat hukuken geçerlilik kazanır ve bu durum tebligatın alıcı tarafından açılıp açılmadığından veya okunup okunmadığından bağımsızdır.

E-Tebligat Kaç Gün Sonra Tebliğ Edilmiş Sayılıyor?

E-tebligatın alıcı tarafından açılması veya okunması, yasal tebligat koşullarının gerçekleşmesini etkilemez. E-tebligat, alıcının elektronik tebligat adresine ulaştıktan sonraki 5. günün sonunda,  açılmasa veya okunmasa dahi, yasal anlamda tebliğ edilmiş sayılır.

Bu içerik DG Legal Hukuk & Danışmanlık katkıları ile yazılmıştır.

author

Özlem Doğan

İçerik Pazarlama Uzmanı

Benzer Yazılar

Pazarlama Otomasyonu: Satışları Artırmak için Etkili Yol

Günümüzün rekabetçi dijital ortamında, hedef kitleye ulaşmak ve onları müşteriye dönüştürmek gittikçe karmaşıklaşıyor. Geleneksel pazarlama stratejilerinin manuel olarak uygulanması hem zaman alıcı hem de yetersiz kalabiliyor. Müşteri sadakati oluşturmak ve mevcut müşterilerinizle uzun vadeli ilişkiler kurmak istiyorsanız, pazarlama otomasyonu teknolojileri ile tanışmanızın vaktidir! Pazarlama otomasyonu, kampanyalarınızın performansını anında ölçmenizi ve optimize etmenizi sağlamanın yanı sıra […]

Teknoloji
OtherBlogFeatured

MarTech (Pazarlama Teknolojisi): Dönüşümün İtici Gücü (2024)

Dijital pazarlama dünyasında başarılı olmak, sürekli değişen teknoloji ve müşteri beklentileriyle uyum sağlamayı gerektirir. Bu dinamik ortamda, pazarlama teknolojileri (MarTech) stratejik bir dönüştürücü güç olarak öne çıkmaktadır. Modern pazarlama stratejilerinin merkezinde yer alan MarTech, veri analitiği, yapay zeka, otomasyon ve kişiselleştirme gibi özellikleriyle sizi rakiplerinizden bir adım öne taşıyabilir.Bu içeriğimizde, MarTech’in pazarlama üzerindeki etkilerini, işletmelere […]

Teknoloji
OtherBlogFeatured

E-Dönüşüm: Zamandan ve Paradan Tasarruf Edin (2024)

Günümüzde dijitalleşme her geçen gün hayatımızın her alanını sararken, iş dünyasını da derinden etkilemektedir. Bu değişimin sonucunda “e-dönüşüm” kavramı ön plana çıkmakta ve kritik bir öneme sahip olmaktadır. İşletmelerin ve bireylerin kağıt tabanlı işlemlerini dijital ortama taşıyarak daha verimli, hızlı ve güvenli hale getirdiği günümüzde rekabette öne geçmek ve sürdürülebilir bir büyüme sağlamak için her […]

Teknoloji
OtherBlogFeatured

Google Gemini Nedir? (Google Bard’dan Farkları)

Google, dijital inovasyonun öncüsü olarak, arama motorlarından çok daha fazlasını sunuyor. Teknoloji alanında sürekli yenilik peşinde koşan bu dev, kullanıcı deneyimini zenginleştirmek için durmaksızın yeni ürün ve hizmetler geliştiriyor. En son hamlesiyle, yapay zeka dünyasında büyük bir yankı uyandıran Google, Bard adıyla tanıttığı ve daha sonra Gemini olarak yeniden markaladığı yapay zeka destekli sohbet robotunu […]

Teknoloji
OtherBlogFeatured

Stok Takibi Nedir? Nasıl Yapılır? (En İyi Stok Takip Programları)

Doğru stok takibi yapmak, işletmeler için hem zaman hem de maliyet açısından büyük bir önem taşımaktadır. Eksik stoklar müşteri memnuniyetsizliğine, fazla stoklar ise gereksiz mali yüklere yol açar. Bu dengeyi sağlamak, işletmenizin başarısı için kritik öneme sahiptir. Manuel yöntemlerle veya yetersiz sistemlerle stok takibini yönetmek, hatalara, zaman kaybına ve sonuç olarak işletmenizin zarar görmesine neden […]

Teknoloji
OtherBlogFeatured

Bültenimize
Abone Olun

contact-person
contact-person
contact-person

Sorunuz mu var?

Hemen Arayın!

0850 255 18 39