PostFeatured

Son Güncelleme: 09.05.2024

Vergi Borcu Yapılandırma Nasıl ve Nereden Yapılır? (2024)

author

Sena Özkurt

İçerik Pazarlama Uzmanı

Son Güncelleme: 09.05.2024

15 dk

Vergi borcu ödemeleri, toplumun kamu hizmetlerine katkı sağlaması açısından oldukça önemli bir araçtır. Ancak bazen beklenmedik finansal zorluklar veya değişen yaşam koşulları sebebi ile vergi borçlarımızı zamanında ödemekte güçlük çekebilmekteyiz. Bu noktada vergi borcu yapılandırma sistemi gibi hem devlet hem de vatandaş yararına uygulamalar devreye girmektedir.
Vergi borcu yapılandırma, vatandaşlara ve kurumlara ödeme kolaylığı sağlayan bir çözümdür. Bu sistem sayesinde vergi borçlarınızı düzenleyebilir, ödeme planınızı yeniden yapılandırabilirsiniz.
Bu yazıda vergi borcu yapılandırma süreçlerine dair merak edilen hususlarda netlik sağlayarak vergi mükelleflerine rehberlik etmeyi hedefledik. Keyifli okumalar!

Vergi Borcu Nedir?

Vergi borcu, Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan veya faaliyet gösteren kişilerin ve kurumların devlete aktardığı karşılıksız kaynaktır. Devlet, kamu hizmetlerini finanse etmek ve toplumun genel refahını sağlamak için vatandaşlardan ve kurumlardan vergi toplamaktadır. İlgili borcun miktarı ise yasalar gereği belirlenen vergi oranlarına ve vergilendirme kurallarına göre hesaplanmaktadır.

Kişisel gelirlerden veya işletme faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden yapılan kesintiler, vergi borcunu oluşturmaktadır. Söz konusu yükümlülük; gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV ve emlak vergisi gibi çeşitli türlerden oluşabilir. Vergi, düzenli olarak tahsil edilmesi gereken bir borç olduğundan, ödeme tarihlerine dikkat edilmesi oldukça önemlidir. Zira, ilgili borçlar zamanında ödenmediği takdirde gecikme cezaları, faizler ve hatta haciz gibi ciddi yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu nedenle vergi mükellefleri, borçlarını düzenli olarak takip etmeye ve zamanında ödemeye özen göstermelidir.

Vergi Borcu Yapılandırma Nedir?

Vergi borcu yapılandırma, mükellefler için biriken borçlarını daha düzenli ve yönetilebilir hâle getirme imkânı sunan bir sistemdir. Bu uygulama ile ödenecek verginin bir kısmı, belirli oranlar dâhilinde silinirken kalan ana borç ise taksitlere bölünerek ödenebilmektedir. Borçlarını ödeme noktasında güçlük yaşayan vergi mükellefleri, cezai yaptırımlarla karşılaşmamak adına bu tür uygulamaları dikkatle takip etmelidir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından yürürlüğe konulan 7440 sayılı Vergi Borcu Yapılandırma Yasası ile sağlanan bu ödeme kolaylığı, vergi borcu bulunan tüm gerçek ve tüzel kişileri ilgilendirmektedir. Bu kapsamda ilgili borçların vergi borcu yapılandırma süresi dâhilinde taksitler hâlinde yatırılması ya da tamamının veya bir kısmınının peşin olarak ödenmesi gibi seçenekler sunulmaktadır.

Hangi Vergi Borçları Yapılandırılabilir?

Devletin sunduğu yapılandırma imkânı, yalnızca vergisel nitelik taşıyan borçları kapsamaz. Örneğin; idari para cezaları da yapılandırılabilir. Bu bağlamda mükelleflerin devlete ödemekle yükümlü olduğu hemen her borcu yapılandırmalarının mümkün olduğundan söz edilebilir. Dolayısıyla vergi borcu yapılandırma muhasebe kaydı gibi vergi affı konularda tüm işletmelerin sorumluluklarını bilmesi ve fikir sahibi olması önemlidir. Vergi borcu yapılandırma kapsamını ise şu şekilde sıralamak mümkündür:

Hangi vergi borçlarının yapılandırılabileceği her yıl farklılık gösterebilmektedir. Dolayısıyla ilgili fırsattan yararlanmak isteyen mükelleflerin Vergi Borcu Yapılandırma Kanunu ile ilgili yapılan düzenlemeleri dikkatle takip etmeleri önem teşkil eder.

Kimler Vergi Borçlarını Yapılandırabilir?

Bireysel veya kurumsal olarak vergi ödemekle yükümlü olan her T.C. vatandaşı, vergi borcu yapılandırma affından faydalanabilmektedir. Özellikle yüklü ödemeler sebebi ile hukuki sorunlar yaşamak istemeyen veya mevcut borcunu vergi borcu yapılandırma faiz oranları uygulanmaksızın ödemeyi düşünen mükellefler, vergi affı başvurusunda bulunabilir.

Gerçek Kişiler

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm gerçek kişiler vergi borçlarını yapılandırabilmektedir. Bu hak kapsamında vergi mükelleflerine geçmiş dönemlere ait borçlarını düzenleme imkânı tanınmaktadır. Yapılandırma programı ile borç miktarını azaltmak için faizlerin ve cezaların belirli bir kısmının affedilmesi veya indirilmesi de sağlanabilmektedir. Örneğin; vergi faizinden muaf olmak isteyen gerçek kişiler, yapılandırma ile ödeme kolaylığı elde edebilmektedir. Borçlarını daha yönetilebilir bir şekilde ödemek isteyen mükellefler, bu yöntemi tercih edebilir.

Tüzel Kişiler

Vergi ödemelerinde güçlük yaşayan tüzel kişiler; yani şirket, vakıf ve dernek gibi oluşumlar, yapılandırma hakkından faydalanabilmektedir. Ancak tüzel kişilerin ilgili haklarını kullanabilmeleri için birtakım şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği’ne göre tüzel kişilerin ve bu niteliği taşımayan teşekküllerin, vergi yapılandırma hakkından yararlanabilmesi için başvuruların kanuni temsilcileri tarafından yapılması gereklidir. Ayrıca iflas hâlindeki tüzel kişiliklerin ortakları ve kanuni temsilcileri de belirli koşullar altında vergi yapılandırma hükümlerinden faydalanabilmektedir. Ancak başvurusu süresinin aşılması hâlinde iflas durumundaki tüzel kişiler, gerekli koşulları sağlasa da vergi yapılandırma hakkından faydalanamaz.

Mirasçılar

Mirasçılar, vergi borçlarından hisseleri oranında sorumlu olabilir. Her mirasçı, miras yoluyla devralınan varlıklardan kaynaklanan vergi borçlarından kendi payı oranında sorumlu tutulmaktadır. Dolayısıyla yapılandırma başvurusunda bulunmak isteyen mirasçılar, kendi hisselerine düşen vergi borçlarını ödemekle mükelleftir.

Kefiller

Kefiller ve mirasçılar, hukuken amme borçluları olarak kabul edilmektedir. Bu kavram, esas borçlunun ödemesini yapmakla sorumlu olan gerçek ve tüzel kişiler ile bunların kanuni temsilcilerini kapsamaktadır. Kefillere vergi borçlarına ilişkin olarak üstlendikleri sorumlulukları yapılandırmak adına başvuruda bulunmaları için belirli bir süre tanınmaktadır. Bu hak, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun gibi ilgili kanunlarda yer alan düzenlemelere tabidir.

Limited Şirket Ortakları ve Kanuni Temsilciler

Vergi borçlarına ilişkin yapılandırma hakkından faydalanabilen bir diğer grup ise limited şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi gerçek kişilerdir. Bu kişiler, amme borçlusu olarak kabul edildikleri için yapılandırma sürecinde sadece kendi sorumlu oldukları ödeme tutarı dikkate alınmaktadır. Yani limited şirket ortakları ve kanuni temsilciler, sadece kendi paylarına düşen vergi borçlarını yapılandırmakla yükümlüdür. Diğer ortakların veya temsilcilerin borçlarından sorumlu kabul edilmezler.

Vergi Borcu Yapılandırma Nereden Yapılır?

Yapılandırma işlemleri, bağlı bulunulan ya da diğer vergi dairelerine yapılan şahsi başvurular ile gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca bağlı olunan kuruma posta yolu ile de yapılandırma talebini iletmek de mümkündür. Dilerseniz işlemlerinizi Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmî vergi borcu yapılandırma sayfası olan gib.gov.tr veya e-Devlet üzerinden İnteraktif Vergi Dairesi’ne giriş yaparak da tamamlayabilirsiniz. Birden fazla kuruma borcu olan kişilerin her bir vergi dairesi için ayrı ayrı başvuruda bulunması gerektiğini de hatırlatmakta fayda var.

Vergi Borcu Yapılandırma Nasıl Yapılır?

Vergi borcu yapılandırma işlemi, gerçek ve tüzel kişilerin internet üzerinden kolayca gerçekleştirebilecekleri bir süreçtir. İlk adım olarak, borç ödeme tutarını sorgulamak gerekmektedir. Eğer vergi borcu başvuru sorgulama sonucunda bir borç çıkarsa ilgili mükellefe taksitlendirme seçeneği sunulmaktadır. Ayrıca yapılandırma işlemi için vergi affının geçerli olduğu yıl içerisinde talepte bulunmak gerekir.
Gerçek ve tüzel kişiler, yapılandırma talebi için belirlenen tarih aralığında şahsen veya elektronik posta yoluyla başvuruda bulunabilmektedir. Başvuru için vergi dairelerine dilekçe göndermek gereklidir. Bu dilekçenin fiziki veya sanal ortamdan ilgili kurumlara iletilmesi mümkündür.
Vergi borcu yapılandırma işlemi için Gelir Dairesi Başkanlığı’nın web sitesine giriş yaparak, “İnternet Vergi Dairesi” ekranı üzerinden gerekli bilgiler doldurulur. Bu noktada kişisel ve
iletişim bilgileri eksiksiz bir şekilde girilmesi, sürecin daha hızlı şekilde ilerlemesi açısından mühimdir. Yapılandırma talep edilen borç ve ilgili vergi dairesi seçilerek işlem tamamlanır. Son aşamada ise vergi borcu yapılandırma formu onaylanarak başvuru gerçekleştirilir.

Yapılandırma Programına Başvuru için Gereken Belgeler Nelerdir?

Vergi borcu yapılandırma programları, mali yükümlülüklerini daha kolay yönetmeyi hedefleyen bireyler ve kurumlar için önemli bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Ancak bu programa başvururken gerekli belgelerin eksiksiz bir şekilde sunulması da ihmal edilmemelidir. Aşağıdaki dokümanlar, başvurunun geçerli ve eksiksiz olarak kabul edilmesi için oldukça önemlidir.

  • Vergi Yapılandırma Dilekçesi: Vergi borcu yapılandırma başvurusunun en önemli evrakı bahsi geçen dilekçedir. Bu belge, online olarak da kolaylıkla temin edilebilmektedir.
  • Kimlik Belgesi: Vergi yapılandırma başvurusunda bulunan kişilerin kimliklerini doğrulamak için gerekli evraktır. Kimlik belgesi, nüfus cüzdanı veya pasaport gibi resmî kimlik belgeleri kabul edilebilmektedir.
  • Vergi Levhası: Vergi yapılandırma programına tüzel kişiler adına başvurularda, şirketin vergi durumunu gösteren belgelerin sunulması gerekli olabilir.
  • Tahakkuk Fişi: İlgili başvuruda bulunan kuruma GİB tarafından tahakkuk fişi iletilmektedir. Ödeme işlemleri, bu belge dikkate alınarak işleme konulmaktadır. Bu belge ile ödemelerinizi çevrim içi olarak veya fiziki şubeler üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru sürecinde bu belgelerin eksiksiz olarak sunulması, talebin işleme alınması ve değerlendirilmesi açısından oldukça önemlidir.

Vergi Borçlarını Yapılandırmanın Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

Vergi borcu yapılandırma, başta ödemelerin taksitler hâlinde yapılabilmesi olmak üzere ve mahkeme süreçlerinden kaçınmaya kadar pek çok avantaj sağlayabilir. Üstelik tanınan bu hak ile vergi borcuna ilişkin faiz cezalarından muaf olmak da mümkündür. Vergi yapılandırmanın sağladığı avantajlar ise şu şekildedir:

  • Ödeme Kolaylığı: Vergi borçlarını yapılandırmak, ödeme planınıza esneklik kazandırır, mali yükümlülüklerinizi hafifletebilir. Örneğin; borcunuzu taksitlendirerek daha düzenli ödemeler yapabilir, erken ödeyerek indirimlerden yararlanabilirsiniz.
  • Mali Avantajlar: Yapılandırma programları ile vergi borçlarında faiz indirimleri ve gecikme cezasının affı gibi mali avantajlar sunulmaktadır. Bu tür uygulamalar, toplam borç miktarınızı azaltarak maliyetinizi düşürebilir. Üstelik vergi borcu peşin ödeme indirimi gibi olanaklardan yararlanarak da mali açıdan avantaj sağlayabilirsiniz.
  • Finansal İstikrar: Vergi yapılandırma, mali durumunuzu düzenleyerek kara listeye girmenizi ve icra takibiyle karşılaşmanızı engeller. Bu sayede finansal istikrarınızı koruyarak geleceğe yönelik planlarınızı daha güvenle yapmanızı sağlar.
  • Hukuki Güvence: Vergi borçlarını yapılandırarak yasal sorumluluklarınızı yerine getirmiş ve vergi idaresiyle olan ilişkilerinizde hukuki bir güvence sağlamış olursunuz.
  • Ceza ve Takip Riskinin Azalması: Vergi borcu yapılandırma ile borçlarınızı zamanında ve düzenli olarak ödediğiniz için ceza ve takip riskini azaltabilirsiniz. Böylelikle mali açıdan daha güvenli bir konumda olursunuz.

Vergi borçlarını yapılandırmanın önemini ve faydalarını vurgulayan bu avantajlar, mali durumunuzu düzenleyerek daha sağlam bir finansal temel oluşturmanıza yardımcı olmaktadır.

Vergi Borcu Yapılandırma ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Vergi borcu yapılandırma hususunda akıllara gelen pek çok sorunun temelinde genellikle ilgili mevzuatının sürekli olarak düzenlenmesi ve güncellenmesi yatmaktadır. Hâl böyle olunca milyonlarca vergi mükellefi; bu süreçte yapılandırma koşulları, başvuru prosedürleri, avantajlar ve sonuçları gibi konularda birçok soruya yanıt arayabilir. Hangi borçların yapılandırılabileceği, ödeme kolaylıkları, faiz indirimi gibi detaylar hakkında bilgi almak isteyenlerin sayısı da epey fazladır. Genel anlamda süreç hakkında doğru ve eksiksiz bilgiye sahip olmak, mükelleflerin daha bilinçli kararlar almasını sağlayacaktır.

Yapılandırma Başvurusu Reddedilirse Ne Yapabilirim?

Yapılandırma başvurusunun reddedilmesi durumunda, ilk adım olarak ret gerekçesini anlamak ve konuyla ilgili detaylı bilgi almak önemlidir. Vergi dairesinden veya ilgili resmî kurumdan yapılan yazılı ret bildirimi incelenmeli ve olumsuz yanıtın nedeni belirlenmelidir.
Talebi reddedilen mükellef, ret gerekçesini düzelterek veya eksik belgeleri tamamlayarak yeniden başvuru yapabilir. Eğer reddedilen başvurunun gerekçesi açıkça anlaşılamıyorsa veya haksız bir şekilde reddedildiği düşünülüyorsa bu hususta bir vergi danışmanından
veya hukuk profesyonelinden destek almak faydalı olabilir. Bir sonraki aşamada ret işleminin yasal olup olmadığının değerlendirilmesi ve itiraz sürecinin başlatılması gerekebilir.

Vergi Borçları Yapılandırılmazsa Ne Olur?

Vergi borçları için belirlenen ödeme tarihlerine uyulmaması durumunda gecikme faizi ve cezai yaptırımlar ile karşılaşılabilmektedir. İlgili borçlar zamanında ödenmediğinde vergi daireleri tarafından yasal takip süreçleri başlatılabilmektedir. Borçların zamanında yapılandırılmaması veya ödenmemesi durumunda bireylerin veya kurumların gelecekteki finansal planları ve bütçeleri olumsuz etkilenebilir, mali anlamda güçlükler ortaya çıkabilir. Bununla birlikte vergi borçlarının yapılandırılmaması durumunda hukuki süreçlerle karşılaşma riski de artacaktır. Bu nedenle GİB, İnteraktif Vergi Dairesi veya fiziksel kurumlar üzerinden dilekçe vererek vergi borcu erteleme, finansal sağlığınızın geleceğini tehdit eden olumsuz etkileri en aza indirmek için atacağınız önemli bir adım olabilir.

Vergi Borcu Yapılandırma Hangi Borçları Kapsıyor?

Pek çok mükellef için merak unsuru hâline gelen bir diğer husus ise “Vergi borcu yapılandırma hangi borçları kapsıyor?” sorusudur. Vergi borcu yapılandırma, çeşitli vergi türlerine ve kamu alacaklarına ilişkin borçları kapsamaktadır. Bunlar arasında gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, özel tüketim vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi gibi mükellefiyetler bulunmaktadır. Ayrıca trafik ve idari para cezaları ile SGK prim borçları, belediye, çevre vergileri gibi kamu alacakları da yapılandırma kapsamındadır. Yapılandırma ile bu borçlar, belirlenen şartlar doğrultusunda taksitlendirilerek ödenebilir hâle gelir, cezaların bir kısmı silinebilir ve faiz oranları indirilebilir.

2024 Vergi Yapılandırması Ne Zaman?

2024 yılı için vergi borcu yapılandırma kapsamındaki süreçler ve koşullar, Hazine ve Maliye Bakanlığının 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği ile belirlenmiştir. Bu tebliğ, özellikle Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve mücbir sebep hali uzatılan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep‘in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefleri kapsamaktadır. Bu bölgelerdeki mükellefler, 31 Temmuz 2024 tarihine kadar yapılandırma başvurusunda bulunabilir. Yapılandırılan tutarların ilk taksitinin 2 Eylül 2024‘e kadar ödenmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca ikinci taksitin son ödeme tarihi ise 30 Eylül 2024 olarak belirlenmiştir.

Vergi Borcu Yapılandırmasını E-Devletten Yapabilir miyim?

Evet, vergi borcu yapılandırma işlemlerinizi e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için öncelikle e-Devlet sistemine şifrenizle birlikte giriş yapmanız gerekir. Ardından “İnteraktif Vergi Dairesi” uygulamasına erişerek vergi borcu yapılandırma işlemlerine başlayabilirsiniz. Bu uygulama üzerinde “Yapılandırma İşlemleri” başlığı altında yer alan “7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Tecil İşlemleri” bölümünden başvurunuzu tamamlamanız mümkün olacaktır.
E-Devlet üzerinden yapılandırma sırasında internet vergi dairesi üzerinden vergi borç sorgulama işlemini de detaylı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca vergi borcu için taksitlendirme seçeneği de e-Devlet Kapısı’nda mevcuttur. Bu sayede borçlarınızı daha uygun ödeme koşullarıyla ve kolaylıkla yapılandırabilirsiniz.

Vergi Borcu Yapılandırma Sonucu Ne Kadar Sürede Belli Olur?

Vergi borcu yapılandırma sonucu, başvurunun resmî olarak yapıldığı tarihten itibaren kısa bir süre içerisinde açıklanmaktadır. Ancak vergi borcu yapılandırma kaç günde sonuçlanır sorusunun yanıtı, başvurunun detaylarına ve vergi dairelerinin işlem yoğunluğuna bağlı olarak değişebilmektedir. Genellikle başvurudan sonra birkaç hafta içinde sonuçlanması beklenir.
Başvuru sonucunu öğrenmek için internet ortamından kolaylıkla sorgulama yapılabilir. Özellikle e-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığına giriş yaparak başvuru sonucuna ulaşmak mümkündür. Bu sistemlere T.C. kimlik numaranızı girerek başvuru sonucunuzu sorgulayabilirsiniz. Böylece yapılandırılmış vergi borcu bilgilerinize kolaylıkla erişim sağlamanız mümkün olur.

Vergi Borcu Yapılandırıldığında Ödemeler Peşin mi Alınıyor?

Vergi borcu yapılandırma sürecinde ödemeler, başvuru sahibinin tercihine bağlı olarak peşin veya taksitli olarak gerçekleştirilebilir. Peşin ödemeleri teşvik etmek amacıyla yapılandırma kapsamında belirli bir indirim uygulanır. Vergi borcu yapılandırma kapsamında yapılandırılan tutar peşin ödenecekse Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) dikkate alınarak %90 oranında bir indirim yapılmaktadır.

Ayrıca idari para cezaları da peşin olarak ödenebilir. Bu durumda %25 oranında bir indirim uygulanmaktadır. Vergi borcu yapılandırma ile ilgili ödeme seçenekleri arasından hangisinin tercih edileceği, başvuru sahibinin mali durumuna ve ödeme planına bağlı olarak belirlenebilmektedir.

Yapılandırılan Vergi Borcu Taksit Şeklinde Ödenebilir mi?

Vergi borcu taksitlendirme seçeneği ile başvuru sahiplerine esneklik sunmaktadır. Başvuru sahipleri taksit sayısını borçlarına ve kendi tercihlerine göre belirleyebilir. Örneğin, 2021 yılında yapılan düzenlemede 6, 9, 12 ve 18 taksit imkânı sunulurken, 2023’te bu süre 48 aya kadar çıkarılmıştır.
Bu noktada vergi borcu taksitlendirme başvurusunda belirlenen vade sayısının başvurudan sonra değiştirilemeyeceğini hatırlatmak faydalı olabilir. Başvuru sahibi, vergi borcunu seçtiği taksit sayısına göre planlamalı ve ödemeleri zamanında gerçekleştirmelidir. İlk iki taksiti zamanında ödemek, yapılandırmanın devamı için kritik bir öneme sahiptir. İki taksitin aksatılması durumunda yapılandırma otomatik olarak bozulacağından vergi mükellefi zamlı borçlarla karşı karşıya kalabilmektedir.

Kaç Taksiti Ödemezsem Vergi Borcu Yapılandırması İptal Edilir?

Vergi borcu yapılandırma kapsamında belirlenen taksitlerin zamanında ödenmemesi durumunda yapılandırma iptal edilebilir. İlk iki taksitin zamanında ödenmemesi veya bir takvim yılı içinde en az 4 taksidin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda vergi borcu yapılandırma iptali söz konusu olacaktır.
İki taksitin aksatılması durumunda vergi borcu yapılandırma ihlali ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple mükellefler vergi borcu yapılandırma hakkını tamamen kaybeder. Vergi borcu ödemelerinde gecikme yaşanması durumunda ise söz konusu ücrete zam uygulanmaktadır. Mükelleften zamlı borçlar tahsil edilmektedir.
Diğer taksitlerde ise bir takvim yılı içinde 3 veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma hakkı kaybedilmez. Ancak ödenmeyen veya eksik ödenen taksitler için gecikme zammı uygulanmaktadır. Son taksiti takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. Vergi borcu yapılandırma taksit hesaplama işlemi yapılırken tüm bu hususların dikkate alınması önem arz eder.

author

Sena Özkurt

İçerik Pazarlama Uzmanı

Benzer Yazılar

Bundle Ürün: Satışları Artırmak için Etkili Yöntem (2024)

Online alışverişin yaygınlaşmasıyla birlikte, satıcılar da müşterilerine daha cazip seçenekler sunmak için yeni pazarlama stratejileri geliştirmeye devam ediyor. Bundle ürünler de bu yenilikçi yaklaşımlardan biri olarak son yıllarda oldukça popüler hale geldi. Peki, bundle ürün nedir, ne işe yarar ve e-ticarette neden önemlidir? Bu blog içeriğimizde, bundle ürünlerin tüm yönlerini inceleyecek ve bu stratejinin hem […]

Girişimcilik
OtherBlogFeatured

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (KKEG): 2024 Rehberi

2024 yılı, vergi planlaması ve muhasebe pratikleri açısından birçok yeniliği beraberinde getirir. Şirketiniz adına harcama yaparken kanunen geçerli olan giderleri bilmeniz, işletmenizin finansal sağlığını koruyabilmeniz için büyük önem taşımaktadır. Böylece kanunen kabul edilmeyen giderler kanununu öğrenerek sizi mali açıdan zarara uğratabilecek harcamalardan kaçınabilirsiniz.Sizin için hazırladığımız bu rehberde kanunen kabul edilmeyen giderlerin ne olduğunu, hangi harcamaların […]

Girişimcilik
OtherBlogFeatured

Sürdürülebilir Ürün Rehberi: Yeşil Ticaret için 100+ Eko Ürün Fikri

Dünyamız, sorumlu davranışlara ve bilinçli tüketim alışkanlıklarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Doğal kaynakların azalması, artan kirlilik ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmanın zorluklarıyla karşı karşıyayız. Bu zorluklarla başa çıkmak için sürdürülebilir ürünler önemli bir rol oynamaktadır. Bu ürünler, çevresel zararı en aza indiren, yenilenebilir enerji kullanımını teşvik eden ve geri dönüştürülebilir malzemelerle […]

Girişimcilik
OtherBlogFeatured

Amerika’da Şirket Kurmak: Şartlar ve Süreç (2024)

Amerika Birleşik Devletleri, güçlü hukuki altyapısı ve dünya çapında kabul gören pazar erişimi ile girişimciler için cazip bir destinasyon olmaya devam ediyor. Amerika’da şirket kurma süreci, seçilecek işletme türünden, uygun vergi planlamasına, iş lisanslarının ve izinlerinin alınmasından, potansiyel pazar analizine kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Amerika’da şirket kurmak isteyenlerin takip etmesi gereken adımlar, hem yerel […]

Girişimcilik
OtherBlogFeatured

Yurt Dışından Ödeme Almak: En İyi 7 Ödeme Aracısı (2024)

Küresel pazara adım atmak ve uluslararası alanda faaliyet göstermek günümüzde büyük bir önem taşıyor. Bu kapsamda, yurt dışından ödeme kabul edebiliyor olmak, uluslararası ticaretin vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. İster bireysel ister şirket olarak, dünya çapında müşterilere ulaşmak ve ürünlerinizi sunmak, yeni olanakların kapısını açabilmektedir. Ancak, bu sürecin kendine has zorlukları ve karşılanması gereken bazı […]

Girişimcilik
OtherBlogFeatured

Bültenimize
Abone Olun

contact-person
contact-person
contact-person

Sorunuz mu var?

Hemen Arayın!

0850 255 18 39