E-Ticaret

Son Güncelleme: 16.01.2024

9 dk

PostFeatured

Yayınlanma Tarihi: 10.01.2023

E-Ticaret

Son Güncelleme: 16.01.2024

9 dk

Tahsilat Makbuzu Nedir? Nasıl Kesilir?

author

Özlem Doğan

İçerik Pazarlama Uzmanı

Yayınlanma Tarihi: 10.01.2023

Ticari işletmelerin gerçekleştirdikleri tüm alım satım işlemlerinin ardından makbuz kesmesi gerekir. Kesilen makbuz, tahsilatın gerçekleştiğinin en büyük kanıtı niteliğindedir.

Peki, “Tahsilat Makbuzu Nedir?” ve “Nasıl Kesilir?”. Tüm detayları ile birlikte inceleyelim.

Tahsilat Makbuzu Nedir?

Tahsilat makbuzu, ödeme yapıldığında verilen bir belge türüdür.

Tahsilat makbuzu, ödeme yapıldığında verilen bir belge türüdür. Bu belge, ödeme yapılan tutarın miktarını, ödeme tarihini ve ödeme yapılan kişi veya kurumun bilgilerini içerir. Bu makbuz, ödeme yapılan kişi tarafından imzalanır ve ödemeyi yapan kişi veya kurum tarafından tutulur.

Tahsilat makbuzu her türden ödeme için kesilmektedir. Havale, çek ve elden gelen tüm ödemelerde ödemenin yapıldığını göstermesi açısından önem taşımaktadır. Kısacası şirkete para girişi ve çıkışı olan durumlarda tahsilat makbuzu kullanılır. Bu makbuz her iki tarafın arasında ödeme yapılan tutarın doğruluğunu ve ödeme işleminin gerçekleştiğini kanıtlamak için kullanılır.

Tahsilat makbuz kesilmesi gerektirmeyen durumlar da bulunmaktadır. Kişiler eğer yazar kasadan peşin ödeme sonrasında satış fişi alırlarsa tahsilat makbuzu almalarına gerek yoktur. Aynı zamanda kredi kartı ile yapılan ödeme sonrasında kart slipi, havale ve EFT ödemelerinde alınan banka dekontları bu ödemelerin yapıldığını gösterdiğinden dolayı, tahsilat makbuzuna gerek duyulmaz.

İlgili İçerik: Tevkifatlı Fatura Nedir?

Tahsilat Makbuzu Nasıl Doldurulur?

Tahsilat makbuzu ödeme alındıktan sonra doldurulmalıdır. Doldurulurken, boş alanların çizgi ile kapatılması gerekir. Parayı alan kişinin adı ve soyadı mutlaka belirtilmelidir. Makbuzu teslim alan kişi bilgilerin doğruluğuna dair belgeyi imzalamalıdır. Aksi halde yapılacak herhangi bir hata belgenin geçersiz sayılmasına neden olur.

Tahsilat Makbuzu Düzenlerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tahsilat makbuzu düzenlerken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bu noktalar aşağıdaki gibidir:

 • Makbuz üzerindeki gerekli alanların doldurulması sonrası boş bırakılmış alanların üzerine çizik atılması gerekir. Bu yöntem daha sonra olabilecek keyfi düzenlemelerin önüne geçilebilir.
 • Ödemenin yapıldığı kişinin adı ve soyadı belge üzerinde muhakkak bulunmalıdır. 
 • Parayı alan kişinin belgede adı ve soyadı geçmelidir. 
 • Firma adı, adresi ve logosu belge üzerinde yer almalıdır.
 • Tahsilat makbuzu doldurulduktan sonra, makbuzu alan kişinin buradaki bilgileri doğru kabul ettiğine dair imzalaması da gereklidir. Gerekli alanların imzalaması ile belge geçerli olur ve yasal teminatları karşılar.

Tahsilat Makbuzunda Yer Alması Gereken Bilgiler Nelerdir?

Tahsilat makbuzunda, genellikle aşağıdaki bilgiler yer alır:

Tahsilat makbuzunda, genellikle aşağıdaki bilgiler yer alır:

 • Ödeme yapılan tutar
 • Ödeme tarihi
 • Ödeme yapılan kişi veya kurum
 • Ödeme yapılan neden (örneğin, fatura ödemesi, kira ödemesi, vb.)
 • Ödeme yöntemleri (kredi kartı, nakit, çek, vb.)
 • Ödeme yapılan kişinin imzası
 • Ödeme yapan kişi veya kurumun imzası

Bu bilgiler, makbuzun bir kağıt veya elektronik ortamda olabilir. Elektronik ortamda bir tahsilat makbuzu doldurulurken, bu bilgilerin bir forma girdiği veya bir web sayfası üzerinden girildiği gibi farklı yöntemler kullanılabilir.

Tahsilat Makbuzu Nasıl Kesilir?

Tahsilat makbuzu kesilmeden önce, zorunlu alanların doldurulması gerekir. Üzerine şirket kaşesi basılan makbuz, iki nüsha şeklinde alıcı ve satıcıda bulunur. Tahsilat makbuzu üzerinde mutlaka; firma logonuz, adres bilginiz ve tahsilat makbuzunun seri numarası yer almalıdır. 

Tahsilat makbuzu, alışveriş yapılan gün içerisinde kesilmelidir. Eğer sonraki aya bırakılırsa vergilerin yanlış hesaplanmasına sebebiyet verebilir. Kayıt dışı işlemlerin önüne geçmek için tahsilat makbuzlarında bir limit belirlenmiştir. Bu limitin üstündeki ödemeler; PTT, banka veya finansal kuruluşlar tarafından yapılır. Ayrıca tahsilat makbuzu, genellikle kağıt üzerine yazılsa da elektronik ortamda da oluşturulabilir.

Tahsilat Makbuzu Nerelerde Kullanılır?

Tahsilat makbuzu, ödeme yapılan tutarın doğruluğunu ve ödeme işleminin gerçekleştiğini kanıtlamak için kullanılır. Bu nedenle, tahsilat makbuzu çeşitli alanlarda kullanılır. 

Örneğin:

 • Özel sektörde: Tahsilat makbuzu çalışanların maaşlarının ödenmesi, fatura ödemeleri, kira ödemeleri gibi çeşitli ödemelerde kullanılır.
 • Kamu sektöründe: Tahsilat makbuzu çalışanların maaşlarının ödenmesi, vergi ödemeleri gibi çeşitli ödemelerde kullanılır.
 • Özel okullarda: Tahsilat makbuzu öğrenci ücretlerinin ödenmesi gibi ödemelerde kullanılır.
 • Özel sağlık kuruluşlarında: Tahsilat makbuzu özel muayene ve tedaviler için yapılan ödemelerde kullanılır.

Tahsilat makbuzu, ödeme yapılan tutarın doğruluğunu ve ödeme işleminin gerçekleştiğini kanıtlamak amacıyla, farklı alanlarda da kullanılabilir.

İlgili İçerik: E-Fatura Nedir?

Tahsilat Makbuzu ile Tediye Makbuzu Arasındaki Fark Nedir?

Tahsilat makbuzu, bir ödeme yapıldığında verilen bir belge türüdür.

Tahsilat makbuzu, bir ödeme yapıldığında verilen bir belge türüdür. Bu belge; ödeme yapılan tutarın miktarını, ödeme tarihini ve ödeme yapılan kişi veya kurumun bilgilerini içerir. Tahsilat makbuzu, ödeme yapılan kişi tarafından imzalanır ve ödemeyi yapan kişi veya kurum tarafından tutulur.

Tediye makbuzu ise bir kişi veya kurumdan bir ödeme alındığında verilen bir belge türüdür. Bu belge; alınan ödeme tutarını, ödeme tarihini ve ödemeyi alan kişi veya kurumun bilgilerini içerir. Tediye makbuzu, ödemeyi alan kişi tarafından imzalanır ve ödemeyi yapan kişi veya kurum tarafından tutulur.

Bu nedenle, tahsilat makbuzu ile tediye makbuzu arasındaki en önemli fark, ödeme yapılan veya alınan kişi veya kurumun kim olduğudur. Tahsilat makbuzunda, ödeme yapılan kişi veya kurum tarafından imzalanır ve ödemeyi yapan kişi veya kurum tarafından tutulur. Tediye makbuzunda ise ödemeyi alan kişi veya kurum tarafından imzalanır ve ödemeyi yapan kişi veya kurum tarafından tutulur.

Tahsilat Makbuzu Örneği

Aşağıda, tahsilat makbuzu örneği verilmiştir:

Tahsilat Makbuzu

Aşağıda, detaylı olarak tahsilat makbuzu örneği verilmiştir:

Tahsilat Makbuzu

 • Tarih: 01 Ocak 2022
 • Ödeme yapılan tutar: 1000 TL
 • Ödeme yapılan kişi veya kurum: X Kişisi veya X Şirketi
 • Ödeme yapılan neden (Bedel): Ürün Satışı
 • Ödeme yöntemi: Nakit
 • Ödeme yapılan (Teslim Eden) kişinin imzası: ______________
 • Ödeme yapan (Teslim Alan) kişi veya kurumun imzası: ______________

Bu örnekte, 01 Ocak 2022 tarihinde X Kişisi veya X Şirketi’ne 1000 TL tutarında bir ödeme yapıldığı gösterilmiştir. Ödeme nedeni olarak “ürün satışı” belirtilmiştir ve ödeme nakit olarak yapılmıştır. Ödeme yapılan kişi ve ödemeyi yapan kişi veya kurum tarafından makbuz imzalanmıştır.

Bu örnekte verilen bilgiler, tahsilat makbuzu için yer alması gereken bilgilerdir. Ancak, makbuzlarda yer alabilecek farklı bilgiler de bulunur. Örnek olarak; makbuzun numarası, ödeme yapılan kişinin ve ödemeyi yapan kişinin adresleri gibi bilgilere de yer verilebilir.

Tahsilat Makbuzu ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

“Tahsilat Makbuzu Nedir?” ve “Tahsilat Makbuzu Nasıl Kesilir?” sorularının yanı sıra kullanıcılar bu konu hakkında birçok farklı detayı merak etmektedir. Merak edilen bu detaylar aşağıdaki gibi listelenebilir.

“Tahsilat Makbuzu Nedir?” ve “Tahsilat Makbuzu Nasıl Kesilir?” sorularının yanı sıra kullanıcılar bu konu hakkında birçok farklı detayı merak etmektedir. Merak edilen bu detaylar aşağıdaki gibi listelenebilir.

Tahsilat Makbuzu Kesmek İçin Limit Var mı?

Tahsilat makbuzunun yasal gerekliliğinde, Maliye Bakanlığı’nın kayıt dışı işlemleri önlemek amacıyla belirlediği bir limit vardır. 7.000 TL’yi aşan ödemelerin banka, finans kuruluşları ve PTT aracılığıyla yapılması zorunludur. 24 Aralık 2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanununa Genel Tebliği ile tahsilat ve ödemelerin teşvik zorunluluğuna ilişkin olarak halihazırda 8.000 TL’lik had, 2016 yılından geçerli olmak üzere 7.000 TL’ye indirilmiştir.

Tahsilat Makbuzu Sonradan Düzenlenebilir mi?

Tahsilat makbuzu, bir ödeme yapıldığının belgelenmesi için kullanılan bir belgedir. Tahsilat makbuzu, ödeme yapıldığında düzenlenir ve ödeme yapıldıktan sonra değiştirilemez. Ancak, tahsilat makbuzu düzenlenirken hata yapılmışsa veya eksik bilgi içeriyorsa, makbuz yeniden düzenlenebilir. Bu durumda, makbuzun üstüne “düzeltme” ve değiştirilen bilgiler yazılır. Tahsilat makbuzu sonradan düzenlenecekse, ödeme yapıldığı tarih ve ödeme tutarı değiştirilemez ancak diğer bilgiler değiştirilebilir.

İlgili İçerik: İrsaliye Nedir?

Tahsilat Makbuzunu Kim Düzenler?

Tahsilat makbuzu, bir ödeme yapıldığında düzenlenir ve ödeme yapılan kişi tarafından imzalanır. Ödeme yapılan kişi (tahsilat makbuzunu düzenleyen kişi), ödemeyi belgelemek için tahsilat makbuzunu düzenler ve imzalar.

Tahsilat Makbuzu Fatura Yerine Geçer mi?

Tahsilat makbuzu, bir ödeme yapıldığının belgelenmesi için kullanılan bir belgedir ve fatura yerine geçmez. Fatura, bir satış işleminden doğan bir alacağın belgelenmesi için kullanılır. Fatura, satışı yapan taraf tarafından düzenlenir ve satışı yapan tarafın alacağını belgeleyen bir dökümandır. Öte yandan tahsilat makbuzu, ödeme yapılan taraflarca düzenlenir ve ödeme yapılan tarafın yaptığı ödemenin belgelenmesi için kullanılır. Tahsilat makbuzu, fatura yerine geçmez ve fatura ile aynı işlevi yerine getirmez.

Tahsilat Makbuzunun Yasal Geçerliliği Var Mı?

Tahsilat makbuzunda doldurulmayan bölüm varsa çizgi ile kapatılmalıdır. Parayı alan kişinin ismi soyismi mutlaka yazılmalıdır. Ayrıca ödeme yapan kişinin makbuzdaki bilgileri onaylandığına dair imzanın bulunması önemlidir. Bu durumda tahsilat makbuzu yasal bir belge olarak kabul edilmektedir.

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

author

Özlem Doğan

İçerik Pazarlama Uzmanı

Benzer Yazılar

İade Faturası Nedir? Nasıl Kesilir?

Modern ticaretin vazgeçilmez bir parçası olan iade işlemleri, hem tüketicilerin memnuniyetini korumak hem de işletmelerin stok ve muhasebe kayıtlarını doğru tutmak için büyük bir önem taşır. Bu süreçte merkezi bir rol oynayan iade faturası, satın alınan bir malın ya da sunulan bir hizmetin, çeşitli sebeplerle müşteri tarafından geri gönderilmesi durumunda, işletmelerin bu iadeyi resmi ve […]

E-Ticaret
OtherBlogFeatured

E-Ticaret İş Modelleri: Doğru Model Seçimi ve İpuçları (2024)

E-ticaret, internetin evrenselleşmesiyle birlikte hayatımıza giren ve alışveriş alışkanlıklarımızı kökünden değiştiren bir iş modelidir. Geleneksel perakende ticaretin sınırlarını aşarak, işletmelerin ve tüketicilerin zaman ve mekan kısıtlamaları olmaksızın birbirleriyle etkileşime geçmelerini sağlayan bu dijital platform, farklı yapıları, stratejileri ve başarı örnekleriyle dikkat çekiyor.  E-ticaret iş modelleri; B2C (İşletmeden Tüketiciye), B2B (İşletmeden İşletmeye), C2C (Tüketiciden Tüketiciye) ve […]

E-Ticaret
OtherBlogFeatured

Ürün Yaşam Eğrisi: Örnekler ve İpuçları (2024)

Her ürünün bir hikayesi vardır. Bu hikaye, ürün yaşam eğrisi ile başlar ve sona erer. Girişten büyümeye, olgunlaşmadan düşüşe her aşama, ürünün başarısını şekillendirir. Ürününüzün yaşam eğrisini anlamak, rekabette öne çıkmanın ve pazarda uzun süre kalmanın en önemli anahtarıdır. Bu makalede, ürün yaşam eğrisinin ne olduğunu, neden önemli olduğunu ve aşamalarını detaylıca ele aldık. Ayrıca, […]

E-Ticaret
OtherBlogFeatured

Sevgililer Günü’nde Satışları Artırın: 2024 için +16 İpucu

Sevgililer Günü yaklaşırken, pek çok işletme bu özel günün getirdiği satış potansiyelinden nasıl en iyi şekilde yararlanabileceğini düşünüyor. Ancak, artan rekabet ve değişen tüketici beklentileri, işletmeler için Sevgililer Günü’nde dikkat çekmeyi ve satışlarını artırmayı zorlaştırıyor. Peki, siz müşterilerinizin Sevgililer Günü’nde sizin ürünlerinizi tercih etmeleri için hangi yenilikçi yaklaşımları benimsemelisiniz? İşte tam bu noktada biz devreye […]

E-Ticaret
OtherBlogFeatured

E-Ticaret Kargo Yönetimi: Önemi ve İpuçları (2024)

E-ticarette kargo süreci, online alışverişin en önemli temel taşından biridir. Çünkü ürünlerin müşterilere güvenli ve zamanında ulaştırılması, işletmelerin başarısı için hayati bir önem arz etmektedir. Bu makalede, e-ticarette kargo sürecinin nasıl işlediğini, doğru kargo firması seçiminin neden önemli olduğunu ve karşılaşılabilecek kargo problemlerini ele alacağız. Ayrıca, etkili bir kargo süreç yönetimi nasıl yapılmalıdır konusunda da […]

E-Ticaret
OtherBlogFeatured

Bültenimize
Abone Olun

contact-person
contact-person
contact-person

Sorunuz mu var?

Hemen Arayın!

0850 255 18 39