E-İhracat

Son Güncelleme: 21.02.2024

12 dk

PostFeatured

Yayınlanma Tarihi: 05.07.2022

E-İhracat

Son Güncelleme: 21.02.2024

12 dk

E-İhracat Devlet Teşvikleri (Güncel ve Detaylı Rehber)

author

Meylin Koç

Sosyal Medya Ekip Lideri

Yayınlanma Tarihi: 05.07.2022

Popülaritesi her geçen gün giderek artan e-ihracat, işletmelere önemli imkanlar sağlamaktadır. Bunlardan en kritiği e-ihracat devlet teşvikleridir. Bahsi geçen desteklerde; ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma olmak üzere üç seviye bulunur. Peki “E-İhracat Devlet Teşvikleri Nelerdir?”

Gelin bu sorunun cevabını detaylı bir şekilde inceleyelim.

E-İhracat Devlet Teşviği Nedir?

E-ihracat gerçekleştiren işletmeler, yurt dışında göstermiş olduğu faaliyetler kapsamında önemli miktarda devlet teşviği alabilmektedir. E-ihracat devlet desteklerinden yararlanabilmek için; web sitesinin, faaliyet gösterilen ülke pazarına göre yerelleştirilmesi veya lokalizasyon sağlanması gerekir. E-ihracat devlet teşviklerinden faydalanabilmek için satışı gerçekleşecek ürünlerin Türkiye’de üretilmiş olması şartı aranır.

E-ihracat yapan işletmeler, devlet teşvikleri sayesinde global ölçekteki pazarlara güvenli bir adım atabilmektedir. Özellikle e-ihracat süreçlerindeki yatırım maliyetlerini karşıladığı gibi, şirketin büyüme sürecine de katkı sağlar. Yurt dışı yatırımları kapsamında sunulan teşvikler, faaliyet sürecinde kullanılacak kalemleri içerir.

İhracat Teşvik Türleri Nelerdir?

İhracat Teşvik Türleri Nelerdir?

İhracatta verilen teşvikler genel itibariyle 6 kategoriye ayrılabilir. Bu destek türleri:

 • Mal ihracatı destekleri
 • Hizmet ihracatı teşvikleri
 • Teknik müşavirlik teşvikleri
 • Markalaşma teşviği
 • KOSGEB ihracat desteği
 • Eximbank ihracat destek kredileri

olarak listelenebilir.

Bahsedilen teşvik türlerinin tamamı, devlet kurumları tarafından sağlanır. İlk dört madde, direkt olarak Ticaret Bakanlığı ihracat destekleri başlığı altında yer alır. Son iki madde ise devletle bağlantısı bulunan diğer kurumlar tarafından sağlanır. Bu kurumlara KOSGEB ve Eximbank örnek olarak verilebilir.

İlgili İçerik: E-İhracat Nedir?

ikas hızıyla e-ticaret sitenizi oluşturun

E-İhracat Devlet Teşviklerinin Amacı Nedir?

Devlet kurumları tarafından verilen dış ticaret teşvikleri, yerli firmaların yurt dışındaki marka bilinirliklerini artırmayı hedefler. İhracat destek paketleri, yerli kurumların yurt dışına açılmalarını kolaylaştırır. Böylelikle Türk markalarının globalde bulunan prestiji artarak, Türk markası algısı ve imajı daha pozitif bir ivme kazanır.

Marka algısı haricinde ihracat destekleri, ülke ekonomisi açısından da önem arz eder. Bu sayede gerçekleştirilen toplam ihracat artış göstererek, ülkeye giren döviz miktarı artar.

İlgili İçerik: Navlun Nedir? Nasıl Hesaplanır?

E-İhracatın Firmalara Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

E-ihracat, günümüzün en popüler çevrimiçi alışveriş trendlerinden bir tanesidir. Devlet teşvikleri sayesinde tercih edilme oranı giderek artan e-ihracat, işletmelere yalnızca kâr değil aynı zamanda değer sağlama kapasitesine de sahiptir. Tüm bunların yanı sıra döviz kazanılması, ülkeye ve ilgili işletmeye şirkete büyük avantajlar sağlar. Sağladığı avantajlar sebebiyle e-ihracat devlet teşvikleri oldukça merak edilen bir konudur.

Peki, e-ihracatın firmalara sağladığı avantajlar nelerdir?

 • Geleneksel ihracata kıyasla yatırım maliyetleri oldukça azdır.
 • Banka teminatı gerekmez. Ödeme alabilmek için online ödeme kuruluşları ile anlaşmalara varılabilir.
 • Risk, geleneksel ihracata oranla çok daha azdır.
 • Hedef pazara ulaşmak çok daha kolaydır. Dijital pazarlama teknikleri, ilgili hedef kitleye erişmeye imkan sağlar.
 • Ürünler için uyumluluk belgesi gibi prosedürlere ihtiyaç duyulmaz.
 • Ekonomik dalgalanmalardan etkilenme oranı düşüktür.
 • Döviz kuru farkları sebebiyle gelir bir hayli artış gösterebilir.
 • E-ihracat devlet teşvikleri bulunur.
 • Dünyanın herhangi bir ülkesi hedef pazar olarak seçilebilir.

İlgili İçerik: Dropshipping Nedir?

E-İhracat Devlet Teşvikleri Nelerdir?

Ticaret Bakanlığı tarafından ihracat için sağlanan farklı destek türleri bulunmaktadır. Bahsi geçen bu teşviklerden e-ihracat yapan firmaları da faydalanabilirler. Ticaret Bakanlığı tarafından 2024 yılında verilen desteklerin bazıları aşağıdaki gibidir:

Şirket Satın Alma Desteği

Yabancı şirket satın alma gibi işlemlere ilişkin finansal ve hukuki danışmanlık hizmetleri için yapılan harcamalar, şirket satın alma desteği kapsamındadır. Ticaret Bakanlığının ön onayı ile verilen destek oranı %50 oranında, 5.429.000 TL‘ye kadar karşılanmaktadır.

İlgili İçerik: GTİP Nedir?

Marka Tescil ve Korunma Desteği

E-ihracat kapsamında; ürün, hizmet veya yurt içinde tescili gerçekleşmiş işletmelerin global ölçekte tescillendirilmesi ve korunması için yapılan harcamalarda verilen destektir. İlgili destek kapsamında; marka tescili araştırması, patent bürosu hizmetleri gibi giderler desteklenir.

Birim Desteği

Yurt dışı faaliyetleri kapsamında, şirket dahilinde kurulan birimlerin; vergi, harç, kira ve komisyon giderleri %40 ile %50 oranlarında destek görmektedir.

Seyahat Desteği

E-ihracat yapmayı düşünen işletmelerin hedef pazar araştırması gerekçesiyle, yapacakları seyahatler için verilen desteğe seyahat desteği denir. İlgili firmadan 2 çalışanın, 20 günlük bir süre dahilinde ve 3 ülkeye yapacakları yurt dışı hedef pazar araştırma seyahatlerinde ulaşım ve konaklama giderlerinin %70’i desteklenmektedir.

Belge Desteği

Çevre, sağlık ve kalite gibi konularda teknik mevzuat ve uyum için sağlanan destek türüne belge desteği denir. Belirtilen konularda; belge, izin, danışmanlık, ruhsat, sertifika, eğitim vb. belgelendirme masrafları %50 oranında desteklenir.

Rapor Desteği

Ticaret Bakanlığı’nın belirlediği kurumlara; pazar araştırması, veri izleme ve değerlendirme faaliyetleri, şirket odaklı raporlar, mali ve hukuki analiz raporlarının yaptırılması durumunda sağlanan destektir. Ticaret Bakanlığı izni dolayısıyla sağlanan rapor desteği 2 yıllık süreyle verilmektedir. E-ihracat devlet teşvikleri arasında yer alan rapor destek oranı da %60 olarak belirtilir.

Reklam ve Tanıtım Desteği

Reklam, tanıtım, pazarlama, sponsorluk ve ilan giderleri ile konferans, seminer ve lansman gibi çalışmaların maliyetleri bu destek kapsamında %60 olarak belirtilmektedir.

Fuar Desteği

Yurt dışında bulunan fuarlar için %50 oranında destek verilmektedir. Destek verilen fuarların kapsamı ve destek süresi farklılık gösterebilir.

2024 Yılında Yayınlanan Yeni E-İhracat Destekleri Nelerdir?

2024 yılında yayınlanan yeni e-ihracat destekleri, toplam 9 farklı başlığa ayrılıyor. Aşağıda bu başlıklardan her birisini detaylıca inceleyeceğiz.

 • Pazara Giriş Rapor Desteği
 • Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği
 • E-İhracat Tanıtım Desteği
 • Sipariş Karşılama ve Depo Kira Desteği
 • Yurt Dışı Pazar Yeri Entegrasyon Desteği
 • Çevrim İçi Mağaza ve Hedef Ülke E-Ticaret Paydaşlarından Alınan Hizmet Desteği
 • Pazaryeri Komisyon Gideri Desteği
 • E-İhracatı Geliştirme Projesi Desteği
 • Türkiye E-İhracat Platformu Desteği

Pazara Giriş Rapor Desteği

E-ihracat konsorsiyumu statüsündeki şirketler, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerleri, yurt dışı pazarlarına girmek için, pazara giriş rapor desteğinden yararlanabilecekler.

Bu destek kapsamında, mevzubahis işletmelerin, yurt dışında e-ticaret pazarlarına ilişkili satın aldıkları sektör, ülke ve e-ihracat raporları ile ilgili giderler, %70 ve yıllık 5000 $‘a kadar desteklenecek.

Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği

Dijital pazaryeri tanıtım desteği kapsamında, şirketlerin, e-ihracat konsorsiyumlarının ve perakende e-ticaret sitelerinin, yurt dışı pazar yerleri aracılığıyla verdikleri dijital reklam giderlerinin bir kısmı karşılanacak.

Verilen reklamlardan gelen satışların, %20’sini aşmayan giderler için, %50 oranında, her pazar yer için 3 yıl olmak üzere destek verilecek. 

Bu destek, başvuran şirketlerin kademelerine göre yıllık 7 milyon 500 bin lirayı, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 15 milyon lirayı, e-ihracat konsorsiyumları için yıllık 25 milyon lirayı geçemeyecek.

E-İhracat Tanıtım Desteği

E-ihracat konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri, B2B platformları ve pazar yerleri, Bakanlıkça belirlenen pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderlerde e-ihracat tanıtım desteğinden yararlanabilecekler.

Bu destek, her ülke için 3 yıl süresince, pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri %50 oranında karşılayacak. Bu miktar, B2B platformları için yıllık 4 milyon lirayı, e-ihracat konsorsiyumları için yıllık 15 milyon lirayı, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 25 milyon lirayı, pazar yerleri için yıllık 30 milyon lirayı aşamayacak.

Sipariş Karşılama Hizmeti ve Depo Kira Desteği

Sipariş karşılama hizmeti ve depo kira desteği başlığı altında, şirketlerin, e-ihracat konsorsiyumlarının, perakende e-ticaret sitelerinin ve pazar yerlerinin, hedef ülkedeki e-ticaret satışlarının %10’unu geçmeyecek şekilde, sipariş karşılama hizmetlerinin %50’si, her bir ülke için maksimum 3 yıl olacak şekilde karşılanacak. 

Ürünlerin teslimatını sağlamak ve iade süreçlerini yönetmek amacıyla kiralanan yurt dışındaki depoların kira giderleri, birim başına %50 oranında, her ülke için en fazla 3 yıl olmak üzere, yıllık 5 milyon TL’ye kadar karşılanacak.

Bu kira gideri desteklerinden en fazla 25 birim için yararlanmak mümkün olacak.

Yurt Dışı Pazaryeri Entegrasyon Desteği

Perakende e-ticaret siteleri, şirketler, pazaryerleri ve e-ihracat konsorsiyumları, yurt dışı pazaryerleri ile entegrasyon amacıyla yaptıkları harcamalar için destek alabilecekler.

Bu destek kapsamında, her pazaryeri başına 3 yıl süresince, en fazla 6 pazaryeri ile entegrasyon amacıyla yapılacak harcamalar, %50 oranında karşılanacak. Bir entegrasyon için en fazla 200.000 TL destek alınabilecek.

Çevrim İçi Mağaza ve Hedef Ülke E-Ticaret Paydaşlarından Alınan Hizmet Desteği

E-ticaret sitelerinin, e-ihracat konsorsiyumlarının hedef ülkelerdeki yurt dışı pazaryerlerinde çevrim içi mağaza açmak için yapacakların harcamalar ile, ülkelerin e-ticaret paydaşlarından alacakları hizmetler ile ilgili giderler, her ülke için en fazla 3 yıl olmak üzere, %50 oranında karşılanacak. E-ihracat konsorsiyumları en fazla 3 milyon TL, diğer yararlanıcılar ise yıllık en fazla 1,5 milyon TL destek alabilecek.

Pazaryeri Komisyon Gideri Desteği

E-ihracat konsorsiyumlarının, perakende e-ticaret sitelerinin ve şirketlerin, yurt dışı pazaryerleri komisyon giderleri en fazla 3 yıl süresince ve %50 oranında desteklenecek. Bu destek, şirket kademelerine göre yıllık 750.000 TL, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 2,5 milyon TL ve e-ihracat konsorsiyumları için yıllık 3 milyon TL ile limitli olacak.

E-İhracatı Geliştirme Projesi Desteği

İş birliğine dahil kuruluşların, üyelerinin e-ihracat yapmak için birlikte hareket etmesine ve hedef ülkelerin pazarlarına girişleri kolaylaştırmasına yönelik gerçekleştirecekleri, pazaryeri tanıtımı, e-ihracat tanıtımı, sipariş karşılama hizmeti, depo kirası, yurt dışı pazaryeri entegrasyonu, çevrim içi mağaza açılması, e-ticaret paydaşlarından alınan hizmetler ve pazaryeri komisyon giderleri faaliyetlerini içeren projelerin giderleri %75 oranında, aynı anda en fazla 2 proje için, proje başına 15 milyon liraya kadar karşılanacaktır.

Türkiye E-İhracat Platformu Desteği

Ticaret Bakanlığı tarafından görevlendirilecek kuruluş tarafından kurulacak ve Türkiye’nin ihracat envanterinin dijital ortama taşınarak, ithalatçılar ile ihracatçıların buluşmasını sağlayacak Türkiye E-İhracat Platformu’nun kurulumu, işletilmesi ve tanıtımına ilişkin kuruluşun giderlerinin %75’i, en fazla 5 yıl boyunca, yıllık 15 milyon liraya kadar karşılanacaktır.

2022 yılında sağlanacak e-ihracat destekleri nelerdir?

Desteklerden Yararlanacaklara İlişkin Üst Limitler Nelerdir?

Sipariş karşılama hizmeti ve depo kira desteği, dijital pazaryeri tanıtım desteği ile pazaryeri komisyon gideri desteği kapsamı altına giren desteklerin oranlarının hesaplanmasında, TURQUALITY Destek Programı kapsamındaki markalı ürünlerin satış oranı esas alınacaktır. Bahsedilen desteklerden, şirket kademelerine bağlı olarak, yıllık en fazla 15 milyon lira, e-ihracat konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerleri, yıllık en fazla 45 milyon lira, B2B platformları ise, yıllık en fazla 4 milyon lira limitine kadar yararlanabilecektir.

İlgili içerik: Turquality Nedir?

Hedef Ülkelere Göre Destek Artışı

Ticaret Bakanlığı tarafından, e-ihracata yönelik belirlenecek hedef ülkeler için karar kapsamında belirtilen e-ihracat destekleri oranları 20 puana kadar artırılabilecektir. Bu e-ihracat destekleri sadece, mevzubahis ülkeler, hedef ülkeler listesinde yer aldığı sürece uygulanabilecek. Yurt dışı pazaryeri entegrasyon desteği ve çevrim içi mağaza desteği, belirlenen e-ihracat hedef ülkelerinin pazar giriş şartlarına bağlı olarak belirlenecek ve ülkelere göre verilecektir. Bütün destek üst limitleri, takvim yılı başında, “(TÜFE + Yİ-ÜFE)/2” oranında güncellenecektir.

E-İhracat Devlet Teşviği Alabilmek İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

E-ihracatta devlet teşviklerinden yararlanabilmek için kuruluşların sağlaması gereken bazı şartlar bulunur. Bu şartlar aşağıdaki gibi listelenebilir:

 • Şahıs şirketi olmamak.
 • E-ihracat faaliyetleri için kullanılan web sitesinin hedef pazarı olan ülkenin diline göre lokalizasyon ya da yerelleştirme çalışmalarının yapılması.
 • E-ihracatı gerçekleşecek ürünün Türkiye’de üretilmiş olması.

Belirtilen desteklerden faydalanmak için ihracat teşvik belgesi gibi bir uygulama bulunmaz. Çünkü her başvuru, elektronik bir ortamda ilgili destek türüne göre talep edilen evraklar aracılığıyla gerçekleşir.

İlgili İçerik: Mikro İhracat Nedir? Nasıl Yapılır?

E-İhracat Devlet Teşviği Alabilmek İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

E-İhracat Devlet Teşvikleri Hangi Kurumlardan Alınabilir?

E-ihracat devlet teşvikleri; Ticaret Bakanlığı, KOSGEB ve Eximbank’tan sağlanabilir. Bahsi geçen kurumların sağladığı destekler, genel itibariyle aynı amaca hizmet etse de bazı noktalarda birbirlerinden ayrılır. Yukarıda bahsetmiş olduğumuz destek türleri, Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanır ve ihracat hibe destekleri formatında yer alır. Kısacası bu destekleri herhangi bir geri ödemesi yoktur.

İhracat kredisi destek programı Eximbank tarafından yürütülür. Kredi desteklerinin kapsamı bir hayli geniştir. Genç girişimciler için ihracat desteği ve KOBİ ihracat destekleri de bu gruba dâhil edilebilir.

KOSGEB, işletmelere KOSGEB destek kredisi gibi önemli kaynaklar sağlayan bir kurumdur. Yurt Dışı Pazar Destek Programı sayesinde; %70 hibe, %30 geri ödemeli olmak şartıyla 300.000 TL tutarında maddi destek sağlamaktadır. Detaylı bilgi için KOSGEB internet sayfasına göz atabilirsiniz.

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

author

Meylin Koç

Sosyal Medya Ekip Lideri

Benzer Yazılar

Türkiye’nin En Çok İhraç Ettiği Ürünler

İhracat, her ülkenin ekonomik istikrarı ve büyümesi için hayati öneme sahiptir. Bu süreçte, ihracatın ülke ekonomisine canlılık kazandırma, iç pazara olan bağımlılığı azaltma, global pazarlarda pazar payını ve rekabet gücünü artırma gibi işlevleri bulunmaktadır. Bu yazımızda, Türkiye’nin 2023 yılında en çok ihraç ettiği ürünler neler (Ocak-Ekim 2023 aralığındaki verilere göre), 2023 yılında en çok ihracat […]

E-İhracat
OtherBlogFeatured

E-ihracat Sitesi Kurma: 8 Adımda Başlayın (2024)

E-ihracat, günümüzün globalleşen dünyasında işletmeler için kaçınılmaz bir fırsat haline gelmiştir. İnternetin sunduğu sınırsız olanaklar sayesinde, yerel pazarların ötesine geçmek ve dünya genelindeki müşterilere ulaşmak artık daha erişilebilir. Bu rehber, 2024 yılında E-ihracat sitesi kurmak isteyen işletmeler için kapsamlı bir başlangıç noktası sunmaktadır. Sektörün önemini, geleceğini ve bu alanda başarılı olmak için atılması gereken adımları […]

E-İhracat
OtherBlogFeatured

E-İhracat Sözlüğü: Dış Ticaret İçin Kullanılan Terimler

İhracat, döviz kazanmak veya işletmesini globale taşımak isteyen kişi veya kurumlar için son derece avantajlı bir ticari modeldir. Günümüz iş dünyasında ise e-ihracat modeli oldukça cazip bir iş alanı haline gelmiştir. Halihazırda e-ihracat yapan veya yapmayı düşünen kişi/kurumların bilmesi gereken bazı önemli terimler bulunmaktadır. “E-İhracat Yapanların Bilmesi Gereken En Önemli Terimler” aşağıdaki gibi listelenebilir: E-İhracat […]

E-İhracat
OtherBlogFeatured

Demuraj Nedir? Demuraj Bedeli Nedir?

E-ihracatın giderek yaygınlaşması, deniz yolu ticaretini daha popüler bir hale getirmiştir. Bu ticari yaklaşımın getirdiği farklı resmi süreçler bulunmaktadır. Özellikle dış ticaret yapan firmalarda demuraj ifadesi sıkça gündeme gelmektedir. Peki, Demuraj Nedir?, Demuraj Masrafı Nasıl Oluşur? Gelin tüm detayları ile birlikte inceleyelim. Demuraj Nedir? Demurrage veya demuraj, deniz yolu ile yapılan sevkiyat türünde ortaya çıkan […]

E-İhracat
OtherBlogFeatured

GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) Nedir? Nasıl Öğrenilir?

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu’nun kısaltması olan GTİP, ülkemizde genel olarak Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde bulunan 12 haneli koda verilen isimdir. GTİP, İngilizce olarak; HS Code, Harmonized System vb. isimlerle adlandırılmaktadır. Bu makalemizde, “GTİP Nedir?”, “GTİP Kodu Nedir?” gibi sıkça sorulan sorulara, detayları ile birlikte cevaplar vereceğiz. GTİP Nedir? Özellikle uluslararası boyutlarda gerçekleşen ticaretlerde, ürünlerin tanımlarını ve […]

E-İhracat
OtherBlogFeatured

Bültenimize
Abone Olun

contact-person
contact-person
contact-person

Sorunuz mu var?

Hemen Arayın!

0850 255 18 39