PostFeatured

Son Güncelleme: 03.01.2024

E-Ticaret Yasası: Kapsamı ve Amaçları (2024)

author

Özlem Doğan

İçerik Pazarlama Uzmanı

Son Güncelleme: 03.01.2024

14 dk

E-ticaret dünyasında başarı ve güvenilirlik, doğru bilgi ve yasal uyuma dayanır. Sorun olarak, birçok girişimci ve işletme, e-ticaret yasasının karmaşık yapısını ve bu yasanın getirdiği yükümlülükleri tam olarak anlamakta zorlanmaktadır. Bu durum, hem hukuki riskleri hem de müşteri güvenini olumsuz etkileyebilir. E-ticaret yasası, çevrimiçi işlem yapan her işletme için kapsamlı bir rehberlik sağlar ve ticaretin şeffaf, adil ve güvenli bir şekilde yürütülmesine olanak tanır. Amaç, işletmeleri bilgilendirirken, tüketicileri korumayı ve dijital ticaretin bütünlüğünü sağlamaktır.

Bu içeriğimizde, e-ticaret girişimcilerine, e-ticaret yasasının sağladığı yapısal çerçeve içinde nasıl daha güvenli ve etkin bir şekilde ticaret yapabilecekleri konusunda yol göstermeyi amaçlıyoruz. Keyifli okumalar!

E-Ticaret Yasası Nedir?

E-ticaret yasası, internet üzerinden yapılan ticari işlemleri düzenleyen ve tüketici haklarını koruyan hukuki bir çerçevedir. Bu yasa ile online ticaretin güvenliği, şeffaflığı ve düzenli işleyişini sağlamak amaçlanmaktadır.

E-Ticaret Yasası, elektronik ticaret faaliyetlerini düzenleyen bir hukuki çerçevedir. Bu yasa, çevrimiçi alışverişin güvenli ve adil bir şekilde yapılmasını sağlamayı amaçlar.

E-Ticaret Yasasının Kapsamı

E-ticaret yasası kapsam olarak, fiziksel ve dijital ürün satışını, tüketici işlemlerini, işletmeler arası ticareti (B2B) ve ödeme sistemlerinin güvenliğini içermektedir. Online alışverişin güvenli ve şeffaf bir ortamda gerçekleşmesi, tüketicilerin haklarının korunması ve bilgilendirilmesi, işletmelerin yükümlülüklerinin belirlenmesi, finansal ve kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması yasanın temel odak noktalarındandır. Ayrıca, internet üzerinden yapılan reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin düzenlemeler de bu yasa kapsamına girmektedir. Ek olarak e-ticaret yasası, yanıltıcı veya aldatıcı içeriklerin önlenmesine yönelik kurallar barındırdığı gibi, uluslararası ticaret ve hukuk normları ile uyumluluğu da dikkate alarak, farklı ülkeler arasındaki e-ticaret prosedürlerini düzenlemektedir.

E-Ticaret Yasasının Amaçları

E-ticaretin düzenlenmesi ve güvenliğinin artırılmasında kritik bir role sahip olan e-ticaret yasası, hem e-ticaret girişimcilerine, hem de tüketicilere yönelik birçok amacı içerisinde barındırır. Bu amaçlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Tüketici Koruma

E-ticaret yasasının tüketici koruma amaçları, çevrimiçi alışveriş yapan tüketicilerin haklarını ve çıkarlarını korumayı içerir. Bu amaçlar altında, iade hakları, ürün bilgilendirme yükümlülükleri, şeffaflık ve güvenlik gibi konular ön plandadır. Yasada, tüketicilerin yanıltıcı uygulamalardan korunması ve güvenli alışveriş yapabilmesi için çeşitli düzenlemeler ve yükümlülükler bulunmaktadır. Bu şekilde, tüketicilerin çevrimiçi alışveriş deneyimleri daha güvence altına alınmış olur.

Bilgi Verme Yükümlülüğü (Madde 3): Bu madde, hizmet sağlayıcıların tüketicilere yönelik temel sorumluluklarını belirler. Elektronik ticarette, tüketicilerin doğru ve güncel bilgilere erişimi esastır. Bu nedenle, hizmet sağlayıcıların, sözleşme kurulmadan önce tüketicilere tanıtıcı bilgiler, sözleşme süreci, sözleşme metninin saklanması ve erişimi, veri giriş hataları ve düzeltme yöntemleri, gizlilik kuralları ve varsa uyuşmazlık çözüm mekanizmaları hakkında açık bilgiler sunmaları zorunludur.”

Sipariş (Madde 4): Elektronik iletişim araçlarıyla verilen siparişlerde, hizmet sağlayıcıların siparişin onaylanmasından önce toplam bedeli dahil sözleşme şartlarının açıkça görülmesini sağlamaları, alıcının siparişini teyit etmeleri ve veri giriş hatalarını düzeltebilmek için teknik araçlar sunmaları gerekmektedir​​.”

Ticari Elektronik İleti Gönderme Şartı (Madde 6): Ticari elektronik iletiler, alıcılara sadece önceden onayları alınarak gönderilebilir. Mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakım bilgileri için ayrıca onay gerekmeyebilir. Esnaflara ve tacirlere önceden onay alınmaksızın ticari elektronik iletiler gönderilebilir​​.”

Alıcının Ticari Elektronik İletiyi Reddetme Hakkı (Madde 8): Alıcılar, ticari elektronik iletileri herhangi bir gerekçe göstermeksizin reddedebilir. Hizmet sağlayıcılar, ret bildiriminin kolay ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlamalı ve talep edildiğinde üç iş günü içinde alıcılara elektronik ileti göndermeyi durdurmalıdır​​.”

Dürüst Ticaret

E-ticaret yasasının amaçlarından biri dürüst ticareti teşvik etmektir. Bu amaç altında, çevrimiçi satıcıların yanıltıcı veya hileli uygulamalardan kaçınmaları ve tüketicilere dürüst ve şeffaf bir şekilde hizmet sunmaları gerekmektedir. Yasada, yanıltıcı reklamcılığa karşı yasaklar ve açık fiyatlandırma gibi düzenlemeler bulunur. Böylece, tüketiciler daha güvenilir ve adil bir ticaret ortamında alışveriş yapabilmektediler.

Veri Koruma

E-ticaret yasasının amaçlarından biri veri korumasını sağlamaktır. Bu amaçla, çevrimiçi satıcılar tüketicilerin kişisel verilerini korumakla yükümlüdürler. Yasada, kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve saklanmasına ilişkin kurallar ve güvenlik önlemleri belirtilir. Bu sayede, tüketicilerin kişisel bilgileri kötüye kullanılmadan korunur ve gizlilikleri sağlanır.

E-ticaret yasası, hizmet sağlayıcıların tüketicilere kapsamlı bilgi verme yükümlülüğünü, siparişlerde şeffaflığı ve doğruluğu, ticari iletişimde açıklığı ve dürüst ticareti garanti altına alır. Tüketicilerin, ticari elektronik iletileri önceden onayları olmaksızın almamalarını sağlayarak ve bu iletileri istedikleri zaman reddetme haklarını güvence altına alarak, tüketicilerin gizlilik ve tercihlerine saygı gösterilmesini sağlar. Bu maddeler, tüketicilerin haklarını koruyarak, e-ticaretin daha güvenilir ve etik bir temelde yürütülmesini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Böylece, e-ticaret yasası, dijital alanda hem tüketicilerin hem de işletmelerin menfaatlerini dengeli bir şekilde korur.

E-Ticaret Yasasının Temel Yükümlülükleri Nelerdir?

E-ticaret yasasının temel yükümlülükleri, e-ticaret platformlarını ve bu alanda faaliyet gösteren şirketleri etkileyen çeşitli düzenlemeleri içerir. Bunlar arasında bilgi verme ve sipariş süreçleri, hukuka aykırı içerik ve haksız ticari uygulamalarla ilgili alınması gereken tedbirler, telif anlaşmazlıklarında yapılması gerekenler, aracılık sözleşmeleri ve hem e-ticaret erbaplarının hem de platformların yükümlülükleri bulunmaktadır.

Fatura ve Sözleşme Gereklilikleri

E-ticaret yasasının temel yükümlülüklerinden biri, işletmelerin online satış işlemlerinde geçerli fatura ve sözleşmeleri sunma zorunluluğudur. Bu, tüketicilere yapılan alışverişlerin yasal olarak belgelenmesini sağlar. İşletmeler, müşterilere satın aldıkları ürün veya hizmetle ilgili sözleşme ve fatura bilgilerini açık ve erişilebilir bir şekilde sunmalıdır. Bu, tüketicilerin haklarını koruma ve alışverişlerini güvence altına alma açısından önemlidir. Fatura ve sözleşme gereklilikleri, e-ticaret platformlarında yaygın olarak uygulanır ve tüketici koruma amaçlarını destekler.

Bilgi Verme Yükümlülüğü

E-ticaret yasasının temel yükümlülüklerinden biri, işletmelerin müşterilere gerekli bilgileri açıkça ve anlaşılır bir şekilde sunma yükümlülüğünü içerir. Bu, ürünlerin fiyatları, özellikleri, ödeme yöntemleri, teslimat süreleri, iade ve iptal politikaları gibi önemli bilgileri içerir. İşletmeler, tüketicilere alışveriş yapmadan önce bu bilgileri sunarak şeffaf ve dürüst ticaret yapmayı amaçlarlar. Bu yükümlülük, tüketicilerin bilinçli alışveriş yapmalarını sağlar ve dolayısıyla tüketici korumasını destekler.

İptal ve İade Hakları

E-ticaret yasasının temel yükümlülüklerinden biri, tüketicilere ürünleri satın aldıktan sonra belirli bir süre içinde iptal ve iade hakları tanımaktır. Yasaya göre, tüketiciler genellikle ürünü satın aldıktan sonraki 14 gün içinde sözleşmeden cayma hakkına sahiptirler. İptal ve iade işlemleri sorunsuz ve hızlı bir şekilde işlemelidir, ve işletmeler bu hakları açıkça belirtmelidir. Bu yükümlülük, tüketicilerin güvenli ve riskten uzak bir şekilde çevrimiçi alışveriş yapmalarını sağlamayı amaçlar.

Veri Koruma ve Güvenlik

E-ticaret yasasının temel yükümlülüklerinden biri, müşteri verilerinin korunması ve güvenliği ile ilgilidir. İşletmeler, müşteri bilgilerini korumak için gerekli önlemleri almalı ve veri güvenliği standartlarına uymalıdır. Bu, müşterilerin kişisel ve finansal bilgilerinin kötü niyetli kullanımını önlemeyi amaçlar. İşletmeler ayrıca müşterilere veri kullanımı ve gizliliği ile ilgili açık ve şeffaf bilgi vermeli ve onların onayını almalıdır.

Ek Yükümlülükler ve İyi Uygulamalar

E-ticaret yasasının temel yükümlülüklerine ek olarak, işletmeler iyi uygulamaları ve ek yükümlülükleri yerine getirmelidir. Bu, dürüst ticaretin teşvik edilmesini ve tüketici korumasının artırılmasını amaçlar.

Reklam ve Promosyonlar

E-ticaret yasasının temel yükümlülüklerine ek olarak, işletmeler reklam ve promosyonlar konusunda özel yükümlülüklere sahiptir. Reklamlar dürüst ve doğru olmalı, yanıltıcı veya eksik bilgi vermemelidir. Promosyonlar açıkça belirtilmelidir ve ilgili şartlar net bir şekilde sunulmalıdır. İşletmeler, müşterileri yanıltıcı veya haksız rekabet yaratan reklamlardan kaçınmalıdır. Bu, tüketici haklarının korunmasını amaçlar ve ticaretin dürüstlüğünü teşvik eder.

Müşteri Hizmetleri

E-ticaret yasasının temel yükümlülüklerinden biri müşteri hizmetlerine ilişkindir. İşletmeler, müşteri hizmetleri sunmalı ve müşteri sorunlarını çözmek için erişilebilir olmalıdır. Müşterilere, kolayca ulaşılabilir iletişim bilgileri sağlanmalı ve sorulara hızlı yanıt verilmelidir. Bu, tüketici memnuniyetini artırmayı ve müşteri ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlar.

Ürün ve Hizmet Açıklamaları

E-ticaret yasasının temel yükümlülüklerinden biri ürün ve hizmet açıklamalarıyla ilgilidir. İşletmeler, sundukları ürün veya hizmetler hakkında doğru, eksiksiz ve anlaşılır bilgiler sağlamalıdır. Bu, tüketicilerin satın alma kararlarını bilinçli bir şekilde vermesini sağlar. Açıklamalar, ürünün satış fiyatı, özellikleri, iade koşulları ve garanti bilgilerini içermelidir.

Garanti ve Destek

E-ticaret yasasının temel yükümlülüklerinden biri, işletmelerin sundukları ürünler için garanti ve destek hizmeti sağlamasıdır. Bu, tüketicilere ürünlerin kalitesine güvenmelerini sağlar ve ürünlerle ilgili yaşanan sorunlarda destek sunar. İşletmeler, garanti koşullarını net bir şekilde açıklamalı ve müşterilere sorunlarını çözme konusunda yardımcı olmalıdır. Bu yükümlülük, tüketicilerin memnuniyetini ve güvenini artırmaya yönelik önemli bir adımdır.

Uygunluk ve Sertifikasyon

E-ticaret yasasının temel yükümlülükleri arasında uygunluk ve sertifikasyon gereksinimleri bulunur. İşletmeler, sattıkları ürünlerin belirli standartlara uygun olduğundan ve gerekli sertifikalara sahip olduğundan emin olmalıdır. Bu, tüketicilerin güvenli ve kaliteli ürünler satın almalarını sağlar. İşletmeler, ürünlerinin uygunluğunu düzenli olarak kontrol etmeli ve gerektiğinde sertifikasyon süreçlerini takip etmelidir.

E-Ticaret Yasasına Uymamanın Yaptırımları ve Cezaları Nelerdir?

Türkiye’deki E-Ticaret Yasası’na (6563 sayılı Kanun) uymamanın çeşitli yaptırımları ve cezaları vardır. Bu yaptırımlar ve cezalar, ihlalin türüne göre değişiklik gösterir. İşte bazı örnekler:

 • Yasal Yükümlülüklere Aykırı Davranışlar: E-Ticaret Yasası’nın çeşitli maddelerinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edilmesi durumunda, hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara 1.000 Türk lirasından, 5.000 Türk lirasına kadar değişen cezalar uygulanmaktadır.
 • Ticari İletişim Kurallarının İhlali: Ticari iletişime ilişkin esasların ihlal edilmesi halinde, ilgili maddelere göre 1.000 Türk lirasından, 10.000 Türk lirasına kadar ceza verilmektedir.
 • Ticari Elektronik İleti İhlalleri: Ticari elektronik iletilerle ilgili kurallara uyulmaması durumunda, 2.000 Türk lirasından, 15.000 Türk lirasına kadar cezalar uygulanmaktadır.
 • Hukuka Aykırı İçerikler: E-Ticaret Yasası’nın belirli maddelerine göre, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılara ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcılara, her bir aykırılık için 10.000 Türk lirasından, 100.000 Türk lirasına kadar cezalar verilmektedir.
 • Bakanlıkça Yapılan İkincil Düzenlemelere Uymama: Bakanlık tarafından yapılan ikincil düzenlemelere uymama durumunda, 10.000 Türk lirasından, 100.000 Türk lirasına kadar ceza uygulanmaktadır.
 • Bakanlığın Yetkisine Aykırı Davranışlar: Bakanlığın yetkisine aykırı hareket edilmesi durumunda, 50.000 Türk lirasından, 250.000 Türk lirasına kadar değişen cezalar uygulanmaktadır.
 • Ek Maddelerde Belirtilen İhlaller: E-Ticaret Yasası’nın ek maddelerinde belirtilen ihlallere bağlı olarak, örneğin süresinde ödeme yapılmaması veya haksız ticari uygulamalarda bulunulması gibi durumlar için de yüksek meblağlarda idari para cezaları öngörülmüştür.

Örnek Olaylar veya Vaka Analizleri

Yasa İhlali Örnekleri

 1. Bilgi Verme Yükümlülüğüne Uymama:

Örnek: Bir e-ticaret sitesi, satışa sunduğu ürünlerin fiyatlarını, ödeme koşullarını ve satıcı bilgilerini net bir şekilde belirtmemişse, bu durum yasalara aykırıdır. Bu ihlal için idari para cezası uygulanmaktadır.

 1. İptal ve İade Hakkı İhlali:

Örnek: Bir müşteri, çevrimiçi olarak satın aldığı bir ürünü, cayma hakkı süresi içinde iade etmek istiyor. Ancak e-ticaret sitesi bu iadeyi kabul etmiyor ya da süreci gereksiz yere zorlaştırıyorsa, bu durum cayma hakkının ihlali olarak değerlendirilir ve cezai yaptırımlarla sonuçlanır.

 1. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması:

Örnek: Eğer bir e-ticaret sitesi, kullanıcıların kişisel verilerinin korunması için gerekli güvenlik önlemlerini almıyor ve bu veriler üçüncü şahısların eline geçiyor ise, bu durum gizlilik ihlali olarak kabul edilir ve ciddi para cezalarına yol açmaktadır.

 1. Yanıltıcı veya Eksik Bilgi:

Örnek: Bir ürünün reklamında gerçeği yansıtmayan iddialar kullanılıyor ya da ürün özellikleri eksik veya yanıltıcı bir şekilde sunuluyorsa, bu durum tüketicileri yanıltıcı bilgi verme olarak değerlendirilir. Bu tür ihlaller için de cezalar uygulanır.

 1. Haksız Ticari Uygulamalar:

Örnek: Eğer bir e-ticaret sitesi, fiyatları yanıltıcı bir şekilde düşük gösterip, sonradan ek ücretler ekliyorsa, bu haksız ticari uygulama olarak değerlendirilir ve yasal yaptırımlar uygulanır.

Yasa Uyumuna İyi Örnekler

 1. Şeffaf Ürün Bilgisi ve Fiyatlandırma:

Örnek: Bir e-ticaret sitesi, tüm ürünlerinin detaylı açıklamalarını, net fiyatlarını ve varsa ek masrafları (kargo ücreti hesaplama gibi) açıkça belirtiyor. Böylece tüketiciler ne alacaklarını ve ne kadar ödeyeceklerini tam olarak biliyorlar.

 1. Kolay Erişilebilir Müşteri Hizmetleri:

Örnek: Müşteriler, herhangi bir sorunla karşılaştıklarında veya soruları olduğunda, e-ticaret sitesinin müşteri hizmetlerine kolayca ulaşabiliyor. İletişim bilgileri net bir şekilde belirtilmiş ve müşteri temsilcileri yardımcı olmak için hazır bulunuyor.

 1. Açık ve Adil İade Politikası:

Örnek: E-ticaret sitesi, cayma hakkını ve iade koşullarını net bir şekilde belirtiyor. Tüketiciler, satın aldıkları ürünleri belirtilen süre içinde koşulsuz iade edebiliyorlar.

 1. Güvenli Ödeme Seçenekleri:

Örnek: Site, müşterilerinin ödeme bilgilerini güvende tutmak için güçlü şifreleme yöntemleri kullanıyor. Ayrıca, çeşitli güvenli ödeme seçenekleri sunarak tüketicilere esneklik sağlıyor.

 1. Kişisel Verilerin Korunması:

Örnek: İşletme, müşterilerinin kişisel verilerini korumak için gerekli tüm önlemleri alıyor ve bu verileri üçüncü taraflarla paylaşmıyor.

 1. Yanıltıcı Olmayan Reklamlar ve Promosyonlar:

Örnek: E-ticaret sitesi, ürünlerinin ve promosyonlarının reklamını yaparken gerçekçi ve doğru bilgiler veriyor. Yanıltıcı iddialardan ve abartılı tanıtımlardan kaçınıyor.

Sonuç: E-Ticaret Yasasının Ticaret Üzerindeki Etkisi

E-ticaret yasasının Türkiye’deki ticaret üzerindeki etkisi, işletmeler açısından oldukça önemlidir. Bu yasa, e-ticaret yapan işletmelerin uyması gereken kuralları belirler ve ticaretin şeffaf, güvenli bir şekilde yapılmasını sağlar. İşte bu yasanın ticaret üzerindeki başlıca etkileri:

 1. Daha Yüksek Güvenlik Standartları:

Yasalar, işletmelerin müşteri verilerini korumasını ve güvenli ödeme sistemleri kullanmasını gerektirir. Bu durum, tüketicilerin güvenini artırır ve dolayısıyla çevrimiçi alışveriş yapma eğilimini güçlendirir.

 1. Tüketici Haklarının Güçlenmesi:

E-ticaret yasası, tüketicilere cayma hakkı gibi çeşitli haklar tanır. İşletmelerin bu haklara saygı göstermesi gerekmektedir, bu durum tüketici memnuniyetini artırır ve marka sadakatini güçlendirir.

 1. Reklam ve Tanıtımın Düzenlenmesi:

İşletmeler, ürün ve hizmetlerini tanıtırken gerçeğe uygun, yanıltıcı olmayan bilgiler vermek zorundadır. Bu durum, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini sağlar ve işletmelerin itibarını korur.

 1. Daha Fazla Şeffaflık ve Sorumluluk:

İşletmeler, fiyatlandırma ve iade politikaları gibi önemli bilgileri açıkça belirtmek zorundadır. Bu, tüketici güvenini artırır ve satış sonrası sorunların önlenmesine yardımcı olur.

 1. Rekabetin Düzenlenmesi:

E-ticaret yasası, adil rekabet ortamını koruyarak tüm işletmelerin eşit şartlarda faaliyet göstermesini sağlar. Bu durum, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için önemlidir.

Sonuç olarak, e-ticaret yasası, işletmelerin daha sorumlu ve tüketici odaklı hareket etmelerini sağlayarak ticaretin genel yapısını iyileştirir. Bu durum, hem tüketicilerin memnuniyetini hem de işletmelerin sürdürülebilir büyümesini destekler.

E-Ticaret Yasası ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Kullanıcılar, “E-Ticaret Yasası Nedir?” sorusunun yanı sıra ilgili birçok detayı merak etmektedir. İlgili kişi veya kurumların merak ettiği sorular aşağıdaki gibi örneklendirilebilir:

E-Ticaret Yasası Ne Zaman Çıktı?

Türkiye’de E-Ticaret Yasası, ilk yürürlüğe giriş tarihinden sonra birkaç kez değişikliğe uğramıştır. En önemli düzenlemelerden biri 1 Ocak 2015 tarihinde gerçekleşti. Bu düzenleme, özellikle tüketicinin korunması ve e-ticaret işlemlerindeki şeffaflığın artırılması konularında önemli adımlar içeriyor. Son düzenleme ise 29 Aralık 2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

E-Ticaret Yasası Kimleri Kapsıyor?

Türkiye’deki e-ticaret yasası, geniş bir kapsama sahiptir. Bu yasa, özellikle aşağıdaki grupları içerir:

 • E-Ticaret Sitesi İşletenler: İnternet üzerinden mal veya hizmet satan tüm işletmeler bu yasanın kapsamındadır.
 • Tüketiciler: İnternet üzerinden alışveriş yapan kişiler, yani son kullanıcılar.
 • Aracılık Etmek: E-ticaret platformları, çevrimiçi pazar yerleri gibi aracılık hizmeti sunan işletmeler.
 • Hizmet Sağlayıcılar: E-ticaret işlemlerini kolaylaştıran, destekleyen teknik hizmet sağlayıcıları.

E-Ticaret Hangi Kanuna Tabiidir?

Türkiye’de e-ticaret, “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” olarak bilinen ve 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe giren 6563 sayılı kanuna tabidir. Bu kanun, e-ticaret faaliyetlerini düzenler ve çevrimiçi alışveriş süreçlerinde hem satıcıları hem de tüketicileri koruma altına alır. Kanunun amacı, e-ticaret işlemlerinin güvenli, şeffaf ve hukuka uygun bir şekilde yapılmasını sağlamaktır. Kanun, e-ticaret siteleri, aracı hizmet sağlayıcılar ve tüketicileri ilgilen

author

Özlem Doğan

İçerik Pazarlama Uzmanı

Benzer Yazılar

Stok Devir Hızı Nedir? Nasıl Hesaplanır? (Örnekli Anlatım)

İşletmelerin maliyetlerini kontrol altına alması ve kârlılıklarını artırması açısından önemli pek çok kriter bulunmaktadır. Bu noktada öne çıkan kriterlerden biri de stok yönetimidir. Doğru ve etkili stok yönetimi, satışların analiz edilmesini, stok devir hızının artırılmasını, depolama maliyetlerinin azaltılmasını ve ürünlerin bekleme sürelerinin kısaltılmasını sağlamaktadır. Bu nedenle stok yönetimi, işletmelerin nakit akışını iyileştiren ve operasyonel verimliliği […]

E-Ticaret
OtherBlogFeatured

Amazon’da Satış Yapmak: A’dan Z’ye Rehber (2024)

Amazon, küresel çapta e-ticaretin lokomotifi konumunda olup, her gün milyonlarca kullanıcıyı platformuna çeken en güçlü oyunculardan biridir. 2023 yılında Amazon, günlük 200 milyon gibi benzersiz bir trafik hacmine ulaşmış ve global çapta yaklaşık 575 milyar dolar satış geliri elde etmiştir. Sunduğu geniş ürün yelpazesi ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde, satıcılar müşteri tabanlarını genişleterek ürünlerini daha […]

E-Ticaret
OtherBlogFeatured

İnternetten Ayakkabı Satmak: Etkili 11 Adım (2024)

Dijital çağda ayakkabı modasının nabzını tutmak ve kendi ayakkabı markanızı yaratmak artık hayal değil. İnternetten ayakkabı satışı, bu anlamda büyük bir potansiyele sahip ve doğru adımlarla büyük kazançlar getiren bir işe dönüşebilir. Ancak bu yolculukta başarıya ulaşmak için dikkatli bir planlama ve doğru adımlar atmak büyük önem taşıyor.Bu rehber içeriğimizde online ayakkabı mağazası kurarken dikkat […]

E-Ticaret
OtherBlogFeatured

Çin’den Ürün Getirmek: Tüm Detaylar (2024)

Çin, dünya ticaretinde devasa bir oyuncu olarak, girişimcilere ve işletmelere sayısız fırsatlar sunuyor. Ancak, Çin’den ürün getirmenin kendine özgü zorlukları ve stratejileri bulunmaktadır. Doğru tedarikçiyi bulmak, kaliteli ürün seçmek, dil bariyeri, uzun nakliye süreleri ve sancılı gümrük süreçlerini yönetmek gibi unsurlar, başarılı bir ithalat sürecinin temel taşlarını oluşturuyor. Bu içeriğimizde, Çin’den ürün getirirken nelere dikkat […]

E-Ticaret
OtherBlogFeatured

İnternetten Tişört Satmak: Başlangıç Rehberi (2024)

E-ticaretin hızla yükselişi ve dijitalleşen tüketim alışkanlıkları, girişimciler için yeni iş fırsatları yaratmaktadır. Özellikle düşük yatırım maliyetleri ve geniş bir kitleye erişim imkanı sunan online tişört satışı, yaratıcı fikirlerini ticarileştirmek isteyen girişimciler için oldukça cazip bir seçenek Ancak, bu rekabetçi pazarda başarıya ulaşmak için dikkatli bir planlama, stratejik bir yaklaşım ve etkili pazarlama yöntemleri gerekiyor. […]

E-Ticaret
OtherBlogFeatured

Bültenimize
Abone Olun

contact-person
contact-person
contact-person

Sorunuz mu var?

Hemen Arayın!

0850 255 18 39