PostFeatured

Son Güncelleme: 06.04.2023

KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) Nedir?

author

Özlem Doğan

İçerik Pazarlama Uzmanı

Son Güncelleme: 06.04.2023

10 dk

Veri, günlük yaşantımızda gitgide önemi artan bir konu haline gelmektedir. Bazı şirketler kullanıcalardan elde ettikleri verileri farklı şekilde kullanabilmektedirler. Bu durum bazen risk yaratabilmektedir. Satın alma alışkanlıklarımızdan, vereceğimiz bazı önemli kararlara kadar verinin işlenmesine pek çok noktada oldukça kritiktir. Peki, verinin bu kadar önemli olduğu bir dönemde kullanıcı verileri nasıl korunacak? Bu içeriğimizde sizler için Kişisel Verileri Koruma Kanunu anlamına gelen “KVKK Nedir?” sorusunu yanıtlayacağız.

KVKK Nedir?

KVKK, kişisel verilerin korunmasını ve işlenmesini düzenleyen bir yasadır. KVKK açılımı, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’dur.

KVKK, kişisel verilerin korunmasını ve işlenmesini düzenleyen bir yasadır. KVKK açılımı, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’dur. Bu kanun,  kişisel verilerin korunmasını ve işlenmesini düzenleyen bir yasa olup T.C. Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanmıştır. 

KVKK; kişisel verilerin toplandığı, işlendiği ve kullanıldığı her türlü etkinlikte kişilerin haklarını korur ve bu verilerin güvenliğini sağlar.

Bu kavramı gündelik yaşantımızdan bir örnek ile açıklayalım:

İnternet üzerinden herhangi bir ürün satın aldığınız zaman, siparişinizin size doğru bir şekilde ulaştırılması için bazı kişisel bilgilerinizi satıcı ile paylaşmanız gerekmektedir. Örneğin; adınızı, soyadınızı, adresinizi, telefon numaranızı ve kart bilgilerinizi gibi verileri satıcıyla paylaşmanız son derece önemlidir. 

Bu kanun, kişisel bilgilerinizin paylaştığınız kişi veya kurumlar tarafından korunmasını zorunlu kılmaktadır. Bu verilerin isteğinizin haricinde paylaşılmasını da suç olarak tanımlanmaktadır. 

KVKK Ne Zaman Yürürlüğe Girdi?

KVKK, Türkiye Büyük Meclisi tarafından 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiştir. 7 Nisan 2016 günü, 29677 Sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanmıştır. 

Yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanması birkaç yıl sürmüştür. KVKK‘nın tam olarak uygulanmaya başlaması, yasal düzenlemelerin tamamlanması ve veri koruma sorumlularının atanması ile son halini almıştır.

İlgili İçerik: E-Ticaret İade İşlemlerinde Yeni Dönem

KVKK’nın Amacı Nedir?

“KVKK Nedir?” sorusuyla birlikte sıkça sorulan bir diğer soru da KVKK’nın amacının ne olduğudur.

KVKK, Türkiye Cumhuriyeti’nde kişisel verilerin; toplama, kullanma, açıklama, paylaşma ve saklama gibi işlemlerinin yapılmasını düzenler ve bu işlemlerin yasal bir çerçeve içinde yapılmasını sağlar.KVKK kapsamında verilerinizi toplayan, işleyen ve kullanan kişi veya kurumlar karşı tarafı bilgilendirmesi zorunludur. Yani verilerinizi paylaştığınız yerler, almış oldukları veriler ile ne yapacaklarını size bildirmek zorundadır.

Kanun ile birlikte kişisel verileriniz korunma altına alınır. Paylaştığınız veriler şahsi bilgilerinizi içerdiği için, sizin rızanız haricinde verilerinizin üçüncü kişilerle paylaşılmasını suç olarak tanımlar.

Özet olarak kanunun amacı kişisel verilerinizin korunması ve bu bilgilerin rızanız haricinde paylaşılmamasını sağlamaktır.

İlgili İçerik: Tüketici Hakları Nelerdir?

KVKK Kapsamı Nedir? Hangi Zorunlulukları İçerir? 

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun kapsamı son derece geniş ve nettir. Bu kanun; kişisel verileri kısmen veya tamamen, otomatik olan ya da olmayan, veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla işleyen tüm gerçek ve tüzel kişiler ile birlikte kişisel verileri işlenen gerçek kişileri kapsar. Yani KVKK, Türkiye’de yerleşik olan veya Türkiye’de faaliyet gösteren her türlü kuruluşu ve kurumu kapsar. Bu kuruluşlar ve kurumlar, özel veya tüzel kişiler olabilir ve ticari veya sivil amaçlarla faaliyet gösterebilir. KVKK, ayrıca Türkiye’de yerleşik olmayan ancak Türkiye’de kişisel verilerini işleyen kuruluşları da kapsar.

Kanunda veri işleyecek gerçek ve tüzel kişilere, Veri Sorumluları Sicili’ne  kayıt olma zorunluluğu getirmiştir. Ama bazı durumlarda, işlenecek verinin niteliği, konusu, amacı, boyutu gibi kriterler göz önüne alınarak, kurul tarafından bazı veri sorumlularına, bu sicile kayıt olma konusunda muafiyet getirilebilir. Bu muafiyet genellikle verinin bir kanun kapsamında işlenmesi durumu  doğar. 

KVKK İzni Nasıl Alınır?

Günlük hayatta neredeyse tüm kategoriler kapsamında KVKK izni alınabilir. Örneğin bir etkinliğe katılım durumunda KVKK izni alınır. Bu izin, kişiye ait verilerin paylaşılması veya kullanılması için KVKK kapsamında alınan bir açık rızadır. Açık rıza ile kişiler, kendilerine ait verilerin işlenmesine onay verir. Bu onay kimi zaman kişinin kendi isteğiyle kimi zaman karşı taraftan gelen istek üzerine verilir.

KVKK Aydınlatma Metni Nasıl Olmalıdır?

KVKK aydınlatma metni, kanunun 10. ve 11. maddesi kapsamında belirtilen tüm detayları içerecek ve veri sahibi tarafından anlaşılabilecek şekilde olmalıdır. Ayrıca verileri işleyen tarafın Veri Sorumluları Sicili’ne kaydı varsa, aydınlatma metnindeki bilgiler ile sicile bildiren bilgiler birbiri ile uyumlu olmalıdır, yanıltıcı ve çelişkili bilgiler içermemelidir.

Bunların yanında kanun kurulu tarafından hazırlanan ve 10.03.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de belirtilen usul ve esaslara da uyulmalıdır.

KVKK Kimleri Kapsar?

KVKK, kişilere ait bilgileri açık rıza olmadan hiçbir şekilde işleyemez. Verilerin işlenmesi için öncelikle kişinin açık rızası alınır. Açık rızanın alınması gereken bilgiler aşağıdaki gibi sıralanabilir.

KVKK, kişilere ait bilgileri açık rıza olmadan hiçbir şekilde işleyemez. Verilerin işlenmesi için öncelikle kişinin açık rızası alınır. Açık rızanın alınması gereken bilgiler aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Kimlik Bilgileri
 • Irkı, dini ve mezhebi
 • Etnik kökeni
 • Genetik ve biyometrik veriler
 • Telefon numarası ve e-posta adresi
 • Sosyal güvenlik ve pasaport numarası 
 • Özgeçmiş
 • Parmak izi
 • Hobiler ve tercihler
 • Resim, görüntü ve ses kayıtları
 • Siyasi düşünce
 • Ceza mahkumiyeti
 • Dernek, vakıf ve sendika üyeliği 
 • Güvenlik tedbirleriyle ilgili bilgiler
 • Motorlu taşıt plakası

gibi her türlü kişisel bilgi KVKK’nın kapsamındadır. Kişiyi tanımlayan veya ilişkilendiren bilgiler KVKK ile koruma altına alınır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında E-ticaret Siteleri İçin Alınması Gereken Önlemler Nelerdir?

Dijital ortamlar, kişisel verilerin en çok toplandığı ortamlardan biridir. E-Ticaret siteleri de veri akışını en çok olduğu yerlerdendir. Kullanıcıların alışveriş yapmaları için kimlik bilgileri, ev adresleri gibi kişisel bilgileri ile giriş yapmalılardır. 

E-ticaret sitelerinin KVKK kapsamında yerine getirilmesi gereken bazı yükümlülükler aşağıdaki gibidir:

 • Veri Sorumluları Siciline kayıt olmak 
 • Veri sahipleri için aydınlatma metni yayınlamak
 • Veri sahiplerinin açık rızasını almak
 • Veri güvenliği ile ilgili tedbirler almak
 • Veri güvenliğini riske atmayacak teknik altyapıya sahip olmak
 • Verileri hukuka uygun bir şekilde aktarmak
 • Verileri ilkelere uygun bir şekilde işlemek
 • Veri sahiplerinin taleplerini cevaplamak
 • Veri işleme eylemi ortadan kalktığında verileri silmek veya anonimleştirmek 

Bu şartların yanında bir de kişisel veriler yeniden kullanma konusunda bir yönetmelik mevcuttur. İleti Yönetim Sistemi adı verilen bu uygulama, kullanıcıların iletişim bilgilerini izinsiz kullanmayı engelleyen bir uygulamadır.

KVKK Kapsamında Alınması Gereken Teknik Tedbirler Nelerdir?

E-Ticaret siteleri veri güvenliklerini riske atmayacak teknik altyapıya sahip olmalı ve bu durum için tedbirler almalıdırlar. Teknik altyapıyı iyileştirmelerini içeren bu tedbirler, kullanıcı verilerinin güvenliğini sağlar. Bu güvenlik önlemlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

 • Sertifikalar
 • SSL Güvenlik Katmanı 
 • Güvenlik Duvarı
 • Çerkez Politikası

KVKK’nın Ceza ve Yaptırımları Nelerdir?

İçeriğimizin bu kısmına kadar sizlere “KVKK Nedir?” sorusunu yanıtlandırdık. Peki, bu kanuna uymamanın ceza ve yaptırımları nelerdir? 

KVKK bir kanundur. Bu kanun; veri toplama, işleme, kullanma ve paylaşma gibi faaliyetleri düzenleyen bir yasa olup veri sahiplenme, veri güvenliği, veri sızıntıları ve veri kullanımı gibi konuları da kapsar. Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na uymamanın çeşitli ceza ve yaptırımı vardır. Para cezasından hapis cezasına kadar farklı yaptırımlar bulunmaktadır. 

İlgili İçerik: Mesafeli Satış Sözleşmesi Nedir?

İdari Para Cezaları Nelerdir?

İdari para cezalarının miktarı, KVKK hükümlerine uymadığının ağırlığına göre belirlenir. Bu cezaların miktarı, KVKK hükümlerine uymadığının ağırlığına göre değişebilir. 

Bu para cezaları maddelerin yükümlülüklerine göre değişmektedir. Bu cezalar, on binlerce türk lirasından milyonlara kadar çıkabilmektedir. 

KVKK resmi web sitesinden bu cezaların tutarlarını öğrenebilirsiniz.

Hapis Cezaları Nelerdir?

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun ihlali ciddi bir suçtur. Suçun işlenmesi sonucunda verilebilecek cezalardan biri de hapis cezasıdır. Bu cezalar Türk Ceza Kanunu uyarınca mahkemeler tarafından verilmektedir.

KVKK ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

“KVKK Nedir?” sorusu başta olmak üzere, kullanıcılar bu konu hakkında birçok detayı merak etmektedir. Kullanıcılar tarafından sıkça sorulan sorular aşağıdaki gibi listelenebilir.

“KVKK Nedir?” sorusu başta olmak üzere, kullanıcılar bu konu hakkında birçok detayı merak etmektedir. Kullanıcılar tarafından sıkça sorulan sorular aşağıdaki gibi listelenebilir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Ne Anlama Gelmektedir?

Kişisel verilerin işlenmesi, bir kişinin kimliği veya diğer özel bilgileriyle ilişkilendirilebilen verilerin; toplandığı, kaydedildiği, saklandığı, güncellendiği, değiştirildiği, açıklandığı veya diğer şekillerde kullanıldığı süreçleri ifade etmektedir.

Özel Nitelikli Hassas Veri Ne Demektir?

Özel nitelikli hassas veri, bir kişinin rızası dışında açıklanması veya kullanılması halinde o kişinin aşağıdaki gibi haklarının ihlal edilebileceği verilerdir:

 • Cinsiyet, etnik köken, dil, düşünce, inanç, sağlık, aile veya kişisel hayatı ile ilgili veriler.
 • Kimliğini belirleyen veriler. (kimlik numarası,isim, soyisim, doğum tarihi, doğum yeri gibi)
 • İletişim verileri (telefon numarası, e-posta adresi vb.)
 • Para ve mal varlığı ile ilgili veriler.

Veri Sorumlusu Kimdir?

KVKK kapsamında veri sorumlusu, kişisel verilerin işlenmesi sırasında sorumlu olan kişi veya kuruluştur. Veri sorumlusu, kişisel verilerin toplandığı, işlendiği ve kullanıldığı süreçlerde sorumludur ve bu süreçlerde uygulanacak esasları belirler.

Veri İhlali Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Veri ihlali durumunda; veri sorumlusu bu ihlali hızlı bir şekilde tespit etmeli, ilgili kurumlara ve bu ihlalden etkilenen kişilere açık bir şekilde bilgi vermelidir. Daha sonrasında gerekli önlemleri alarak bu ihlalin tekrarlanmamasını sağlamalıdır. 

Sizler de bir veri ihlalinden etkilenmeniz durumunda üyelik ve kart bilgilerinizi değiştirerek olası zararları önleyebilirsiniz.

İlgili İçerik: 3D Secure Nedir?

Kişisel Verilerin Otomatik Olarak İşlenmesi Ne Anlama Gelir?

Kişisel verilerin otomatik olarak işlenmesi, bir yazılım veya benzeri mekanizma kullanılarak verilerin toplandığı, işlendiği ve kullanıldığı süreçleri ifade etmektedir. Bu süreçler, insan gücünün katılımı olmadan otomatik olarak gerçekleşir.

Örneğin bir web sitesi ziyaret edildiğinde, ziyaretçinin tarayıcısı tarafından toplanan veriler otomatik olarak işlenebilir. Bu veriler, ziyaretçinin IP adresi, tarayıcı türü ve ziyaret ettiği sayfalar gibi bilgiler olabilir. Bu veriler, web sitesi ziyaretçi sayısını takip etmek ve web sitesi kullanımını analiz etmek amacıyla işlenebilir.

KVKK Açık Rıza Metni Nedir?

KVKK açık rıza metni, kişinin veri sorumlusuna kişisel verilerinin belli amaçlar için toplandığı, işlendiği ve kullanıldığını onayladığı metindir. 

Örneğin, bir web sitesine üye olurken sık sık karşınıza çıkan bir metindir. Bu metni genelde kişiler okumadan onaylamaktadır. Sizlerin de hangi verilerin ne amaçla kullanılacağını öğrenebilmesi adına ilgili sitelerde bulunan açık rıza metnine göz gezdirmesini tavsiye ederiz. 

İlgili İçerik: CRM Nedir?

KVKK Aydınlatma Yükümlülüğü ve Aydınlatma Metni Nedir?

Aydınlatma metni, veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirebilmek için hazırladığı metindir.

KVKK aydınlatma yükümlülüğü, veri sorumlusunun kişinin verilerinin toplandığı, işlendiği ve kullanıldığı süreçler hakkında kişiyi bilgilendirme yükümlülüğüdür. Aydınlatma yükümlülüğü, KVKK hükümlerine göre düzenlenir ve veri sorumlusu tarafından yerine getirilir.

Kişisel Veriler Ne Kadar Süre Saklanabilir?

Kişisel verilerin saklanma süresi, veri sorumlusunun veri işleme amaçlarına göre belirlenir. Veri sorumlusu, veri işleme amaçlarına uygun olarak verileri sadece gerekli süre boyunca saklar ve daha sonra verileri güvenli bir şekilde imha eder. Bu süre 10 yıla kadar uzayabilir.

Bu içeriğimizde sizler için “KVKK Nedir?” sorusu ile birlikte pek çok ilgili soruyu cevaplandırdık. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek dileğiyle… 

author

Özlem Doğan

İçerik Pazarlama Uzmanı

Benzer Yazılar

İnternetten Ayakkabı Satmak: Etkili 11 Adım (2024)

Dijital çağda ayakkabı modasının nabzını tutmak ve kendi ayakkabı markanızı yaratmak artık hayal değil. İnternetten ayakkabı satışı, bu anlamda büyük bir potansiyele sahip ve doğru adımlarla büyük kazançlar getiren bir işe dönüşebilir. Ancak bu yolculukta başarıya ulaşmak için dikkatli bir planlama ve doğru adımlar atmak büyük önem taşıyor.Bu rehber içeriğimizde online ayakkabı mağazası kurarken dikkat […]

E-Ticaret
OtherBlogFeatured

Çin’den Ürün Getirmek: Tüm Detaylar (2024)

Çin, dünya ticaretinde devasa bir oyuncu olarak, girişimcilere ve işletmelere sayısız fırsatlar sunuyor. Ancak, Çin’den ürün getirmenin kendine özgü zorlukları ve stratejileri bulunmaktadır. Doğru tedarikçiyi bulmak, kaliteli ürün seçmek, dil bariyeri, uzun nakliye süreleri ve sancılı gümrük süreçlerini yönetmek gibi unsurlar, başarılı bir ithalat sürecinin temel taşlarını oluşturuyor. Bu içeriğimizde, Çin’den ürün getirirken nelere dikkat […]

E-Ticaret
OtherBlogFeatured

İnternetten Tişört Satmak: Başlangıç Rehberi (2024)

E-ticaretin hızla yükselişi ve dijitalleşen tüketim alışkanlıkları, girişimciler için yeni iş fırsatları yaratmaktadır. Özellikle düşük yatırım maliyetleri ve geniş bir kitleye erişim imkanı sunan online tişört satışı, yaratıcı fikirlerini ticarileştirmek isteyen girişimciler için oldukça cazip bir seçenek Ancak, bu rekabetçi pazarda başarıya ulaşmak için dikkatli bir planlama, stratejik bir yaklaşım ve etkili pazarlama yöntemleri gerekiyor. […]

E-Ticaret
OtherBlogFeatured

Ayıplı Mal: Tüketicilerin Bilmesi Gereken Her Şey (2024)

Yeni bir ürün satın almanın getirdiği heyecan, ürünün beklentileri karşılamaması, kusurlu çıkması veya eksik özellikler taşıması gibi sorunlarla gölgelendiğinde hayal kırıklığına neden olabilmektedir. Bu tür durumlarla karşı karşıya kaldığınızda, “ayıplı mal” kavramı ile nasıl başa çıkılacağını anlamak büyük önem taşıyor. Peki, ayıplı mal nedir? Ürününüzde bir sorun keşfettiğinizde hangi haklara sahipsiniz ve bu hakları nasıl […]

E-Ticaret
OtherBlogFeatured

İnternetten Kitap Satmak: 9 Adımdan Başlayın (2024)

Kaleminizden dökülen kelimelerin dünyanın dört bir yanındaki okurlarla buluştuğunu hayal edin! Günümüzde kitapçıların sıcak raflarından dijital vitrinlere uzanan bu yolculuk, internet sayesinde yazarlar, sahaflar, yayınevi sahipleri gibi pek çok girişimcinin geleneksel yayıncılık süreçlerinin sınırlarını aşmalarını, düşük başlangıç maliyetleri ile eserlerini doğrudan okurlara ulaştırmayı ve global bir kitleye hitap etmenin kapılarını aralamalarını kolaylaştırıyor. Bu rehberimizde, bu […]

E-Ticaret
OtherBlogFeatured

Bültenimize
Abone Olun

contact-person
contact-person
contact-person

Sorunuz mu var?

Hemen Arayın!

0850 255 18 39