ikas'ın Mobil Uygulamasını Keşfedin!

Fatura Nasıl Kesilir? Fatura Türleri Nelerdir?

Boran
10 dakika okuma süresi

E-fatura nasıl kesilir, e-arşiv faturası nasıl kesilir, irsaliye nasıl kesilir, fatura neden kesilir, fatura keserken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Hangi fatura türünde hangi bilgiler bulunmalıdır? gibi tüm soruların cevabını yazımızda bulabilirsiniz. 

Fatura Nedir?

fatura nedir, nasıl kesilir

Satışı yapılan bir ürün veya hizmet karşılığında ödeme tutarını gösteren belgeye fatura denir. Satıcı, alıcı adına faturayı düzenler. Böylece verilen ticari hizmet yasal hale gelir. Dijital ortamda kesilen faturalara da e-fatura denir. 

Kimler Fatura Kesebilir?

 • Ticari faaliyet gerçekleştirenler
 • 1. ve 2. sınıf tüccarlar
 • Kazancı basit usulde tespit edilmiş olanlar
 •  Defter tutmak zorunda olan çiftçiler..

Fatura Kesme Yöntemleri Nelerdir?

Fatura kesme yöntemleri nelerdir
 1. Elle fatura kesme
 2. Nokta vuruşlu yazıcıyla fatura kesme 
 3. Lazer ve mürekkep püskürtmeli yazıcı ile 
 4. Yazılım aracılığıyla

 1. Elle Fatura Kesme Yöntemi

En bilindik ve en geleneksel fatura kesme yöntemlerinden biridir. Matbaalar, maliye talimatlarına uygun bir şekilde elle fatura keserler. 

Matbaaya vermeniz gereken belgeler şunlardır:

 • Vergi levhası
 • Yoklama tutanağı ya da KDV beyannamesinin tahakkuk fişi
 • İmza sirküleri
 • Ticaret Sicil Gazetesi

Bu yöntem her ne kadar bilindik ve eski olsa da hata payı yüksektir. Bu nedenle firmalar, daha yeni ve modern yöntemlere başvururlar. 

2. ​​Nokta Vuruşlu Yazıcıyla Fatura Kesme

nokta vuruşlu yazıcı ile fatura kesme

Özellikle seri baskı alma ve fatura yazdırma için tercih edilen fatura kesme yöntemidir. En eski yazıcı türlerinden biri olmasına rağmen sağlam ve uzun ömürlü olması bakımından firmaların tercih sebebidir. 

Bu yöntemde daktiloya benzer bir çalışma vardır. Diğer yazıcı türlerine göre maliyeti daha düşüktür. Satın aldıktan sonra uzun bir süre bakım ve onarım derdi olmaz. 

Bazı nokta vuruşlu yazıcılarda grafik, şekil, şirket logosu için siyah rengin yanı sıra sarı, mavi, kırmızı gibi renkler de kullanılır.

Ancak bu yöntemle fatura kesmek hem çok sesli olur hem de görüntü kalitesi iyi olmaz. Bu sebeple firmalar, daha yeni ve modern yöntemler tercih ederler. 

3. Lazer ve Mürekkep Püskürtmeli Yazıcıyla Fatura Kesme

Manuel olarak kesilen faturalara nazaran daha hızlı ve hatasız olmasıyla tercih edilir. Lazer yazıcı fotokopi mantığı ile aynı çalışır. 

Fatura Türleri Nelerdir?

fatura türleri nelerdir

Yapılan ticaret türüne göre fatura türü değişiklik gösterir. 

1. İşlem amacına göre faturalar

 • Satış faturası
 • İrsaliye fatura
 • Proforma fatura
 • İade faturası

2. Vergilendirme türüne göre faturalar

 • Tevkifatlı fatura
 • ÖTV’li fatura
 • ÖİV’li fatura
 • Stopajlı fatura

3. Ödeme zamanına göre faturalar

 • Açık fatura
 • Kapalı fatura

4. Gönderim yöntemine göre faturalar

 • Basılı fatura
 • Dijital fatura (e-fatura, e-arşiv fatura)

İşlem Amacına Göre Fatura Türleri ve Özellikleri

işlem amacına göre fatura türleri

1. Satış Faturası

En aşina olduğumuz fatura türüdür. Bir alışveriş işleminden sonra satıcının kestiği fatura türüdür. Satış faturasında satılmış ürünle ilgili detaylı bilgiler bulunur ve yapılan ticaret yasallaşır. 

2. İrsaliye Faturası

Sevk irsaliyesi ile faturanın tek bir belgede birleşimidir. Bu belgeleri ayrı ayrı düzenlemek yerine birlikte düzenleyerek maliyet ve zamandan tasarruf sağlayarak satış faturası yerine kullanabilirsiniz. 

3. Proforma Fatura

Teklif niteliği taşır. Özellikle satın alma yapılacak durumlarda bir planlama ve teklife ihtiyaç duyulacağı zaman kullanılır. 

4. İade Faturası

Müşterilerin satın aldığı bir malı satıcıya geri vermesi durumunda kesilen fatura türüdür. Malın bir kısmı veya tümünün iadesi durumunda kesilir. 

Vergilendirme Türüne Göre Kesilen Faturalar

Vergilendirme türüne kesilen faturalar

1. Tevkifatlı fatura

Tevkifat kesinti demektir. Faturaya konu olacak verginin alıcı ile satıcı arasında ikisinden de alınması kaydı ile hazırlanan fatura türüdür. Normal fatura veya irsaliye faturası ile aynı niteliğe sahiptir. 

2. ÖTV’li Fatura

Özel Tüketim Vergisi, 4760 sayılı Kanuna ekli olan dört ayrı listede yer alan ürünler üzerinden bir kez alınan vergi türüdür. 

3. ÖİV’li Fatura

GSM operatörlerinin kestiği faturalara yansıyan özel iletişim vergisidir.

4. Stopajlı Fatura 

Stopaj, kesme anlamına gelse de kısaca bir vergi ödeme sitemidir. Ticari kazançlarda kanunla belirtilen tutarda ödenir. 

Örneğin, 2021’in sonunda vergi tutarı işletmenin karı üzerinden hesaplanır ve 2022’de devlete ödenir. Stopaj vergisi, bu durumdan farklı olarak gelir doğduğu anda kesilir ve gelir vergisi stopajı olarak adlandırılır. 

Ödeme Zamanına Göre Fatura Türleri

ödeme zamanına göre fatura türleri

Açık ve kapalı olmak üzere 2 çeşittir. Türk Ticaret Yasası’nda bu kavramlar ile ilgili direkt tanımlama yoktur ama ticari hayatta kabul edilmiş ve uygulanmakta olan bir fatura türüdür. 

1. Açık fatura

Yapılan satışların vadeli olarak yapılması durumudur. Hizmet bedelinin karşılığı peşin olarak tahsil edilmez. Bu nedenle açık fatura adını alır. Peki açık fatura nasıl kesilir?

Açık faturanın üst kısmına kaşe basılır ve imza atılır. Atılan bu imza, müşterinin borcu henüz ödemediği anlamına gelir. 

2. Kapalı fatura

Peşin ödeme alındığında kesilen fatura türüdür. Ödeme yapıldığı anda kapalı fatura düzenlenir. İmza faturanın alt kısmına atılır. 

Gönderim Yöntemine Göre Kesilen Fatura Türleri

Gönderim yöntemine kesilen fatura türleri

1. Basılı fatura

Bir diğer adı matbu faturadır. Daha geleneksel bir yöntemdir. Yetkili matbaaların basılmış olan fatura türüdür. 

2. Dijital fatura 

Kağıt fatura ile aynı özelliklere sahip olan ve hem kolaylık hem hız bakımından en çok kullanılan elektronik fatura türleridir. E-fatura ve e-Arşiv fatura türleri bulunmaktadır. 

E-Ticarette Hangi Faturalar Kesilir?

İşinizi dijital bir alana taşısanız da birçok konuda fiziksel işletmeler ile aynı yönetmeliğe tabi tutulursunuz. E-ticarette yukarıdaki vergi türlerinin tamamı kullanılabilir. 

Ancak asıl bilmeniz gereken; e-fatura nasıl kesilir, e-arşiv fatura nasıl kesilir? Çünkü e-ticarette bu faturaları kesmek çoğunlukla zorunludur. 

E-Fatura Nedir? E-Fatura Nasıl Kesilir?

E-fatura nedir, nasıl kesilir

Klasik faturanın internet ortamında hazırlanan şeklidir. Kağıt fatura ile aynı nitelik ve geçerliliğe sahiptir. İki e-ticaret mükellefi olan kişiler arasında kesilir. 

GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) portalını kullanarak ya da mevcut muhasebe programı için fatura entegrasyonu yaparak e-fatura kesebilirsiniz. 

E-Arşiv Faturası Nedir? E-Arşiv Faturası Nasıl Kesilir?

Mükellef tarafından muhafaza edilmesi zorunludur ve belirli aralıklarla Gelir İdaresi Başkanlığı’na  göndermeleri gereken e-fatura nüshasıdır.  

Bu faturaları alıcıya göndermek zorunlu değildir. E-arşiv fatura işlemleri için fatura entegrasyonu yapılması gerekir. Böylece kolay, hızlı ve anlık fatura kesilebilir.  

Faturalarda Olması Gereken Bilgiler Nelerdir?

Her faturanın formatı az da olsa farklıdır. Alıcı ve satıcı bilgileri, faturalar için yeterli bilgiler değildir. 

Satış Faturasında Hangi Bilgiler Bulunmalıdır?

 • Seri ve sıra numarası ile birlikte faturanın düzenlenme tarihi.
 • Satıcının adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, hesap numarası ve bağlı olduğu vergi dairesi.
 • Müşterinin adı, unvanı adresi, hesap numarası, varsa bağlı olduğu vergi dairesi. 
 • Satılan ürün türü, adı, miktarı, birim fiyatı ve toplam satış tutarı. 
 • Satılan ürünün teslim tarihi ve irsaliye numarası. 

İrsaliyeli Faturasında Hangi Bilgiler Bulunmalıdır?

 • “İrsaliyeli Fatura” ibaresi
 • Düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, hesap numarası, bağlı olduğu vergi dairesi, iş adresi ve imzası. 
 • Alıcı adı, unvanı, adresi, hesap numarası, varsa bağlı olduğu vergi dairesi, faturanın düzenlenme tarihi ve saati. 
 • Müteselsil sıra ve seri numarası
 • Ürünün gönderildiği kişi bilgisi ve yer bilgisi

Proforma Faturasında Hangi Bilgiler Olmalıdır?

 • “Proforma Fatura” ibaresi
 • Ürün veya hizmet türü, adı, miktarı, birim fiyatı ve toplam satış tutarı
 • Düzenleyen ve adına düzenlenen alıcının adı, adresi, unvanı. 
 • Faturanın düzenlenme tarihi ve düzenleyen kişinin imzası. 

İade Faturasında Hangi Bilgiler Bulunmalıdır?

 • “İade Faturası” ibaresi
 • İade edilen ürün türü, ismi, birim fiyatı, miktarı ve toplam satış fiyatı. 
 • Satış faturasının numarası ve tarihi

Fatura Düzenlerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Seri numarasına göre düzenlenmelidir. 
 • Maliye ile anlaşmalı olmasına mutlaka dikkat edilmelidir. 
 • Fatura, ürün veya hizmet satışından sonra en geç 7. güne kadar düzenlenmelidir. 
 • Faturanın en az 1 aslı ve bir sureti olmak üzere 2 nüshadan oluşmalıdır. 
 • Fatura düzenlerken yanlış bir şey yazdığınızda üzerini karalamayın, üzerine bir çizgi çekin ve altına doğrusunu yazın. 

Fatura Düzenleme Sınırı Var mı?

Evet, fatura düzenlemek için bir sınır vardır ve bu sınır her yıl güncellenir. 2022’de fatura düzenleme sınırı 2000 TL olarak belirlendi. 

Fatura Kesilmezse Ne Olur?

Fatura kesmemek suç olduğu için ceza alırsınız. Fatura kesmeme cezası 2022 yılında 500 TL’dir. Bu asgari ceza tutarıdır. Fatura tutarının %10’u fatura kesme cezası olarak alınır. 

Faturanın eksik ve hatalı düzenlenmesi durumunda ceza, tutar farkı üzerinden hesaplanır. 

ikas ile Fatura Kesme

ikas ile tüm satışlarınızda otomatik olarak e-fatura oluşturabilir ve e-posta ile müşterilerinize gönderebilirsiniz.

ikas, e-fatura kesmek için aşağıdaki seçenekleri hizmetinize sunar:

 • Digital Planet entegrasyonu
 • EDM Bilişim entegrasyonu
 • Foriba entegrasyonu
 • Paraşüt entegrasyonu
 • Bizim Hesap entegrasyonu
 • QNB eFinans entegrasyonu

İlgili içerik: E-İmza Nedir, Nasıl Alınır – 2022

İlgili içerik: E-Ticaret Nasıl Yapılır?

Bültenimize Abone Olun

E-ticaret hakkında güncel bilgi ve ipuçları doğrudan e-postanıza gelsin

Ürün ve hizmetler hakkında bilgi ve güncellemeleri almak için e-posta bülteninize abone olmayı kabul ediyorum

©2022 İKAS Teknoloji A.Ş. Tüm hakları saklıdır.