PostFeatured

Son Güncelleme: 31.01.2024

Estonya’da Şirket Kurmak: Tüm Detaylar (2024)

author

Özlem Doğan

İçerik Pazarlama Uzmanı

Son Güncelleme: 31.01.2024

13 dk

Estonya, son yıllarda özellikle teknoloji ve inovasyon alanında gösterdiği başarılarla dünya çapında dikkat çeken bir ülke haline geldi. Bu başarı, ülkenin dijital altyapısının güçlü olması ve iş yapma kolaylığı sağlamasıyla yakından ilişkilidir. Dijitalleşme konusunda öncü bir ülke olan Estonya, e-Residency programı ile sınır ötesi girişimcilere kapılarını açarak global bir iş hub’ı oluşturmayı başarmıştır. Şirket kurma süreçlerinin basitliği, şeffaf ve iş dostu vergilendirme sistemi, Estonya’yı özellikle yeni başlayanlar ve teknoloji odaklı işletmeler için cazip bir seçenek haline getirmektedir.

Bu içeriğimizde, Estonya’da şirket kurma sürecinin her aşamasını, gereken şartları ve vergilendirme sistemini detaylı bir şekilde ele alarak, bu heyecan verici yolculuğa başlamanız için size kapsamlı bir yol haritası hazırladık. Keyifli okumalar!

Estonya’da Şirket Kurmanın Önemi

Estonya son yıllarda, yenilikçilik ve dijital dönüşüm konusundaki teşvikleriyle girişimciler için sıkça tercih edilen bir destinasyon olmaya başlamıştır. Avrupa Birliği’ne üye oluşu, Estonya’yı hem kendi iç pazarında hem de genişleyen Avrupa pazarında önemli bir ticaret ve iş geliştirme noktası olarak öne çıkarmıştır. Ayrıca şirketler, Estonya’nın sağlam ekonomisi ve ileri düzey teknoloji altyapısından da yararlanma fırsatı buluyorlar. Özellikle, iş yapmanın kolaylığı ve azalan bürokratik işlemler nedeniyle Estonya, cazip bir iş ortamı olarak öne çıkmaktadır.

Estonya’da Kurabileceğiniz Şirket Türleri

Estonya’da kurulabilecek birkaç şirket türü bulunmaktadır. Bu şirket türleri aşağıdaki gibidir:

Şahıs Şirketi: Sole Proprietorship (FIE)

Şahıs Şirketi (FIE), tek bir kişinin sahip olduğu ve yönettiği bir işletme türüdür. Bu model, işletmenin tüm mali yükümlülüklerini sahibinin üstlenmesi anlamına gelir. Özellikle bağımsız profesyoneller, serbest meslek sahipleri ve küçük çaplı girişimciler için uygundur. Maliyetleri ve kurulum süreci genellikle daha basittir.

 • Kurulum ve İşletme: Kolay ve düşük maliyetli kurulum süreci. Tüm kararlar ve sorumluluklar tek bir kişiye aittir.
 • Vergilendirme ve Finansal Sorumluluklar: Sahibinin kişisel geliri olarak değerlendirilen kazançlar üzerinden vergilendirme. Sahibi, şirketin borçlarından kişisel olarak sorumlu.

Özel Limited Şirket: Private Limited Company (OÜ)

Özel Limited Şirket (OÜ), en popüler şirket türlerinden biridir. Sahiplerinin sorumluluğu, yatırılan sermaye ile sınırlıdır, bu da riskleri minimize eder. KOBİ’ler ve startup’lar için idealdir.

 • Yapı ve Yönetim: Yönetim kurulu ve hissedarlar arasında ayrım. Şirket ve sahipleri arasında hukuki bir ayrım bulunur.
 • Sermaye Gereksinimleri: Belirli bir asgari sermaye gerekliliği. Sermaye, şirketin finansal güvenliğini sağlamak için kullanılır.
 • Raporlama ve Denetim: Düzenli mali raporlama ve bazı durumlarda denetim gerekliliği.

Halka Açık Limited Şirket: Public Limited Company (AS)

Halka Açık Limited Şirket (AS), genellikle büyük işletmeler tarafından tercih edilen bir yapıdır. Halka açık olması, sermaye toplamak için daha fazla fırsat sunar.

 • Hisse Senedi ve Yatırım: Halka açık olarak hisse senedi ihraç edebilme. Geniş yatırım ve sermaye artırımı imkanları.
 • Kurumsal Yönetim ve Şeffaflık: Katı kurumsal yönetim standartları ve yüksek düzeyde finansal şeffaflık.
 • Piyasa Değeri ve Prestij: Genellikle büyük ölçekli ve yüksek piyasa değerine sahip şirketler için uygun.

Adi Ortaklık: Partnership-Based Firm (TÜ & UU)

Adi Ortaklık, iki veya daha fazla kişinin ortak sermaye ile bir işletme kurduğu basit bir ortaklık türüdür.

 • Basit ve Esnek Yapı: Kurulumu ve yönetimi kolay, az formalite gerektiren yapı.
 • Ortak Sorumluluk: Tüm ortaklar şirketin borçlarından eşit derecede sorumludur.
 • Küçük Ölçekli Projeler ve İşbirlikleri için Uygun: Kısa süreli projeler ve ortak girişimler için ideal.

Komandit Şirket

Komandit Şirket, bir veya daha fazla komanditer (sınırlı sorumlu) ve bir veya daha fazla komplementer (sınırsız sorumlu) ortağın bulunduğu bir ortaklıktır.

 • Ortaklık Yapısı: Sınırlı ve sınırsız sorumlu ortakların birleşimi. Risk ve sorumlulukların paylaşımı.
 • Esneklik ve Kontrol: İş yapısında esneklik ve ortaklar arasında bölüşülen kontrol.

Estonya’da Şirket Kurmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Estonya’da şirket kurmak için gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Şirket Adı

Estonya’da şirket kurulumunun ilk ve en önemli adımlarından biri, şirket için uygun ve benzersiz bir marka adı bulmaktır. Şirket adı, şirketin kimliğini yansıttığı için bu adım büyük önem taşımaktadır.

Şirket Türü Seçimi

Estonya’da şirket kurmak isteyenler öncelikle hangi türde bir şirket (limited şirket (OÜ), halka açık limited şirket (AS), şahıs şirketi (FIE), komandit şirket veya adi ortaklık) kuracaklarını belirlemelidir.

Sermaye Gereksinimi

Estonya’da şirket kurmak isteyenler sermaye ve bütçe planlamalarını çok iyi yapmaları gerekir. Özellikle özel limited şirketler için belirli bir asgari sermaye gerekliliği vardır. Bu ve buna benzer birçok yasal yükümlülüğü bilmek şirket kuracak kişilere avantaj sağlayacaktır.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirketin yönetim kurulu üyelerinin ve şirket yetkililerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu kişilerin kimlik ve iletişim bilgileri, şirket kayıt işlemleri sırasında eksiksiz bir şekilde sunulmalıdır.

Vergi Kaydı ve Muhasebe Sistemi

Şirket, Estonya’daki vergi idaresine kaydolmalı ve uygun bir muhasebe teknolojisini kullanmalıdır. Bu, şirketin mali işlemlerinin düzgün bir şekilde kaydedilmesini ve raporlanmasını sağlayacaktır.

Kayıt ve Resmi Belgeler

Estonya’da şirket kurulum sürecinin bir diğer önemli yönü, gerekli kayıt işlemlerini ve resmi belgeleri tamamlamaktır. Bu aşama, şirketin hukuki olarak tanınmasına ve faaliyetlerine başlamasını sağlamaktadır.

Estonya‘da Şirket Kurmak için Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?

Estonya‘da şirket kurmak için gerekli belgeler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Şirket Ana Sözleşmesi: Ana sözleşme, şirketin faaliyet alanını, yapısı ve yönetim kuralları gibi temel bilgileri içermektedir.
 • Kurucuların Kimlik Belgeleri: Şirket kurucularının pasaport veya kimlik kartı gibi resmi kimlik belgelerinin kopyaları gerekmektedir.
 • Kayıtlı Ofis Adresinin Kanıtı: Şirketin kayıtlı olduğu adresi gösteren bir belgedir. Bu, genellikle bir kira sözleşmesi veya mülkiyet belgesi olabilir.
 • Asgari Sermaye Yatırımının Kanıtı: Bazı şirket türleri için gerekli olan asgari sermaye miktarının banka hesabına yatırıldığını göstermektedir.
 • Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Yetkilileri Hakkında Bilgiler: Şirketin yönetim kurulu üyeleri ve şirket yetkililerinin isimleri, adresleri ve iletişim bilgilerini içeren belge türüdür.
 • Vergi Kaydı için Gerekli Belgeler: Şirketin vergi idaresine kaydını gerçekleştirmek için gerekli olan belge türüdür.
 • Lisans ve İzin Belgeleri: Şirketin faaliyet göstereceği alana bağlı olarak gerekli olabilecek özel lisanslar veya izinlerdir.

Vergi Kaydı

Estonya’da şirket kurmak için vergi kaydı, şirketin resmi ve yasal bir varlık olarak tanınması için önemli bir adımdır. Bu süreç, şirketin Estonya Vergi Dairesi‘ne kaydını içerir ve şirketin vergi numarası almasını sağlar. Vergi kaydı, şirketin devlete karşı vergisel yükümlülüklerini yerine getirmesini ve devlet tarafından sağlanan hizmetlerden faydalanmasını mümkün kılar.

Banka Hesabı

Estonya’da şirket kurarken, şirket adına bir banka hesabı açmak zorunlu bir adımdır. Bu banka hesabı, şirketin finansal işlemlerini yönetmek için kullanılır. Ayırca vergi, maaş ödemeleri, işletme giderleri gibi tüm finansal işlemlerin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Adres ve İletişim Bilgileri

Estonya’da şirket kurulumunda “Adres ve İletişim Bilgileri” önemli bir gerekliliktir. Şirketin resmi kayıtlı adresi, Estonya’da yer almalı ve tüm resmi yazışmalar için kullanılmalıdır. Bu adres, şirketin hukuki olarak tanınmasında ve resmi işlemlerinin yürütülmesinde kritik bir rol oynar.

Yasal Uyumluluk

Estonya’da şirket kurarken, “Yasal Uyumluluk” şartı, şirketin yerel ve uluslararası yasalara, düzenlemelere ve standartlara uygun olarak işletilmesini gerektirir. Bu, vergi mevzuatından iş sağlığı ve güvenliği standartlarına, çevresel düzenlemelere ve tüketici haklarına kadar geniş bir yelpazede uyumluluğu içerir. Şirketin yasal uyumluluğu, sadece başlangıçta değil, sürekli olarak korunmalı ve güncel tutulmalıdır.

Estonya’da Vergilendirme Sistemi Nasıl Çalışır?

Estonya’da benzersiz bir kurumsal vergilendirme sistemi bulunur. Bu sistem, yeniden yatırımı teşvik eder.

Kurumsal Vergi

Estonya’nın kurumsal vergi sistemi, kâr dağıtımına dayalıdır. Bu sistemde, şirketler kârlarını dağıtmadığı sürece bu kârlar üzerinden vergi ödemezler. Kâr dağıtımı (örneğin, temettü ödemeleri) yapıldığında, bu dağıtım vergilendirilir. Bu yaklaşım, şirketlerin yeniden yatırım yapmalarını teşvik eder ve nakit akışlarını optimize etmelerine yardımcı olur.

Gelir Vergisi

Bireyler için gelir vergisi, sabit bir oranda uygulanır ve genellikle basit bir beyan sistemine dayanır. Gelir vergisi oranı, zaman içinde değişebilir, bu nedenle güncel oranlar için Estonya Vergi ve Gümrük İdaresi‘nin resmi web sitesine başvurmak önemlidir.

Katma Değer Vergisi (KDV)

Estonya, Avrupa Birliği standartlarına uygun bir KDV sistemine sahiptir. Çeşitli mal ve hizmetler üzerinden alınan KDV, standard bir orana tabiidir. Ancak, bazı ürün ve hizmetler için indirimli KDV oranları da uygulanabilmektedir. Bu nedenle KDV hesaplamalarını iyi bir şekilde yapmak ve veri kanunları hakkında detaylı bir bilgiye sahip olmanız gerekir.

Diğer Vergiler

Estonya’da emlak vergisi, çevre vergisi gibi diğer bazı özel vergiler de bulunmaktadır. Bu vergiler, ilgili mülkün veya faaliyetin niteliğine göre değişiklik gösterebilmektedir.

Dijital Vergilendirme

Estonya, vergilendirme süreçlerinde dijital çözümleri benimsemiştir. Bu, şirketlerin ve bireylerin vergi beyannamelerini kolaylıkla online olarak yapmalarını sağlar ve vergi idaresi işlemlerini basitleştirir.

Estonya’da Şirket Kurmanın Avantajları Nelerdir?

Estonya’da şirket kurmanın avantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Dijital Altyapı

Estonya, dünyanın en gelişmiş dijital altyapılarından birine sahip olmasıyla ünlüdür. E-hükümet uygulamaları sayesinde, şirketlerin devletle olan işlemleri, vergi beyannameleri ve diğer resmi süreçler büyük ölçüde online platformlar üzerinden hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Bu dijital altyapı, iş süreçlerini kolaylaştırıp, zaman tasarrufu sağlamaktadır.

Vergi Sistemi

Estonya’nın kurumsal vergilendirme sistemi, yenilikçi ve girişimci dostudur. Şirketler, dağıtılmayan kârlar üzerinden vergi ödemezler; sadece kâr dağıtımı yapıldığında bu dağıtılan kârlar üzerinden vergilendirilirler. Bu yaklaşım, yeniden yatırımı teşvik eder ve şirketlerin büyümesine katkıda bulunur.

İş Kurma Kolaylığı

Estonya, iş kurma süreçlerinin basitliği ve şeffaflığı ile tanınır. Düşük bürokrasi ve hızlı işlem süreçleri, girişimcilerin ve yatırımcıların hızla piyasaya giriş yapmasını sağlar. e-Residency programı sayesinde, dünyanın herhangi bir yerinden girişimciler Estonya’da online olarak şirket kurabilir.

AB Üyeliği

Estonya’nın Avrupa Birliği (AB) üyesi olması, şirketlere geniş bir pazar erişimi sağlamaktadır. AB içinde mal ve hizmetlerin serbest dolaşımı, Estonya merkezli şirketlerin Avrupa genelinde iş yapmasını kolaylaştırır ve ticari fırsatları artırır.

Düşük İşletme Maliyetleri

Estonya’da işletme maliyetleri, batı Avrupa ülkelerine göre genellikle daha düşüktür. Uygun maliyetli iş gücü, düşük kira ve işletme giderleri, özellikle KOBİ‘ler ve startup‘lar için cazip bir iş ortamı oluşturur. Bu durum, şirketlerin mali yüklerini azaltır ve kâr marjını artırır.

Estonya’da Şirket Kurmanın Dezavantajları Nelerdir?

Estonya’da şirket kurmanın dezavantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Dil Engeli

Estonya’nın resmi dili Estonyaca’dır. İş dünyasında da sıklıkla kullanılmaktadır. İngilizce yaygın olarak konuşulmasına rağmen, özellikle yerel pazarda faaliyet göstermeyi planlayan şirketler için dil engeli bir zorluk teşkil edebilir. Resmi işlemler, yasal belgeler ve yerel iş ilişkilerinde Estonyaca’nın anlaşılması ve kullanılması gerekmektedir.

Küçük Pazar

​​Estonya, nüfusu ve ekonomik büyüklüğü itibariyle küçük bir ülkedir. Bu durum, iç pazarda sınırlı bir müşteri tabanı ve dar bir hedef kitle anlamına gelebilir. Şirketler için yerel pazarda büyüme sınırlamaları olabilmektedir.

Jeopolitik Konum

Estonya, Baltık bölgesinde stratejik bir konuma sahip olmakla birlikte, Rusya ve diğer Doğu Avrupa ülkeleriyle yakın coğrafi komşuluğu jeopolitik riskleri beraberinde getirebilmektedir. Bölgesel siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar, iş ortamını etkileyebilir ve şirketler için belirsizlik yaratabilmektedir.

İşgücü Erişimi

Estonya, nitelikli işgücüne erişim konusunda bazı zorluklar yaşayabilir. Özellikle teknoloji ve IT sektörlerinde yüksek talep nedeniyle nitelikli çalışan bulmak zor olabilir. Ayrıca, küçük nüfus nedeniyle işgücü piyasasında sınırlı seçenekler mevcut olabilmektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

Estonya’nın yasal ve düzenleyici çerçevesi, özellikle yabancı girişimciler için karmaşık ve zor anlaşılır olabilir. AB mevzuatına uyum ve yerel düzenlemelerin anlaşılması, şirketler için ek zaman ve kaynak yatırımı gerektirebilir. Bu durum, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için bir engel teşkil etmektedir.

Estonya’da Şirket Kurmanın Maliyeti

Estonya’da şirket kurmanın farklı maliyet kalemleri bulunmaktadır. Bu maliyetler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Kuruluş Ücretleri

Estonya’da bir şirket kurmanın maliyeti, kurulan şirket türüne ve gereken hizmetlere bağlı olarak değişir. Özel limited şirket (OÜ) gibi bazı şirket türleri için asgari sermaye yatırımı gereklidir. Bu asgari sermaye miktarı, şirket türüne göre değişkenlik gösterir.

Noter ve Hukuki Danışmanlık Ücretleri

Şirket kurulumu sırasında noter hizmetleri ve hukuki danışmanlık gerekir. Bu hizmetlerin maliyeti, sağlanan hizmetin kapsamına göre değişmektedir.

Banka Hesabı Açma Ücretleri

Estonya’da bir banka hesabı açmak için bazı bankalar işlem ücreti almaktadır. Ayrıca, banka hesabı açılışı sırasında belirli bir minimum mevduat gerekebilir.

Vergi Kaydı ve Muhasebe Ücretleri

Şirketin vergi idaresine kaydı ve muhasebe hizmetleri için de ücretler söz konusu olabilir. Profesyonel muhasebecilik hizmetleri, şirketin büyüklüğüne ve işlem hacmine göre maliyetlendirilir.

Yıllık İşletme Maliyetleri

Estonya’da şirket işletmenin yıllık maliyetleri arasında devlet tarafından alınan çeşitli vergiler, muhasebe ve denetim hizmetleri, ofis kiralama giderleri ve çalışan maaşları bulunur.

Estonya’da şirket kurmanın toplam maliyeti, şirketin faaliyet alanı, büyüklüğü ve kuruluş sırasında alınan hizmetlerin kapsamına göre büyük ölçüde değişkenlik gösterir. Dolayısıyla, kesin bir maliyet hesaplaması için şirketin özel ihtiyaçları ve tercih edilen hizmetler göz önünde bulundurulmalıdır.

Estonya’da Şirket Kurmak ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Estonya’da şirket kurmak ile ilgili birçok detay merak edilmektedir. Peki bu konuda en çok merak edilen sorular nelerdir? İşte sorular ve cevapları:

Estonya’da Şirket Kurabilmek için e-Vatandaşlık Almak Gerekir mi?

Estonya e-Vatandaşlığı, dünya çapındaki girişimcilerin Estonya’da dijital olarak şirket kurmalarını sağlayan bir programdır. Ancak, bu program şirket kurmak için zorunlu değildir. e-Vatandaşlık, özellikle yurt dışında yaşayan ve Estonya’ya fiziksel olarak gitmeden şirket kurmak isteyen kişiler için faydalıdır. Bu program sayesinde, e-Vatandaşlar Estonya’da; e-imza, şirket kurma, banka işlemleri ve vergi beyannamesi gibi işlemleri online olarak gerçekleştirebilmektedirler.

Estonya’da Açacağım Şirket için Muhasebeci ile Anlaşmam Gerekir mi?

Estonya’da şirket kurarken muhasebeci ile anlaşma zorunluluğu yoktur, ancak bu anlaşmayı yapmanız önerilmektedir. Çünkü, Estonya’nın vergi mevzuatı ve iş yapma uygulamaları, özellikle yabancı girişimciler için karmaşık olabilmektedir. Profesyonel bir muhasebeci, vergi beyannamelerinin doğru şekilde hazırlanmasında ve şirketin yerel mevzuata uygun olarak işletilmesinde önemli bir rol oynar. Ayrıca, muhasebeciler, iş planlaması ve finansal yönetim konularında da rehberlik etmektedirler.

Estonya’da Şirket Kurabilmek için Banka Hesabı Açmak Zorunda mıyım?

Estonya’da şirket kurarken, şirketin finansal işlemlerini yönetmek için bir banka hesabı açmanız gerekir. Bu, şirketin mali işlemlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini ve vergi idaresi gibi resmi kurumlarla olan mali yükümlülüklerin yerine getirilmesini kolaylaştırır.

author

Özlem Doğan

İçerik Pazarlama Uzmanı

Benzer Yazılar

Vergi Borcu Yapılandırma Nasıl ve Nereden Yapılır? (2024)

Vergi borcu ödemeleri, toplumun kamu hizmetlerine katkı sağlaması açısından oldukça önemli bir araçtır. Ancak bazen beklenmedik finansal zorluklar veya değişen yaşam koşulları sebebi ile vergi borçlarımızı zamanında ödemekte güçlük çekebilmekteyiz. Bu noktada vergi borcu yapılandırma sistemi gibi hem devlet hem de vatandaş yararına uygulamalar devreye girmektedir.Vergi borcu yapılandırma, vatandaşlara ve kurumlara ödeme kolaylığı sağlayan bir […]

Girişimcilik
OtherBlogFeatured

Bundle Ürün: Satışları Artırmak için Etkili Yöntem (2024)

Online alışverişin yaygınlaşmasıyla birlikte, satıcılar da müşterilerine daha cazip seçenekler sunmak için yeni pazarlama stratejileri geliştirmeye devam ediyor. Bundle ürünler de bu yenilikçi yaklaşımlardan biri olarak son yıllarda oldukça popüler hale geldi. Peki, bundle ürün nedir, ne işe yarar ve e-ticarette neden önemlidir? Bu blog içeriğimizde, bundle ürünlerin tüm yönlerini inceleyecek ve bu stratejinin hem […]

Girişimcilik
OtherBlogFeatured

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (KKEG): 2024 Rehberi

2024 yılı, vergi planlaması ve muhasebe pratikleri açısından birçok yeniliği beraberinde getirir. Şirketiniz adına harcama yaparken kanunen geçerli olan giderleri bilmeniz, işletmenizin finansal sağlığını koruyabilmeniz için büyük önem taşımaktadır. Böylece kanunen kabul edilmeyen giderler kanununu öğrenerek sizi mali açıdan zarara uğratabilecek harcamalardan kaçınabilirsiniz.Sizin için hazırladığımız bu rehberde kanunen kabul edilmeyen giderlerin ne olduğunu, hangi harcamaların […]

Girişimcilik
OtherBlogFeatured

Sürdürülebilir Ürün Rehberi: Yeşil Ticaret için 100+ Eko Ürün Fikri

Dünyamız, sorumlu davranışlara ve bilinçli tüketim alışkanlıklarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Doğal kaynakların azalması, artan kirlilik ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmanın zorluklarıyla karşı karşıyayız. Bu zorluklarla başa çıkmak için sürdürülebilir ürünler önemli bir rol oynamaktadır. Bu ürünler, çevresel zararı en aza indiren, yenilenebilir enerji kullanımını teşvik eden ve geri dönüştürülebilir malzemelerle […]

Girişimcilik
OtherBlogFeatured

Amerika’da Şirket Kurmak: Şartlar ve Süreç (2024)

Amerika Birleşik Devletleri, güçlü hukuki altyapısı ve dünya çapında kabul gören pazar erişimi ile girişimciler için cazip bir destinasyon olmaya devam ediyor. Amerika’da şirket kurma süreci, seçilecek işletme türünden, uygun vergi planlamasına, iş lisanslarının ve izinlerinin alınmasından, potansiyel pazar analizine kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Amerika’da şirket kurmak isteyenlerin takip etmesi gereken adımlar, hem yerel […]

Girişimcilik
OtherBlogFeatured

Bültenimize
Abone Olun

contact-person
contact-person
contact-person

Sorunuz mu var?

Hemen Arayın!

0850 255 18 39