Girişimcilik

Son Güncelleme: 18.05.2023

7 dk

PostFeatured

Yayınlanma Tarihi: 22.12.2022

Girişimcilik

Son Güncelleme: 18.05.2023

7 dk

KPI Nedir? Nasıl Belirlenir? (Örnekli Anlatım)

author

Ahmet Kemal Metin

İçerik Pazarlama Uzmanı

Yayınlanma Tarihi: 22.12.2022

Günümüzde KPI, Key Performance Indicator (Anahtar Performans Göstergesi) kullanımı oldukça yaygındır ve işletmelerin satışlarını artırmak için tercih ettikleri bir seçenektir. Değişen dünya trendleri sayesinde her geçen gün daha da merak konusu olan “KPI Nedir?” sorusunu yanıtladığımız içeriğimizde, bu konuyu sizler için detaylı bir şekilde açıkladık.

Bir şirketin veya bir projenin başarısını ölçmek için kullanılan bir göstergedir.

KPI Nedir?

KPI, Key Performance Indicator (Anahtar Performans Göstergesi) olarak Türkçe’ye çevrilebilir. Bir şirketin veya bir projenin başarısını ölçmek için kullanılan bir göstergedir. KPI’lar, belirli bir hedefe ulaşmayı veya bir performansı ölçmeyi amaçlar. Örneğin, bir satış ekibinin KPI‘sı, satışların miktarı veya bir projenin KPI‘sı, projenin zamanında tamamlanma oranı olabilir. KPI’lar, bir şirketin veya bir projenin başarısını ölçmek için önemli bir araçtır ve genellikle bir şirketin stratejik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olurlar.

KPI Nasıl Belirlenir?

KPI‘lar, bir şirketin veya bir projenin amaçlarına ulaşması için gereken hedefleri belirlemek için kullanılır. Öncelikle, bir şirketin veya bir projenin hedeflerini belirlemek gerekir. Daha sonra, bu hedeflerin nasıl ölçülebileceği konusunda düşünülür ve KPI’lar belirlenir. KPI‘lar, hedefleri ölçmek için uygun olan ölçütler olmalıdır. Bu hedefi ölçmek için satış miktarını ölçen bir KPI belirlenebilir.

KPI‘lar belirlenirken, aşağıdaki kriterler dikkate alınmalıdır:

 • Ölçülebilir: KPI‘lar, ölçülebilir olmalıdır. Örneğin, bir projenin tamamlanma oranı ölçülebilir olabilir ancak “çalışanların memnuniyeti” ölçülebilir değildir.
 • İlgilendirici: KPI’lar, hedefleri ölçmek için uygun olan ölçütler olmalıdır. Örneğin, bir satış ekibinin hedefi, satışların miktarını artırmak olabilir. Bu hedefi ölçmek için, satış miktarını ölçen bir KPI belirlenebilir.
 • Zamanlı: KPI’ler, belirli bir zaman diliminde ölçülmelidir. Örneğin, bir projenin tamamlanma oranı aylık olarak ölçülebilir.

İlgili İçerik: Girişimcilik Nedir?

KPI Belirlemek Neden Önemlidir?

“KPI Nedir?” sorusunu yanıtladıktan sonra şimdi ise KPI belirlemenin neden önemli olduğunu gelin hep birlikte inceleyelim. KPI‘lar, bir şirketin veya bir projenin başarısını ölçmek için önemli bir araçtır ve genellikle bir şirketin stratejik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olurlar. Aşağıdaki nedenlerden dolayı KPI‘ların belirlenmesi önemlidir:

 • Hedeflerin Ölçülmesi: Hedeflerin ne kadar doğru yerine getirildiği gözlemlenebilir ve gerekirse değişiklikler yapılabilir.
 • Performansı Ölçme: Performansın ne kadar başarılı olduğu gözlemlenebilir ve gerekirse değişiklikler yapılabilir.
 • Karar Verme: Yapılan işlerin ne kadar etkili olduğu gözlemlenebilir ve gerekirse değişiklikler yapılabilir.
 • Kontrol: Bir şirketin veya bir projenin ne kadar iyi yönetildiği gözlemlenebilir ve gerekirse değişiklikler yapılabilir.
 • İyileştirme: Bir şirketin veya bir projenin ne kadar kusursuz işlediği gözlemlenebilir ve gerekirse değişiklikler yapılabilir.
En geniş anlamıyla KPI’lar, kuruluşların tüm verilerini ölçerek kuruluşun belirtilen amaçlarına uygun olup olmadığını anlamalarını sağlayan en önemli performans bilgilerini sağlar.

KPI’lar Neden Kullanılır?

En geniş anlamıyla KPI’lar, kuruluşların tüm verilerini ölçerek kuruluşun belirtilen amaçlarına uygun olup olmadığını anlamalarını sağlayan en önemli performans bilgilerini sağlar. Böylelikle iyi tasarlanmış KPI’lar, mevcut performans seviyelerini ve işletmenin olması gereken yerde olup olmadığını net bir şekilde gösteren araçlardır.

Ölçülemeyen bir şeyin başarısına karar vermek belirsizleşeceği için KPI’lar oldukça yararlı karar verme araçlarıdır. Şirketlerdeki operasyonel grafiklerin karmaşık doğasını eldeki veri sayesinde küçük, yönetilebilir seviyeye indirmeye yardımcı olduklarından, KPI’lar karar verme süreçlerine yardımcı olabilir. Ayrıca sonuç olarak performansı artırmaya olanak sağlayabilir. Bu da şirketin önünü görmesine ve gelecek planlarını daha sağlam yapmasına olanak tanır.

İlgili İçerik: Motivasyon Sözleri

KPI Nasıl Hesaplanır?

KPI‘ların nasıl hesaplanacağı, işletmenin amaçlarına ve hedeflerine göre değişebilir. Örneğin, bir e-ticaret işletmesi için satışların artışı bir KPI olabileceği gibi bir hizmet firması için ise müşteri memnuniyeti puanları KPI olabilir.

KPI‘ların hesaplanması için öncelikle işletmenin hedeflerini ve amaçlarını belirlemek gerekir. Daha sonra, hedefleri gerçekleştirebilmek için gerekli olan ölçümleri belirlemek, bunları toplamak ve analiz etmek gerekir. Müşteri memnuniyeti puanlarını ölçmek için ise müşterilerden memnuniyet anketleri doldurmalarını istemek ve sonuçları toplamak ve analiz etmek son derece önemlidir.

KPI‘ların hesaplanması, işletmenin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını ve işletmenin performansını nasıl iyileştirebileceğini anlamaya yardımcı olur. Bu nedenle, KPI‘ların doğru bir şekilde hesaplanması çok önemlidir.

KPI Türleri Nelerdir?

KPI‘lar, birçok farklı türde olabilir ve her şirketin veya projenin ihtiyaçlarına göre değişebilir. Aşağıda, yaygın olarak kullanılan KPI türlerini sıralayabiliriz:

 • Finansal KPI‘lar: Bir şirketin finansal performansını ölçer. Örnekler arasında, satışların miktarı, kar marjı, nakit akışı gibi ölçütler bulunur.
 • Operasyonel KPI‘lar: İşletmelerin iş süreçlerinin etkinliğini ölçer. Örnekler arasında, üretim hızı, üretim maliyetleri, siparişlerin işlenme hızı gibi ölçütler bulunur.
 • Müşteri KPI‘lar: Şirketlerin müşteri memnuniyetini ölçer. Örnekler arasında, müşteri sadakat oranı, müşteri geri dönüş oranı, müşteri memnuniyet anketleri gibi ölçütler bulunur.
 • Öğrenme ve Gelişme KPI‘ları: İşletmelerin çalışanlarının eğitim ve gelişimine yönelik faaliyetlerin etkinliğini ölçer. Örnekler arasında, çalışanların eğitim saatleri, eğitim programlarına katılım oranları gibi ölçütler bulunur.
 • İnsan Kaynakları KPI‘ları: Kuruluşların işleyişine yönelik etkinliği ölçer. Örnekler arasında, çalışan memnuniyeti, işyeri güvenliği, çalışan sağlığı gibi ölçütler bulunur.

İlgili İçerik: İş Planı Örnekleri

KPI'lar, birçok farklı türde olabilir ve her şirketin veya projenin ihtiyaçlarına göre değişebilir. Aşağıda, yaygın olarak kullanılan KPI türlerini sıralayabiliriz:

Satış KPI’ları

Satış KPI‘ları, bir şirketin büyümesinde önemli bir ölçüdür ve şirket içindeki çeşitli gelir getirici faaliyetlerin performansını ve genel etkinliğini izlemek için kullanılır. Etkili satış panoları kullanmak, satış dönüşüm hunisi ile ilgili bir fikir sağlamaya yardımcı olacaktır.

İşte şirketin satış hacminin hesaplanması ve gelir açısından nasıl bir durumda olduğunu göstermek için kullanılan satış KPI örnekleri;

 • Satış Raporları
 • Tahsilat Raporları
 • Yeni Müşteri Oranı
 • Satış Takibi İçin Harcanan Zaman
 • Satış Döngüsü Uzunluğu
 • Toplam Satış Hacmi
 • Satılan Malların Maliyeti
 • Ortalama Dönüşüm Süresi

Pazarlama KPI’ları

Pazarlama çabalarınızın başarısını izlemenin ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştık. Hangi yöntemlerin olumlu etki yaratıp yaratmadığını izlemenin ve değerlendirmenin net, basit ve erişilebilir bir yoludur.

İşte müşteri odaklı işlemlerin takibini yapmak için kullanılan pazarlama KPI örnekleri;

 • Sitede Geçirilen Süre
 • Aylık Web Sitesi Trafiği
 • Ortalama Oturum Süresi
 • Blog Trafiği
 • Nitelikli Potansiyel Müşteri Sayısı
 • Tıklanma
 • Sosyal Medya Katılımı
 • Mobil Site Trafiği
 • Trafik Kaynağı
 • E-Posta Açma Oranı
 • Yeni Ziyaretçiler Ve Geri Gelen Ziyaretçiler

İlgili İçerik: Satış ve Pazarlama Teknikleri

İşletme KPI’ları

İşletme KPI‘ları: İşletmelerin hedefleri doğrultusunda sonuç alabileceği performans değerlendirmeleri yapmaları açısından oluşturulur. 

İşletmelerin hedeflerine ve amaçlarına göre değişen KPI örnekleri aşağıdaki gibidir:

 • Satışlar 
 • Müşteri Memnuniyeti
 • İşletme Büyüklüğü
 • İşletme Verimliliği
 • İşletme Kârlılığı
 • Müşteri Sadakati
 • İşletme Güvenilirliği

Bu KPI örnekleri, işletmelerin farklı hedefleri için kullanılabilecek önemli performans göstergeleridir. 

İlgili İçerik: Küçük İşletmeler için Bütçe Stratejileri

Finansal KPI’lar

Finansal KPI‘lar: Finansal yatırımlar ve var olan finansın nasıl değerlendirildiği, performans yönetimine bağlı olarak hedeflere ulaşma kapasitesinin hesaplanması için kullanılır.

Yaygın olarak kullanılan Finansal KPI örneklerinden bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Bilanço
 • Gelir-Gider Tabloları
 • Finans Tabloları
 • Nakit Akış Tabloları
 • Operasyonel Nakit Akışı
 • Net Kâr Marjı
 • Brüt Kâr
 • Öz Sermaye Getiri Oranı

E-Ticaret KPI’ları

E-ticaret için kullanılan KPI’lar genel itibariyle bazı standartlara sahip ve benzer olsa da dönemsel olarak değişiklik gösterebilir. Ayrıca farklı sektörlerde ürün ve hizmet satışı yapan e-ticaret sitelerinin anahtar performans göstergeleri de farklılık gösterebilir.

Yaygın olarak kullanılan e-ticaret KPI örneklerinden bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Alışveriş Sepeti Dönüşüm Oranı
 • Ziyaretçi Başına Gelir
 • Yeni Müşteri Edinme Oranı
 • Tekrar Sipariş Veren Müşteri Geliri
 • Sipariş Başına Tanıtım Maliyeti

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

author

Ahmet Kemal Metin

İçerik Pazarlama Uzmanı

Benzer Yazılar

2024 Yılı Vergi Takvimi: Vergi Ödeme Günlerinizi Doğru Planlayın

Vergi ödemek, hepimizin üzerine düşen önemli bir görevdir. Her yıl belirlenen tarihlerde, bu sorumluluğumuzu yerine getirmemiz gerekir. Bu içeriğimizde, vergi ödeme süreçlerinizi daha kolay yönetmenize yardımcı olmak için vergi takvimi nedir, neden önemlidir ve bu konuda nasıl iyi bir planlama yapılır gibi konuları ele aldık. Ayrıca bu içeriğimizde, vergi takvimini nasıl inceleyeceğinizi ve sizin için […]

Girişimcilik
OtherBlogFeatured

Estonya’da Şirket Kurmak: Tüm Detaylar (2024)

Estonya, son yıllarda özellikle teknoloji ve inovasyon alanında gösterdiği başarılarla dünya çapında dikkat çeken bir ülke haline geldi. Bu başarı, ülkenin dijital altyapısının güçlü olması ve iş yapma kolaylığı sağlamasıyla yakından ilişkilidir. Dijitalleşme konusunda öncü bir ülke olan Estonya, e-Residency programı ile sınır ötesi girişimcilere kapılarını açarak global bir iş hub’ı oluşturmayı başarmıştır. Şirket kurma […]

Girişimcilik
OtherBlogFeatured

Girişimcilik Kitapları: En İyi +34 Kitap (2024)

Girişimcilik, sürekli değişen ve kendini yenileyen bir dünya. 2024 yılında, girişimciliğin bu heyecan verici yolculuğuna çıkmak isteyenler için kaynakların bolluğu ise göz kamaştırıcı. “En İyi Girişimcilik Kitapları” listemiz, yeni başlayanlardan deneyimli iş liderlerine kadar herkes için zengin içerikli kitap öneriler sunuyor. Bu kitaplar sizi, girişimcilik dünyasının derinliklerine götürecek, başarılı bir iş kurmanın püf noktalarını öğretecek […]

Girişimcilik
OtherBlogFeatured

Kurumlar Vergisi Nedir? Nasıl Hesaplanır? (2024)

Kurumlar vergisi, iş dünyasının vazgeçilmez bir unsuru olarak, şirketlerin finansal yapısını ve ekonomik kararlarını doğrudan etkiler. Türkiye’de faaliyet gösteren şirketler için hem bir yükümlülük hem de bir sorumluluk olan kurumlar vergisi, şirket kazançlarının vergilendirilmesi sürecini düzenler. Bu içeriğimizde, kurumlar vergisinin tanımını, hesaplanış yöntemlerini, ilgili yasal mevzuatı, mükellefleri ve vergilendirme kapsamına giren kazanç türlerini detaylı bir […]

Girişimcilik
OtherBlogFeatured

Blog Açmak: 2024’te Blog Açabileceğiniz +8 Platform

Kişisel veya profesyonel markanızı oluşturmak, bilgi ve deneyimlerinizi geniş bir kitleyle paylaşmak mı istiyorsunuz? Bunu yapmanın en kolay yollarından biri, bir blog sitesi oluşturmaktır. Blog açmak; hedef kitlenize yönelik değerli içerikler sunma yoluyla hem yeni müşterileri çekmenizi hem de mevcut müşterilerinizle yeniden pazarlama kampanyalarıyla etkileşime girmenizi kolaylaştırabilir. Bu strateji, müşteri tabanınızı genişletirken aynı zamanda pazarlama […]

Girişimcilik
OtherBlogFeatured

Bültenimize
Abone Olun

contact-person
contact-person
contact-person

Sorunuz mu var?

Hemen Arayın!

0850 255 18 39