E-Ticaret

Son Güncelleme: 18.09.2023

6 dk

PostFeatured

Yayınlanma Tarihi: 04.05.2023

E-Ticaret

Son Güncelleme: 18.09.2023

6 dk

Gider Pusulası Nedir? Nasıl Düzenlenir?

author

Özlem Doğan

İçerik Pazarlama Uzmanı

Yayınlanma Tarihi: 04.05.2023

İşletme olarak satın aldığınız veya sattığınız tüm ürünleri belgelendirmeli ve usule uygun şekilde kaydetmeniz gerekmektedir. Siz ve satın alma işlemini yaptığınız firmalar vergi mükellefi ise basitçe fatura düzenleyip süreci bitirebilirsiniz Fakat siz veya karşı tarafın vergi mükellefi olmaması durumunda fatura niteliğini taşıyan ve aynı zamanda “gelir pusulası” adı verilen bir belge düzenlemeniz gerekmektedir.

Peki “Gider Pusulası Nedir?, Gider Pusulası Nasıl Düzenlenir?” gibi soruları birlikte inceleyelim.

Gider Pusulası Nedir?

Gider pusulası veya diğer bir adıyla gider notu, bir malın veya hizmetin alımı için yapılan harcamanın belgelendirilmesi ve muhasebe sistemine kaydedilmesi için düzenlenen fatura hükmünde resmi evraktır.

Gider pusulası veya diğer bir adıyla gider notu, bir malın veya hizmetin alımı için yapılan harcamanın belgelendirilmesi ve muhasebe sistemine kaydedilmesi için düzenlenen fatura hükmünde resmi bir evraktır. Faturalandırmalar, firmanın kazançlarını yasal düzenlemede gösterebilmesi ve pürüzleri giderebilmesi açısından önem taşır. Yasal olarak faturanın düzenlenmediği durumlarda gider pusulası kullanarak fatura niteliği taşıyan resmi bir belge düzenlenebilir. Bunun yanında tüketiciye satılan ürünün iade alınması durumunda gider pusulası düzenlenir.

İlgili İçerik: Tüketici Hakları Nelerdir?

Gider Pusulasını Kimler Kullanır?

Gider pusulasının kimler tarafından düzenlenebileceği 3475 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 234.maddesi ile belirlenmiştir. Kanunda “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabı ve çiftçiler, bu Kanun kapsamındaki belgeleri düzenleme zorunluluğu bulunmayanlara yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları mallar (gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerden satın aldıkları mallar hariç) için işi yapana veya malı satana imza ettirecekleri gider pusulası düzenlerler. Vergiden muaf esnaf için düzenlenen gider pusulası, bu kişiler tarafından verilmiş fatura hükmündedir” şeklinde ifade edilmiştir.

Yani aşağıda bulunan statüdeki taraflar gider faturası kullanır;

 • Vergiden muaf olan esnaflar
 • Serbest meslek erbapları
 • Kazançları basit usulden vergilendirilen ve defter tutmak zorunda olan çiftçiler
 • Birinci ve ikinci sınıf ticaret erbapları 

Gider Pusulasında Hangi Bilgiler Bulunmaktadır?

Gider pusulasında bulunması gereken bilgiler aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 • İş yaptıran ve yapanın ya da malı satan ile satın alan kişinin adı soyadı (tüzel kişi ise ünvanı)
 • Kişilerin adresleri, varsa vergi dairesi ve hesap numarası 
 • İşin mahiyeti
 • Malın cinsi
 • Malın adedi
 • Malın fiyatı, toplam tutarı
 • Vergi oranı ve net tutarı
 • Düzenleme tarihi
 • Seri ve sıra numarası

Gider Pusulası Nasıl Düzenlenir?

Gider pusulası, hazırlanıp gerekli bilgiler doldurulduktan sonra aşağıdaki adımlarla izlenerek yapılan alışveriş faturalandırılabilir;

Gider pusulası, hazırlanıp gerekli bilgiler doldurulduktan sonra aşağıdaki adımlarla izlenerek yapılan alışveriş faturalandırılabilir;

 • Mükellefler gider pusulasını maliye ile anlaşması bulunan matbaalarda bastırılır.
 • Matbaalarda bastırıldıktan sonra notere tasdik edilmelidir. 
 • Gider pusulası, mükellefler tarafından 2 nüsha şeklinde düzenlenir. Doldurulması gereken alanlar eksiksizce doldurulur. 2 nüshası olmayan, bilgileri eksik veya yanlış olan gider pusulaları geçersizdir. 
 • Gider pusulasının bir nüshası satıcıya, bir nüshası ise mükellef olan tarafa verilir.
 • Alıcı taraf satıcı tarafa gider pusulasının imzalayarak süreci tamamlar.

Gider Pusulası Hangi Durumlarda Düzenlenir?

Gider pusulası düzenlemeyi gerektiren bazı durumlar mevcuttur. Çünkü mevzuata göre yalnızca gelir vergisi, kurumlar vergisi ve KDV mükellefleri fatura kesebilmektedir. Fatura düzenleyemeyen kişilerden alınan malların ve hizmetlerin belgelendirilmesi ancak gider pusulası ile mümkün olur. Gider pusulasının düzenlenmesi gereken durumlar aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 • Bir ürünün veya hizmetin mükellefi olmayan veya muaf tutulan kişilerden alınması,
 • Basit usulde vergilendirilmiş olan mükelleflerden alınması,
 • Serbest meslek faaliyetlerinde bulunan bir kişiye ödeme yapması,
 • 3349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 18. maddesinde belirtilmiş olan istisnadan faydalanan kişilerden herhangi bir eser alınması,

gibi durumlarda gider pusulası oluşturulmalıdır. 

2023 Gider Pusulasında Vergi Hesaplama Nasıl Yapılır?

Gider pusulası hesaplama, brüt ve net tutar üzerinden olacak şekilde iki farklı yöntemle yapılabilir. Pusulaya konu olan ticari işlem dahilinde alınan mala veya hizmete uygulanan vergiler baz alınır. 

Gider pusulası hesaplama, brütten nete yapıldığında alınan ürün karşılığında ödenen brüt tutar üzerinden gelir vergisi hesaplanır. Örneğin, 100 TL brüt tutar üzerinden anlaşma yapıldıysa %20 vergi oranı baz alınarak topla tutar hesabı “100 x (%100 -%20) = 100 x 0.8 = 80 TL” formülü ile bulunabilir.

Bir diğer yöntem ise gider pusulasını ürün veya hizmet alımı karşılığında ödenen net tutar üzerinden hesaplamaktır. Bir önceki örnek gibi 100 TL net tutar üzerinden anlaşma yapıldığını ve vergi oranının %20 olarak kabul edildiğinde “100 / (%100 – %20)= 100 / 0,8 = 125 TL” şeklinde yapılabilir. 

Gider Pusulası Stopaj Oranları

Gider pusulasında stopaj oranları, alınan hizmete ya da ürüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi ile uygulanması gereken gider pusulası oranları düzenlenmiştir. Mevzuata göre farklı ticari faaliyetlere göre gider pusulası stopaj oranları aşağıdaki gibidir;

 • Dokunma ürünleri, nakış işleri, turistik eşya ve benzeri mal modelleri ve bunların üretiminde ödenen hizmet bedelleri üzerinden %2,
 • Hurda mal alımlarında uygulanan stopaj oranı %2,
 • Diğer mal alımları; yani sıralanan bentler hariç olmak üzere, mal ve hizmet bedelleri bedelinin ayrılmaması durumunda %10, oranında stopaj kesintisi uygulanır.

Bunlara ek olarak hizmet alınan kişinin vergi mükellefi olmaması ve esnaf muafiyetinden yararlanmaması halinde uygulanacak stopaj oranı %20 olarak belirlenmiştir. Aynı şekilde mallarını kapı kapı dolaşarak satan kişilere yapılan komisyon ve prim gibi ödemeler üzerinden tabi olacağı gider pusulası stopaj oranı da %20’dir.

İlgili İçerik: Stopaj Nedir?

Gider Pusulası Örneği

Aşağıdaki görselden gider pusulası örneğine ulaşabilirisiniz.

Aşağıdaki görselden gider pusulası örneğine ulaşabilirisiniz.

Bu içeriğimizde “Gider Pusulası Nedir?” sorusunu detaylıca inceledik. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere.

İlgili İçerikler:

author

Özlem Doğan

İçerik Pazarlama Uzmanı

Benzer Yazılar

İade Faturası Nedir? Nasıl Kesilir?

Modern ticaretin vazgeçilmez bir parçası olan iade işlemleri, hem tüketicilerin memnuniyetini korumak hem de işletmelerin stok ve muhasebe kayıtlarını doğru tutmak için büyük bir önem taşır. Bu süreçte merkezi bir rol oynayan iade faturası, satın alınan bir malın ya da sunulan bir hizmetin, çeşitli sebeplerle müşteri tarafından geri gönderilmesi durumunda, işletmelerin bu iadeyi resmi ve […]

E-Ticaret
OtherBlogFeatured

E-Ticaret İş Modelleri: Doğru Model Seçimi ve İpuçları (2024)

E-ticaret, internetin evrenselleşmesiyle birlikte hayatımıza giren ve alışveriş alışkanlıklarımızı kökünden değiştiren bir iş modelidir. Geleneksel perakende ticaretin sınırlarını aşarak, işletmelerin ve tüketicilerin zaman ve mekan kısıtlamaları olmaksızın birbirleriyle etkileşime geçmelerini sağlayan bu dijital platform, farklı yapıları, stratejileri ve başarı örnekleriyle dikkat çekiyor.  E-ticaret iş modelleri; B2C (İşletmeden Tüketiciye), B2B (İşletmeden İşletmeye), C2C (Tüketiciden Tüketiciye) ve […]

E-Ticaret
OtherBlogFeatured

Ürün Yaşam Eğrisi: Örnekler ve İpuçları (2024)

Her ürünün bir hikayesi vardır. Bu hikaye, ürün yaşam eğrisi ile başlar ve sona erer. Girişten büyümeye, olgunlaşmadan düşüşe her aşama, ürünün başarısını şekillendirir. Ürününüzün yaşam eğrisini anlamak, rekabette öne çıkmanın ve pazarda uzun süre kalmanın en önemli anahtarıdır. Bu makalede, ürün yaşam eğrisinin ne olduğunu, neden önemli olduğunu ve aşamalarını detaylıca ele aldık. Ayrıca, […]

E-Ticaret
OtherBlogFeatured

Sevgililer Günü’nde Satışları Artırın: 2024 için +16 İpucu

Sevgililer Günü yaklaşırken, pek çok işletme bu özel günün getirdiği satış potansiyelinden nasıl en iyi şekilde yararlanabileceğini düşünüyor. Ancak, artan rekabet ve değişen tüketici beklentileri, işletmeler için Sevgililer Günü’nde dikkat çekmeyi ve satışlarını artırmayı zorlaştırıyor. Peki, siz müşterilerinizin Sevgililer Günü’nde sizin ürünlerinizi tercih etmeleri için hangi yenilikçi yaklaşımları benimsemelisiniz? İşte tam bu noktada biz devreye […]

E-Ticaret
OtherBlogFeatured

E-Ticaret Kargo Yönetimi: Önemi ve İpuçları (2024)

E-ticarette kargo süreci, online alışverişin en önemli temel taşından biridir. Çünkü ürünlerin müşterilere güvenli ve zamanında ulaştırılması, işletmelerin başarısı için hayati bir önem arz etmektedir. Bu makalede, e-ticarette kargo sürecinin nasıl işlediğini, doğru kargo firması seçiminin neden önemli olduğunu ve karşılaşılabilecek kargo problemlerini ele alacağız. Ayrıca, etkili bir kargo süreç yönetimi nasıl yapılmalıdır konusunda da […]

E-Ticaret
OtherBlogFeatured

Bültenimize
Abone Olun

contact-person
contact-person
contact-person

Sorunuz mu var?

Hemen Arayın!

0850 255 18 39