PostFeatured

Son Güncelleme: 26.10.2023

Genç Girişimci Desteği Rehberi (29 Yaş Altındakiler Dikkat)

author

Boran Özgül

İçerik Pazarlama Uzmanı

Son Güncelleme: 26.10.2023

9 dk

Genç girişimci desteği ve devlet teşvikleri 2022 yılında da devam ediyor. Sizin de çalışmak istediğiniz bir iş alanı, fikirleriniz ve hayalleriniz varsa devletin sunduğu KOSGEB genç girişimci desteği gibi destekleri öğrenerek iş hayatına adım atmaya başlayabilirsiniz.

Genç girişimci devlet teşvikleri; yerli ve milli üretime teşvik etmek, cari açığı azaltmak ve teknolojiyi geliştirmek için sunulmaktadır. Çünkü Türkiye gibi genç bir nüfusa sahip olan bir ülkenin ülke ekonomisine katkısı büyük bir öneme sahiptir.

Eğer siz de, henüz 29 yaşına basmadıysanız, 29 yaş altı genç girişimci desteklerinden faydalanarak hayatınızda bir dönüm noktası yakalayabilirsiniz.

Yazımızda en çok merak edilen genç girişimci desteği konularına sizler için detaylıca yer verdik. Şimdi, aklınızdaki iş fikirlerini hayata geçirmeye hazır mısınız? O halde başlayalım!

Genç Girişimci Desteği Nedir?

Türkiye’de Genç Girişimci Desteği, devlet tarafından sağlanan çeşitli teşvikler, hibe programları ve eğitim olanakları aracılığıyla, genç girişimcilerin iş kurmalarını, yenilikçi projelerini hayata geçirmelerini ve sürdürülebilir iş modelleri oluşturmalarını teşvik eden bir destek mekanizmasıdır. Bu programlar, gençlerin ekonomik kalkınmaya katılımını artırmayı, girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi ve ülkenin inovasyon kapasitesini yükseltmeyi hedeflemektedir.

Kendi işini kurmak isteyen 18-29 yaş arası gençlere güzel fırsatlar sunan genç girişimci desteği, gençleri 3 vergilendirme döneminden ve 1 yıl boyunca SGK (4b) primlerinden muaf tutuyor.

Genç Girişimci Desteği’nin Teşvik Tutarı Ne Kadardır?

Genç Girişimci Desteği’nden faydalanan girişimciler; 3 yıl süreyle 75.000 TL’ye kadar geçerli olan gelir vergisinden muaf olur. Ayrıca 1 yıl boyunca 19.212 TL tutarındaki Bağ-Kur primleride devlet tarafından karşılanır. 2022 yılı süresince, ödenmesi gereken minimum aylık Bağ-Kur primi 1601 TL’dir. Genç Girişimci Desteği’nden faydalanan girişimcilerin ise ödemesi gereken toplam prim, 12.664,32 TL‘dir. Bu tutar devlet tarafından karşılanmaktadır.

İlgili içerik: E-Ticaret Nasıl Yapılır?

2022’de Devam Eden Genç Girişimci İstisnaları

genç girişimci desteği,
 • Faaliyete başlanan tarihten itibaren 3 vergilendirme dönemi boyunca elde edilen kazancın 75.000 TL‘si yıllık gelir vergisinden istisnadır. 
 • 01/06/2018 tarihinden itibaren 4b kapsamında sigortalı olanların ilk kez Bağ-Kur primleri 1 yıl süre ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanır.
 • Genç girişimci desteği kapsamında 18-29 yaş arası girişimcilere büyük avantajlar vardır. Bu avantajlardan faydalanabilmek için de bazı şartların uygulanması gerekiyor.
 • Kendi işini kurmak isteyen genç girişimciler eyleme geçtiklerinde başlangıçta bazı zorluklarla karşılaşırlar. Gelir vergisi, stopaj vergisi ve Bağ-Kur primi bunlardan bazılarıdır.

Kimler Genç Girişimci İstisnalarından Faydalanabilir?

 • Yasal süre içerisinde girişime başlamanın bildirilmiş olması.
 • Limited ve anonim şirket hariç ticari, zirai ve mesleki faaliyetler nedeniyle ilk kez gelir vergisi mükellefiyeti olması.
 • 18 yaşını doldurmuş 29 yaşını doldurmamış olmak.
 • Kendi işinde bilfiil çalışmak veya işin kendisi tarafından yönetilmesi.
 • İşin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde kurulması halinde işe başlama tarihinden itibaren ortakların tüm şartları taşıması.
 • Mevcut bir işletme veya mesleki faaliyete sonradan ortak olmamak.
 • Çalışmaları durdurulan veya çalışmaya devam eden bir işletmenin veya mesleki faaliyetin (ölüm sebebiyle eş veya çocuklardan devri alınmamış olması hariç olmak üzere) eş veya üçüncü derece kan veya kayın hısımlarından devri alınmamış olması.
 • Yabancı uyruklu tam mükellef olan kişiler de genç girişimci istisnalarından faydalanabilir.

Genç Girişimciler İçin Fırsatlar!

18.05.2018’de yürürlüğe giren torba yasasında bulunan ‘Genç Girişimci Desteği’ paketi genç girişimciler için büyük avantajlar sunuyor. Gençleri doğrudan ilgilendiren bu yasadaki avantajlar ise Bağ-Kur desteği ve vergi kolaylıkları sağlaması. Şahıs şirketi kurarken bu desteklerden faydalanan genç girişimciler, iş hayatına daha rahat ve özgüvenli bir şekilde adım atabilirler.

İlgili içerik: Şahıs Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur?

Genç Girişimci Desteği Avantajları

 • Genç girişimci desteği, 18-29 yaş arası gençlere 3 yıl boyunca yıllık 75 bin TL’ye kadar elde edecekleri kazanç için vergi muafiyeti sağlar. 
 • 2022 yılından itibaren en düşük aylık Bağ-Kur primi 1.601 TL’dir.
 • Bağ-Kur desteği kapsamına giren gençler, toplam 1 yıllık 19.212 TL Bağ-Kur primini devlete ödemezler.

Genç Girişimci Desteği Avantajlarından Kimler Faydalanabilir?

 • 18-29 yaş arasında olmak (30 yaşından gün almamak)
 • 1 Haziran 2018’den itibaren Bağ-Kur’dan ilk defa faydalanmak
 • Daha önce şirket açmamış veya bir şirkete ortak olmamış olmak

Kimler Genç Girişimci Desteği İmkanlarından Yararlanamaz?

 • 01/06/2018 tarihinden önce işe başlamış olan girişimciler
 • Anonim ve Limited şirket ortakları
 • Daha önce vergi mükellefi olan ve başka şirkette ortaklığı bulunan girişimciler

İlgili İçerik: Limited Şirket Nedir?

Genç Girişimci Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

genç girişimci desteği
 • İnteraktif Vergi Dairesi ile bir dilekçe hazırlayarak genç girişimci desteği başvurusu yapabilirsiniz.
 • Vergi dairesi, dilekçenizi onayladıktan sonra size iletilen “Genç Girişimci Desteği” ‘Faydalanabilir’ belgesini adresinize en yakın olan SGK Müdürlüğüne vererek destekten yararlanmaya başlayabilirsiniz.
 • Şahıs şirketi kurduktan sonra destekten faydalanma süresine kadar prim borcunuz varsa bunu SGK Müdürlüğünden sildirebilirsiniz.

Bağ-Kur Genç Girişimci Desteği

18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22. maddesi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81. maddesi birinci fıkrasına eklenen (k) bendinde;

“31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20. maddesi kapsamında, genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, bu Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında 1/6/2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, 1 yıl süreyle 82. madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazinece karşılanır. Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu fıkra hükmünden yararlandırılır.” hükmü yer almaktadır.

Kimler Sigorta Prim Desteğinden Yararlanabilir?

 • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20. maddesi kapsamında genç girişimci kazanç istisnasından yararlanıyor olmak.
 • Mükellefiyet başlangıcından itibaren 18 yaşını doldurmuş, 29 yaşını doldurmamış olmak. 
 • Kendi işinde bilfiil çalışmak veya işin kendisi tarafından yönetilmesi. 
 • İlk kez sigortalı olmak.
 • İlk defa gerçek kişi olarak iş kurmak.(Anonim şirket ve Limited şirket ortakları faydalanamaz.)

Not: Adi ortaklıklarda sadece bir ortak için Bağ-Kur desteği verilir.

18 Yaş Altında Olanlar Genç Girişimci Desteğinden Yararlanabilir mi?

genç girişimci desteği

SGK açısından bakıldığında, genç girişimci desteği fırsatlarından yararlanabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir. Bahsi geçen konuda SGK açısından baktığımızda, genç girişimci desteği şartlarından faydalanabilmek için gerekli üst yaş sınırını doldurmuş olma şartı aranmaktadır. Fakat vergi dairesi yönergesinde şöyle bir istisna belirtilmiştir:

“İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 21/06/2019 tarihi itibariyle telekomünikasyon ekipman ve parçalarının toptan ticareti faaliyetine başladığınızı belirterek Genç Girişimci istisnasından faydalanmak için Vergi Dairesi Müdürlüğüne müracaatta bulunduğunuzu, ancak 18 yaşını doldurmamış olmanız nedeniyle tereddüt yaşandığından bahisle bu istisnadan faydalanıp faydalanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşünü talep etmektesiniz. Mükellefiyet tesis tarihi itibarıyla bilfiil işinizin başında olduğunuz, işin sevk ve idaresinin tarafınızca yapıldığı ve bu durumun nezdinizde yapılan yoklamalarla tutanak altına alındığı anlaşılmış olup 18 yaşından küçük olmanız, adınıza mükellefiyet tesis edilmesi ve bu mükellefiyetle ilgili ödevlerin kanuni temsilciniz tarafından yerine getirilmesinde mevzuata aykırı bir husus bulunmamaktadır. Bu itibarla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası başlıklı Mükerrer 20. maddesinde sayılan diğer şartları da taşımanız halinde, mezkur istisna hükümlerinden yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.”

Mesleki Faaliyete Veya Mevcut İşletmeye Sonradan Ortak Olunması

Mevcut bir işletme, mesleki faaliyet ya da bir ortaklığa sonradan dahil olma durumunda, mükellefler tüm şartları taşıyor olsalar bile vergi teşviki hizmetlerinden yararlanamazlar.

İşletmenin Devralınması Durumunda Genç Girişimci Desteği

Bir işletmenin veya mesleki faaliyetin devralınması halinde devlet teşvik şartlarından yararlanabilmek için işin devralındığı kişinin eş ya da üçüncü dereceye kadar kan veya kayın hısımlarından olmaması gerekir.

Ölüm nedeniyle işin eş veya çocuklar tarafından devralınması halinde, ölen kişinin teşvikten yararlanıp yararlanmadığına bakmadan devralan eş veya çocukların istisnaya ilişkin şartları taşımaları durumunda, 3 vergilendirme dönemi boyunca teşvikten yararlanılır.

Örnek: 2018 tarihinden itibaren galeri işletmeciliğinde faaliyette bulunan Mehmet, 2019 tarihinde vefat etmiş olup 24 yaşındaki oğlu işletmeyi devralmıştır. Vergi teşvikinden diğer şartları taşıyan oğlu 29 yaşına gelene kadar genç girişimci teşviğinden tam olarak faydalanabilir.

Haksız Teşvikten Yararlanan Kişilerin Tespit Edilmesi!

Haksız olarak teşvikten yararlanan kişilerin tespit edilmesi halinde yararlandığı teşvikler iptal edilir. Teşvikten haksız olarak yararlanan kişilere prim ve gecikme cezası uygulanır. Gecikme cezası, sonradan bilgilerinde yapılan değişiklik nedeniyle yararlanamayacak duruma gelmesine rağmen bunu bildirmemesi halinde uygulanır.

Sizin de bir girişimci ruhunuz ve online satış yapmak gibi bir düşünceniz varsa yeni nesil ikas e-ticaret altyapısı ile kısa sürede mağazanızı açarak ister yerel, isterseniz global satışlar yapmaya hemen başlayabilirsiniz.

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

author

Boran Özgül

İçerik Pazarlama Uzmanı

Benzer Yazılar

Tişört Tasarlama: En İyi 18+ Tişört Tasarlama Aracı (2024)

Günümüzde kendimizi ifade etme biçimimizin giydiğimiz kıyafetlere yansıdığı bir kişiselleştirme çağı yaşıyoruz. İşte tam da bu noktada, sıradan bir giysi parçası olan tişört, adeta yaratıcılığınızı sergilediğiniz bir tuvale dönüşmektedir. Tişört tasarlama ve talep üzerine baskı (print on demand), yaratıcılığınızı giyilebilir sanata dönüştürmenin keyifli yollarından biridir. Bu alanda kullanılan gelişmiş tasarım araçları sayesinde, kendi tişört tasarımlarınızı […]

Girişimcilik
OtherBlogFeatured

ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi): Bilmeniz Gereken Her Şey

Günümüzde artan ekonomik belirsizlikler, hem kamu politikalarının tasarımı hem de özel sektörün stratejik karar alma süreçleri açısından fiyat dalgalanmalarının doğru analiz edilip yorumlanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekonomik aktivite ve enflasyonist baskılar hakkında önemli veriler sunan kritik bir ekonomik gösterge olarak öne çıkmaktadır. Üretim aşamasındaki fiyat hareketlerini yansıtan öncü bir gösterge […]

Girişimcilik
OtherBlogFeatured

Vergi Mükellefi Nedir? Çeşitleri Nelerdir? (2024 Rehberi)

Modern devletlerin işleyişi ve vatandaşlarına sunduğu kamu hizmetleri, sürekli ve istikrarlı bir finansman kaynağı gerektirmektedir. Bu ihtiyacı karşılamanın en etkili ve yaygın yolu ise vergilendirme sistemidir. Ancak etkili bir vergilendirme sistemi kurmanın ilk adımı, vergi yükümlülüğü taşıyan kişi ve kurumları, yani vergi mükelleflerini doğru bir şekilde tanımlamaktan geçer.Vergi mükellefi olmanın kapsamı ve tanımları, farklı yasal […]

Girişimcilik
OtherBlogFeatured

ESBİS Nedir? Nasıl Kayıt Olunur? (2024 Rehberi)

Türkiye’de 2.4 milyon esnaf ve sanatkârın faaliyet gösterdiği işyerleri, ekonomimizin bel kemiğini oluşturmaktadır. Günlük iş süreçlerini daha etkili ve organize bir şekilde yönetmek isteyen esnaf ve sanatkârlar için, dijitalleşmenin sunduğu imkânlardan yararlanmak günümüzde bir zorunluluk haline geldi. İşte tam da bu noktada T.C. Ticaret Bakanlığı’nın sağlamış olduğu ESBİS (Esnaf ve Sanatkâr Bilgi Sistemi) devreye giriyor. […]

Girişimcilik
OtherBlogFeatured

Vergi Borcu Yapılandırma Nasıl ve Nereden Yapılır? (2024)

Vergi borcu ödemeleri, toplumun kamu hizmetlerine katkı sağlaması açısından oldukça önemli bir araçtır. Ancak bazen beklenmedik finansal zorluklar veya değişen yaşam koşulları sebebi ile vergi borçlarımızı zamanında ödemekte güçlük çekebilmekteyiz. Bu noktada vergi borcu yapılandırma sistemi gibi hem devlet hem de vatandaş yararına uygulamalar devreye girmektedir.Vergi borcu yapılandırma, vatandaşlara ve kurumlara ödeme kolaylığı sağlayan bir […]

Girişimcilik
OtherBlogFeatured

Bültenimize
Abone Olun

contact-person
contact-person
contact-person

Sorunuz mu var?

Hemen Arayın!

0850 255 18 39