Dijital Pazarlama

Son Güncelleme: 16.01.2024

8 dk

PostFeatured

Yayınlanma Tarihi: 19.05.2022

Dijital Pazarlama

Son Güncelleme: 16.01.2024

8 dk

Kitle İletişimi Nedir? Kitle İletişim Araçları Nelerdir?

author

Meylin Koç

Sosyal Medya Ekip Lideri

Yayınlanma Tarihi: 19.05.2022

Daha geniş kitlelere yönelik her türlü medya, kitle iletişim araçları olarak adlandırılır.

Medya, kaynaktan hedef topluluğa bilgi yayınlayan bir iletişim aracıdır. Daha geniş kitlelere yönelik her türlü medya, kitle iletişim araçları olarak bilinir. Bu yazımızda, dünyanın her yerindeki insanlar için başlıca; eğlence, pazarlama, bilgi, reklam ve motivasyon kaynağı olarak, ifade edilen “Kitle İletişim Araçları Nelerdir?” sorusunu inceleyeceğiz.

Kitle İletişimi Nedir?

Kitle iletişimi; sözlü ve yazılı medyayı kullanarak geniş bir kitleye mesaj oluşturma, gönderme, alma ve analiz etme sürecidir. Ana odak noktası, yalnızca bir mesajın neden ve nasıl iletildiği değil, iletildiği ortamdır. 

Ancak zamanın geçişi ile teknoloji, kitle iletişim araçları seçeneklerinin kullanılabilirliği de dahil olmak üzere hayatımızın neredeyse her yönünü değiştirdi. İnternet, bilgisayarlar, cep telefonları, kitaplar, dergiler, belgeseller, filmler ve çok daha fazlası gibi daha geniş kitlelere bilgi iletmek için tonlarca kitle iletişim modu tanıtıldı.

Kitle İletişim Araçları Nelerdir?

Kitle iletişim araçlarının birden fazla çeşidi bulunmaktadır. 

Bu araçlar; 

  • İnternet / Dijital Medya
  • Geleneksel Medya
  • Elektronik Yayıncılık (radyo / televizyon / telefon)

olarak listelenebilir.

Geleneksel Medya

İnsanlar yerel dil ve kültürlerine bağlı olarak farklı iletişim yolları geliştirmişlerdir. Geleneksel medya, gelenekleri ve kültürü nesiller boyu aktaran en eski kitle iletişim araçlarından biridir. İletişim araçları toplumun inançlarından, geleneklerinden, ritüellerinden ve uygulamalarından baz alınarak geliştirilmiştir. Geleneksel medya, çağlar boyunca yerli iletişim yöntemlerini aktarır. 

Ayrıca bu tür kitle iletişim araçları, her kültüre ve topluma göre değişir, çünkü her kültür kendi kitleleriyle iletişim kurmak için farklı bir yol izler. Dolayısıyla geleneksel medya; türküler, danslar, halk hikayeleri ve folklor olabileceği gibi, tablolar,  heykeller, panayırlar, festivaller, ve topluluk radyosu gibi duyuru araçları da olabilir.

Dijital Medya

dijital medya en kazançlı kitle iletişim araçlarından biridir

1989’da İngiliz bilim insanı Tim Berners-Lee tarafından icat edilen World Wide Web’den bu yana, internet; daha hızlı yayılma hızı ve daha yüksek dijital teknoloji nedeniyle tüm kitle iletişim araçlarını büyük ölçüde ele geçirdi. Dijital medya, aktif içerik üreticileri ve kullanıcılarla etkileşimli olarak gerçekleştirilen iki yönlü bir iletişim şeklidir. İnternet, tüm önde gelen kitle iletişim araçlarını harika bir şekilde bütünleştirdiği için kitle iletişim araçlarının merkezi haline gelmiştir. 

İnterneti kullanarak haber okuyabilir, yayınlanmış TV programlarını izleyebilir ve çevrimiçi radyo kanallarını dahi dinleyebilirsiniz. Dijital medya, mevcut medyanın yeniden kavramsal hale getirilmesidir. Bir bilgisayar ve internet bağlantısı ile erişilebilir olan bu kitle iletişim aracı sayesinde; birbirinden farklı alanlarda kariyer yapmak oldukça avantajlı olabilir. 

Hem işitsel hem de görsel duyulara hitap ettiği için okuma yazma bilmeyen bir kişiye bile haber alma kolaylığı sağlar ve dijital medyayı en kazançlı kitle iletişim araçlarından biri haline getirir.

Elektronik Yayıncılık

Elektronik yayıncılık (radyo, televizyon, telefon), video ve ses içeriğini elektronik bir yayın ortamı yardımıyla dağınık bir izleyici kitlesine iletmenin bir yolu olarak da bilinir. Elektronik yayın medyası, her zümreye haber yayılımının daha kolay yollarını sağlar. Elektronik yayıncılığı, en kazançlı kitle iletişim araçlarından biri yapan hem görsel hem de işitsel duyulara hitap edebilmesidir.

En yaygın medya kaynakları, TV ve telefon olarak bilinir. Ancak radyo, bu araçlardan da önce bilinen tek elektronik medya kaynağı olma özelliğini taşır.

İlgili İçerik: Network Nedir?

Kitle İletişim Araçları Ne İşe Yarar?

Kitle iletişim araçlarının birden fazla işlevi bulunmaktadır ve aşağıdaki gibi listelenebilir.

  1. Bilgi vermek
  2. Teşvik etmek
  3. Eğitim
  4. Eğlence
  5. Kültür Aktarımı
  6. Kamuoyu Oluşturmak

Bilgi Vermek

Bilginin yayılması, kitle iletişim araçlarının birincil işlevidir. Gazeteler, radyo ve TV bizleri, dünyanın dört bir yanında yaşananlardan haberdar eder. Böylelikle, gazeteciler artık sadece ‘muhabir’ değil, önemli haberlerin etkilerini tartışan ve haber analizi yapan birer analist haline geldiler. Medyanın bize bilgi sağladığı; haberleri, fikirleri, politika olaylarını vb. anlamamıza yardımcı olan bilgilerin yayılmasına ek olarak bir de ikna yetileri ile kitleleri yönlendirme gücüne de sahiptirler.

Teşvik Etmek

Kitle iletişim araçlarının çoğu, tanıtım ve teşvik edici amaçlarla da kullanılmaktadır. Mallar, hizmetler, fikirler, kişiler, yerler, olaylar… Kısacası, kitle iletişim araçları aracılığıyla reklamı yapılan ögelerin çeşitliliği sonsuzdur. Reklamcılar ve reklam ajansları da bahsi geçen ögeleri analiz eder. Mesajın niteliğine ve hedef kitleye bağlı olarak mesajın nereye ve nasıl yerleştirileceğini belirler.

Eğitim

Kitle iletişim araçları, eğitim ve gelişim süreçlerimizi de bir hayli etkiler. Her kitledeki insan için iyi bir eğitim kaynağı olarak kabul edilir. Doğrudan ve dolaylı olarak iki şekilde eğitim söz konusu olmaktadır. Örneğin, uzaktan eğitim programı doğrudandır fakat birçok program; TV, sosyal medya vb. aracılığıyla dolaylı olarak sağlık, çevre ve ahlaki normlarla ilgili eğitim vermektedir.

Eğlence

Kitle iletişiminin en yaygın işlevi eğlencedir. Radyo, televizyon ve filmler temelinde eğlence araçlarıdır. Gazeteler bile; çizgi romanlar, çizgi filmler, özellikler, bulmacalar vb. ekler aracılığıyla eğlenceli bir olgu yaratabilir. Radyolar da ağırlıklı olarak müzik, drama, talk show, komedi vb. programlarıyla hedef kitlesini, sunmuş olduğu eğlenceye dahil eder.

Televizyon ise haber, doğa ve belgesel kanallarının da içerisinde bulunduğu son derece özel kanallar bile çok sayıda mizahi ve komik içeriğe sahiptir. Tüm medya araçlarını inceleyecek olursak, filmler belki de eğlence amacı güden tek medya olma özelliğini taşır.

Kültür Aktarımı

Herhangi bir iletişim dahi, birey üzerinde doğrudan veya dolaylı bir etki bırakır. Kişinin deneyiminin, bilgisinin ve öğrenme anlayışının bir parçası haline gelir. Bireyler aracılığıyla iletişim; grupların, her türden izleyicilerin ve nihayetinde kitlelerin kolektif deneyiminin bir parçası haline gelir. Kitle iletişimi, kültürün bir nesilden diğerine aktarılmasında önemli rol oynar.

Herhangi bir iletişim dahi, birey üzerinde doğrudan veya dolaylı bir etki bırakır. Kişinin deneyiminin, bilgisinin ve öğrenme anlayışının bir parçası haline gelir. Bireyler aracılığıyla iletişim; grupların, her türden izleyicilerin ve nihayetinde kitlelerin kolektif deneyiminin bir parçası haline gelir. Kitle iletişimi, kültürün bir nesilden diğerine aktarılmasında önemli rol oynar.

Kamuoyu Oluşturmak

Kitle iletişiminin bir diğer önemli amacı, ulusal veya uluslararası herhangi bir konuda kamuoyu oluşturmaktır. Kitle iletişim araçları, izleyicilerine dünyanın gerçekçi bir resmini, liderlerin faaliyetlerini, hükümet politikalarını vb. sunarak kamuoyu oluşturmayı hedefler. Kitle iletişim araçları ayrıca; özel makaleler, başyazılar ve yorumları da kamuoyuna sunar.

İlgili İçerik: İletişim Türleri Nelerdir?

E-Ticaret Şirketleri İçin Kitle İletişim Araçları Neden Önemlidir?

Modern iş dünyası, dijital bilgi ve teknolojilerin büyük olanaklarıyla karşı karşıyadır ve iş faaliyetlerinin tüm unsurlarını, yaşam ve çalışma şeklimizin tamamını değiştirmektedir. Şirketlerin başarılı olabilmesi için yöneticilerinin; hitap edilen hedef kitleyi genişletmek, maliyetleri düşürmek, dolayısıyla yeni ürün ve hizmetler yaratmak için bilgisayarların, ağların ve modern teknolojinin kapsayıcılığından faydalanmalıdır. 

E-ticaret, telekomünikasyon ağları aracılığıyla ticari bilgi alışverişini, iş bağlantılarının sürdürülmesini ve ticari işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlar. Günümüz teknoloji dünyasında ise şirketler ve müşteriler arasındaki iletişim şekli önemli ölçüde değişiklik gösterir. Kitle iletişim araçlarının giderek daha önemli bir rol oynadığı dönemde, bireylerin ve toplumun, dünyayı, dünyadaki yerini görmelerini sağlayan mekanizmalardan biridir. Etkileri hem küresel hem de kişisel kimlik yaratır. 

E-ticarette oluşan risk algısının, zaman zaman araştırılmasının nedenlerinden biri, çevrimiçi işlemlerin ve satın almaların bir kamu ağı üzerinden elektronik yollarla yürütülmesidir. Çünkü e-ticaret iş modelleri, kitlelerle iletişimin yaygın olarak kullanıldığı online kanallardır. 

Dijital dünyanın en büyük temsilcilerinden olan e-ticaret iş modeli, kitle iletişim araçlarıyla giderek daha da popüler hale gelmiştir. Pazarlama ve reklam çalışmalarında sıklıkla kullanılan bu araçlar, hedef kitleyi artırdığı gibi, kampanya duyuruları ve marka bilinirliği için de en etkili yöntemdir.

E-Ticarette kullanılan kitle iletişim araçlarına; dijital kanallar, internet, tv, radyo ve geleneksel medya örnek olarak verilebilir.

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

author

Meylin Koç

Sosyal Medya Ekip Lideri

Benzer Yazılar

Backlink Nedir? 16 Etkili Backlink Edinme Stratejisi (2024)

Çoğu web sitesi sahibi, sitelerinin arama motorlarındaki görünürlüğünü artırmak için yoğun çaba harcamaktadır. Bu zorluklar arasında etkili bir backlink profili oluşturmak en önemli stratejilerden biri.Backlinklerin hala Google’ın en önemli 3 sıralama faktörü arasında olduğu biliniyor. Bu gerçeklik, backlinklerin sadece geçici bir trend olmadığını, aksine bir web sitesinin başarısı için kritik öneme sahip olduğunu gösteriyor. Ancak, […]

Dijital Pazarlama
OtherBlogFeatured

Merchant Center: Ürünlerinizi İnternette Tanıtmanın En İyi Yolu

Online satış dünyasında, ürünlerinizi ön plana çıkarmak ve satışlarınızı artırmak her gün daha zor bir hale geliyor. Rekabetin artması ve tüketicilerin beklentilerinin yükselmesi, e-ticaret markalarını yeni çözümler aramaya itiyor. Peki, ürünlerinizi etkili bir şekilde pazarlayarak hedef kitlenize nasıl ulaşabilirsiniz? Cevap, doğru araçları ve stratejileri kullanmakta yatıyor. İşte tam da bu noktada Google’ın Merchant Center aracı […]

Dijital Pazarlama
OtherBlogFeatured

Marka Sadakati: 15 Adımda Sadık Müşteri Tabanı Oluşturun

Her işletme, müşterilerini sürekli olarak kendi markalarını tercih etmeye ikna etme zorluğuyla karşı karşıyadır. Tüketicilerin alternatiflere erişiminin arttığı ve rekabetin yoğun olduğu bir dünyada, bir markanın kendini öne çıkararak müşteri sadakatini elde etmesi ve sürdürmesi büyük önem arz eder. Müşteriler arasında kalıcı bir izlenim bırakmak ve onların sürekli destekçisi haline gelmelerini sağlamak için markaların hangi […]

Dijital Pazarlama
OtherBlogFeatured

E-Ticaret SEO: 24+ Adımda Organik Trafiğinizi Artırın (2024)

İnternetin hayatımızın her alanına yayılmasıyla birlikte, alışveriş alışkanlıklarımız da köklü bir değişime uğradı. Artık, evimizin konforundan çıkmadan, dünyanın dört bir yanından ürün satın alabiliyoruz. Bu büyüleyici kolaylık, e-ticaret sitelerinin önemini ve popülerliğini her geçen gün artırıyor. Ancak bu rekabet dolu arenada öne çıkmanın anahtarı, etkili bir e-ticaret SEO (arama motoru optimizasyonu) stratejisi uygulamaktan geçiyor. SEO, […]

Dijital Pazarlama
OtherBlogFeatured

Site Taşıma (Website Migration): 35 Adımda Kayıpsız Geçiş

Web siteleri, günümüzün dijital dünyasında işletmelerin, kişisel markaların ve hobi tutkunlarının online varlıklarını ifade etmeleri için hayati bir önem taşır. Ancak teknolojik gelişmeler, değişen ihtiyaçlar, daha iyi bir hizmet sağlayıcısına geçmek veya maliyetler gibi nedenlerle, zaman zaman bu web sitelerin farklı bir altyapıya taşınması gerekebilmektedir. Web site taşıma, yani website migration, bu geçiş sürecine verilen […]

Dijital Pazarlama
OtherBlogFeatured

Bültenimize
Abone Olun

contact-person
contact-person
contact-person

Sorunuz mu var?

Hemen Arayın!

0850 255 18 39