Dijital PazarlamaHaz 19, 2023

Pazarlamada 4P (Pazarlama Karması) Nedir?

Özlem Doğan
İçerik Pazarlama Uzmanı

Pazarlama alanında birçok kavram mevcuttur. Bu kavramlardan biri de pazarlama karmasıdır. Pazarlama karması ile kullanılan yöntemler, şirketleri doğru ve stratejik bir başarı ile hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.

Peki tam olarak “Pazarlamada 4P (Pazarlama Karması) Nedir?” gelin birlikte inceleyelim!

Pazarlama Karması Nedir?

Pazarlama karması, işletmenin müşterilere bir ürün veya hizmetle ilgili bilgi vermeye yardımcı olması için kontrol edebileceği unsurlardan oluşan bir koleksiyondur.

Pazarlama karması, işletmenin müşterilere bir ürün veya hizmetle ilgili bilgi vermeye yardımcı olması için kontrol edebileceği unsurlardan oluşan bir koleksiyondur. Pazarlama departmanlarının kullandığı en temel stratejilerden biridir.

Pazarlamanın 4P Unsuru Nedir?

Şirketlerin, pazarlama süreçlerini etkin bir şekilde yönetilebilmesi için pazarlama karmasını kullanılması verilmli bir yöntemdir.

Şirketlerin, pazarlama süreçlerini etkin bir şekilde yönetilebilmesi için pazarlama karmasını kullanılması verimli bir yöntemdir. Pazarlama karmasına öncülük eden Jerome Mccarthy, 1960 yılında yayınlanan Basic Marketing kitabında pazarlama karmasından detaylı bir şekilde bahsetmiştir.

“Pazarlama Karmasının” pazarlamanın 4P’sinden aşağıdaki unsurlara ayırarak bahsetmiştir.

  • Ürün (Product)
  • Fiyat (Price)
  • Yer (Place) 
  • Promosyon (Promotion)

Ürün (Product)

Pazarlama karmasının temelini “ürün” kavramı oluşturur. Pazarlamanın 4P unsuru bağlamında, firmaların sunduğu mallar veya hizmetler olarak tanımlanır. Ürün planlaması yaparak başlanan pazarlama, pazara nasıl ulaşılacağı, nasıl bir yol izleyeceği gibi faaliyetlerimizin ne yönde olacağını karar vermek ve özelliklerinin ne olacağını belirlemek 4P içerisinde ürün kategorisini kapsamaktadır.

Fiyat (Price)

Firmalar sundukları ürün veya hizmete dair tam bir anlayış geliştirdikten sonra talep edecekleri fiyata karar vermeleri gerekir. Ürünü fiyatlandırırken ürün maliyeti önemli bir değişkendir. Ürün ya da hizmetin gerçek ve algılanan değerine bağlı olarak işletmeler, satışı kârını en üst seviyeye çıkaracak doğru tutarda ücret talep etmelidir. 

Fiyatlandırma yaparken dikkat edilmesi gereken en hassas nokta, üreticinin satmak istediği miktar ile tüketicinin ödemek için razı olduğu miktarı iyi tespit edebilmektir.

Yer (Place)

Yer yani mekan, ürünlerin müşterilere nerede, ne zaman ve nasıl sunulacağını ve satılacağını içerir. Dağıtımın pazarlama karmasındaki yaratıcılığı kısıtlı olarak görülse de pazarlamada büyük öneme sahiptir. Yer aşamasında, ürün ya da hizmetlerin çevrimiçi olarak mı fiziksel mağazalarda mı satılacağı ve nasıl sergileceği gibi konulara karar verilmesi gerekir. Çoğu pazarlama başarısını yer aşamasında verilen kararlar etkiler. 

Promosyon (Promotion)

Promosyonun amacı, işletmelerin müşterilere ürün ve hizmetleri hakkında nasıl bilgi vereceğini belirlemektir. Rekabetin yüksek olduğu günümüzde, ürünlerinizin görünürlüğünü artırmak çok önemlidir. Ürünlerinizi oluşturdunuz, doğru şekilde fiyatlandırdınız, iyi bir kargo süreci yönetiyorsunuz fakat hedef kitleniz böyle bir ürünün farkında değilse başarılı olma ihtimaliniz düşüktür.

Reklam verme, halkla ilişkiler, satış geliştirme, sosyal medya, SEO çalışmaları, indirim ve çekiliş gibi faaliyetleri bilinirlik yaratması aşamasında kullanabilirsiniz.

4P Ne İşe Yarar?

Markaların pazarlama stratejileri, potansiyel müşterilere erişmek için yaptığı uzun vadeli bir plandır. Başarılı bir 4P pazarlama stratejisi, sunulan ürünler, fiyatlandırma, dağıtım ve ürünlerin tanıtımını da içerir. Pazarlama faaliyetlerinin doğru üretim ve pazarlanması için gerekli uygulamaları sunmaktadır. 4P pazarlama stratejileri, üründen gerçek anlamda kâr edinebilmesi için hangi uygulamaların yerine getirilmesi gerektiğini söyler.

Pazarlamanın 7P Unsuru Nedir?

Günümüzde bazı akademisyenler pazarlama karması modelini, 7P unsurunu kapsayacak şekilde genişletti.

Günümüzde bazı akademisyenler pazarlama karması modelini, 7P unsurunu kapsayacak şekilde genişletmiştir. 4P’nin genişletilmiş hali olan 7P; ürün, fiyat, dağıtım ve promosyon unsurlarına ek olarak, insanlar, fiziksel kanıt ve süreç aşamalarını kapsamaktadır. 7P unsuru, geliştirilmiş pazarlama karması olarak da adlandırılmaktadır. 4P unsuru genel pazarlama yaklaşımlarını ifade ederken, 7P ile eklenen maddeler hizmet pazarlaması yaklaşımlarını ifade etmektedir.

İnsanlar (People)

Bu genişletilmiş 7P modelinde insanlar, müşterilerle etkileşime geçen çalışanları ifade eder. Hizmet bölümünün her alanında yer alan ve tüm aşamaları etkileyen insan faktörü; çalışanları, müşteri kitlesini, yönetimi ve temsilcileri kapsamaktadır.

Fiziksel Kanıt (Physical Evidence)

Fiziksel kanıt, müşterilerin işletmeyle edindiği deneyimin kalitesini kapsamaktadır. İşletmenin sağladığı mobilya, ekipman, çevre, referanslar çevrim içi incelemeler veya örnek olay gibi sağladığı olanakları kapsamaktadır

Müşteri deneyimini iyileştirmek amacına sahip olan bu pazarlama karması elemanı, hizmet ulaşımı sağlarken somut bileşenleri kullanır. Kullanılacak olan bileşenler aracılığıyla farklılaşma sağlanmaktadır.

Süreç (Process)

Müşteriye ulaşma yolu olarak ifade edilen süreç, işletmenin çalışmasını sağlayan lojistik, teslimat, ödeme performans ve operasyonlar gibi mekanizmalardır.

7P Ne İşe Yarar?

7P unsuru, etkili ve sürekli pazarlama stratejilerini temel alarak hedef kitle ile sürdürülebilir bir bağ oluşturmayı amaç edinmektedir. 7P konusunun işletmeler için oldukça büyük önem taşımaktadır. Müşterilerin davranışlarında değişiklik ve gelişimi amaçlamaktadır.

Bu içeriğimizde “Pazarlamada 4P (Pazarlama Karması) Nedir?” sorusunu cevapladık. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere. 

Bültenimize
Abone Olun

contact-person
contact-person
contact-person

Sorunuz mu var?

Hemen Arayın!

0850 255 18 39