ikas Yeni Almanya Ofisiyle Artık Avrupa’da!
E-Ticaret
Haz 27, 2022

KDV Beyannamesi Nedir? Nasıl Hazırlanır?

Meylin Koç
İçerik Pazarlama Uzmanı

Türk vergi sistemi “beyana” tabidir. Bu sebeple vergi mükellefi kişi veya kurumlar belirli dönemlerde kazandıkları maddi geliri ve ödemeleri gereken vergi tutarını beyan etmek zorundadır. İlgili beyanlar sayesinde, yaşanabilecek herhangi bir usulsüzlüğün önüne geçilmiş olur. Peki, tüketim vergisi özelliğini taşıyan “KDV Beyannamesi Nedir?”

KDV (Katma Değer Vergisi) Beyannamesi Nedir?

Katma Değer Vergisi; bir malı ya da hizmeti satın alan kişinin, ilgili mal veya hizmeti temin ettiği yere ödediği vergi türüdür. Ülkemizde alınan KDV oranları; %1, %8 ve %18 olmak üzere 3’e ayrılır.

Lüks olmayan temel tüketim ve barınma ihtiyaçları için %1 oranında bir KDV uygulanır. Süt, yumurta, peynir vb. tüketim ürünlerinden %8 olan KDV, temel tüketim ürünü sayılmayan beyaz eşya, telekomünikasyon ürünlerinden %18 oranında alınmaktadır.

Katma Değer Vergisi beyannamesi devletin belirlediği oranlarda, satışı gerçekleşen mal ve hizmetten elde edilen kazançtan ne kadar vergi ödemekle yükümlü olduklarını devlete bildirmesidir.

İlgili İçerik: E-Ticaret ile Satış Yapanların Ödemesi Gereken Vergiler Nelerdir?

KDV Beyannamesi Nasıl Düzenlenir?

İlk olarak “Katma Değer Vergisi Beyannamesi Formu“nun eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekir. Özellikle siyah veya mavi tükenmez kalem kullanılması gerekir.

Ayrıca KDV beyannamelerini bağlı bulunduğunuz vergi dairesine elden verebilir veya posta yolu ile ister taahhütlü ister iadeli taahhütlü olarak gönderebilirsiniz.

KDV beyannamesi internet vergi dairesi aracılığı ile e-Beyanname şeklinde de düzenlenip gönderilmesi mümkündür.

İlgili İçerik: E-Fatura Nedir? E-Fatura Nasıl Kesilir? (2022 Güncel Rehber)

KDV Beyannamesi Hazırlarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

 • İlk bölümde mükellefe ait kişisel bilgiler yazılır.
 • Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve ilçesi belirtilir.
 • KDV beyannamesinin verildiği tarih yazılır.
 • Vergilendirme döneminin, aylık ve 3 aylık olarak hangi periyotlarda olduğu belirtilir.
 • 1. tabloda “tevkifat uygulanmayan işlemler” bölümü bulunur. 6, 8, 10 ve 12. satırlarda ilgili beyannamenin dönemini kapsayan KDV hariç tutarı hemen yanlarında bulunan KDV oranlarına göre ayrıntılarıyla girilir.
 • 7, 9, 11 ve 13. satırlara da belirli oranlarda hesaplanan KDV tutarları yazılmalıdır.
 • 2. tabloda “kısmi tevkifat uygulanan işlemler” bölümü vardır. 14, 16, 18 ve 20. satırlarda bu alanla ilgili işlemlere ait KDV matrahları, belirlenen KDV oranları ve KDV’nin ne kadarının kesintiye uğradığı belirtilmelidir.
 • 3. tabloda yer alan “Diğer İşlemler” bölümüne hizmet ve teslimat bedelleri ile hesaplanması gereken KDV tutarı girilir.
 • 4. tabloda yer alan “İndirimler” bölümüne, varsa bir önceki dönemden devreden KDV tutarı girilir. Akabinde ise içerisinde bulunulan döneme ait indirilecek KDV ve diğer tutarlar girilerek tablonun en alt satırında uygulanan indirimlerin toplamı yazılır.
 • 5. tabloda yer alan “Sonuç Hesapları” bölümünde, 38. satıra ve 31. satıra ait toplam KDV’den 37. satırda bulunan indirimler düşülerek, elde edilen farkın pozitif olması durumunda 89. satırda yer alan tutar ile karşılaştırılır.
 • Karşılaştırma sonucu küçük olan tutar 38. satıra yazılır. Diğer satırlara ise ödenmesi gereken KDV, iade edilmesi gereken KDV ve bir sonraki döneme devreden KDV tutarları yazılır.

KDV Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

“KDV Beyannamesi Nedir?” başlığında detaylı olarak incelediğimiz KDV, her ayın 24. günü mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilir.

İlgili İçerik: E-Arşiv Fatura Nedir? Nasıl Kesilir?

KDV Beyannamesi Ne Zaman Ödenir?

Katma Değer Vergisi beyannamesi, beyannamenin verildiği ayın 26. gününün akşamına kadar ödenir. Tüketici, KDV ödemesini mal ya da hizmeti satın alırken gerçekleştirir.

KDV Hesaplama Nasıl Yapılır?

Katma Değer Vergisi hesabı iki şekilde gerçekleştirilir. Bunlardan ilki ile yalnızca KDV tutarını hesaplayabilirken, diğeri ile KDV dahil edilmiş haliyle oluşan toplam tutarı hesaplayabilirsiniz. 

KDV Tutarını Hesaplarken;

 • KDV’sini hesaplayacağınız tutarı belirleyin.
 • Yasal oranlardan ilgili olanı; %1, %8 veya %18 seçin.
 • Var olan tutarı, seçtiğiniz oran ile çarpın.

KDV Dahil Toplam Tutarı Hesaplarken;

 • KDV hesaplaması yapacağınız tutarı belirleyin.
 • Yasal olarak kullanılan KDV oranlarından işiniz ile ilgili olanı tercih etmelisiniz. 
 • 1+KDV formülünü baz alarak belirlediğiniz orana “1” ekleyin.
 • Oluşan yüzde ile belirlediğiniz tutarı çarpın.

Hesaplama aşamaları ile uğraşmamak ve hızlıca hesaplama işlemleri yapabilmek için, ikas’ın Ücretsiz KDV Hesaplama Aracı’nı kullanabilirsiniz.

İlgili İçerik: Fatura Nasıl Kesilir? Fatura Türleri Nelerdir?

Bültenimize
Abone Olun

7/24
Yanınızdayız!

Hemen Bize Ulaşın
©2022 İKAS Teknoloji A.Ş. Tüm hakları saklıdır.
trCountryFlag
Türkçe
enCountryFlagİngilizcedeCountryFlagAlmanca